Ивета Мукучян : [Беседа с певицей из Германии И.Мукучян / Записала С.Саркисян] // де Факто.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
военное
дело
869
Курская
обнл
внеш
политика
НКР
междунар
право
845-47
военное
дело
870
Северная
Осетия
внутр
. 824
Сирия
политология
813
политология
813
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԼՐԱԳՐԵՐԻ
ԱՄՍԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИСАННЫХ
ГАЗЕТ
ЖУРНАЛОВ
Լրագրեր
газеты
Ազդակ
Լիբանան
Արարատ
Լիբանան
Զարթօնք
Լիբանան
Ноев
ковчег
Ամսագրեր
журналы
ակ
Լիբանան
), 2013,
Ապրիլ
Բանբեր
Լիբանան
), 2013,
թիվ
Կամար
Լիբանան
թիվ
Լիբանան
Օրեր
Չեխիա
), 2012,
թիվ
10-12
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
ԱՄՆ

ներքին
քաղ
Անատոլիա
Արևմտյան
Հայաստան

ներքին
քաղ
Ատրպատական

ներքին
քաղ
Արևելյան
Հայաստան

գյուղատնտ
. 895
Բեյրութ

մամուլ
772,
մշակույթ
741,750,
պատմ
Եգիպտոս

մամուլ
770
Թեհրան

ներքին
քաղ
. 819-21
Թուրքիա

միջոցառում
745,
արտաքին
քաղ
միջազգ
իրավունք
849, 854-55,

ներքին
քաղ
. 825-829,
իրավունք
860,
Իսպանիա

ներքին
քաղ
Լիբանան

դպրոցավար
. 881,
միջոցառում
Կանադա
ներքին
քաղ
Հունաստան

ներքին
քաղ
Չեխիա

ներքին
քաղ
Ռումինիա

ներքին
քաղ
Ռուսաստան

ներքին
քաղ
Սիրիա

քաղաքագիտ
Վատիկան

արտաքին
քաղ
. 833
Ֆրանսիա

ներքին
քաղ
Вардапетян
. 839
Вардапетян
. 867
Григорян
. 930-31, 933
Добрынина
. 894
Епифанцев
. 892
Карапетян
. (932)
Коротченко
. 868
Макеян
. 757
Марашлян
. 759
Маркедонов
. 823, 862
Мартиросян
. 738
Мелинян
Минасян
Минасян
Мирзоян
Мирзоян
Нагдалян
. 866
Оганова
Оганова
. 866, 869-70
Оганян
Принц
(863)
Сааков
Сааков
Саркисян
. 978-79
Саркисян
Сахинова
. 738
Сахинова
. 868
Серебров
. 894
Степанян
. 884
Тавадян
Тигранян
Халпин
Хачатрян
. 915
Худавердян
. 978
Юзбашян
. 978
Նագուլեան
Նալջը
. 896
Նաճարեան
Նարէկ
արք
Ալեքմէզեան
(797)
Շահանդուխտ
966, 991
Շահինյան
Շահպազեան
Շէրնէզեան
Պարոյր
աբղ
. 798
Շիրինեան
. (909)
Չեթինօղլու
. 850
Պալեան
. 740, 779, 953
Պապեան
Կորիւն
արք
Պապյան
Պարազեան
Պարսումեան
Պարսումեան
Պետիկեան
Պէյլի
. 801
Պէրպէրեան
. 827-28, 997
Պիլալեան
.889, 916
Պոյաճեան
Կարապետեան
Պոյաճեան
Պոտրումեան
Պօղոսեան
Պօղոսեան
Պօյնէրեան
Ճէպէճեան
դոկտ
Ռաստքելենյան
Ռընեան
Ռուստամեան
. 838, 865
Սանճեան
Սասունեան
. 809, 853-56
Սարգիսեան
Սարեան
Սերենգիւլեան
Սիսեռյան
Սվազլեան
Ստեփանյան
Վարդանեան
Վարժապետեան
Վարուժան
. (961)
Վաւեան
Վրէժ
Արմէն
Տապպաղ
Տաքէսեան
տէեան
. 957
Տէր
Եղիայեան
Տէրտէրեան
. 810, 935
Տէրտէրեան
Տէօքմէճեան
Փասքալեւա
Քափլան
Քիւրքճեան
Аванов
. 858
Агамалян
. 930
Амирханян
. 758, 915
Андриасян
Анисонян
. 759
Аревшатян
Арешев
. 756, 812-13, 846
Бабуханян
Багдасаров
. 932
Бахревский
. 822
Իսկահարեան
Իստամբուլի
. 748
Իւթիւճեան
. 909-10
Իօնեսքօ
Լագիսեան
Լեւոնեան
Ժիլպեր
վեր
Խաթիպ
Խամոյեան
Խաչատուրեան
Խաչատրեան
Խաչեր
Կապուտիկեան
Կարապետյան
Կիրակոսեան
Կիւլոյեան
Սրապեան
Կլեկչեան
Կորիւն
Կուրիարա
Հալաճեան
Համպոյեան
Հայունի
. 788-90
Հարեանց
Հարպոյեան
Հերկելեան
Հովհաննիսեան
. 948-49
Հովհաննիսեան
Ղարիպեան
Ճեմալ
. 764, 967
Ճենանեան
Ճենտերեճեան
Ճէպէճեան
Ճէպէճեան
. 775, 990,
Ճէրէճեան
Մահսէրէճեան
. 804, 843, 911,
Մանճիկեան
. 792, 794, 975-76
Մանուկեան
. 963-64
Մանուկեան
Մանուկյան
. .(999)
Մարգարեան
Մարկոսեան
. (959)
Մարկոսեան
Խտըշեան
. 766
Մարյան
Մարսէլեան
. 883
Մարտիրոսեան
Մարտիրոսեան
. 806, 920
Մարտիրոսյան
Մարտիրոսյան
. 888
Մելոյեան
վրդ
. 793-94
Մեյթիխանյան
Միքայէլեան
. 950
Միքայէլեան
. 797
Մխիթարեան
Մխիթարեան
. 902
Մխսեան
. 818-21
Մնացականյան
Մոսկոֆեան
Մուշեղեան
Մուսթաֆա
. (968)
Յակոբեան
. 752,773,807
Յակոբեան
. (901)
Յարութիւնեան
Յովակիմեան
. 965
Յովհաննէսեան
.(831)
Յովհաննիսեան
. 905
Յովյաննիսեան
Յովսէփեան
. 753
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբուսեֆեան
Աբրահամեան
Ադամեան
Ազնաւուր
Շարլ
Ալեքսանյան
Ալվրցեան
. 814
Աղպաշեան
. 761, 981
Այվազյան
Անումեան
. 846, 896, 969, 980
Ասատրյան
. 741,743,
747,748,750, 772,
864, 903, 912
Արամ
կթղկ
. 783-84, (795)
Արթինյան
Արիսեան
. 771,840
Արոնեան
Աւագեան
Աւագեան
Բագրատունու
. (831,857)
Բարսեղյան
Գաբրիէլեան
. 837
Գաթրճեան
Գալաճեան
Գալենտերեան
Գալստյան
Գայաճեան
Գասպարեան
Գասպարյան
Գարավարդանեան
Գարաօղլանեան
Գէորգեան
Գիրէջեան
Գոյաճեան
. 745, 890
Գույումճեան
Գույումճեան
Գրաճեան
Զօհրապ
Գրիգորեան
. 983
Գրիգորեան
. (910)
տարբինեան
տաւիթեան
տերենց
. 940
Եագուպեան
Եազըճեան
Զաման
Զէյն
. 826
Էմրէ
Ճան
Տաղլըօղլու
Էպլիղաթեան
իճեան
Թերզյան
Թիթիզեան
Կէտիկեան
. 941
Թորանեան
. 942, 960-61, 970-71
Թութիկեան
վեր
դոկտ
Թոփալեան
վրդ
. 962
Թոփչյան
. 897
Թօփուզխանեան
_________________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Վարդանեան
1913-1914
թուականի
յոյների
զանգուածային
տեղահանութիւնները
Հայոց
ցեղասպանութիւնը
Վարդանեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
Տէօքմէճեան
Զօհրապ
Հնչակեան
անմահ
քսան
հերոսները
Զօհրապ
Տեօքմէճեան
Ազդակ
. – 2013. – 15
յունիսի
Հայաստանի
առաջին
հանրապետության
ամյակի
առթիվ
летиЭ
первой
Республики
Армении
տաւիթեան
Յաղթանակի
ամիս
այլ
բաներ
տաւիթեան
Ազդակ
. – 2013. – 11
յունիսի
Երկուքուկէս
տարուան
անկախութիւն
հայ
ժողովուրդի
ապագայի
խարիսխն
փրկութիւնը
հանդիսացաւ
Ազդակ
. – 2013. – 1
յունիսի
Պէրպէրեան
Նազարէթ
Հայաստանի
անկախութեան
ամեակը
Մայիս
խեղաթիւրման
իմաստազրկման
փորձերը
Նազարեթ
Պէրպէրեան
Ազդակ
. – 2013. – 1
յունիսի
Պօղիկեան
Աբօ
Մայիս
չափանիշներվ
օ
Պօղիկեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 1
յունիսի
. –
Վարժապետեան
Հրաչ
Ղեկավարներուն
ղեկավարը
Հայաստանի
առաջին
Հանրապետ
հիմնադիր
Մանուկյանի
մասին
Հրաչ
Վարժապետեան
Ազդակ
. – 2013. – 1
յունիսի
Հայոց
ցեղասպանության
մասին
նաև
06, 341
ենթաբաժինները
также
подразделы
06, 341)
Անումեան
Մելինե
Միութիւն
առաջադիմութիւն
կուսակցութեան
շրջանային
պատասխանատու
քարտուղարների
դատավարութիւնը
Օսմանեան
կայսրութեան
ռազմական
դատարանում
Մելինե
Անումեան
//
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
Աղպաշեան
Պարոյր
Հայոց
ցեղասպանութենէն
առաջ
ետք
» :
Անթիլիասում
հրատարակված
Մարյանի
համանուն
գրքի
մասին
Պարոյր
Աղպաշեան
Կամար
. – 2012. –
16. –
105-107:
Գասպարեան
Սալբի
Հայ
մօր
տարուան
հետքերով
պատանքով
ապրած
ղուած
հայուհիներ
Սալբի
Գասպարեան
Ազդակ
. –
Ապրիլ
131-134:
Գրիգորեան
Էտուարտ
Խնկարկում
ոգեկոչում
Էտուարտ
Գրիգորեան
Արարատ
. – 2013. – 15
յունիսի
4, 5:
Գույումճեան
Երան
Քննական
ակնարկ
Միշըների
հերըլտ
1915-
հայ
ժողովուրդի
մասին
արձանագրած
վկայութիւններուն
Երան
Գույումճեան
Բանբեր
. – 2013. –
39. –
14-16:
Գույումճեան
Կիրակոս
Գոյատեւելու
արուեստը
Կիրակոս
Գույումճեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
. –
24-27:
լիղաթեան
Մաթիկ
Նահատակ
գրագետներու
բարեկամներ
Մաթիկ
Էպլիղաթեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
. –
102-109:
Էսկիճեան
Յովսեփ
Ականատեսի
վկայութիւն՝
ցեղասպանութեան
դարադարձի
բոլո
հայ
մայրերուն
լույս
յիշատակին
Յովսեփ
Էսկիճեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
94-96:
պղտորէք
մեր
արիւնը
: [«
գործող
մասին
] /
Կորիւն
. – 2013. –
97. –
13-14:
Հարպոյեան
Կարպիս
Հայ
ժողովուրդի
ցեղասպանութեան
որբերը
նոցները
որբաշխարհը
Կարպիս
Հարպոյեան
//
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
110-120:
Ճէպեճեան
Հրայր
ուժ
չմնաց
» : [
ցեղասպանությունից
Հրայր
Ճէպեճեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
91-93:
Շահանդուխտ
Վկայարան
հայկական
ցեղասպանութեան
Հայոց
ցեղասպան
վերաբերյալ
Իսկահարեանի
կազմած
համանուն
խորագրով
հատորների
հրատ
մասին
Շահանդուխտ
Ազդակ
. – 2013. – 12
յունիսի
Սվազլեան
Վերժինէ
Զմիւռնիայի
աղէտը
ժողովրդի
մական
յիշողութիւնը
Վերժինէ
Սվազլեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
. –
61-65:
Մուսթաֆա
Քեմալին
իթթիհատականութիւնը
անոր
դիրքորոշումը
հանդէպ
Հայոց
ցեղասպան
տարիների
թուրք
զորավարների
պատմ
գործուն
մասին
Թարգմ
Ազդակ
. – 2013. – 18
յունիսի
5, 10:
941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
Армении
Անումեան
Մելինէ
Երկու
ժողովուրդ
մէկ
ճակատագիր
յոյների
ցեղասպանութիւնը
(1914-1923
խորագրով
սեմինարը՝
Արեւմտահայոց
հարցերի
ուսումնասիրութեան
կենտրոնում
Մելինէ
Անումեան
Ազդակ
2013. – 11
յունիսի
անեան
Հերոսները
կորսուիր
Պոլսահայ
նահատակների
մասին
Թորոս
Թորանեան
Արարատ
. – 2013. – 15
յունիսի
. –
Թորանեան
Մովսէս
Խորէնացու
դարը
» : [
Ալբերտ
Մուշեղեանի
փաստագր
մասին
Թորանեան
//
Զարթօնք
. – 2013. –
յունիսի
Թութիկեան
Վահան
վեր
դոկտ
Վարդանանց
գոյամարտը
դոկտ
Թութիկեան
//
Բանբեր
. – 2013. –
Թիվ
39. –
Ճէրէճեան
Եղիկ
յաճեան
Եգիպտահայ
քաղ
ՍտՀԿ
անդ
ազգ
ազատագր
պայքարի
նահատակ
Պոյաճեանի
Կարապետեան
ծննդյան
ամյակի
առթիվ
Ճէրէճեան
Արարատ
– 2013. – 15
յունիսի
. –
Մանճիկեան
Ասպետ
Աֆրինի
Մէյտան
Էքպէզի
հայկական
համայնքները
Պատմ
էքսկուրս
Մանճիկեան
Ազդակ
. – 2013. – 19
յունիսի
Մանճիկեան
Ասպետ
Հայ
կեանքը՝
անցեալին
Համայի
Պատմ. էքսկուրս
Մանճիկեան
Ազդակ
. – 2013. – 12
յունիսի
Մանճիկեան
Ասպետ
Հայ
կեանքը
քարանտինայի
թթ. Բեյրութի
ծովեզրյա
շրջանի
հայ
մասին
Ասպետ
Մանճիկեան
Ազդակ
2013. – 26
յունիսի
Мирзоян
Москва
армянская
Армянский
переулок
Левая
сторона
Марина
Мирзоян
Гамлет
Мирзоян
Ноев
ковчег
. – 2013. – 1-15
иЭня
. 10-11.
978-79.
Саркисян
Родина
армян
Армянское
нагорье
аркисян
Худавердян
Юзбашян
//
Ноев
. – 2013. – 1-15,16-30
иЭня
. 11,
891.981-93
Հայ
գրականություն
Армянская
Աբրահամեան
Հայ
մանուկներին
… : [
Բանաստեղծ
Մարինա
Աբրահամեան
Ազդակ
. – 2013. – 21
յունիսի
891.981.0
Հայ
գրականագիտություն
քննադատություն
Армянская
литературоведение
критика
Ընթերցման
հանդիպում՝
Մկրտիչ
Մարկոսեանի
Տիգրիսի
ափերէն
նուիրուած
Ազդակ
. – 2013. – 20
յունիսի
. –
Թորանեան
Գրիգոր
Գրաճեանի
Վերադարձ
դէպի
անցեալ
Թորոս
Թորանեան
Ազդակ
. – 2013. – 30
յունիսի
Թորանեան
ւմբը
հեղինակ՝
խօսէ
Անթոնիօ
Կուրիարան
Համանուն
վեպի
մասին
Թորոս
Թորանեան
. – 2013. –
Թիվ
97. –
Թոփալեան
Մեսրոպ
տանիէլ
Վարուժանի
Յաւերժութեան
Մեսրոպ
Թոփալեան
Կամար
. – 2012. –
Թիվ
16. –
85-95:
Մանուկեան
Բանաստեղծին
սիրտը
նամակներ
Բանաստեղծ
Վահեանի
համանուն
մասին
Յակոբ
Մանուկեան
Ազդակ
. – 2013. – 24
յունիսի
. –
964.
Մանուկեան
Յակոբ
ածանի
հետքերով
Հայոց
ցեղասպան
վերաբերյալ
Հալաճեանի
համանուն
վեպի
մասին
Յակոբ
Մանուկեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 15
յունիսի
. –
Յովակիմեան
Բախտիար
Զօհրապը
Վարդգէսը
Սերենգիւլեանի
նամակներում
Բախտիար
Յովակիմեան
Կամար
16. –
96-101:
Շահանդուխտ
Վերադարձ
դէպի
անցեալ
Գ.Գրաճեանի
համանուն
խորագրով
պատմվածաշարի
մասին
Շահանդուխտ
Ազդակ
. – 2013. – 27
յունիսի
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
ИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
94/99
Առանձին
երկրների
միջին
դարերի
նորագույն
պատմություն
средних
нового
новейшего
отдельных
Ճեմալ
Հասան
Եթէ
չունիս
կորսնցնես
Հայոց
ցեղասպան
վերաբերյալ
թուրք
քաղաքագետի
պատմ
վերլուծ
Հասան
Ճեմալ
Թարգմ
Ադամեանի
Ազդակ
. – 2013. – 1
յունիսի
. –
տերենց
Աւիկ
Արդարադատութեան
կարկամած
լեզու
Հաւատով
… ;
Տարիներ
անց
Վերջին
գիշերում
քառեակներ
Բախտի
թախծանքով
Բանաստեղծ
տերենց
Կամար
. – 2012. –
16. –
60-62:
Թիթիզեան
Կէտիկեան
Սոնա
Սիրոյ
օրագրութիւն
պատերազմի
Վավերապատում
Սոնա
Թիթիզեան
Կէտիկեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 25
յունիսի
Թորանեան
Քսաններուն
Բանաստեղծ
.] /
Թորոս
Թորանեան
Արարատ
. – 2013. – 15
յունիսի
Խաչեր
Խաչիկ
ւ
յանուն
ոչինչի՞
Պատմվածք
] /
Խաչիկ
Խաչեր
Կամար
. – 2012. –
Թիվ
16. –
Կապուտիկեան
Սիլվա
կեանքը
Բանաստեղծ
Սիլվա
Կապուտիկեան
Ազդակ
. – 2013. – 20
յունիսի
Կապուտիկեան
Սիլվա
ապրես
երկար
Բանաստեղծ
Սիլվա
Կապուտիկեան
Ազդակ
. – 2013. – 27
յունիսի
Կիրակոսեան
Սարգիս
Միալար
մակընթացութիւն
Հատված
Կարսես
երազ
ըլլար
վեպից
Սարգիս
Կիրակոսեան
Կամար
. – 2012. –
16. –
33-39:
Հարեանց
ւբէն
Կարապետեան
Բանաստեղծ
Գարուշ
Հարեանց
Արարատ
. – 2013. – 15
յունիսի
. –
Հովհաննիսեան
Թամար
պատգամը
Պատմվածք
Թամար
Հովհաննիսեան
Կամար
. – 2012. –
Թիվ
16. –
63-65:
Հովհաննիսեան
Թամար
կորցրու
հայրենիք
Բանաստեղծ
.]
Թամար
Հովհաննիսեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
Միքայէլեան
պատեազմը
շարունակուի
Վավերապատում
Միքայէլեան
Ազդակ
. – 2013. – 24
յունիսի
Յովյաննիսեան
Թամար
Պարոյր
ին
Բանաստեղծ
Թամար
Յովհաննիսեան
Ազդակ
. – 2013. – 18
յունիսի
Նագուլեան
Այս
տունն
: [
Բանաստեղծ
Յարութիւն
Նագուլեան
Կամար
. – 2012. –
16. –
46-49:
Պալեան
Օննօ
Պատմվածք
Յակոբ
Պալեան
Կամար
. –
Թիվ
16. –
18-29:
Պարսումեան
Անահիտ
սէրերի
փուշն
երեւի
Բանաստեղծ
Պարսումեան
Ազդակ
. – 2013. – 13
յունիսի
Պօղոսեան
Օրս
: [
Բանաստեղծ
սեան
Ազդակ
– 2013. – 6
յունիսի
Սարեան
Անդրանիկ
Նուրանգիզ
Պատմվածք
] /
Անդրանիկ
Սարեան
Կամար
. – 2012. –
16. –
4-15:
Տէտէեան
Խաչիկ
Շիրմին
դիմաց
Մտքի
մարզանք
Բարի
Բանաստեղծ
Խաչիկ
Տէտէեան
Կամար
. – 2012. –
Թիվ
40-41:
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Լեզվաբանություն
Языкознание
Ընդհանուր
լեզվաբանություն
բանասիրություն
Общее
языкознание
филология
809.198.1
Հայոց
լեզու
Армянский
язык
Պօյնէրեան
Ճէպէճեան
Արտո
Հայ
լեզուի
պահպանման
մարտահրաւերը
սփիւռքեան
իրականութեան
Արտո
Պօյնէրեան
Ճէպէճեան
Բանբեր
. – 2013. –
11-12. –
Շարունակելի
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
литература
Литературоведение
Առանձին
լեզուներով
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Իօնեսքօ
Արքան
մահանա
Պիես] / Էօժէն
Իօնեսքօ
Թարգմ
Տէրտէրեան
Կամար
. – 2012. –
16. –
74-84:
Ռընեան
Էռնեստ
Աղօթք
ակրոպոլիսի
բարձունքում
: [«
Մանկական
երիտասարդական
յիշողութիւններ
գրքից
] /
Էռնեստ
Ռընեան
Ֆրանս
թարգմ
Շահպազեան
Կամար
. – 2012. –
16. –
66-73:
891.981
Հայ
գրականություն
Армянская
Ալեքսանյան
Հրանդ
ցագիր
Անյուշ
բերդ
տեղաւորում
թախիծս
երկնքում
Անգլիացի
բարեկամիս
Բանաստեղծ
Հրանդ
Ալեքսանյան
Կամար
. – 2012. –
Թիվ
16. –
16-17:
Գալստյան
Գառնիկ
Մեր
Ահաւորը
Պատրանք
Տաճարը
Վերջին
Մեռեալների
Տապանագիր՝
գրուած
ապագայում
Բանաստեղծ
Գառնիկ
Գալստյան
Կամար
. – 2012. –
16. –
30-32:
Գիրէջեան
Զոհրապ
տարավերջի
տղաքը
Պատմվածք
Զոհրապ
Գիրէջեան
Կամար
. – 2012. –

50-59:
Սեղանի
խաղեր
Настольные
игры
Մխիթարեան
տիրացաւ
Վառնայի
միջազգային
մրցաշարքի
տիտղոսին
Շախմատ
Ազդակ
. – 2013. – 28
յունիսի
Լեւոն
Արոնեան
մնայ
երկրորդ
դիրքին
վրայ
Շախմատ
] //
Ազդակ
. – 2013. – 3
յունիսի
. –
Հայերու
յաջողութիւնները՝
միջազգային
տարբեր
մրցաշարքերուն
ընթացքին
Շախմատ
] //
Ազդակ
. – 2013. – 27
յունիսի
796/799
Ֆիզիկական
կուլտուրան
ամբողջությամբ
Սպորտ
Физическая
культура
Спорт
իբանանի
աթլետիզմի
ֆետերասիոնի
տարիքային
ախոյեանութիւն՝
մայիս
2013-
//
Ազդակ
. – 2013. – 5
յունիսի
. –
ՀՄԸՄ
Պէյրութի
մաս
կազմող
Սալահ
Ռապպահ
յաղթեց
ժամացոյցի
մրցումին
: [
Հեծելարշավ
Ազդակ
. – 2013. – 18
յունիսի
Մխիթարեանի
Լիվըրփուլ
փոխանցումը
օրերու
հա՞րց
... : [
Ֆուտբոլ
] //
Ազդակ
. – 2013. – 18
յունիսի
. –
Ռուբէն
Հայրապետեանին
տուած
մամլոյ
ասուլիսը
: [
Ֆուտբոլ
] //
Ազդակ
. – 2013. – 14
յունիսի
. –
Վաղը՝
Հայաստան
Մալթա
Ֆուտբոլ
] //
Ազդակ
. – 2013. – 6
յունիսի
Փակման
պաշտօնական
հանդիսութիւն՝
2012-2013
տարեշրջանի
ՀՄԸՄ
Ազդակ
. – 2013. – 11
յունիսի
9, 10:
Агамян
Сборная
прицелом
будущее
Беседа
тренером
сбор
боксу
Агамяном
Записал
Григорян
Ноев
ковчег
– 2013. – 16-31
иЭня
. 12.
Андриасян
Тучи
над
Араратом
Беседа
легендар
футболистом
дриасяном
Записал
Григорян
Ноев
. – 2013. –
иЭня
. 3.
Багдасарян
Карэн
Спасибо
Шаварш
О Эбил. вечере
чемпиона
Европы
подвод
плаваниЭ
Карапетяна
] /
Карэн
Багдасарян
Ноев
. – 2013. – 16-30
иЭня
Григорян
Александр
Черное
белое
сборной
Армении
по футболу
Александр
Григорян
Ноев
. – 2013. – 1-15
иЭня
Պապյան
Հասմիկ
Աշխարհին
հավասարի
իրավունքով
պետք
ներկայանանք
Հարցազրույց
վիենաբնակ
սոպրանո
Հայաստանի
արտիստ
Պապյանի
առավ
Ասատրյանը
Օրեր
. – 2012. –
35-38:
Мирзоян
Марианна
Симфония
дирижера
Вардана
Акопяна
Марианна
Мирзоян
Мирзоян
Ноев
. – 2013. – 1-15
иЭня
791.43
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
Կիւլոյեան
Սրապեան
ս
մեր
ճանչցած
Հոլիվուտին
վերջը
Կինոռեժիսոր
Սփիլպըրկի
Լուքասի
կանխատեսումների
մասին
] /
Կիւլոյեան
Սրապեան
Ազդակ
. – 2013. – 28
յունիսի
Хачатрян
АрутЭн
Десятый
кинофестиваль
Золотой
абрикос
горами
Беседа
президентом
кинофестиваля
кинорежиссером
Хачатряном
Записала
Амирханян
Ноев
ковчег
. – 2013. – 16-30
иЭня
. –
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
скусство
Պիլալեան
Համբիկ
Կեցցեն
Ճաղատ
ները
անկցին
սոփրանօ
ները
Լիբանանի
Համազգայինի
Իփէկեան
թատերախմբի
ելույթի
առթիվ
] /
Համբիկ
Պիլալեան
Ազդակ
. – 2013. – 20
յունիսի
. –
Խաչատուրեան
Լուսին
թիթեռներ
կամ
ծնուել
» :
Թատերգություն
Լուսին
Խաչատուրեան
Բանբեր
. – 2013. –
39. –
Մահսէրէճեան
Թատերական
արուեստի
արտայայտութիւն
Ա.Արծրունու
ատերգութիւններ
ստեղծագործ
մասին
հսէրէճեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 26
յունիսի
. –
Պարսումեան
Հրաչ
Ճաղատ
սոփրանոն
Լիբանանահայ
թատերգ
անցած
ճանապարհի
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 14
յունիսի
7, 8:
Հատուկ
տոնահանդեսներ
Պարարվեստ
Շարժուն
ուսանելի
խաղեր
Особые
Хореография
Подвижные
поучительные
игры
Գէորգեան
Ազգային
պարը
պետական
հոգածութեան
կարիք
ունի
» : [
Հարցազրույց
Հայաստանի
ազգ
պարարվեստի
միության
վաստ
համույթի
բալետմեյստեր
Գէորգեանի
Գրի
առավ
Մարտիրոսեանը
Ազդակ
. – 2013. – 25
յունիսի
Մնացականյան
Տաթև
Ազատուհի
Տաթևի
երկխոսությունը
աշխարհի
Հարցազրույց
դիզայներ
Մնացականյանի
առավ
Ասատրյանը
Օրեր
. – 2012. –
Թիվ
10-12. –
49-52:
Кузнецова
Наталья
Работаем
Боремся
натуре
оптимист
О творчестве
худож
Татевосяна
Наталья
Кузнецова
Ноев
ковчег
. –
2013. – 16-30
иЭня
Լուսանկարչություն
Կինեմատոգրաֆիա
Կինոարվեստ
.43)
Фотография
Кинематография
Киноискусство
кинофильмы
. 791.43)
Յովհաննիսեան
Թամար
Լուսանկարներ՝
տեսողու
եամբ
Ա.Ճենտերեճեանի
լուսանկ
ների
ցուցհ
մասին
Թամար
Յովհաննիսեան
Ազդակ
. – 2013. – 12
յունիսի
. –
ГЭлер
Фотография
есть
живая
история
… : [
Беседа
лучшим
фотографом
мира
ГЭлером
Ереване
Записала
Амирханян
Ноев
ковчег
. – 2013. – 1-15
иЭня
. –
. 13.
րաժշտություն
Музыка
Այվազյան
ուզում
դառնալ
Հարցազրույց
դաշնակահարուհի
վազյանի
Օրեր
42-43:
Գաթրճեան
Աւօ
Հայոց
ցեղասպանութեան
ֆիլմաշարերու
թատերգութիւններու
վաւերագրական
ժապաւէններու
երգ
երաժշտութիւնները
Գաթրճեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
121-126:
Իւթիւճեան
Հայկ
Մարիաննա
Շիրինեանի
տպաւորիչ
համերգային
ելոյթը՝
տանիական
Ձայնասփիւռի
համանուագային
նուագախումբի
յկ
սրկ
Իւթիւճեան
Օրեր
. – 2012. –
10-12. –
Իւթիւճեան
Հայկ
Ստելլա
Գրիգորեանի
տպաւորիչ
ելոյթը՝
տանիոյ
Թագաւորական
Օփերայի
բեմին
Հայկ
Իւթիւճեան
Օրեր
Թիվ
10-12. –
38-39:
Մահսէրէճեան
Երբ
երաժշ
ութեան
սկզբնաղբիւրները
ներշնչման
աղբիւր
Ա.Սարգիսեանի
երաժշտ
համույթի
թողարկած
Մուսաներ
ձայնասկավառակի
մասին
Մահսէրէճեան
Ազդակ
. – 2013. – 20
յունիսի
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ИГРЫ
СПОРТ
Հատակագծում
Քաղաքաշինություն
Լանդշաֆտային
այգեպուրակային
ճարտարապետություն
Градостроительство
Ландшафтная
Պատմության
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանություն
памятников
истории
культуры
Նալջը
Թամար
Թուրքիայի
պետական
հեռուստառատիոընկերութեան
Պոլսում
գտնուող
ռատիոտան
տարածքն
անցեալում
հայկական
գերեզման
Պատմամշակութ
կոթողների
պահպանման
ւրջ
մասին
Թամար
Նալջը
Էմրէ
Ճան
Տաղլըօղլու
Թարգմ
Անումեանի
Ազդակ
. – 2013. – 14
յունիսի
Քանդակագործություն
Скульптура
Թոփչյան
Ալեքսանդր
3000-
վրա
ծանոթ
Թորոսի
անծանոթ
աշխարհը
: [
Տպավոր
քանդակագործ
Ռաստքելենյանի
հետահայաց
ցուցահանդեսից
Ալեքսանդր
Թոփչյան
. – 2012. –
44-46:
75/76
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
ГравЭра
Գասպարյան
մեն
Երբ
երգում
վրձինը
Գեղանկ
Ստեփանյանի
ծննդյան
95-
ամյակի
առիթով
] /
Արմեն
Գասպարյան
Օրեր
. –
Թիվ
10-12. –
47-48:
Գարաօղլանեան
Վարուժան
Ֆիլոնով՝
անտեսուած
արուեստագ
Վարուժան
Գարաօղլանեան
Կամար
. – 2012. –
16. –
102-104:
Կիւլոյեան
Սրապեան
Ի՞նչ
գեղանկարիչներուն
հարցը
… /
Կիւլոյեան
Սրապեան
Ազդակ
. – 2013. – 17
յունիսի
Ղարիպեան
Զաւէն
Հանդիպում
գեղանկ
կոբ
Յակոբեանին
Ղարիպեան
Ազդակ
. – 2013. – 18
յունիսի
. –
Մխիթարեան
Մուշեղ
Խաղաղ
պատմութիւն
հաց
մնացածն
Աստծոյ
Հարցազրույց
գեղանկ
Մխիթարեանի
Ազդակ
2013. – 13
յունիսի
6, 10:
Ինժեներական
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
Техника
621.4/.6
Ջերմային
շարժիչներ
շոգեմեքենաներից
շոգետուրբիններից
):
Պնևմոէներգետիկա
Հեղուկների
գազերի
փոխադրումը
բաշխումը
պահումը
паровых
машин
паровых
турбин
).
Пневмоэнергетика
Транспортирование
распределение
жидкостей
газов
Епифанцев
нас
вас
газ
! : [
ении
тарифов
Андрей
Епифеев
Ноев
. – 2013. – 15
иЭня
Սանիտարական
տեխնիկա
Ջրամատակարարում
Լուսատեխնիկա
Санитарная
техника
Водоснабжение
Канализация
Светотехника
Сахинов
Факел
над
свалкой
могущий
стать
вечным
огнем
О пробл
утилизации
отбросов
] /
дуард
Сахинов
Ноев
ковчег
. –
2013. – 1-15
иЭня
. –
Փոխադրամիջոցների
տեխնիկա
Техника
средств
транспорта
Серебров
Александр
янски
будет
Космос
” : [
Беседа
космонавтом
Серебровым
Записала
Добрынина
Ноев
. – 2013.
– 16-31
иЭня
. 15.
Գյուղատնտեսություն
Сельское
хозяйство
631.1
Գյուղատնտեսական
արտադրության
կազմակերպում
կառավարում
Организация
сельскохозяйственным
производством
895.1917-
1920
Արեւելեան
աստանի
գիւղատնտեսութեան
բարեկարգման
հարցին
մասին
զեկուցեց
Արա
Ազդակ
2013. – 13
յունիսի
Անձանց
հատուկ
խմբերի
դաստիարակություն
Воспитание
обучение
Կլեկչեան
Գայեանէ
Նախագիծ՝
տեսողական
ունեցող
մարդկանց
համար
: [
Հարցազրույց
Խօսող
նախագծի
ձայնասկավառակի
Կլեկչեանի
Գրի
առավ
Մարտիրոսյանը
] //
Ազդակ
. – 2013. – 21
յունիսի
. –
Կանանց
շարժում
Կանանց
հարց
Женское
движение
Женский
իլալեան
Համբիկ
Հեզահամբոյր
մօր
կերպարին
դիմաց
Մտորումներ
մայրերի
ամսվա
առթիվ
Համբիկ
Պիլալեան
Ազդակ
. – 2013. –
յունիսի
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԲՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
Изучение
охрана
фауны
Գոճայեան
Արազ
այգիին
ովրդավարութե
համար
Թուրքիայի
բնապահպան
խնդիրների
վերաբերյա
բնապահպան
կազմակերպ
անդ
Էսթուքեանի
հարցազրույցի
մասին
Արազ
Գոճայեան
Ազդակ
. – 2013. – 13
յունիսի
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
Բժշկություն
Медицина
Ախտաբանություն
Կլինիկական
բժշկություն
Патология
Клиническая
медицина
616.5
Մաշկաբանություն
Մաշկային
հիվանդություններ
Кожные
болезни
Հարպոյեան
Կարպիս
Մորթային
հիւանդութիւններ
Բժշկ. տեղեկատվ
Կարպիս
Հարպոյեան
Ազդակ
. – 2013. – 29
յունիսի
Պօղոս
Կարմիրեան
վարժարան
նախակրթարանի
աւարտական
դասարանի
հանդէս
//
Զարթօնք
. – 2013. – 30
յունիսի
Մայրերու
Ազգ. Ա.Գասարճեան
վարժարանի
կազմակերպած
միջոցառման
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 3
յունիսի
. –
Յարգանք
պատիւ՝
արժանաւորաց
Նազարեան
վարժարանի
ամյակի
առթիվ
Ազդակ
. – 2013. – 6
յունիսի
. –
ահանդուխտ
Գիրքը՝
մեր
մտքին
հացը
Լիբանանում
կազմակերպած
պատրաստութեան
միջդպրոցական
մրցում
ծրագրով
միջոցառման
սին
Շահանդուխտ
//
Ազդակ
. – 2013. – 13
յունիսի
Սրբոց
Հռիփսիմեանց
բարձրագոյն
վարժարանի
2012-2013
կրթական
տարեշրջանի
ամավերջի
հանդէսներ
Զարթօնք
. – 2013. – 20
յունիսի
Տէր
Եղիայեան
Կարպիս
Հարցազրոյց
Մաշ
գոլեճի
հիմնադիր
տնօրէն
դոկտ
Կարպիս
Տէր
Եղիայեանի
Գրի առավ
Մարսէլեանը
] //
Զարթօնք
. – 2013. – 30
յունիսի
Степанян
Дилижанская
международная
школа
Проект
нацеленный
лучшее
будущее
Дави
Степанян
оев
. – 2013. –
иЭня
. 14.
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
воспитание
образование
Общее
школьное
Общеобразовательная
школа
Ազգային
Մանուկեան
քոլեճի
կարգերը
հանդիսութեամբ
նշեն
մայրերու
տօնը
//
Ազդակ
. – 2013. – 11
յունիսի
Համազգայինի
Արսլանեան
ճեմարան
Նորսիկեան
անկապարտեզի
ամավերջի
հանդէս
Ազդակ
. – 2013. – 15
յունիսի
373.167.1
տասագրքեր
ուսումնական
ձեռնարկներ
Учебники
учебные
Քիւրքճեան
Հայերէնի
աւանդումը՝
գիտելիք
անդին՝
մեթոտ
: [
Հարցազրույց
հայերենի
դասավանդման
դասագրքի
.,
մանկավարժ
Քիւրքճեանի
Ազդակ
. – 2013. – 20
յունիսի
6, 10:
355/359
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
ուժեր
Военные
науки
Вооруженные
силы
Коротченко
Игорь
Вопрос
укрепления
обороноспособности
армянской
армии
находится
сфере
внешней
оборонной
политики
России
Беседа
Центра
анализа
мировой
торговли
оружием
Коротченко
Записал
Сахинов
Ноев
ковчег
. – 2013. – 16-30
иЭня
Оганова
Наталья
Мирной
спокойной
службы
границе
О рос. погран. войсках
дислоциров
Армении
Наталья
Оганова
Ноев
. – 2013. – 1-15
иЭня
. 1, 9.
870.
Наталья
Стратегический
форум
ОДКБ
Ереване
станет
ежегодным
Наталья
Оганова
Ноев
. – 2013. – 16-31
иЭня
. 1, 2.
Оганян
Сейран
выполним
возложенные
нас
задачи
Беседа
министером
обороны
Оганяном
Записал
Сахинов
Ноев
2013. – 16-30
иЭня
. 1, 3.
37.01
տաստիարակության
կրթության
ուսուցման
հիմունքները
Основы
воспитания
образования
обучения
Պալեան
Իմաստութիւնը
մանուկներուն
մօտեցնելու
նախաձեռնութիւն
Կրթ
համակարգում
կատարելու
մասին
] /
Պալեան
Ազդակ
. – 2013. – 27
յունիսի
տաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
տպրոցավարություն
Организация
воспитания
образования
Ազգ
Աբգարեան
վարժարանի
մայիսեան
ձեռնարկները
//
Ազդակ
2013. – 4
յունիսի
Ազգային
գարեան
վարժարանի
ամավերջի
միացեալ
հանդէս
Ազդակ
. – 2013. – 27
յունիսի
. –
875.2012-
2013
կրթական
տարեշրջանի
Ազգ. Ա.Գասարճեան
վարժարանի
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 28
յունիսի
4:
876.«
Խօսնակ
պաշտօնաթերթի
միջդպրոցական
Արտասանական
նկարչական
մրցումը
Ազդակ
. – 2013. – 5
յունիսի
. –
Կրկին
տարեվերջ
ՀԲԸՄ Պօղոս Գ.Կարմիրեան
վարժարանի
միջոցառման
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 24
յունիսի
5:
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
Конституционное
Административное
860.«
Այդ
մասին
պատասխան
պէտք
տան
անոնք
որոնք
Թուրքիան
նկատէին
ժողովրդավարութեան
տիպար
Լիբանանի
խորհրդարանի
հայկ
բլոկի
պատգ
Բագրատունու
ելույթի
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 12
յունիսի
Խաթիպ
Մահեր
Ընդդիմութիւնը
վիժեցուց
նախագահ
դառնալու
էրտողանի
ծրագիրը
Թուրքիայի
վարչապետ
տողանի
գործուն
մասին
] /
Մահեր
Խաթիպ
Ազդակ
. – 2013. – 11
յունիսի
Маркедонов
Сергей
Ближний
Саакашвили
под
дамокловым
мечом
новой
власти
Сергей
Маркедонов
Ноев
ковчег
. – 16-30
Халпин
Тони
Королевский
визит
Принца
Чарльза
АрмениЭ
//
Ноев
ковчег
. – 2013. – 1-15
иЭля
342.5(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
конституционное
Республики
Армения
Շահինյան
Սարգիս
Մենք
չկարողացանք
մեր
ունեցած
փաստերը
իրավունքներն
արժանիքներն
այնպես
մատուցել
հակադրենք
Ադրբեջանի
պարապ
քարոզչությանը
Հարցազրույց
Հայաստան
Շվեյցարիա
խորհրդարան
պատգամավոր
գլխ
քարտուղար
Շահինյանի
առավ
Ասատրյանը
Օրեր
. – 2013. –
10-12. –
Ռուստամեան
Արմէն
Արմէն
Ռուստամեան
յանցագործ
աշխարհի
յայտնի
մեթոտի
կիրարկման
վտանգ
սնէ
Հարցազրույց
խմբակց
Ռուստամեանի
առավ
Խամոյեանը
Ազդակ
2013. – 4
յունիսի
Нагдалян
Эрмине
Интеграция
нам
необходима
однозначно
сомнениЭ
подлежит
Беседа
спикером
Нагдалян
вопр
участуия
евраз
интеграции
Записала
Оганова
Ноев
ковчег
. –
2013. – 16-30
. 1, 3.
Сближаться
осмотрительно
задерживаясь
Беседа
первым
предс
Счет
палаты
Армении
проф
Тавадяном
Записал
Вардапетян
Ноев
. – 2013. – 1-15
иЭля
Յակոբեան
Թաթուլ
Հայոց
ցեղասպանութեան
մասին
ընդունուած
բանաձեւերի
բովանդակութիւնը
Թաթուլ
Յակոբեան
Ազդակ
Ապրիլ
Յակոբեան
Ցեղասպանութեան
առաջին
յուշարձանը
Թուրքիայի
այգում
Թաթուլ
Յակոբեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 17
ունիսի
Չեթինօղլու
Սայիթ
Համաշխարհային
արդարութիւնը
Հայոց
ցեղասպանութիւնը
Սայիթ
Չեթինօղլու
Թարգմ
Անումեանի
Ազդակ
. –
2013. – 28
յունիսի
Պարազեան
Ցեղասպանութեան
նորօրեայ
նշական
մակարդակներ
Յովսէփ
Պարազեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
53-60:
Պետիկեան
100-
մոմէն
առաջ
վերջ
Գէորգ
Պետիկեան
Ազդակ
. – 2013. – 4
յունիսի
. –
Սասունեան
տիմորդներու
պատասխանը
Միացեալ
Նահանգներու
կառավարութեան
հակահայկական
միջնորդագիրին
Յարութ
Սասունեան
Թարգմ
Ազդակ
յունիսի
Սասունեան
Հակառակ
ներքին
խառնաշփոթին
Թուրքիա
շարունակէ
ղասպանութեան
ժխտման
քարոզչութիւնը
Յարութ
Սասունեան
Զարթօնք
. – 2013. – 20
յունիսի
Սասունեան
Յարութ
Հակառակ
ներքին
խառնաշփոթ
վիճակին
Թուրքիա
շարունակէ
Ցեղասպանութեան
ժխտման
քարոզչութիւնը
Յարութ
Սասունեան
Թարգմ
Աւագեանի
Ազդակ
. – 2013. – 24
յունիսի
Սասունեան
Տոքթ
Չառնի
մերկացնէ
փրոֆ
Կանթըրի՝
Ցեղասպանութեան
ժխտման
խաբէութիւնը
Յարութ
Սասունեան
Թարգմ
Աւագեանի
Ազդակ
. – 2013. – 10
յունիսի
ապպաղ
Յիշողութեան
Եւրոպական
քաղաքականութիւնը
Հայոց
ցեղասպանութիւնը
Վտանգներ
մարտահրաւերներ
Միհրան
Տապպաղ
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
Арсен
Вопрос
признании
геноцида
армян
объединяет
представителей
разных
политических
сил
Беседа
депутатом
Верхов
Украины
Авакяном
Записал
Тигранян
Ноев
. – 2013. – 16-
. –
. 6.
Меликян
Артем
ицание
геноцида
Осознанная
ложь
телеканале
Культура
Меликян
Ноев
. – 2013. – 16-31
. 1, 2.
Бабуханян
Интересы
Армении
России
совпадаЭт
должны
ценить
Беседа
партии
СоЭз
Конституционное
Бабуханяном
вышеуказ
теме
Записал
Вардапетян
Ноев
. –
2013. – 16-31
иЭля
. 8.
Իրավունք
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Արիսեան
Սուրիական
լրատուութեան
աննախընթաց
անդրադարձները
ղասպանութեան
ամեակի
առթիւ
Արիսեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 8
յունիսի
. –
Խաչատրեան
Արա
Ժխտողներու
բերդի
Արա
Խաչատրեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 19
յունիսի
. –
Հովհաննիսեան
Նիկոլայ
Հայեցակարգային
մօտեցումներ
Հայոց
ցեղասպանութեան
գնահատման
ցեղասպանութեան
ճանաչման
ռազմավարութիւնում՝
արդի
ցեղասպաագիտութեան
համատեքստում
Նիկոլայ
Հովհաննիսեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
. –
66-75:
Մահսէրէճեան
Մեր
դատին
համար
ներհայկական
հենարաններ
հայրենի
հողն
յրենին
Մահսէրէճեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
. –
Аревшатян
чему
приведет
силовой
сценарий
Нагорном
Карабахе
Андрей
Аревшев
Ноев
ковчег
. – 2013. – 16-30
иЭня
. 2.
Минасян
Сергей
Буря
стакане
раз
нЭансы
карабахского
конфликта
Сргей
Минасян
Ноев
ковчег
. 1,
Հայոց
ցեղասպանության
միջազգային
ճանաչման
մասին
նաև
06, 941(479.25)
ենթաբաժինները
международном
признании
Геноцида
также
подразделы
06, 941(479.25))
Անումեան
Մեղքերի
քաւո՞ւմ
թօթափո՞ւմ
թե՞
հետքերը
կորցնելու
Հայոց
ցեղասպան
շուրջ
Թուրքիայում
քաղ
գնահատականների
մասին
Մալինէ
Անումեան
Ազդակ
. – 2013. – 4
յունիսի
Գալաճեան
Յարութ
25
ապրիլ
2015,
կամ՝
թանգարանային
ճանաչումէն
դէպի
հատուցման
պայքար
Յարութ
Գալաճեան
Ազդակ
. – 2013.
յունիսի
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
Կարապետյան
Գասպար
Եվրոմիութեան
շրջանակներէն
ներս
մարտահրաւէրները
ամենօրեայ
բազմազան
Հարցազրույց
Եվրոպայի
Հայ
տատի
գրասենյակի
ատենապետ
պրն
Կարապետյանի
Օրեր
Թիվ
10-12. –
33-34:
Նաճարեան
Սարգիս
Ինչո՞ւ
զարմանալ
Վատիկանի
Թուրքիայի
համաձայնագրի
չեզոքացման
մասին
Սարգիս
Նաճարեան
Ազդակ
. –
2013. – 17
յունիսի
ганова
Наталья
Делегация
Курской
области
посетила
АрмениЭ
Наталья
Оганова
Ноев
ковчег
. – 2013. – 16-30
иЭня
Скаков
Александр
Кавказа
Между
Восточным
партнерством
евразийскими
инициативами
Москвы
” /
Александр
Скаков
Ноев
ковчег
. –
2013. – 16-30
иЭня
. 1, 2.
327(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
արտաքին
քաղաքականությունը
Внешняя
Республики
Армения
Մոսկոֆեան
Համօ
Ժընեւի
Շարլ
Ազնաւուր
նեցուկ
նգնի
Եփրեմ
ոսկերչական
տան
Խաչքար
նախաձեռնութեան
Շվեյցարիայում
դեսպանի
գործուն
մասին
Համօ
Մոսկոֆեան
Ազդակ
. – 2013. – 15
յունիսի
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
քաղաքական
կազմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
Массовые
политические
движения
329(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
Մարգարեան
Հրանդ
նք
իրաւունք
չունենք
յոգնելու
մեզ
պարտուած
համարելու
Հարցազրույց
բյուրոյի
ներկայացուցիչ
Մարգարեանի
Գրի
առավ
Գաբրիէլեանը
] //
Ազդակ
. – 2013. – 10
յունիսի
4, 5:
Ռուստամեան
Արմէն
Յաղթողներ
պարտուողներ
կամ
յաղթելու
ենք
կամ
բոլորս
պարտուելու
ենք
Հարցազրույց
ներկայացուցիչ
Ռուստամեանի
առավ
Պօղոսեանը
Ազդակ
18
յունիսի
Մխսեան
Մարալ
Գաղութէ
գաղութ
Թեհրան
Ատրպատական
Ռումինիա
Հունաստան
Չեխիա
ԱՄՆ
Բուլղարիա
] /
Մարալ
Մխսեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 13
յունիսի
. –
Մխսեան
Մարալ
Գաղութէ
գաղութ
Պոլիս
Թեհրան
Բուլղարիա
ԱՄՆ
Կանադա
Մարալ
Մխսեան
Ազդակ
. – 2013. – 20
յունիսի
5, 10:
Бахревский
Евгений
Азербайджан
- 2013.
Выборы
президента
Вопросов
все
меньше
Евгений
Бахревский
Ноев
ковчег
. – 2013. – 16-30
иЭня
Маркедонов
Сергей
Азербайджан
сколько
прочны
позиции
власти
перед
выборами
Сергей
Маркедонов
Ноев
ковчег
иЭля
Минасян
Армила
Армянская
община
Северной
Осетии
вместе
нас
наш
голос
Громче
Армила
Минасян
//
Ноев
ковчег
. – 2013. – 15-15
иЭня
. 1, 14.
Թուրքիայի
ներքաղաքական
իրավիճակի
մասին
внутриполитической
ситуации
Турции
ժամանած
Թուրքիա
Ազդակ
յունիսի
Ժիհատ
Արդարութիւն
բարգաւաճում
կուսակցութեան
ծերացման
նշանները
Զէյն
//
Ազդակ
. – 2013. – 11
յունիսի
. –
Պէրպէրեան
Նազարէթ
Էրտողանի
հասկցած
Ժողովրդավարութիւն
աշխարհակարգի
ժողովրդավարական
երկդիմութիւնը
Նազարէթ
Պէրպէրեան
Ազդակ
. – 2013. – 26
յունիսի
Պէրպէրեան
Նազարէթ
Թրքական
ուշացած
Գարո՞ւն
աշխարհակարգ
վերադասաւորման
ցիկ
Նազարէթ
Պէրպէրեան
Ազդակ
. – 2013. – 18
յունիսի
. –
Օզինեան
Ալին
Ի՞նչ
տեղի
ունենում
Թուրքիայում
Ալին
Օզինեան
Ազդակ
. – 2013. – 18
յունիսի
. –
Ազգաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
հարց
Ազգային
ազատագրական
շարժում
населения
Колониальный
Национально
освободительное
движение
Արտագաղթի
դիմաց
ձեռնածալ
մնալը
հաւասարազօր
ինքնասպանութեան
Ազդակ
. – 2013. – 28
յունիսի
4, 8:
831.«
Ղարաբաղ
ազգի
րտնչումը
Կովկասի
հայ
ազրպէյճանական
տագնապ
նիւթով
դասախօսական
երեկոյ
Լիբանանի
խորհրդարանի
հայկ
բլոկի
ներկայացուցիչ
Բագրատունու
Միջին
Արևելքի
Հայ
դատի
գրասենյակի
պատասխանատու
Եագուպեանի
պատմաբան
Յովհաննէսեանի
ելույթների
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 25
յունիսի
Յակոբեան
Հայաստան
Վրաստան
յարաբերութիւնների
կարեւորութիւնը
Հարավ
Կովկասի
բաժանարար
մասին
Թաթուլ
Յակոբեան
Ազդակ
. – 2013. – 10
յունիսի
Պոյաճեան
Տէյվիթ
Թուրքիա՝
Հայաստանի
միշտ
սպառնալիք
Տէյվիթ
Պոյաճեան
. – 2013. –
97. –
39-42:
Սասունեան
Յարութ
Հայաստան
պէտք
խաղաղապահ
ուժեր
ուղարկէ
Լիբանան
Մալի
Միջազգ
վերլուծ
Յարութ
Սասունեան
Թարգմ
ակ
. – 2013. – 17
յունիսի
Տէրտէրեան
Սուրիա
խաղաղ
լուծումը
ահա
գայ
ազգային
ժողովրդավարական
ընդդիմութիւնը
երաշխիքն
արաբականութեան
վերականգնումին
Միջազգ
տես
Տէրտէրեան
Ազդակ
. – 2013. – 25
յունիսի
4, 8:
Քափլան
Ռոպըրթ
Ամերիկեան
արտաքին
քաղաքականութիւնը
լաւ
ընտրանք
ունի
Միջազգ
տես
Ռոպըրթ
Քափլան
Ազդակ
. – 2013. –
յունիսի
Арешев
Курдский
мирный
оцесс
возможные
последствия
для
Кавказа
Андрей
Арешев
//
Ноев
ковчег
. – 2013. – 15
иЭня
Арешев
РеволЭция
гвоздик
Турции
последствия
соседей
Сирии
Армении
Андрей
Арешев
//
Ноев
ковчег
. – 2013. –
иЭля
. –
Ներքին
քաղաքականություն
Внутренняя
Ալվրցեան
Ջաւախքի
Վրաստանի
հայութեան
համար
չունինք
արտաքին
ղաքականութիւն
«Արեւմտահայաստանի
արեւմտահայոց
հարցերու
ուսումնասիրութեան
կեդրոն
Ալվրցեանի
դիտարկումների
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 12
յունիսի
1, 3:
Գաղտնի
հայեր
Անատոլիայում
Արեւմտեան
Հայաստանում
Սղերդում
Թարգմ
Անումեանի
Ազդակ
. – 2013. – 28
յունիսի
Համպոյեան
Քուէյթահայութիւնը
նշեց
մայիսեան
յաղթանակի
ամեակը
Մարալ
Համպոյեան
Ազդակ
. – 2013. – 6
յունիսի
Ճենանեան
Ողբամ
լէպ
քաղաք
Յարութ
Ճենանեան
Ազդակ
. – 2013. – 10
յունիսի
Մխսեան
Մարալ
Գաղութե
գաղութ
Թեհրան
ԱՄՆ
] /
Մարալ
Մխսեան
Ազդակ
. – 2013. – 27
յունիսի
5, 8:
Մխսեան
Մարալ
Գաղութէ
գաղութ
Թեհրան
Ատրպատական
Ռուսաստըան
Իսպանիա
Բուլղարիա
Ֆրանսիա
ԱՄՆ
Մարալ
Մխսեան
Ազդակ
. – 2013. – 6
յունիսի
. –
795.«
Մեծի
տանն
Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան
հեղինակութիւնը
ծառայութեան
կայանայ
Կիլիկիայի
հայոց
կթղկ
Արամ
ելույթի
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 15
յունիսի
. –
Մեծի
տանն
Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան
միաբանութիւնը
հարստացաւ
երեք
միաբաններով
Ազդակ
. – 2013. – 24
յունիսի
Միքայէլեան
Քրիստափոր
տպրեվանքի
մատենաշար
հրատարակութեան
առթիւ
Մեծի
տանն
Կիլիկիայի
կաթողիկոս
տեսուչ
Նարէկ
արք
Ալեքմէզեանի
ձեռնարկած
տենաշարի
մասին
Քրիստափոր
Միքայէլեան
Ազդակ
. – 2013. – 21
յունիսի
. –
Շէրնէզեան
Պարոյր
դարը
տպրեվանքին
առաքելութիւնը
Պարոյր
աբղ
Շէրնէզեան
Ազդակ
. – 2013. – 29
յունիսի
. –
Պահանջատիրութիւնը
պէտք
դարձնել
առանցքը
Հայոց
ցեղասպանութեան
ամեկաի
նշման
Կիլիկիայի
կաթողիկոս
ազգ
ընհանուր
ժողովի
հայտարար
մասին
Արարատ
. – 2013. – 20
յունիսի
Պապեան
Կորիւն
արք
Պապեանի
սրտի
խօսքը՝
ւղղուած
նորընծայ
սարկաւագներուն
Ազդակ
. – 2013. – 12
յունիսի
4-8:
Պէյլի
Քենէթ
աստուծոյ
բնութիւնը
Աստուած
Քենէթ
Պէյլի
Թարգմ
Սաղըրեանը
//
Բանբեր
. – 2013. –
Թիվ
39. –
Վաւեան
Աշոտ
Գարեգին
Ամենայն
հայոց
կաթողիկոսի
վախճանման
տարելիցին
առթիւ
Աշոտ
Ազդակ
. – 2013. – 29
յունիսի
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Քաղաքականություն
Политика
32.001
Քաղաքագիտություն
Политология
ըճեան
Մինչ
թուրքերը
Սուրիան
քանդեն
հայը՝
արարէ
Գէորգ
Եազըճեան
. – 2013. –
97. –
Մահսէրէճեան
Նիքսըն
Աստուած
լուսաւորէ
...»:
Միջազգ
տես
Մահսէրէճեան
Ազդակ
. – 2013. – 25
յունիսի
Մանուկեան
Սարգիս
Աշիրէթներից
դէպի
պետականութեան
կամ
քրտական
գործօնի
նաւթային
գործօնը
Սարգիս
Մանուկեան
Ազդակ
2013. – 12
յունիսի
արտիրոսեան
Հայկ
Հայաստանն
պարտաւոր
միասնական
գործել
»: [
Հարցազրույց
Սորբոնի
քաղ
Մարտիրոսյանի
առավ
Մարտիրոսեանը
Ազդակ
. – 2013. –
յունիսի
Արամ
կաթողիկոս
Ցեղասպանութեան
ամեակը
պէտք
արժեւորենք՝
քաղաքական
իրաւական
լուրջ
քայլելու
դիմելով
Հարցազրույց
Կիլիկիայի
կթղկ
Արամ
Ազդակ
. – 2013. – 3
յունիսի
. –
Արամ
Արամ
կաթողիկոսի
հայրապետական
պատգամը՝
արտասանուած
Մեծի
տանն
Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան
ազգային
ընդհանուր
ժողովին
[12-15
յունիս
2013-
Անթիլիաս
Լիբանան
Արամ
կթղկ
Ազդակ
2013. – 19
յունիսի
տուք
հպարտութիւն
վստահութիւն
ներշնչող
այն
պատասխանը
երիտասարդ
սերունդը
տէրն
ազգային
գիտակցութեան
յատկապես
արեւմտահայերէնի
պաշտպանութեան
գոյապայքարին
«Խաչիկ
Պապիկեան
հիմնադրամ
կազմակերպած
մրցանակաբաշխ
ժամանակ
Արամ
կթղկ
ելույթի
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 22
յունիսի
Թօփուզխանեան
Արի
Գալիլեայի
առաքելութիւնը՝
սկիզբ
վախճան
վախճան
սկիզբ
ունեցաւ
Ա.Քհն. Մանուկյանի
համանուն
ստեղծագործ
մասին
Արի
Թօփուզխանեան
Բանբեր
. – 2013. –
39. –
13:
Լեւոնեան
Ժիլպեր
վեր
Օգնութիւն
մանուկներ
վտանգի
տակ
Հոգևոր
զրույց
Ժիլպեր
Լեւոնեան
Բանբեր
. – 2013. –
39. –
1-3:
Հայունի
Մեսրոպ
Եռանձնեայ
Աստուծոյ
մէկութեան
...:
Կիրակնօրյա
զրույց
] /
Մեսրոպ
Հայունի
//
Ազդակ
. – 2013. – 10
յունիսի
Հայունի
Մեսրոպ
ր
առօրեայէն
վռնտուած
Աստուածը
Կիրակնօրյա
զրույց
Մեսրոպ
Հայունի
Ազդակ
. – 2013. – 3
յունիսի
. –
Հայունի
Մեսրոպ
Շատախօսները
չկարդան
այս
սիւնակը
Կիրակնօրյա
զրույց
] /
Մեսրոպ
Հայունի
//
Ազդակ
. – 2013. – 24
յունիսի
Հանդիսաւոր
բացում՝
Սրբոց
Քառասնից
մանկանց
եկեղեցւոյ
Յակոբ
Չիլինկիրեան
սրահի
Ազդակ
. – 2013. – 8
յունիսի
Մանճիկեան
Ասպետ
Յիսուսեաններու
միաբանութիւնը
որ
կրթական
առաքելական
գործունէութիւնը
Հռոմի
պապերի
անցած
ուղիների
մասին
Մանճիկեան
Ազդակ
. – 2013. – 5
յունիսի
Մելոյեան
Վաղինակ
վրդ
Հայ
եկեղեցին
հայ
ժողովուրդին
տունն
Հոգևոր զրույց
] /
վրդ
Մելոյեան
//
Ազդակ
. – 2013. – 18
յունիսի
Մելոյեան
Վաղինակ
Հարկ
ըլլալ
սխալ
երեւոյթներէ
Հոգևոր
զրույց
] /
Վաղինակ
լոյեան
Ազդակ
յունիսի
Ճէպէճեան
Հրայր
Կիրակոս
Գույումճեանի
կեանքի
կայանները
էութեան
դիրքորոշումները
Հրապարակախոս
մասին
Հրայր
Ճէպէճեան
Ազդակ
. – 2013. – 5
յունիսի
Յարութիւնեան
Արմէն
Նամակ
318;
Նամակ
328:
Հրապարակախոս
Արմէն
Յարութիւնեան
. – 2013. –
Թիվ
Փասքալեւա
Ցվեթանա
Հայու
մարդկային
իրաւունքը
աւելի
արժէ
քան
ազերիին
քարիւղն
ձկնկիթը
Հարցազրույց
բուլղարացի
լրագրող
օպերատոր
Արցախյան
պատերազմի
անատես
Փասքալեւայի
առավ
Գարավարդանեանը
Ազդակ
. – 2013. – 22
յունիսի
4, 5:
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
1/14
Փիլիսոփայություն
Философия
Կիւլոյեան
Սրապեան
Ինչո՞ւ
Ֆրանսա
շեշտէ
աշակերտներ
պէտք
փիլիսոփայութեան
տիրապետեն
Կիւլոյան
Սրապեան
Ազդակ
. –
2013. – 24
յունիսի
Պալեան
Իմաստասիրութիւնը
հայ
ժողովուրդին
մօտեցնելու
Փիլ. խոհեր
եան
Ազդակ
. – 2013. – 15
յունիսի
ԿՐՈՆ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
Աստվածաշունչ
Библия
Մեյթիխանյան
Փառանձեմ
Սուրբ
հայերեն
թարգմանության
հարցի
շուրջ
Փառանձեմ
Մայթիխայնան
Օրեր
. – 2013. –
10-12. –
23/28
Քրիստոնեություն
Христианство
781.«
Անթիլիասի
Հզօրութիւնը
ծառայութեան
Կիլիկիայի
հայոց
կթղկ
Արամ
ելույթի
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 14
յունիսի
Արամ
թողիկոս
ընդունի
միջազգային
հայ
իրաւական
խորհուրդի
պատուիրակութիւնը
Ազդակ
. – 2013. – 12
յունիսի
Ճեմալ
Հասան
Անցեալը
բնաւ
մեռնիր
նոյնիսկ
անցեալը
անցեալ
Հասան
Ճեմալ
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
. –
97-101:
Մարգարեան
Հրանդ
Ամէն
հայ
եղեռնի
պատմութիւն
ունի
ամէն
հայ
նահատակ
ունի
մէջ
Հարցազրույց
Հայոց
ցեղասպան
մասին
պատմող
ցանկացած
մշակույթ
միջոցառումները
ամփոփված
Վկայագրութիւններ
կոչվող
ծրագրի
րգարեանի
Ազդակ
. – 2013. – 21
յունիսի
Մարկոսեան
Խտըշեան
Սեդա
Ազգային
գաղափարախօսութեան
անսասանելի
վրայ
Լիբանանահայ
կեդրոնական
մարմնի
ատենապետի
արտասանած
համագումարում
Սեդա
Մարկոսեան
Խտըշեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
Պոտրումեան
Օհան
Պահանջատիրութեան
առկայծ
պահելու
նուիրական
առաջադրանքը
Պոտրումեան
Ազդակ
Ապրիլ
. –
Վրէժ
Արմէն
տարձեալ
ապրիլ
մեր
գոյութեան
երեք
Վրէժ
Արմէն
//
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
. –
Տէրտէրեան
Մեթր
տարադարձի
անդոհանք
եթէ
մոռացած
չենք
Արեւմտահայաստանը
անհետաձգելի
առաջադրանքը
Մեթր
Տէրտէրեան
Ազդակ
. – 2013. –
9. –
82-87:
Թերթեր
Մամուլ
Ժուռնալիստիկա
Пресса
Журналистика
Արթինյան
Ասպետ
Հայ
համայնքը
բարի
համբավ
ունի
Եգիպտոսում
Հարցազրույց
Եգիպտոսում
լույս
տեսնող
Արեւ
պարբերաթերթի
խմբագիր
թինյանի
առավ
Ասատրյանը
Օրեր
. – 2013. – 10-12
յունիսի
Արիսեան
Հայոց
ցեղասպանութեան
ընկալումը
սուրիական
Ալմուքթապաս
օրաթերթի
էջերուն
Արիսեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
127-130:
Գայաճեան
Պայծիկ
Լիբանանահայ
գաղութը
միշտ
Սփյուռքի
կայտառբազկերակը
հանդիսացած
Հարցազրույց
Բեյրութի
Զարթօնք
օրաթերթի
Գայաճեանի
առավ
ատրյանը
Օրեր
. – 2013. –
Թիվ
10-12. –
25-27:
Զաման
Ամպերին
Էրտողանի
կառավարութեանը
առաջին
անգամ
նետել
»: [
Հարցազրույց
թուրք
լրագրողուհի
Զամանի
առավ
Յակոբեանը
Ազդակ
. – 2013. – 24
յունիսի
Լագիսեան
Պօղոս
Արմենակ
Արմէն
հայ
մայր
Հայաստանի
անկախութեան
տարեդարձն
Հրապարակախոս
Պօղոս
Արմենակ
Լագիսեան
Ազդակ
. – 2013. – 11
յունիսի
Յովսէփեան
Էդիկ
ԱՍԱԼԱ
կատարել
պատմական
առաքելութիւնը
բայց
դեռ
արժանացել
գնահատանքի
յապաւումներով
Էդիկ
Յովսեփեան
– 2012. –
Թիվ
97. –
12:
Նանօր
Հաճեանի
գեղանկարներու
ցուցահանդէսի
բացման
հանդիսութիւն
Ազդակ
. – 2013. – 20
յունիսի
. –
755.«
Սարդարապատով
վերածնուած
հայրենիք
Մայիսյան
հաղթանակների
հիշատակման
վերաբերյալ
Ճէպէճեանի
ելույթի
մասին
] //
Ազդակ
. – 2013. – 6
յունիսի
. –
Арешев
кого
ботаЭт
армянские
неправительственные
организации
Андрей
Арешев
//
Ноев
. – 2013. –
иЭля
. 1, 2.
Макеян
Надо
научиться
усмирять
амбиции
искать
общее
решение
Беседа
предс
СоЭза
Сочи
Макеяном
Записала
Саакова
] //
Ноев
ковчег
. – 2013. – 16-30
иЭля
. 14.
Амирханян
ЛЭди
будут
наслаждаться
красотой
Шуши
открылся
Музей
даров
друзей
агорного
Карабаха
Кари
Амирханян
Ноев
. – 2013. – 1-15
иЭля
Марашлян
обречены
создать
эффективное
сильное
армянское
государство
Беседа
руководителем
фонда
Репатриация
АрмениЭ
миф
или
реальность
Марашляном
Записал
Анисонян
] //
Ноев
ковчег
. – 2013. – 1-15
иЭня
Հայոց
ցեղասպանությանը
նվիրված
միջոցառումների
մասին
նաև
341, 941(479.25)
ենթաբաժինները
Мероприятия
посвященные
Геноциду
также
подразделы
341, 941(479.25))
Աբուսեֆեան
Մարի
Ռոզ
Մեր
արժէքաւոր
արիւնը
...: /
Մարի
Ռոզ
Աբուսեֆեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
. –
9-13:
Աղպաշեան
Պարոյր
Անփոփոխ
անփոփոխելիները
երբ
թուրք
կիւլեր
կիւլ
թուրքեր
շարունակեն
զազրախօսել
Պարոյր
Աղպաշեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
Աւագեան
Ընդդէմ
օտարացման
քաղքենիացման
անտարբերութեան՝
հավաքական
մեր
կամքի
ամրապնդման
Աւագեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
20-23:
արբինեան
Մերձավոր
Արեւելքի
նպաստամատոյցի
հանգանակութիւնները
քարոզչական
պաստառները
տարբինեան
Ազդակ
. – 2013. –
Ապրիլ
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
Выставки
Музеи
Ասատրյան
Ապագային
ընդառաջ
բարեգործականը
Երևանում
նախանշեց
առաջիկա
տարիների
ծրագրերը
Ասատրյան
Օրեր
. – 2012. –
10-12. –
10-15:
Բարսեղյան
Ճինիշեան
յիշատակի
բարեգործ
.]
ձեռնարկը
շարունակէ
բարեսիրական
զարգացման
երթը՝
առաքելութեան
հաւատացողներուն
նեցուկով
Բարսեղեան
Ազդակ
. – 2013. – 3
յունիսի
աճեան
Արազ
Պայքարը
ներսէն
Թուրքիայի
զարթօնք
կազմակերպ
գործուն
մասին
] /
Արազ
Գոյաճեան
Ազդակ
. – 2013. – 14
յունիսի
746.«
Զուարթնոց
կեդրոնի
հիմնադրութեան
ամեակի
հանդիսաւոր
նշում
Լիբանանի
մշակութ
կենտրոնի
հիմնադր
առթիվ
կազմակերպված
միջոցառման
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 17
յունիսի
Թերզյան
Պերճ
Հաջորդ
սերունդները
պիտի
չկարողանան
հաղորդակցվել
հայրենիքի
եթե
չունենան
մայրենիի
իմացությունը
Հարցազրույց
Կահիրեի
ՀԲԸՄ
վո
ատենապետ
Թերզյանի
առավ
Ասատրյանը
Օրեր
. – 2013. –
10-12. –
20-22:
Իստամբուլի
Նոր
սերունդը
պետք
մտնի
եվրոպական
քաղաքականության
մեջ
Հարցազրույց
Եվրոպայի
վարչ
անդ
Իստամբուլիի
առավ
Ասատրյանը
Օրեր
. – 2013. –
10-12.
Հերկելեան
սիրում
հայերին
Հարցազրույց
Նոազ
արք
ցուցասրահի
րեն
Հերկելեանի
միջազգ
ցուցհ
ների
կազմակերպման
մասին
Ազդակ
. – 2013. – 5
յունիսի
Մարտիրոսյան
Համբիկ
Սփյուռքահայ
պայմաններում
մեր
սքանչելի
արևմտահայերենին
վտանգ
սպառնում
Հարցազրույց
Բեյրութի
ՀԲԸՄ
պաշտոնաթերթ
Խոսնակ
հանդեսի
խմբագիր
Մարտիրոսյանի
առավ
Ասատրյանը
Օրեր
. – 2013. –
10-12. –
Մուշեղ
Մխիթարեանի
Խաղաղ
պատմութիւն
հաց
ցուցահանդէսի
ցում
Ազդակ
. – 2013. – 14
յունիսի
Յակոբեան
Թաթուլ
տոլար
Վարդենիս
Մարտակերտ
ճանապարհի
համար
«Հայաստան
համահայկ
հիմնադրամի
Հոգեբարձուների
մասին
Թաթուլ
Յակոբեան
Ազդակ
2013. – 3
յունիսի
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ՄԱՄՈՒԼԻ
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԱՄՍԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈտՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ГАЗЕТНЫХ
ЖУРНАЛЬНЫХ
ЗАРУБЕЖНОЙ
АРМЯНСКОЙ
Հրատարակվում
1995
.
Издается
1995
_________________________________________________________________
2013 (738-999)
Թիվ
_________________________________________________________________
ԸՆտՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
հարցեր
Общие
науки
культуры
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Հաշվողական
տեխնիկա
Տվյալների
մշակում
Информационные
технологии
Вычислительная
хника
данных
Мартиросян
Самвел
Втягиватья
информационнуЭ
гонку
вооружений
нецелесообразно
Беседа
экспертом
информ
безопасности
Мартиросяном
Записал
Сахинов
] //
Ноев
Ковчег
. – 2013. – 16-31
. –
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Գալենտերեան
Հայ
աւետարանական
Թորոսեան
վարժարանին
Լիբանանի
մշակոյթի
Գալենտերեան
Ազդակ
. – 2013. – 15
յունիսի
5:
Պալեան
դին
պիտի
ըլլայ
վերադա՞րձ
վաչկատուն
կեանքի
անհայրենիք
մշակոյթի
Պալեան
Ազդակ
. – 2013. – 13
յունիսի
Սիսեռյան
Վերա
Մենք
լուրջ
ծրագրավորման
կարիք
ունենք
Հարցազրույց
Բեյրութում
ռադիոկայանի
հայագրերի
պատասխանատու
Սիսեռյանի
առավ
Ասատերյանը
Օրեր
. –
Թիվ
10-12. –
28-30:
Տաքէսեան
Նռան
հատիկներ
Հայ
ավետարան
կենտրոն
բարձրագույն
արժարանում
կազմակերպված
Հայ
մշակոյթի
միջոցառման
մասին
Տաքէսեան
Ազդակ
. – 2013. – 11
յունիսի
6, 8:
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
Հայաստան
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
Վկայարան
հայկական
ցեղասպանութեան
Армяне
Армянские
народы
сказки
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Զէքիեան
Թէրզեան
Իսկահատեան
Կարապետեան
Ուլուհոճեան
Вардарян
Зайковская
Лешку
Матевосян
Саркисян
. 3
Саркисянц
. 3
Хачатурян
_________________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
омера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Обычаи
Фольклор
391/395
Ազգագրություն
Этнография
391/395 (
919.81)
Հայ
ազգագրություն
Армянская
этнография
Армяне
этиологии
антропологии
Миклухо
Маклая
археологии
этнографии
Вардарян
Саркисян
ркисянц
Наука
, 2012. – 648
л. ил., табл
. – (
Народы
культуры
Библиогр
.:
. 590-639. –
Указ
. 640-
645. – 1000
экз
. – ISBN 978-5-02-037563-5 (
.). – [2013-2
391/395(
Բանահյուսություն
Фольклор
919.81)
Հայ
բանահյուսություն
Армянский
фольклор
Армянские
народные
сказки
Сост
Матевосян
Предисл
.:
Хачатурян
Худож
Лешку
Зайковская
Кишинев
] л. ил. ; 25
. – (
Сказки
народов
). – 200
экз
. – ISBN 978-
9975-61-666-9 (
.). – [2013-4
398(=919.81)
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
94/99
Առանձին
երկրների
միջին
դարերի
նորագույն
պատմություն
средних
нового
новейшего
отдельных
941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
Армении
5-6.
Վկայարան
հայկական
ցեղասպանութեան
Պատր
Իսկահատեան
Պէյրութ
, 2010. . – 24
2012. – 436
Ցանկեր՝
376-427. –
տպք
. – [2013-6
. – 2013. – 372
. –
Ցանկեր՝
305-366. –
տպք
. – [2013-5
Свидетельства
армянского
геноцида
. 4, 5.
941(479.25)
ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ
ՄԱՄՈՒԼԻ
ԳՐՔԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
КНИЖНАЯ
ЛЕТОПИСЬ
ЗАРУБЕЖНОЙ
АРМЯНСКОЙ
ПЕЧАТИ
Հրատարակվում
1995
.
Издается
1995
_________________________________________________________________
2013 (1 - 6)
Թիվ
_________________________________________________________________

ԸՆտՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
հարցեր
Общие
науки
культуры
Գիտություններն
ամբողջությամբ
Գիտաբանություն
Науки
Науковедение
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
онгрессы
Выставки
Музеи
Թէրզեան
Գահիրէի
ՙՍաթենիկ
Չագըր՚
հիմնադրամի
հրատարակչական
գործունէութիւնը
Հայ
տպագր
ամեակին
առթիւ
Թէրզեան
Գահիրէ
, 2012. – 44
; 23
տպք
. – [2013-3
издательской
деятельности
Фонда
Сатеник
500-
летиЭ
книгоизд
06:655
Հայաստան
Քաղաքակրթ
դրոշմներ
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
] /
ուհոճեան
Զէքիեան
Կարապետեան
Միլան
: Skira, 2011. –
Մատենագիտ
385-406. –
հայ
տպք
– ISBN 978-88-572-1375-0. – [2013-1
Армения
Отпечатки
цивилизации
Каталог
выст
Տեխնիկական
գիտությունների
, 2012,
4, 2013,
. 66,
Տեղեկագիր
Հայաստանի
շինարարների
միության
, 2013,
1-2 (185-186). –
ISSN 1829-0736
Տեսական
կլինիկական
բժշկության
հարցեր
թիվ
4 (80). – ISSN 1829-
Տնային
առողջարան
թիվ
9 (262), 10 (263). – ISSN 1829-2127
Ուրախ
գնացք
թիվ
4 (49), 5 (50). – ISSN 1829-1813
դար
, 2013,
3 (49). – ISSN 1829-0051
Ֆինանսներ
էկոնոմիկա
, 2013,
թիվ
2 (152),
3 (153). – ISSN 1829-3689
Вестник
хирургии
Армении
имени
Тамазяна
, 2013, N 2 (80). – ISSN 1829-
Review, 2013, N 2 (17)
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԱՄՍԱԳՐԵՐԻ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ԹԵՄԱՏԻԿ
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИСАННЫХ
ЖУРНАЛОВ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ
НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ
СБОРНИКОВ
Ագրոգիտություն
, 2013,
3-4 (655-656). – ISSN 0235-2931
Աշխատանքային
տետրեր
Հայկական
բանակ
ռազմագիտական
հանդեսի
հավելված
, 2012,
թիվ
4 (24)
Արդարադատություն
, 2013,
թիվ
2 (21). – ISSN 1829-1252
Բանբեր
Էլեկտրատեխնիկա
էներգետիկա
, 2012,
. 15,
թիվ
2. – ISSN 1829-3328
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
էլեկտրոնիկա
ռադիոտեխնիկա
, 2012,
2. – ISSN 1829-3336
Մեխանիկա
մեքենագիտություն
մեքենաշինություն
, 2012,
թող
2. –
ISSN 1829-3387
տալուրգիա
նյութագիտություն
ընդերքօգտագործում
թիվ
2. – ISSN 1829-3395
Քիմիական
բնապահպանական
տեխնոլոգիաներ
, 2012,
թող
. 15,
թիվ
2. –
ISSN 1829-3379
Բանբեր
Հայաստանի
պետական
տնտեսագիտական
համալսարանի
, 2013,
1 (29). – ISSN 1829-0280
Բուժքույրական
լրատու
Էրեբունի
, 2013,
1 (32)
Բժշկություն
գիտություն
կրթություն
, 2013,
թիվ
14. – ISSN 1829-1775
Գլոբուս
, 2013,
5 (38). – ISSN 1829-1805
տատական
իշխանություն
, 2013,
թիվ
4 (165). – ISSN 1829-0744
ֆակտո
, 2013,
թիվ
5 (84). – ISSN 1829-0973
Երևան
, 2013,
թիվ
5 (16),
թիվ
Էջմիածին
, 2013,
թիվ
Թանգ
, 2010, 2011. – ISSN 1829-2844
մոլորակը
, 2013,
5 (23). – ISSN 1829-2933
Խատուտիկ
, 2013,
թիվ
Ճարտարապետություն
շինարարություն
, 2013,
84),
3 (85). – ISSN
1829-0728
Մաթեմատիկան
բարձրագույն
դպրոցում
, 2012,
թիվ
3. – ISSN 1829-3344
Մենուա
Մենք
մեր
մասին
, 2013,
2 (22). – ISSN 1829-1829-104X
Շախմատային
Հայաստան
18 (1065),
20 (1067)
Վէմ
, 2013,
1 (41). – ISSN 1829-1864
Տեղեկագիր
. – ISSN 0002-306X
Հայաստանի
Հանրապետություն
առողջապահ
. 3213, 3235, 3251,
արտադր
կազմակերպում
3330,
գյուղատնտ
. 3317, 3320,
գովազդ
3327,
դրոշներ
3429,
զբոսաշրջ
զինված
ուժեր
էկոնոմիկա
3083,
թանգ
2987, 3015-16, 3021,
կենդանաբան
. 3193,
հաս
. 3059,
միջազգ
հարաբեր
. 3121,
պատմ
. 3436-53,
վարչ
կառավարում
սոցապ
. 3156,
տեղ
. 2974,
տնտ
դրություն
3111, 3113-14,
3116,
քաղ
իրավունք
3139,
իրավունք
3136,
. 392, 3095, 3097-
98, 3106
Հորդանան
թանգ
. 3026
Ղրղստան
քաղաքագիտ
Ջավախք
ներքին
քաղ
հաս
. 3059
Սարդարապատ
թանգ
. 3034
գյուղատնտ
. 3316
Սլովակիա
րչ
. 3376
Վանաձոր
թանգ
. 2991
Վասպուրական
պատմ
Վաշինգտոն
ներքին
քաղ
Տիգրանակերտ
թանգ
. 3031
Ուկրաինա
քաղաքագիտ
Вена
архитектур
3374
Республика
Армения

архитектура
3373,
орг
. 3045,
фермы
. 3090
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Ադրբեջան
քաղաքագիտ
Ախթալա
կինոարվեստ
3392
Ասկերան
գյուղատնտ
. 3309
Արարատյան
հարթավայր
գյուղատնտ
. 3305, 3310
Արմավիրի
մարզ
դրություն
3117
Գառնի
տրանսպորտային
. 3289
Գյումրի
թանգարաններ
Գոգարան
հնագիտ
. 3427
տսեղ
թանգ
. 3028
Երևան
առողջապահ
զբոսաշրջ
թանգ
. 2996, 3009,
կենդանաբան
. 3192, 3195,
կենցաղի
սպասարկում
3322,
կինոարվեստ
. 3159-60,
ներքին
քաղ
պատմ
. 3433,
տեղ
տեխ
քաղ
իրավունք
3143
Էջմիածին
թանգ
. 3027
Թայլանդ
թանգ
. 3027
Թեհրան
թանգ
. 3023
Թուրքիա
պատմ
ղաքագիտ
Իրան
գյուղատնտ
. 3308, 3318,
քաղաքագիտ
ԼՂՀ
գյուղատնտ
. 3307, 3309
Խուզեստան
գյուղատնտ
. 3308
Черкезян
. 3086
. 3351
Шахкамян
Шахкамян
. 3182
. 3257
. 3182
Шогерян
. 3206
Абади
3218
Энфенджян
. 3240
Ягджян
. 3225
Мартиросян
. 3298
Машреги
Меликян
. 3272
Мкртчян
Мовсесян
. 3288
Мукучян
. 3390
Мурадян
. 3225
Мягков
. 3334
Набовизаде
. 3218
Навабинеджа
. 3203-04
Наварчук
. 3233
Оганесян
Оганян
Орбелян
. 3146
Пахлевнян
. 3171
Петелина
. 3335
Петросян
. 3358
Петросян
. 3186, 3282
Петросян
Петросян
5
Петросян
Погосян
. 3183
Погосян
. 3189
Погосян
. 3174
Погосян
. 3298
Рафаелян
Ревазова
. 3384, 3435, 3454
Рековски
. 3110
Саакян
. 3189
Сапожникова
. 3122
Саргсян
. 3175
Саргсян
. 3350
Саркисян
. 3389-90
Сасунцян
. 3339
Сафарян
. 3267, 3273
Сафарян
. 3168, 3275
Сафарян
. 3173
Сафарян
3373
Сейед
Дустдар
Туси
3205
Сикирицкая
. 3198
Симонян
Систани
. 3258
Сосоян
Срапионян
Стакян
. 3258
Степанов
. 3184
Степанян
. 3366
Сукиасян
Тадевосян
. 3246
Тантушян
Татвидзе
. 3340
Татевосян
. 3351
Аветисян
. 3176
Терзян
. 3185
Саргсян
. 3354
Торосян
. 3374
Фалалеев
. 3299
Фесчян
. 3190
Фетваджян
. (3384)
. 3060
Франгулян
. 3350
Хачатрян
. 3339
Хачатрян
. 3358
Хачатрян
. 3269
Хачатурян
Хачманукян
. 3049-50
Хведелидзе
. 3340
. 3074
Христафорян
Арзуманян
. 3279
Арустамян
. 3180
Арустамян
. 3268
АрутЭнян
АрутЭнян
АрутЭнян
Арцруни
. 3189
Асхади
Ганджи
3203-04
. 3269
Африкян
. 3215
Ашванян
Багдасарян
Бальян
. 3045
Барегамян
. 3262
Барсегян
Барсуков
. 3184
Бегларян
. 3216
Беджанян
5
Безджян
Белубекян
. 3180
Белый
. 3217
Бойчук
. 3198
Броян
. 3172
Булат
. 3108
Буниатян
Бутова
Варданян
. 3181
Варданян
. 3219
Варданян
. 3229
Варданян
. 3203-04
Верменский
. 3182
Галстян
. 3224
Гезалян
. 2978, 3163
Гнуни
. 3263, 3267
Гнуни
. 3168, 3263
Гогарчани
. 3242
Григорян
6
Гроппа
. 3217
Гусев
. 3109
Гущян
. 3047
. 3173
. 3348
Даниелян
. 3243
Джндоян
. 3220
. 3233
Ерканян
. 3345
Енгибарян
Закарян
. 3060
Закарян
. 3288
Заргарян
. 3313
Захарянц
. 3342
Казарян
. 3280
Казарян
. 3110
Канс
. 3389
Карамян
Коргопольцев
Каримиталегани
. 3055, 3205
Каримпур
. 3321
Князян
. 3264
Кузнян
Макарян
Малхасян
. 3230
Мамиконян
Мамян
. 3281
Манвелян
. 3249
Манукян
. 3348
Манукян
. 3234
Маргарян
. 3274
Маргарян
. 3262
Мартикян
. 3269
Мртиросянх
. 3347
Սարգսյան
. 3314
Սարգսյան
. 3037, 3070
Սարյան
. (2983, 3022, 3378)
Սարոյան
. 3038-39
Սեդդիչի
. 3040
Սեդրակյան
. 3126
Սիմակով
. 3278
Սիմավորյան
. 3158
Սիսթանի
Սմբատի
. 3196, 3370
Սոխակյան
. 3041
Սոֆյան
. 3214
Սպենդիարյան
. (3387)
Ստակյան
. 3356
Ստեպանով
. 3278
Ստեփանյան
Սուղյան
. 3107, 3116
Սուրենյան
Գարեգին
(3433)
Սուքիասյան
Վաթինյան
. (3391)
Վասիլյան
6
Վասիլյան
. 3452
Վարդանյան
Վարդանյան
. 3067
Վարդանյան
Վարդանյան
Վիրաբյան
. 3397
Գուլանյան
. 3371
Թադևոսյան
. (3383)
Մինասյան
. 3383
Տերտերյան
. 3221
Տիգրանյան
Տկաչենկո
. 3278
Ուլիկյան
. 3178, 3255
Ումարշատյան
Փանոսյան
. 3319
Փանոսյան
. 3320
Փարվանյան
. 3154
Փոստոյան
. 3214
Քալաշյան
Քոթանջյան
. 3209
Քոթանջյան
. 3154-55
Քոչարյան
Օհանյան
Օրբելի
. (3428)
Օբելյան
. 3043, 3162
Абгарян
. 3262
Абгарян
. (3435)
. 3266
Аветисян
. 3352
Аветисян
. 3353
Агаджанова
. 3239, 3241
Агамян
. 3345
Айвазян
. 3345
Айвазян
. 3271
Айвазян
Айказян
8
Айрапетян
Акопян
. 3185
Алавердян
. 3288
Алавердян
. 3286
. 3184
Амбарцумян
. 3351
Ананян
Ананянц
. 3109, 3328, 3342
Антонян
Антонян
Аревшатян
. 3372
Аренс
. 3074
Մուրադյան
. 3201
Յակոբեան
. 3446
Նադեր
. 3054
Նազարյան
Նազարյան
Նալբանդյան
. 3393
Նահապետյան
Նաղդալյան
Նաջ
Նավասարդյան
Ներուդա
Նժդեհ
. (3051)
Նիգարյան
Նիկողոսյան
Նիկողոսյան
. 3447
Նյոստլինգեր
. 3400
Նոպպարատ
Շախկյան
Շախոյան
. 3081, 3104
Շահմանյան
Շահրամանյան
անի
. 3312
Շուլեր
. 3030
Ոսկանյան
. (3425)
Չաքմանյան
Չինարյան
. 3121
Պաչյան
Պապիկյան
Պապինյան
Պապոյան
Պաստոր
. 3376
Պարիկովա
. 3376
Պարսյան
Պեպանյան
Պետրոսյան
. 3232
Պետրոսյան
. 3398, 3425
Պետրոսյան
. 3031
Պետրոսյան
. 3256
Պետրոսյան
. 3355
Պիկիչյան
. 3032
. (3449)
Պողոսյան
. 3361
Պողոսյան
2, 3154
Պողոսյան
. 3191
Պողոսյան
. 3033, 3157
Պողոսյան
. (3394)
Պողոսյան
Պողոսյան
. 3034, 3058, 3105,
Պողոսյան
. 3449
Պողոս
Նուբար
(3058)
Ջանիկյան
Ռաֆայելյան
Ռոլյանի
. 3008
Ռուբինյան
. 3409
Ռուհալլահ
Սահակյան
Սահակյան
Սահակյան
. 3035, 3382
Սահակյան
. 3410-11
Սահակյան
Սամվելյան
. 3311
Սանամյան
Սարգսյան
. 3082-83, 3128
Սարգսյան
գսյան
Սարգսյան
. 3412
Սարգսյան
Սարգսյան
Ղազանչյան
Ղազարյան
. 3017, 3422
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղալթաղչյան
Ղարաբաղցյան
Ղարագյոզյան
. 3134
Ղափանցյան
. 3018
Ղուլյան
. 3360
Ղուլյան
. 3117
Ճաղարյան
Մադաթյան
. 3395
Մադոյան
. 3148
Մազմանյան
. 3019-20
Մաթևոսյան
. 3113
Մաիլյան
. 3211
Մալայան
Մալայան
Մալայան
Մալխասյան
Մալխասյան
Մալխասյան
կարյան
. 3415
Մակարյան
. 3227
Մակարյան
Մակարյան
Մակարյան
Ադամ
. 3057
Մանասյան
. 3150, 3152
Մանասյան
Մանասյան
Մանուկյան
. (3135, 3437)
Մանուկյան
. (3005)
Մանուկյան
. 3021-22
Մանուկյան
. 3317
Մանուկյան
. 3166
Մանուկյան
. 3331
Մանուսյան
. 3337
Մատինյան
. 3115
Մարգարյան
Մարգարյան
. 3408
Մարկոսյան
95
Մարկոսյան
Մարտիրոսյան
. 3136
Մարտիրոսյան
. 3160
Մարտիրոսյան
. 3256
Մարտիրոսյան
. 3213
Մարտիրոսյան
. 3400
Մեժլումյան
Մելիքյան
. 3427
Մելիքյան
. 3260, 3270
Մելքումյան
Մելքումյան
. 3089
Մեյմարյան
. 3387
Մերդինյան
. 3073
Մինասյան
.3023
Միրզոյան
Մխիթարյան
. 3103
Մխիթարյան
. 3381
Մխիկյան
. 3388
Մխոյան
. 3307
Մկրտչյան
. 3386
Մկրտչյան
. 3024
Մկրտչյան
09
Մկրտչյան
. 3293
Մնացականյան
Մնացականյան
Մնացականյան
Մոխթարինա
. 3308
Մոկացյան
. 3052
Մոմջյան
. (2988)
Մոսինյան
. (2977)
Մովսիսյան
Մուհամմադ
Մուսայելյան
. 3152
Մուսինյանց
. (3452)
Մուրադյան
. 3080
Մուրադյան
. 3423
Մուրադյան
. 3200
Թումանյան
. 3441
Թումանյան
. (3416, 3919-20)
Ժամկոչյան
. 3337
Իսահակյան
Իսաղուլյան
Իսկանդարյան
Իսկանդարյան
. 3380
Իսկանդարյան
Իսրայելյան
Իսրայելյան
Լավրենտի
(3323)
Լեստար
Լեփսիուս
. (3442)
Լոնգելլո
. 3399
Լուլուկյան
. 3149
Խալափյան
Խանդանյան
Խանիկյան
. 3296
Խաչատրյան
Խաչատրյան
. 3118-19, 3420
Խաչատրյան
Խոջոյան
. 3306
Խուդավերդյան
414
Խուդավերդյան
. 3273
Ծատուրյան
Ծատուրյան
Կազումյան
Կատասանովա
Կարաբեկյան
Կարախանյան
Կարապետյան
. 3368, 3386
Կարապետյան
Կարապետյան
Կարապետյան
. 3079
Կարապետյան
. 3099
Կարապետյան
Կարապետյան
. 3289
Կարապետյան
Կարապետյան
Կյուրեղյան
Հակոբյան
. 3147
Հակոբյան
Հակոբյան
. 3428
Հակոբյան
64-65
Հայաշի
Հայրապետյան
Հայրունի
. 3442
Հասրաթյան
. 3369
Հարոյան
. 3012, 3421
Հարությունյան
. 3434
Հարությունյան
. 3156, 3406, 3443
Հարությունյան
. (3440)
Հարությունյան
. 3013
Հարությունյան
. 3407
Հարությունյան
Իգիթյան
. 3014
Հարությունյան
. 3310
Հարությունյան
. 3088
Հարությունյան
. 3399
Հարությունյան
. 3433
Հարությունյան
. 3101-02
Հեյդարի
. 3133
Հովականյան
Հովհաննիսյան
. 3015
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Հովհաննիսյան
Սմբատ
3444
Հովհաննիսյան
. 3142
Հովյան
. 3068
Հովսեփյան
. 3191
Հովսեփյան
. 3065
Հովսեփյան
. 3016
Հովսեփյան
. 3277
Հովսեփյան
. 3125
Բաղդասարյան
Բարաննիկով
. 3222
Բարսեղյան
Բարսեղյան
Բարսեղյան
Բեգլարյան
. 3254
Բեկենբախ
Բիլբոզյան
. 3301
Բրյուսով
. (3424)
Բունիաթյան
. (3261)
Գաբրիելյան
. 3062
Գալստյան
. 2998
Գալստյան
. 2980
Գալստյան
Գալստյան
. 2999, 3438-39
Գալստյան
. 3000
Գալոյան
. 3097
Գասպարյան
կթղ
. 3058
Գևորգյան
Գևորգյան
. 3194, 3391, 3394
Գևորգյան
. 3326
. 3063
Գիշյան
Մխիթարյան
. 2981
Գիշյան
Մխիթարյան
. 3254
Գյոզալյան
. (2992)
Գոլյավկին
. 3398
Գրեյան
Գրիգորյան
. 3002, 3076, 3418
Գրիգորյան
. 3187
Գրիգորյան
. 3059
Գրիգորյան
. 3003, 3327, (3036)
Գրիգորյան
. 3004
Գրիգորյան
. 3395
Գրիգորյան
Գրիգորյան
. 3227
Գրիգորյան
. 3259
Գրիգորյան
. 3098, 3111
Գրիգորյանց
. 3355
տալլաքյան
. 3169
տանեղյան
տանիելյան
208
տանիելյան
. 3051
տաշտոյան
. 3179
տավթյան
. 3248
տավթյան
. 3123
տավթյան
. 3130
տատումյան
. 3236-37
տարբինյան
. 2976
Եղիազարյան
Եղիազարյան
Ենգիբարյան
. 3427
Երիցյան
. 3315
Երոյան
. 3293
Եփրեմյան
. 3295
Եփրիկյան
. 3005
Զակունց
Զարգարյան
Զարիֆյան
. 3385
Զոտովա
. 2981
Էլոյան
. 3166
Էլոյան
91
Թադևոսյան
2977
Թադևոսյան
. 3139
Թամազյան
. 3252-53
Թասլակյան
Թասլակյան
. 3367
Թելունց
. 3124
Թերլեմեզյան
. 3305, 3310
Թովմասյան
. 3006
Թովմասյան
. 3365
Թորոսյան
. 3210
Թրամբյան
. (3072)
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբրահամյան
Աբրահամյան
Ադամյան
Սդամյան
. 2983, 3378
Ադոնց
. 2974
Ազատյան
Ազիզյան
Աթոյան
. 3401
Աթոյան
. 2973
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Ալեքսանյան
Ահարոնյան
. 3314
Ահմադի
. 3061
Աղաբալյան
Աղայան
Ամիրբեկյան
Ամսեյան
. 3429-30, 3437
Այլիսլի
. (3414)
Այվազյան
. 2985, 3053
Այվազյան
Անաստասյան
րեասյան
. 3200
Անդրեասյան
. 3092
Անտաշյան
Առաքելյան
. 2986, 3329, 3332
Առաքելյան
Առաքելյան
Առաքելյան
Առուստամյան
. 3248
Ասատրյան
. 2988
Ասատրյան
. (3417)
Ասլանյան
. 3192
Ասոյան
. 2989
Ասոյան
. 3235
Ավագյան
Ավագյան
Ավագյան
. 2979, 2991
Ավագյան
Ավանեսյան
Ավետիսյան
. 3417
Ավետիսյան
. 3294
Ավետիսյան
. 3379
Ավետիսյան
. 3245
ետիսյան
. 3160
Ավետիսյան
Ավետիսյան
.3132
Ավետիսյան
. 3238
Ավետիսյան
. 3128
Ավետիսյան
. 3151
Ավետիսյան
. 3093, 3325
Ավետիսյան
. 3362
Արամյան
. 2975, 3193
Արարատյան
. 2993, 3322
Արզումանյան
. 3159, 3250, 3385
Արշակյան
Բաբալյան
Բաբայան
Բադալյան
. 3291,3380
Բազեյան
Բալայան
Բալայան
Բաղդասարյան
_________________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
նվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Հարությունյան
Ավետիս
Հայկական
կոտորածները
Վասպուրականի
գավառներում
(1914-1915
Ավետիս
Հարությունյան
//
Էջմիածին
. – 2013. –
. –
33-44. –
Մատենագիտ
69
անուն
Սմբատ
Պատմություն
հիշողություն
Ցեղասպանությունների
աստիճանակարգման
հիմնախնդիրն
Նոռայի
Սմբատ
Հովհաննիսյան
Վէմ
Թիվ
12-33. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
77
անուն
Ղալթախչյան
Տաթևիկ
որպես
ցեղասպանության
Տաթևիկ
Ղալթախչյան
նգ
. – 2011. –
46-51. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Յակոբեան
Ալեքսան
Հայ
ժողովրդի
էթնոհամախմբման
գործընթացի
պատմա
մշակութային
առանձնահատկությունները
Ալեքսան
Յակոբեան
Վէմ
. – 2013. –
Թիվ
34-69. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
145
անուն
Նիկողոսյան
Մարիետա
Հայերը
Թուրքիայի
տնտեսությունը
Պատմ
ակնարկ
Մարիետա
Նիկողոսյան
Սարգիս
Հայրապետյան
Բանբեր
. – 2013. –
1. –
145-150:
Պողոսյան
Սվետլանա
վականի
մայիսյան
հերոսամարտերի
խորհուրդը
Սվետլանա
Պողոսյան
Արև
Մելիքյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
Թիվ
2. –
76-80:
Պողոսյան
Վարուժան
Հայոց
ցեղասպանության
պատմաբան
Ռենե
հայեցակարգը
Վարուժան
Պողոսյան
Էջմիածին
. – 2013. –
Թիվ
. –
87-95. –
Մատենագիտ
18
անուն
Սուքիասյան
Համո
Հայաստանի
անկախության
հռչակումը
Համո
Սուքիասյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
2. –
10-11:
Սուքիասյան
Համո
օրենսդիր
գործադիր
նության
մարմինները
: [1918-20
Համո
Սուքիասյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
2. –
12-14:
Վասիլյան
Նարինե
Մկրտիչ
Թադևոսի
Մուսինյանց
(1868-1929) :
Հայաստանում
խաղողագործ
նվիրյալի
բարերարի
մասին
Նարինե
Վասիլյան
ՙՄենք
մեր
մասն՚
. – 2013. –
Թիվ
2. –
Օհանյան
Վարդան
100
տարի
առաջ
Հայաստանի
հանրապետ
մասին
Վարդան
Օհանյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
Թիվ
34-37:
Ревазова
а
Глоток
свободы
Из истории
Первой
республики
Армения
Эрна
Ревазова
// “
себе
”. – 2013. – N 2. –
Պատմական
գիտություններ
Պատմական
օժանդակ
առարկաներ
Исторические
науки
Вспомогательные
исторические
дисциплины
Իսրայելյան
Աստղիկ
Թադևոս
Ավդալբեգյանի
նամակը
պետական
թանգարանի
վարչությանը
Աստղիկ
Իսրայելյան
Թանգ
. –
84-88. –
Ամփ
անգլ
Հարությունյան
Սուսաննա
փաստաթղթի
պատմություն
Երևան
քաղաքի
պատմ
թանգարանում
գտնվող
Գարեգին
Սուրենյան
կաթողիկոսի
կոնդակի
մասին
Սուսաննա
Հարությունյան
Թանգ
181. –
անգլ
դաշնակցության
1918-1920
պատմության
վավերագրերը
Փաստաթղթերի
հրապարակումը
առաջաբանը
Հարությունյանի
Վէմ
. –
Թիվ
1. –
174-220:
Ревазова
Эрна
Крестоносец
стране
восходящего
солнца
О первой в мире
женщине
дипломатике
Диане
Эрна
Ревазова
себе
”. – 2013. – N 2. –
. 100-102.
941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
Армении
միրբեկյան
Անուշ
Հայոց
զինուժի
կազմավորումն
գործունեությունը
1918-1920
Անուշ
Ամիրբեկյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. –
Թիվ
2. –
72-74:
Ամսեյան
Անուշ
Արամ
Մանուկյան
հանրապետության
հիմնադիրը
Անուշ
Ամսեյան
//
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
2. –
70-71:
Գալստյան
Սեդա
Հայաստանի
առաջին
անկախ
հանրապետության
մշակույթը
երաժշտություն
Սեդա
Գալստյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
2. –
64-66:
Գալստյան
Սեդա
Հայաստանի
առաջին
Հանրապետության
ակութային
կյանքի
ուրվագծեր
Սեդա
Գալստյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
Թիվ
2. –
52-56:
Եղիազարյան
Արման
Ցավալի
անժամանակ
կորուստ
Հայագետ
Հարությունյանի
հիշատակին
] /
Արման
Եղիազարյան
Վէմ
Թիվ
1. –
165-171. –
անգլ
Մատենագիտ
19
անուն
Թումանյան
Լուսինե
Կտուց
մենաստանները
Մեծ
օրերին
Լուսինե
Թումանյան
Էջմիածին
. – 2013. –
Թիվ
. –
Մատենագիտ
59
անուն
Հայրունի
Աշոտ
Յոհաննես
Լեփսիուսը
հայ
գործիչները
Աշոտ
Հայրունի
Էջմիածին
. – 2013. –
60-86. –
Մատենագիտ
157
անուն
Ղազարյան
Ավ. Իսահակյանի
ՙՈւստա
Կարո՚
վեպի
փիլիսոփայությունը
Ղազարյան
Էջմիածին
. – 2013. –
123. –
Մատենագիտ
աուն
Մուրադյան
Արփի
Անգլիագիր
հայ
գրողի
կենսագրության
հայելին
Արփի
Մուրադյան
Վէմ
. – 2013. –
1. –
117-130. –
անգլ
Նազարյան
Վալերի
Բրյուսովը
ՙՀայաստանի
քնարերգությունը
հնագույն
ժամանակներից
մինչև
մեր
օրերը՚
ժողովածուն
Ցողիկ
զարյան
Թանգ
. – 2011. –
169-174. –
անգլ
Պետրոսյան
Երվանդ
ՙՇշուկների
մատյանի՚
մասին՝
բարձրաձայն
Բուխարեստում
հրատարակված
Ոսկանյանի
համանուն
մասին
] /
Երվանդ
Պետրոսյան
Էջմիածին
. – 2013. –
128-136:
Ռաֆայելյան
Կարինե
Գրական
ՙՎերնատուն՚
հայացք
ներսից
Կարինե
Ռաֆայելյան
. – 2010. –
89-96. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
18
անուն
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
ИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
902/904
Հնագիտություն
Նախապատմություն
Հնագիտական
հուշարձաններ
Предыстория
Археологические
памятники
Ենգիբարյան
Գոգարանի
դամբարանը
Ենգիբարյան
Վարդուհի
Մելիքյան
Թանգ
անգլ
Մատենագիտ
21
անուն
Հակոբյան
Հովսեփ
Օրբելին
Սասունյան
մշակույթը
տվինի հնագիտ
հուշարձանների
մասին
Նյուրա
Հակոբյան
Թանգ
194-199:
929.9
տրոշներ
տոհմանշաններ
знамена
штандарты
Ամսեյան
Անուշ
Հայաստանի
Հանրապետության
օրհներգը
Անուշ
Ամսեյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
Թիվ
2. –
24-25:
Ամսեյան
Անուշ
Պետական
խորհրդանշանները՝
որպես
խորհուրդ
պատգամ
Անուշ
Ամսեյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
2. –
26-28:
Գալստյան
Սառա
Պետական
խորհրդանշանները
պետության
այցեքարտ
Գալստյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
2. –
Սահակյան
Բարև
Բանաստեղծ
.] /
Յուրի
Սահակյան
//
Ուրախ
գնացք
. – 2013. –
Թիվ
10:
Սահակյան
Հառաչել
մառաչել
Կարագ
մարագ
Գագաթ
մագաթ
Կոշիկ
մոշիկ
Գնալ
մնալ
Ծիտիկ
միտիկ
Լուսամուտ
մուսամուտ
մանիր
Աթոռ
մաթոռ
Ջրաշխարհ
մրաշխարհ
Պատառ
մատառ
Բանաստեղծ
Յուրի
Սահակյան
Ուրախ
գնացք
. – 2013. –
4. –
Սարգսյան
Առավոտ
Բանաստեղծ
Մարիա
Սարգսյան
Խատուտիկ
. – 2013. –

Քոչարյան
Անահիտ
Ասեմ՝
ուզում
: [
Բանաստեղծ
Քոչարյան
Խատուտիկ
. – 2013. –
5. –
820/89.0
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Խուդավերդյան
ինչպես
ՙԱրյունից
կարմրած
Ա.Այլիսլիի
ՙՔարակերտ
երազներ՚
վեպ
մասին
Խուդավերդյան
Էջմիածին
. – 2013. –
137-139:
Մակարյան
Ալբերտ
Էլջին
Գրոսքլոուսը
րարատ՚
վեպը
Ալբերտ
Մակարյան
Վէմ
. – 2013. –
1. –
70-116. –
անգլ
891.981.0
Հայ
գրականագիտություն
քննադատություն
Армянская
литературоведение
критика
Ադամյան
Սուսաննա
Մեծ
էջեր
Թումանյանի
Արտավազդ
անտիպ
ՙՀիշատակարան՚
Սուսաննա
Ադամյան
Թանգ
. – 2011. –
186-193. –
անգլ
Ավետիսյան
Արփինե
Ցեղասպանության
վերհուշը
Ասատուրյանի
ՙՀովակիմի
թոռները՚
վեպում
Ավետիսյան
Էջմիածին
. – 2013. –
. –
112-116:
Ասյա
Ղազարոս
Աղայանը
միջմշակութային
արժեքների
խաչմերուկում
Գրողի
ծննդյան
170-
ամյակի
առթիվ
] /
Ասյա
Գրիգորյան
//
Թանգ
. – 2010. –
250-252. –
Մատենագիտ
անուն
Եղիազարյան
Թումանյանի
բժշկական
հետաքրքրությունները
Եղիազարյան
Թանգ
. – 2011. –
182-185.
անգլ
Խաչատրյան
Թումանյան
Համաստեղ
գրական
առնչություններ
Խաչատրյան
Էջմիածին
. – 2013. –
8-111:
Հարոյան
Մարինե
Երվանդ
Գրականագետ
բանասեր
պատմաբան
Մարինե
Հարոյան
Թանգ
. – 2011. –
270-272:
Վիրաբյան
Ռուզան
Գոյականի
համադրական
բարդությունների
կաղապարներ
Ռուզան
Վիրաբյան
Վէմ
. – 2013. –
131. –
անգլ
Մատենագիտ
13
անուն
891.981
Հայ
գրականություն
Армянская
820/89-93
Գեղարվեստական
գրականություն
մանուկների
համար
Художественная
литература
детей
Գոլյավկին
Վիկտոր
Շաղակրատները
Պատմվածք
Վիկտոր
Գոլյավկին
Թարգմ
Պետրոսյանը
Ուրախ
գնացք
. 2013. –
Թիվ
4. –
Լոնգֆելլո
Հենրի
Սիսիլիայի
Ռոբերտ
թագավորը
: [
Պատմվածք
նգֆելլո
Անգլ
թարգմ
Հարությունյանը
ուրիշ
մոլորակը
. –
Թիվ
5. –
անուն
Նյոստլինգեր
Քրիստինե
Ֆրանցը
հեռուստացույցը
հեռուստասերիալները
Պատմվածք
Քրիստինե
Նյոստլինգեր
թարգմ
Մարտիրոսյանը
Ուրախ
գնացք
. – 2013. –
4, 5. –
14-15, 24-25:
891.981-93
Հայ
գրականություն
Армянская
Աթոյան
սիրելի
քույրիկին
Բանաստեղծ
Աթոյան
Ուրախ
գնացք
. – 2013. –
5. –
Ալեքսանյան
յանե
Տատիկս
Բանաստեղծ
Գայանե
Ալեքսանյան
Ուրախ
գնացք
. – 2013. –
5. –
Գրեյան
Սոնա
խոհանոցը
Բանաստեղծ
Սոնա
Գրեյան
//
Խատուտիկ
. – 2013. –
3. –
Զակունց
Ռուդիկ
Մեր
բանակը
Բանաստեղծ
Ռուդիկ
Զակունց
Խատուտիկ
. – 2013. –
Թիվ
3. –
Խալափյան
Զորայր
Բարև՜
Պատմվածք
Զորայր
Խալափյան
Խատուտիկ
. – 2013. –
Թիվ
3. –
Հարությունյան
Աիդա
խրատները
: [
Բանաստեղծ
Աիդա
Հարությունյան
Խատուտիկ
. – 2013. –
3. –

Հարությունյան
Զառա
Գարուն
Բանաստեղծ
Հարությունյան
Խատուտիկ
. – 2013. –
5. –
9:
Մարգարյան
Մարինա
Գետը
Բանաստեղծ
.] /
Մարինա
Մարգարյան
Ուրախ
գնացք
. – 2013. –
5. –
Ռուբինյան
Հակոբ
Հայկական
բանակ
Բանաստեղծ
Հակոբ
Ռուբինյան
մոլորակը
. – 2013. –
Թիվ
5. –
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
Игры
Спорт
Զանգվածային
զվարճություններ
խաղեր
Массовые
развлечения
игры
791.43
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
Լենա
կինոգենիկ
Կինոռեժիսոր
դերասան
Վաթինյանի
մտորումները
Երևան
քաղաքի
մասին
Լենա
Գևորգյան
//
Երևան
. – 2013. –
5. –
Կարաբեկյան
Ախթալայի
իրական
գանձը
Ախթալայի
տվածածին
եկեղեցու
արժեքն
պահպանման
անհրաժեշտ
մասին
Կարաբեկյան
Ճարտարապետ
. – 2013. –
2. –
36-43:
Նալբանդյան
Արզումանի
կամրջի
վախճանը
Նալբանդյան
//
Ճարտարապետ
. – 2013. –
Թիվ
2. –
25-27:
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Լենա
Ողջույն՝
օպերայի
կտուրից
: [
տերասան
սցենարիստ
երգիչ
Պողոսյանի
մտորումները
Երևան
քաղաքի
մասին
ա
Գևորգյան
Երևան
. – 213. –
6. –
18-19:
Սեղանի
խաղեր
Настольные
игры
Կարեն
ՙԱյնքան
հարցնում
երբ
գրոսմայստեր
դառնալու
մինչև
ստացվեց՚
Հարցազրույց
գրոսմայստեր
Գրիգորյանի
առավ
Մադաթյանը
] //
Շախմատ
Հայաստան
. – 2013. –
20. –
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
809.198.1
Հայոց
լեզու
Армянский
язык
Միրզոյան
լերի
Գիտական
հրապարակումների
լեզվական
ձևակերպման
քանի
հարց
Վալերի
Միրզոյան
Բանբեր
. – 2013. –
1. –
118-135. –
անգլ
տանեղյան
Արմեն
ՙՍտեղծել
ճյուղ
այն
անվանել
արդի
մանրանկարչություն՚
Հարցազրույց
տանեղյանի
առավ
Աետիսյանը
ֆակտո
. – 2013. –
5. –
96-99:
Իսկանդարյան
Խաչատուր
Իսկ
ասում՝
ճնճղուկները
երախտամոռ
Հարցազրույց
Իսկանդարյանի
առավ
Բադալյանը
Ճարտարապետ
. – 2013. –
Թիվ
2. –
Մխիթարյան
ւյն
լույս
ներդաշնակություն
: [
Հարցազրույց
Մխիթարյանի
] /
Մայիս
Մխիթարյան
//
մոլորակը
. – 2013. –
5.
Սահակյան
Լուսինե
ՙԻնչպես
ասեղնագործ
գոգնոցը՚
Նկ. Վ.Խաչատրյանի
համանուն
գրքի
մասին
Լուսինե
Սահակյան
Թանգ
. –
168-170:
Տեր
Մինասյան
Անուշ
ՙՎերադառնալը
տխուր
էր՚
… : [
Թադևոսյանի
մասին
] /
Անուշ
Մինասյան
Ճարտարապետ

Թիվ
2. –
51-53:
Ревазова
Эрна
Ценные
бумаги
О творчестве
худож
Фетваджяна
Эрна
Ревазова
себе
”. – 2013. – N 2. –
. 60-63.
Երաժշտություն
Музыка
Զարիֆյան
Նարինե
ՙԿյանքիս
մեծագույն
ստեղծագործությունն
զավակն
երաժշտական
գլուխգործոցներ
դեռ
կունենամ՚
Հարցազրույց
կոմպոզիտոր
Զարիֆյանի
Գրի
առավ
Արզումանյանը
ֆակտո
. – 2013. –

88-91:
Կարապետյան
Արման
ՙՄարդ
ցանկացած
պարագայում
պետք
հարգի
իրեն
սկզբունքները
Հարցազրույց
երգիչ
երգահան
Կարապետյանի
առավ
Մկրտչյանը
Մենուա
5.
Մեյմարյան
Լուսինե
ցուցանմուշի
պատմություն
Սպենդիարաֆոն
Ալեքսանդր
Սպենդիարյան
Լուսինե
Մեմարյան
Թանգ
. – 2011. –
175-178. –
անգլ
Չաքմանյան
Հարցազրույց
երգիչ
քմանյանի
առավ
Մխիկյանը
] //
Մենուա
. – 2013. –
Թիվ
5. –
Eva Kans : [
Беседа
певицей
Канс
Записала
Саркисян
. – 2013. – N 5. –
. 94-95.
Мукучян
Ивета
Ивета
Мукучян
Беседа
певицей
Германии
Мукучян
Записала
Саркисян
] //
Факто
. – 2013. – N 5. –
. 92-93.
Հարությունյան
Մուրադ
Ժամանակակից
հայկական
ճարտարապետության
սկզբնավորումը
Մուրադ
Հասրաթյան
ՙՄենք
մեր
մասին՚
. – 2013. –
Թիվ
2. –
Սմբատի
Անի
հետո
Ճարտարպետ
Իսրայելյանի
էսքիզները
ՙՔաղաքաշինական
տեսլականներ՚
շարքից
Սմբատի
//
Երևան
. – 2013. –
5. –
Տեր
Գուլանյան
Հայկական
լեռնաշխարհի
հնագույն
աստղագիտական
նշանագրերը
նրանց
արձագանքը
ճարտարապետական
կառույցներում
Գուլանյան
Տեղեկագիր
Հայաստանի
իություն
– 2013. –
1-2. –
46-32. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
12
անուն
Аревшатян
Рубен
Архитектура
парадоксальных
изменений
Рубен
Аревшатян
//
Архитектура
стр
. – 2013. – N 2, 3. –
. 9-11, 30-33.
Сафарян
Перспективы
формирования
архитектуры
кинотеатров
республике
Армения
Сафарян
Изв
соЭза
строителей
Армении
. – 2013. – N 1-2. –
. 96-102. –
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
Торосян
Джим
Обращение
поводу
архитектурного
конгресса
Джим
Торосян
Архитектура
стр
. – 2013. – N 2. –
. 17.
Хачатурян
Ваник
Влияние
армянской
архитектуры
архитектуру
Ваник
Хачатурян
Изв
соЭза
строителей
Армении
. – 2013. – N
. 71-79. –
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
Նկարչություն
գծագրություն
տեկորատիվ
կիրառական
արվեստ
Գեղարվեստական
արհեստներ
տիզայն
Рисование
черчение
Декоративно
искусство
Художественные
промыслы
Дизайн
Պարիզկովա
որաձևությունը
որպես
ստեղծարար
ամբողջ
աշխարհում
Սլովակիայում
Յանա
Պարիզկովա
Ռուդոլֆ
Պաստոր
//
Բանբեր
հայ
Մատենագիտ
12
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Сосоян
Асмик
Красочный
гобелена
Асмик
Сосоян
//
ТангА
. – 2011. –
. 240-243.
75/76
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
ГравЭра
Ադամյան
Վարդուհի
Կենաց
ծառի
խրհուրդը
Մարտիրոս
յանի
արվեստում
Վարդուհի
Ադամյան
Թանգ
. – 2010. –
189-192:
Պողոսյան
Անահիտ
Շինոլորտը
շուկայական
տնտեսությունից
դուրս
Պողոսյան
Ճարտարապետ
. – 2013. –
Թիվ
2. –
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ИГРЫ
СПОРТ
7.01/.097
Արվեստի
տեսություն
պատմություն
Արվեստի
ընդհանուր
հարցեր
история
искусства
Общие
искусства
Ավետիսյան
Քնարիկ
Եկեղեցական
գեղանկարների
հավաքածուի
հետազոտական
անդրադարձ
Քնարիկ
Ավետիսյան
Թանգ
. – 2010. –
74-83. –
գլ
Մատենագիտ
անուն
Սեփասի
Մանդանա
Կնոջ
կերպարի
արտացոլումն
իրանական
կերպարվեստում
Մանդանա
Վէմ
. – 2013. –
1. –
140-153.
անգլ
Հատակագծում
Քաղաքաշինություն
Լանդշաֆտային
այգեպուրակային
ճարտարապետություն
Градостроительство
Ландшафтная
Ազատյան
Կարեն
Ռուբենի
դարի
առաջին
տասնամյակների
բնակելի
կառուցապատման
արդիականացման
Կարեն
Ռուբենի
Ազատյան
ղեկագիր
Հայաստանի
միություն
անգլ
Թովմասյան
Վանուհի
Թումանյան
փողոցը
Փողոցի
կառուցման
պատմությունից
Վանուհի
Թովմասյան
Ճարտարապետ
. – 2013. –
3. –
34-39:
Степанян
Альберт
семиотическому
коду
города
Альберт
Степанян
Тигран
Симонян
//
ТангА
. – 2011. –
. 36-45. –
англ
Ճարտարապետություն
Архитектура
Թասլակյան
Վրեժ
Իսկանդարի
Արտերկրի
քաղաքներում
արդյունաբերական
արկություններ
ճարտարապետական
կազմակերպումը
վերակառուցման
պայմաններում
Վրեժ
Իսկանդարի
Թասլակյան
տավիթ
Վրեժի
Թասլակյան
Տեղեկագիր
Հայաստանի
միություն
. – 2013. –
1-2. –
64-70. –
անգլ
Կարապետյան
Արսեն
Երևակայական
ստեղծագործություն
միջնադարյան
կամրջի
թեմայով
Արսեն
Կարապետյան
//
Ճարտարապետ
. – 2013. –
Թիվ
2. –
24:
Վերջնական
արտադրանք
արդյունաբերության
արհեստների
տարբեր
ճյուղեր
Ճշգրիտ
մեխանիկա
Различные
промышленности
ремесла
конечнуЭ
продукциЭ
Точная
Ճշգրիտ
մեխանիկա
Точная
механика
681.3/.5
Հաշվողական
տեխնիկա
Ավտոմատիկա
Вычислительная
техника
Автоматика
Պետրոսյան
Տրամաբանական
տարրերի
մշակումը
բազմադեմ
ֆորմալ
նեյրոնի
միջոցով
Պետրոսյան
Գրիգորյան
Բանբեր
Տեղեկատվ
խնոլոգիաներ
էլեկտր
ռադիոտեխն
. – 2012. –
. 15,
12.
65-72. –
հայ
. –
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Ստակյան
Աշխատանքային
մակերևույթների
ամրացման
գործընթացի
մաթեմատիկական
մոդելավորումը
Ստակյան
Սիսթանի
Հայկազյան
Տեղեկագիր
ՀՊՃՀ
Սերիա
տեխն
. – 2013. –
. 66,
1. –
20-27. –
անգլ
Буниатян
роектирование
системы
управления
искусственной
руки
учетом
динамики
исполнительных
двигателей
Буниатян
Изв
Сер
техн
науки
. – 2013. –
. 66, N 1. –
. 35-44. –
англ
. –
Библиогр
.: 9
назв
Петросян
Метод
вычисления
компонентов
напряженного
состояния
процесса
раскатки
данным
геометрических
параметров
полученных
компьЭтерным
моделированием
Петросян
чатрян
Петросян
//
Изв
Сер
техн
науки
. – 2013. –
. 66, N 1. –
. 28-34. –
англ
Шахкамян
Аналогоцифровой
преобразователь
разности
температур
Шахкамян
Шахкамян
//
Вестн
Сер
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
. 15, N 2. –
арм
.,
англ
Библиогр
назв
Շինարարություն
Շինանյութեր
Շինմոնտաժային
աշխատանքներ
Строительство
троительные
Строительно
монтажные
Ղուլյան
Բագրատի
Պետական
կարգավորումը
շինարարական
կազմակերպությունների
ազատությունների
սահմանները
նախահաշվային
արտադրական
նորմավորման
բնագավառում
Բագրատի
Ղուլյան
//
Տեղեկագիր
Հայաստանի
միություն
. – 2013. –
22-33. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Физикохимический
способ
кондиционирования
низкокачественного
псевдолейцитового
сиенита
Енгибарян
//
Изв
ГИУА
Сер
техн
науки
. – 2012. –
. 65, N 4. –
. 359-365. –
англ
Библиогр
назв
Саргсян
Извлечение
железа
раствора
выщелачивания
сульфатного
огарна
медноколчеданного
концентрата
Саргсян
Оганесян
Франгулян
Вестн
Сер
.:
Металлургия
материаловедение
недропользование
. 15, N 2.
. 9-18. –
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
Тадевосян
Мониторинг
рассеяния
тяжелых
металлов
помощьЭ
биоиндикаторов
Тадевосян
Шамиян
Амбарцумян
//
Вестн
Сер
.:
экол
технологии
. – 2012. –
Вып
. 15, N 2. –
. 82-91.
арм
англ
Библиогр
назв
Արդյունաբերության
եստների
տարբեր
ճյուղեր
Մեխանիկական
տեխնոլոգիա
Различные
промышленности
ремесла
Механическая
технология
Փայտամշակման
արդյունաբերություն
ДеревообрабатываЭщая
промышленность
Мамиконян
Методы
средства
измерения
влажности
древесины
Мамиконян
Аветисян
Вестн
Сер
.:
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
. 15, N 2. –
.,
англ
Библиогр
назв
Բարձրմոլեկուլային
նյութերի
արդյունաբերություն
Промышленность
высокомолекулярных
ществ
Влияние
высокотемпертурных
режимов
полимеризации
равновесия
мономер
полимер
Аветисян
. //
Вестн
Сер
Хим
экол
технологии
. – 2012. –
. 15, N 2. –
англ
Библиогр
.: 16
назв
Фронтальная
сополимеризация
акриламида
метилметакрилатом
стиролом
присутствии
наночастиц
теплофизические
свойства
полученных
нанокомпозитов
Тоноян
Изв
ГИУА
Сер
техн
науки
. – 2013. –
. 66, N 1. –
. 45-52. –
Рез
.:
англ
Библиогр
.: 19
назв
Среда
армянского
вина
системная
оценка
потенциала
Сообщ
Агронаука
. – 2013. – N 3-4. –
англ
Содерж
Технологическо
правовая
среда
важный
компонент
формирования
качества
армянского
вина
АрутЭнян
Погосян
. –
Библиогр
назв
665/667
ճարպերի
մոմերի
նավթամթերքների
տեխնոլոգիա
Սիլիկատային
արտադրություն
Ներկանյութերի
լաքաներկերի
արտադրություն
жиров
восков
нефтепродуктов
икатное
производство
Производство
лакокрасочных
материалов
Князян
Оксифоридные
боратные
стекла
Князян
Вестн
Сер
Хим
экол
технологии
. 15, N 2. –
англ
Библиогр
.: 86
назв
Մետալուրգիա
Մետաղներ
համաձուլվածքներ
Металлургия
Металлы
сплавы
Агамян
Превращение
борнитаг
процессах
механической
теплой
бработки
Агамян
Айвазян
Езакян
Вестн
ГИУА
Сер
.:
Металлургия
материаловедение
недропользование
. 15, N 2.
. 28-33. –
арм
англ
Библиогр
.: 6
назв
Взаимодействие
системе
Орданьян
Изв
ГИУА
Сер
техн
науки
. – 2012. –
. 65, N 4. –
. 355-358. –
англ
Высокотемпературный
синтез
ферросилиция
железо
кремнийсодержащих
производственных
шлаков
Мартиросян
. //
Вестн
Сер
Металлургия
материаловедение
недропользование
. 15, N 2. –
. 19-27. –
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
Расчет
новой
кономиченой
канальной
печи
электрической
плавки
металлов
Давидян
Манукян
АрутЭнян
Вестн
Сер
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
. 15, N 2. –
.,
англ
Библиогр
.: 6
назв
Քիմիական
տեխնոլոգիա
Քիմիական
արդյունաբերություն
Հարակից
ճյուղեր
Химическая
технология
Химическая
промышленность
Родственные
Антонян
Особенности
формирования
медных
покрытий
нестационарном
режиме
электролиза
Антонян
Вестн
Сер
.:
экол
технологии
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 49-57. –
арм
англ
Библиогр
назв
661/662
Հիմնական
քիմիական
արդյունաբերության
արտադրանքներ
Պայթուցիկ
նյութեր
Վառելանյութ
новной
химической
промышленности
Взрывчатые
вещества
Топливо
Мартиросян
Синтез
ферросилиция
совместным
алЭминотермическим
восстановлением
содержащихся
производственных
отходах
SiO
режиме
горения
Мартиросян
Хачатрян
Сасунцян
Вестн
ГИУА
Сер
экол
технологии
15, N 2. –
. 40-48. –
арм
англ
Библиогр
назв
Татвидзе
Влияние
алиментарного
фактора
развитие
железодефицитных
состояний
Татвидзе
Хвелидзе
Вестн
ГИУА
Сер
экол
технологии
. – 2012. –
Вып
, N 2. –
. 75-81. –
арм
.,
англ
Библиогр
назв
663/664
Մանրէակենսաբանական
արտադրություններ
արդյունաբերություն
Микробиологические
производства
промышленность
Կազումյան
Ցնդող
նյութերի
որակական
քանակական
պարունակության
հետազոտումը՝
կոնյակի
սպիրտում
պատրաստված
արագացված
հասունացման
տեխնոլոգիայով
Կազումյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
Թիվ
3-4. –
199-203. –
անգլ
Захарянц
пути
успеху
Беседа
р
мясоперерабатываЭщей
компании
НатФуд
Захарянцем
Записала
Ананянц
] // Review. – 2013. – N 2. –
. 62-67.
Արտադրության
կազմակերպում
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
Առևտրի
կազմակերպումը
տեխնիկան
Организация
производства
предприятий
Организация
техника
торговли
Առաքելյան
Արթուր
Արդյունավետության
գնահատման
ցուցանիշների
համակարգը
արտադրության
ոլորտի
ձեռնարկությունների
համար
Արթուր
Առաքելյան
//
էկոն
. – 2013. –
24-25. –
Մատենագիտ
անուն
Մարիաննա
Ձեռնարկատիրական
ռիսկերի
արդյունավետ
կառավարման
ուղիները
սննդարդյունաբերության
հացի
շակեղենի
արտադրության
ոլորտում
Մարիաննա
Հովհաննիսյան
. – 2013. –
Թիվ
3. –
18-20. –
Մատենագիտ
անուն
Մանուկյան
Տիգրան
Մատրիցային
հաշվեկշիռը
որպես
արտադրության
ոլորտի
ձեռնարկությունների
վճարունակության
ապահովման
Տիգրան
Մանուկյան
էկոն
. – 2013. –
53-55. –
Մատենագիտ
անուն
Մելքումյան
Միքայել
Ձեռնարկատիրական
միջավայրի
գնահատումը
սննդի
արտադրության
ոլորտում
Միքայել
Մելքումյան
Արթուր
Առաքելյան
ոն
. – 2013. –
3. –
20-26. –
Մատենագիտ
անուն
Պարսյան
Սուրեն
մետաղական
հանքանյութ
արդյունահանող
վերամշակող
ձեռնարկություններ
հիմնախնդիրները
Սուրեն
Պարսյան
. – 2013. –
Թիվ
3. –
29-30:
Мягков
Алексей
Методы
оценки
бренда
нематериального
актива
организации
Алексей
Мягков
//
Финансы
экономика
. – 2013. – N 2. –
. 31-33. –
Библиогр
назв
Петелина
Нацеленность
результат
: [
Беседа
дир
амента
розничного
бизнеса
Петелиной
Записала
Ананян
] //
Review. – 2013. – N 2. –
. 68-69.
Саргсян
ожидании
перемен
О новых
преобразованиях
.] /
Марина
Саргсян
// Review. – 2013. – N 2. –
Գովազդ
Տեղեկատվության
համակարգ
Реклама
Система
информации
Ժամկոչյան
ԶԼՄ
լսարանի
առանձնահատկությունները
Հայաստանում
Ժամկոչյան
դար
. – 2013. –
3. –
5-23. –
Խաչատրյան
Սոնա
Ոսկե
բանալի
Բանալիներ
պաստրաստող
վարպետ
Լավրենտիի
մասին
Սոնա
Խաչատրյան
Երևան
. – 2013. –
Թիվ
5. –
Մեժլումյան
Ռուզան
Տարածաշրջանային
առանձնահատկությունները
հյուրանոցային
ծառայությունների
շուկայում
Ռուզան
Մեժլումյան
//
Բանբեր
. – 2013. –
Թիվ
1. –
31-38. –
անգլ
Ձեռնարկությունների
կառավարում
Արտադրության
կազմակերպում
Առևտուր
տրանսպորտ
предприятиями
Организация
производства
транспорт
Պոլիգրաֆիական
արդյունաբերություն
Պոլիգրաֆիական
նարկություններ
Հրատարակչություններ
Գրքի
առևտուր
Полиграфическая
промышленность
Полиграфические
Издательства
Книжная
торговля
Թերզիբաշյան
Պոլիգրաֆիական
արտադրանքի
նյութական
ծախսումների
հաշվառումը
ինքնարժեքի
որոշման
նորմատիվապատվերային
համակարգում
Թերզիբաշյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
Թիվ
3. –
127-129. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Հաշվապահություն
Հաշվետարություն
Бухгалтерия
Счетоводство
Ավետիսյան
Տաթևիկ
Ֆինանսական
ակտիվների
գծով
ստացվելիք
մարների
հեջավորման
հաշվառման
Տաթևիկ
Ավետիսյան
էկոն
. – 2013. –
3. –
41-43. –
Մատենագիտ
անուն
Ջուլիետա
Կառավարչական
հաշվառման
զարգացման
փուլերը
Ջուլիետա
Գևորգյան
էկոն
. – 2013. –
Թիվ
3. –
44-45:
Լիանա
Տնտեսավարող
սուբյեկտի
ներուժի
գործառնական
աուդիտ
Լիանա
Գրիգորյան
3. –
Наша
профессионализм
: [
Беседа
президентом
утр
аудиторов
Армении
Чалабяном
Записала
Ананянц
] // Review. – 2013. – N 2. –
. 74-75.
Երիցյան
Լոլիկի
սածիլների
պարարտացման
համակարգի
ազդեցությունը
հետսածիլային
շրջանում
բույսերի
բերքատվության
պտղի
որակական
ցուցանիշների
Երիցյան
Գալստյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Կարապետյան
Սոյայի
մշակության
հնարավորությունները
տարածաշրջանի
պայմաններում
Կարապետյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
Թիվ
3-4. –
130-133. –
գլ
Ղազանչյան
Սոյայի
երկրորդ
բերքի
ստացման
հնարավորությունը
ամառային
ցանքերում
նախալեռնային
պայմաններում
Ղազանչյան
Մանուկյան
Եղիազարյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
Թիվ
3-4. –
133-136. –
անգլ
Ռուհալլահ
Հասան
Զադեհ
Մակրո
միկրո
պարարտանյութերի
ազդեցությունը
ծիթրոնի
եթերայուղի
պարունակության
Իրանի
Իսլամական
Հանրապետության
պայմաններում
ւհալլահ
Հասան
Զադեհ
//
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Անասնաբուծություն
Животноводство
Փանոսյան
Խաժակ
Թռչնաբուծության
մեջ
սկզբնական
հաշվառման
կազմակերպման
հիմնական
առանձնահատկությունները
Խաժակ
Փանոսյան
էկոն
. – 2013. –
3. –
48-50:
Փանոսյան
Ծախսերի
արտադրանքի
ելունքի
ամփոփ
վերլուծական
հաշվառման
կատարելագործումը
թռչնաբուծության
ոլորտում
նոսյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
3-4. –
119-123. –
անգլ
Անասնապահական
մթերքներ
животноводства
Каримпур
Исследование
пробиотических
свойств
молочнокислых
бактерий
иранского
национального
молочного
продукта
Каримпур
//
Вопр
теорет
клин
медицины
. – 2013. –
16, N 4.
. 30-33. –
арм
англ
Библиогр
.: 15
назв
Տնարարություն
Կենցաղային
ծառայություն
Домоводство
Служба
та
Արարատյան
Արամ
Խաղ
պար
Երևան
քաղաքի
ակումբներում
խաղողի
տեսակների
մասին
] /
Արամ
Արարատյան
Երևան
5.-
Մոխթարինա
Օրգանահանքային
պարարտանյութերի
ցեոլիտի
տարբեր
չափաքանակների
հարաբերակցությունների
կիրառման
ազդեցությունը
եգիպտացորենի
բերքի
քանակի
որակի
վրա՝
Խուզեստանի
մարզի
պայմաններում
Մոխթարինա
Ագրոգիտություն
. –
153-160. –
հայ
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Այգեգործություն
Պտղաբուծություն
Садоводство
Ալեքսանյան
ԼՂՀ
Ասկերանի
շրջանի
արոտավայրերի
հողերի
գրոարտադրական
հատկությունների
արդի
վիճակը
բարելավման
ուղիները
Ալեքսանյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
3-4. –
147. –
ռուս
անգլ
Թերլեմեզյան
Նորագույն
միջատասպանների
փորձարկման
արդյունքները
տանձենու
սովորական
տերևալվիկի
(PSYLLA PYRI L.)
դեմ
Արարատյան
հարթավայրի
պայմաններում
Թերլեմեզյան
Հարությունյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
3-4. –
` 186-187. –
անգլ
Խաղողի
սպիտակ
սորտերի
ընտրությունը՝
պես
եվրոպական
տիպի
սպիտակ
գինիների
պատրաստման
համար
Սամվելյան
ուրիշ
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
Թիվ
169-176. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Շիրանի
Կոմպոստացման
գործընթացի
ազդեցությունը
փյունիկյան
արմավենու
ցուցանիշների
Շիրանի
//
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
անգլ
Մատենագիտ
13
անուն
Заргарян
Определение
епени
созревания
плодов
использованием
инфракрасного
излучения
Заргарян
Вестн
Сер
Информ
технологии
электроника
радиотехника
. 15, N
. 85-91. –
англ
Բանջարաբուծություն
դեկորատիվ
այգեգործություն
Овощеводство
декоративное
садоводство
Ահարոնյան
Ամոնիֆիկատորների
օլիգոնիտրոֆիլների
քանակությունը
կարտոֆիլով
տնկված
տիպիկ
սևահողերում՝
հողային
հերբիցիդներով
ցողումից
հետո
Ահարոնյան
գսյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
անգլ
Մատենագիտ
13
անուն
Սոնա
Ագրարային
տեղեկատվական
խորհրդատվական
ծառայության
հեռանկարային
զարգացման
միտումները
Սոնա
Բիլբուլյան
Ֆին
էկոն
. – 2013. –
Թիվ
2. –
65-66:
Մնացականյան
Կարինե
Գյուղացիական
տնտեսությունների
կողմից
անասնաբուծական
մթերքի
իրացման
վրա
ազդող
գործոնների
էկոնոմետրիկ
վերլուծություն
Կարինե
Մնացականյան
. – 2013. –
Թիվ
2. –
63-64:
631.4/.8
Հողագիտություն
Ագրոտեխնիկա
Գյուղատնտեսական
մելիորացիա
Պարարտանյութեր
Почвоведение
Агротехника
Сельскохозяйственная
զարյան
Կիսաանապատային
հողերի
ֆիզիկաքիմիական
հատկությունների
բարելավումը
բարդայի
Ղազարյան
Պապիկյան
Բարսեղյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
3-4. –
140-143. –
անգլ
Влияние
различных
минеральных
мелиорантов
фоне
биогумуса
биологическуЭ
активность
бурных
полупустынных
почв
Галстян
Агронаука
. – 2013. – N 3-4. –
. 148-152. –
.,
гл
Библиогр
назв
Բույսերի
վնասատուները
Բույսերի
հիվանդությունները
Բույսերի
պաշտպանությունը
растений
Болезни
Защита
растений
Թերլեմեզյան
Հունական
ընկուզենու
պտղակեր
վնասատուները
դրանց
դեմ
պայքարի
ժամկետների
ճնշումը՝
Արարատյան
հարթավայրի
նախալեռնային
պայմաններում
Թերլեմեզյան
Ծատուրյան
Կարապետյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
3-4. –
անգլ
ջոյան
Շաքարի
ճակնդեղի
ցանքերում
միջատասպանների
դաշտային
փորձարկման
արդյունքները
Խոջոյան
Ագրոգիտություն
. –
Թիվ
3-4. –
195-198. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
տաշտավարություն
տաշտային
մշակաբույսեր
Полеводство
культуры
Մխոյան
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
եգիպտացորենի
ցանքերի
մոլախոտվածության
արդի
վիճակը
Մխոյան
//
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
գլ
Մատենագիտ
անուն
Եփրեմյան
Արտակի
Ջրամատակարարման
ցանցերում
ճնշման
ավտոմատացված
կառավարման
մեթոդի
մշակում
Մասիս
Արտակի
Եփրեմյան
Մհեր
Վարդգեսի
Մարկոսյան
Տեղեկագիր
Հայաստանի
միություն
. – 2013. –
38-45. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Խանիկյան
Սարգսի
Մակերևութային
ջրերն
աղտոտումից
պաշտպանության
քանի
հարցեր
Մանուկ
Սարգսի
Խանիկյան
//
Տեղեկագիր
Հայաստանի
միություն
. – 2013. –
1-2. –
89-95. –
գլ
Մատենագիտ
անուն
Արտաշես
Մերուժանի
Տրված
ծավալով
էներգաարդյունավետ
շենքերի
ծավալատարածական
չափերի
որոշման
մեթոդիկ
մշակումը
Արտաշես
Մերուժանի
Հովհաննիսյան
Նաիրա
Մելսիկի
Էգնատոսյան
Տեղեկագիր
Հայաստանի
միություն
. – 2013. –
Թիվ
1-2. –
անգլ
Փոխադրամիջոցների
տեխնիկա
Техника
средств
транспорта
Погосян
Некоторые
фундаментальные
прикладные
проблемы
разработке
пективных
технологий
авиастроения
Погосян
Мартиросян
Каргопольцев
Изв
Сер
техн
науки
. – 2013. –
. 66, N 1. –
. 3-19. –
англ
Библиогр
.: 10
назв
Ремонтная
деформация
двухфазных
автомобыльных
сталей
Фалалеев
Вестн
ГИУА
Сер
.:
Механика
машиноведение
машиностроение
. – 2012. –
. 15, N 2. –
.:
англ
иогр
Գյուղատնտեսություն
Անտառային
տնտեսություն
Որսորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Сельское
хозяйство
Лесное
хозяйство
Рыбное
хозяйство
Գյուղատնտեսություն
Сельское
хозяйство
631.1
Գյուղատնտեսական
արտադրության
կազմակերպում
կառավարում
Организация
сельскохозяйственным
производством
Ալեքսանյան
Վարդան
Գյուղացիական
տնտեսությունների
խոշորացման
կառուցողակարգերի
մշակումը
գյուղատնտեսության
ճյուղային
կառուցվածքի
բարելավման
հիմնական
ուղղությունները
Վարդան
Ալեքսանյան
էկոն
. – 2013. –
Թիվ
2. –
2:
Տրանսպորտային
կապի
շինարարություն
Ճանապարհային
շինարարություն
Строительство
транспортных
коммуникаций
Дорожное
строительство
Կարապետյան
Սամել
Գառնիի
կամրջի
վերականգնումը
» /
Սամվել
Կարապետյան
Ճարտարապետ
. – 2013. –
2. –
22-23:
Մակարյան
Ռոբերտ
Սխալը
շտկել՝
քանի
դեռ
ուշ
Հանրապետության
ճանապարհներին
նախագծման
շին
գործընթացներում
տեղ
գտած
թերությունների
մասին
Ռոբերտ
Մակարյան
Ճարտարապետ
. – 2013. –
Թիվ
2. –
18-20:
626/627
իդրոտեխնիկական
մելիորացիոն
շինարարություն
Ջրային
ուղիներ
նավահանգիստներ
Ջրամբարներ
Ամբարտակներ
Гидротехническое
мелиоративное
строительство
Водные
пути
Водохранилища
Плотины
Բադալյան
Հասմիկ
Այդ
զգայուն
կենդանի
օրգանիզմը՝
գրունտը
Հասմիկ
Բադալյան
Ճարտարապետ
. – 2013. –
Թիվ
22-24:
Խաչատրյան
Արթուր
Էմիլի
Գրունտների
խոնավության
ազդեցությունը
շենքերի
կառուցվածքների
ստորգետնյա
կոնստրուկցիաների
Արթուր
Էմիլի
Խաչատրյան
Տեղեկագիր
Հայաստանի
թյուն
Թիվ
1-2. –
3-12. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Մկրտչյան
Արարատյան
հարթավայրի
գրունտային
ջրերի
առավելագույն
նվազագույն
տեղադիրքերի
դրանց
ամպլիտուդի
բազմատարյա
շարժառիթները
Մկրտչյան
Երոյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
անգլ
Մատենագիտ
11
անուն
Սանիտարական
տեխնիկա
Ջրամատակարարում
Լուսատեխնիկա
Санитарная
ка
Водоснабжение
Канализация
Светотехника
Ավետիսյան
Արթուր
Գեորգիի
Առանձնատների
ջեռուցումը
արտադրողականության
կոգեներացիոն
տեղեկացումների
Արթուր
Ավետիսյան
Տեղեկագիր
Հայաստանի
միություն
. – 2013. –
13-21. –
.,
անգլ
Казарян
Исследование
морфологии
поверхности
металлизированных
алмазных
порошков
марки
HSD 90 /
Казарян
Вестн
Сер
Металлургия
материаловедение
недропользование
. 15, N 2. –
. 54-61. –
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
Мамян
Создание
высокопрочных
макрокомпозитов
применением
высокотемпературной
термомеханической
обработки
Мамян
Вестн
ГИУА
Сер
Металлургия
материаловедение
недропользование
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 34-44. –
Рез
гл
Петросян
Технология
получения
композиционных
материалов
основе
армированных
вольфрамовыми
волокнами
Петросян
Вестн
ГИУА
Сер
Металлургия
материаловедение
недропользование
. – 2012. –
. 15, N 2. –
англ
Библиогр
назв
Улучшение
качества
быстрорежущих
инструментальных
сталей
Овсепян
. //
Вестн
Сер
.:
Металлургия
материаловедение
недропользование
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 62-65. –
Рез
гл
Христафорян
формировании
стружки
вопросы
устойчивости
обрабатываЭщих
структур
процессах
резания
Христафорян
Вестн
Сер
Механика
машиноведение
машиностроение
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 74-83. –
англ
Библиогр
назв
Լեռնային
Айрапетян
Исследование
технологических
параметров
разработки
нижних
горизонтов
петян
Вестн
Сер
.:
Металлургия
материаловедение
недропользование
. 15, N 2.
. 76-82.
Определение
аналитических
характеристик
контроля
управления
процессом
измельчение
руды
Алавердян
//
Вестн
Сер
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
. 15, N 2. –
.,
англ
Библиогр
.: 6
назв
Багдасарян
Методы
результаты
промышленной
оценки
Абовянского
железорудного
месторождения
агдасарян
//
Вестн
Сер
Металлургия
материаловедение
недропользование
. 15,
N 2. –
. 66-75. –
англ
Закарян
Пути
совершенствования
системы
нисходящей
выемкой
твердеЭщей
закладкой
разработке
слабоустойчивых
рудных
тел
Закарян
Мовсисян
Алавердян
Вестн
Сер
.:
Металлургия
материаловедение
недропользование
. 15, N 2.
. 83-91. –
арм
гл
621.4/.6
Ջերմային
շարժիչներ
շոգեմեքենաներից
շոգետուրբիններից
):
Պնևմոէներգետիկա
Հեղուկների
գազերի
փոխադրումը
բաշխումը
պահումը
паровых
машин
паровых
турбин
).
Пневмоэнергетика
Транспортирование
распределение
жидкостей
газов
Այվազյան
Մասնակիորեն
ստվերված
մակերևույթով
արևային
կայանի
բնութագրերի
հետազոտումը
Այվազյան
Խուդավերդյան
Բանբեր
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
եկտր
ռադիոտեխ
. – 2012. –
. 15,
թիվ
47-52. –
հայ
.,
. –
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Маргарян
Методические
основы
определения
производительности
магистрального
газопровода
Владимир
Маргарян
//
Изв
соЭза
строителей
Армении
. – 2013. – N 1-2. –
. 34-37. –
арм
.,
англ
Сафарян
Расчет
структурный
анализ
установившихся
режимов
газотранспортных
сетей
Сафарян
Сафарян
тн
Сер
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 87-96. –
англ
Библиогр
.: 9
назв
621.7/.9
Մետաղների
մշակումը
металлов
Աղաբալյան
Ամրանավորված
կոմպոզիցիոն
նյութերի
ստացման
տեսական
տեխնոլոգիական
առանձնահատկությունները
Աղաբալյան
Վասիլյան
Սարգսյան
Տեղեկագիր
Սերիա
տեխնիկ
. – 2012. –
335-345. –
գլ
Մատենագիտ
անուն
Հովսեփյան
Լարումների
կախվածությունը
զոդման
եղանակից
զոդակարի
հաստությունից
Հովսեփյան
Տեղեկագիր
Սերիա
տեխնիկ
գիտ
. – 2012. –
. 65,
թիվ
4. –
346-354. –
ռուս
անգլ
Ստեպանով
Կտրիչի
ալմաստային
գրտնակիչի
կոմբինացված
գործիքով
մշակված
պղնձյա
մեքենամասերի
մակերևութային
խորդուբորդության
մաթեմատիկական
մոդելը
եպանով
Տկաչենկո
Սիմակով
//
Բանբեր
Սերիա
Մեխանիկա
մեքենագիտ
մեքենաշին
. – 2012. –
Թող
. 15,
թիվ
2. –
84-93. –
Ամփ
հայ
.,
Մատենագիտ
10
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Арзуманян
Повышение
износостойкости
режущих
пластин
синтетического
корунда
светолучевом
воздействии
Арзуманяном
Вестн
Сер
.:
Механика
машиноведение
машиностроение
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 67-73. –
.,
англ
Библиогр
назв
Петросян
Управление
преобразователями
дозированной
передачей
электроэнергии
принципу
однопозиционного
слежения
Петросян
//
Вестн
ГИУА
Сер
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 62-70. –
Рез
.,
англ
Библиогр
назв
Петросян
Разработка
моделирование
асимметричных
памяти
низкой
мощностьЭ
утечки
высоким
быстродейсвием
Погосян
Авдалян
тн
ГИУА
Сер
.:
Информ
технологии
электроника
радиотехника
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 37-46. –
.,
англ
Библиогр
назв
Сафарян
Исследование
статической
устойчивости
стационарной
точки
синхронной
машины
учетом
регуляторов
возбуждение
Сафарян
Гнуни
//
Изв
Сер
науки
. – 2012. –
65, N 4. –
. 366-372. –
англ
Библиогр
хемотехническая
модель
характеристики
многофункционального
фотодетектора
Арустамян
Вестн
Сер
Информ
технологии
электроника
радиотехника
. 15, N
. 79-84. –
англ
Библиогр
.: 8
назв
Хачатрян
Исследование
температурных
режимов
эмалирования
проволоки
Хачатрян
Мартиросян
Агабекян
Вестн
Сер
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
. 15, N 2. –
англ
621.37/.39
Ռադիոտեխնիկա
Էլեկտրոնիկա
Էլեկտրակապ
Ինքնատաքացման
երևույթի
հաշվառմամբ
էլեկտրաստատիկ
լիցքաթափումից
պաշտպանության
սարքերի
մոդելներ
Մելիքյան
ուրիշ
Տեղեկագիր
Սերիա
տեխնիկ
. – 2013. –
թիվ
անգլ
Մատենագիտ
10
անուն
Айвазян
Прецизионное
согласовние
ферритовых
образцов
взаимных
элементов
терагерцового
диапазона
Айвазян
Айвазян
Вестн
ГИУА
Сер
Информ
технологии
электроника
радиотехника
. – 2012. –
Вып
. 15, N 2. –
. 73-78. –
.:
арм
англ
Меликян
Моделирование
запоминаЭщего
элемента
EEPROM /
Меликян
//
Изв
ГИУА
Сер
науки
. – 2012. –
65, N 4. –
. 391-399. –
англ
Библиогр
Износ
клапанных
пружин
двигателей
внутреннего
сгорания
Шекян
Вестн
Сер
.:
Механика
машиноведение
машиностроение
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 58-66. –
англ
Библиогр
.: 13
назв
Стакян
Програмное
обеспечение
количественной
оценки
процесса
упрочнения
валов
Стакян
Систани
Айказян
Вестн
Сер
.:
Механика
машиноведение
машиностроение
. – 2012. –
N 2. –
. 49-57. –
Рез
.,
англ
621.3
Էլեկտրատեխնիկա
Միաշղթա
երկշղթա
մալուխային
էլեկտրահաղորդման
էլեկտրական
դաշտի
հետազոտումը
Գրիգորյան
Կարախանյան
Սահակյան
Տեղեկագիր
Սերիա
տեխնիկ
գիտ
. – 2012. –
4. –
373-379. –
.,
անգլ
Մելիքյան
երի
արագագործ
մուտք
ք
ինտերֆեյսի
սնման
ցանցի
մոդելավորում
նախագծում
Մելիքյան
Մովսիսյան
//
Տեղեկագիր
Սերիա
տեխնիկ
. – 2012. –
380-390. –
հայ
.,
. –
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Ֆերոէլեկտրիկների
սենսորային
հատկությունները
Բունիաթյան
ուրիշ
. //
Բանբեր
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
էլեկտր
ռադիոտեխ
. – 2012. –
2. –
4. –
հայ
ռուս
. –
Մատենագիտ
25
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Барегамян
Выбор
параметров
снабберов
однофазного
инвентора
схеме
средней
точкой
перекрестно
вклЭченными
конденсаторами
Барегамян
Маргарян
Абгарян
Вестн
ГИУА
Сер
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
Вып
. 15, N 2. –
. 51-61. –
.:
англ
Библиогр
Гнуни
атистический
анализ
коэффициентов
неравномерности
нагрузки
электрических
сетях
Армении
Гнуни
Гнуни
Вестн
Сер
Электротехника
энергетика
. – 2012. –
15, N 2. –
. 78-86. –
арм
англ
Библиогр
назв
Кочарян
Этапы
исследования
фотоэлектрохимических
преобразователей
полупроводниковыми
электродами
Кочарян
Вестн
Сер
.:
экол
технологии
– 2012. –
. 15, N 2. –
Рез
арм
англ
Библиогр
.: 14
назв
Բալայան
դրեց
անմահություն
ՀՀ ԱՆ գլխ
ակնաբույժ
Մալայանի
հիշատակին
Զորի
Բալայան
//
ֆակտո
. – 2013. –
5. –
50-58:
Մալայան
Ելենա
Սերը
դեպի
ակնաբուժությունը
հայրիկիցս
ինձ
փոխանցվել
Հարցազրույց
Մալայանի
անվ
ակնաբուժ
կենտրոնի
նորագույն
ախտորոշման
լազերային
բուժման
բաժանմունքի
վարիչ
Մալայանի
առավ
Թամազյանը
կտո
. – 2013. –
Թիվ
5. –
Մալայան
Ինձ
համար
մեծ
նվաճում
պատասխանատվություն
մարդկանց
արդեն
35
տարիների
վստահությունը
Հարցազրույց
Մալայանի
անվ
ակնաբուժ
կենտրոնի
տնօրեն
Մալայանի
առավ
Թամազյանը
ֆակտո
. – 2013. –
5.
Գինեկոլոգիա
Մանկաբարձություն
Акушерство
Բեգլարյան
Մարգարիտա
Սեռական
կյանքի
լաբիրինթոսում
Հարցազրույց
գինեկոլոգ
Բեգլարյանի
առավ
Գիշյան
Մխիթարյանը
առողջարան
. – 2013. –
9. –
15-16:
Ինժեներական
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
Техника
62-1/-9
Մեքենաների
սարքերի
կայանքների
գործընթացների
շինվածքների
առարկաների
բնութագրերը
մասերը
детали
машин
аппаратов
изделий
предметов
Ուլիկյան
Հակացիրկուլյանտ
կառավարման
մակարգերի
մատրիցային
կարգավորիչի
հաշվարկ
Ուլիկյան
Բանբեր
. –
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
էլեկտր
ռադիոտեխ
. – 2012. –
2. –
26-31. –
հայ
.,
. –
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Ընդհանուր
մեքենաշինություն
Միջուկային
տեխնիկա
Էլեկտրատեխնիկա
Մեքենաշինության
տեխնոլոգիա
Общее
машиностроение
Ядерная
техника
Электротехника
машиностроения
Պետրոսյան
ռեակտորների
վառելիքային
կասետների
նեյտրոնաֆիզիկական
խմբային
հաստատունների
շվարկային
մոդելի
մշակումը
Պետրոսյան
Մարտիրոսյան
//
Տեղեկագիր
Սերիա
տեխնիկ
. – 2013. –
թիվ
.,
անգլ
Մատենագիտ
անուն
616.7
Հենաշարժողական
համակարգի
հիվանդություններ
Заболевания
опорно
двигательной
системы
Ավետիսյան
Ողնաշարի
սիմպտոմատիկ
հեմանգիոմա
Ավետիսյան
Ալոյան
գիտ
կրթ
. – 2013. –
14. –
62-65.
հայ
.,
Տեքստը՝
անգլ
616.8
Ջղախտաբանություն
Նյարդաբանություն
Невропатология
Неврология
616.89
Հոգեբուժություն
Психиатрия
Тадевосян
Современные
концепции
развития
посттравматического
стрессового
растройства
евосян
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
. 36-41. –
арм
англ
. –
Библиогр
.: 46
назв
Օրթոպեդիա
Վիրաբուժություն
Ортопедия
Хирургия
Բազմաօրգանային
անբավարարության
համախտանիշի
զարգացման
առավել
նախանշանները
հավանականությունը
կրիտիկական
վիճակներում
գտնվող
վիրաբուժական
հիվանդների
Մալխասյան
ուրիշ
. //
Տես
կլինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
. 16,
4.
5-10. –
անգլ
տենագիտ
անուն
Սահակյան
տեմքի
ռեկոնստրուկցիա
անոթավորված
ճաճանչային
մաշկափակեղային
լաթով
բազալ
բջջային
քաղցկեղով
հիանդի
Սահակյան
տավթյան
Առուստամյան
. –
Թիվ
14. –
57-61. –
անգլ
Մատենագիտ
14
անուն
Наш
опыт
хирургического
лечения
хронических
облитерируЭщих
заболеваний
артерий
нижних
конечностей
пользованием
современных
медицинских
технологий
Манвелян
. //
Вестн
хирургии
Армении
Тамазяна
. – 2013. – N 2. –
арм
Библиогр
.: 15
назв
617.7
Ակնաբուժություն
Офтальмология
Արզումանյան
Թեհմինա
Մալայանի
անվան
ակնաբուժական
կենտրոնի
խորհրդատվական
ախտորոշիչ
բաժանմունք
Թեհմինա
Արզումանյան
ֆակտո
. – 2013. –
Թիվ
5. –
48-52:
Ներորովայնային
կոմպարտմենտ
համակարգային
բորբոքային
ռեակցիայի
համախտանիշների
կապը
Ավետիսյան
ուրիշ
գիտ
. – 2013. –
14. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
37
անուն
Агаджанян
Бета
клетки
поджелудочной
железы
обладаЭт
способностьЭ
восстанавливаться
Агаджанова
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
. 75-81. –
арм
англ
Библиогр
.: 76
назв
Характеристика
диагностика
рецидивных
свищей
прямой
Рафаелян
Энфенджян
Вестн
хирургии
Армении
Тамазяна
. – 2013. – N 2. –
. 69-82. –
англ
Библиогр
.: 22
назв
616.4
Արյունաստեղծ
համակարգի
ներքին
սեկրեցիայի
գեղձերի
հիվանդություններ
Լիմֆատիկ
համակարգի
հիվանդություններ
Заболевания
кроветворной
системы
желез
внутренней
секреции
Эндокринные
заболевания
Заболевания
лимфатической
стемы
Агаджанова
Влияние
ЭПОМ
гистологическуЭ
структуру
висцеральных
органов
при
экспериментальном
сахарном
диабете
Агаджанова
Мкртчян
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N
. 103-112. –
.,
англ
Библиогр
.: 19
назв
Гогаргани
Магинтадж
Особенности
процессов
произвольного
внимания
умственной
работоспособности
сахарном
диабете
первого
второго
типа
Магинтадж
Гогаргани
пр
теорет
медицины
16, N 4. –
. 39-42. –
арм
. –
Библиогр
.: 11
назв
Даниелян
Предотвращение
развития
сахарного
диабета
II
типа
пациетов
нарушением
толерантности
глЭкозе
Даниелян
//
Вопр
теорет
клин
медицины
. – 2013. –
16, N 4. –
. 77-78. –
Рез
арм
.,
англ
Библиогр
назв
616.6
Միզասեռական
համակարգի
հիվանդություններ
Заболевания
мочеполовой
системы
арсегян
Качество
предикторы
прогнозирования
болезньЭ
почек
находящихся
гемодиализной
терапии
Барсегян
//
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
. 12-20. –
.,
англ
Библиогр
назв
Варданян
Гиперуркемия
фактор
риска
сердечно
сосудистых
заболеваний
Варданян
Медицина
наука
образование
. –
2013. – N 14. –
. 51-56. –
.,
англ
Библиогр
.: 30
назв
Малхасян
Возможности
глубокой
бедренной
артерии
реваскуляризации
нижних
конечностей
Малхасян
//
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
. 24-29. –
арм
англ
Библиогр
.: 33
назв
616.2
Շնչառական
մակարգի
հիվանդություններ
Ականջաբանություն
Болезни
дыхательной
системы
Отология
Խանդանյան
Ալերգիկ
Ռինիտը
առաջնային
խռմփոցի
օբստրուկտիվ
ապնոէ
համախտանիշի
առաջացման
պատճառ
Խանդանյան
Բժշկ
.,
գիտ
կրթ
. – 2013. –
14. –
6-11. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Պետրոսյան
Շնչական
խանգարումների
զարգացման
մեխանիզմները
նյարդավիրաբուժական
հիվանդների
մոտ
ետրոսյան
//
կլինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
. 16,
թիվ
4. –
34-38. –
ռուս
.,
անգլ
Մատենագիտ
34
անուն
Дячук
Морфологические
аспекты
клиновидной
пазухи
лЭдей
пожилого
старческого
возраста
Дячук
Макар
Наварчук
Вестн
хирургии
Армении
Тамазяна
. – 2013. – N 2. –
. 17-23. –
.:
англ
Библиогр
2
назв
Манукян
Медикаментозная
реабилитация
лечение
гортанно
трахеальных
стенозов
Манукян
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
. 3-5. –
англ
. –
Библиогр
.: 17
назв
616.3
Մարսողական
համակարգի
հիվանդություններ
Болезни
пищеварительной
системы
Ասոյան
Աղիքային
դիսբակտերիոզի
արդիականությունը
զինված
ուժերում
Ասոյան
Սարգսյան
Նազարյան
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
4. –
27-29. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Լյարդի
վնասման
առանձնահատկությունները
բազմավնասվածքների
ժամանակ
Գևորգյան
տատումյան
//
կլինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
4. –
62-63. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
տատումյան
Որովայնի
փակ
սվածքների
դերը
դեստրուկտիվ
պանկրեատիտների
պաթոգենեզում
Բուժման
տակտիկան
տատումյան
//
կլինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
. 16,
4. –
.,
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
616-006
Ուռուցքներ
Ուռուցքաբանություն
Онкология
Բարաննիկով
Ստամոքսի
վաղ
քաղցկեղի
էնդոսկոպիկ
բուժման
տարբերակներ
Բարաննիկով
Հայաստանի
վիրաբուժ
լրաբեր
– 2013. –
2. –
31-36. –
հայ
.,
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
Исследование
иммуномодулируЭщих
свойств
новой
прописи
лекарственных
трав
средства
предотвращения
лечения
специфических
лучевых
реакций
больных
ухолевой
патологией
Карамян
. //
Вестн
хирургии
Армении
Тамазяна
. – 2013. – N 2. –
англ
Библиогр
.: 10
назв
Результаты
хирургического
лечения
больных
раком
верхнего
отдела
воздухопищеварительного
тракта
Галстян
Вестн
хирургии
Армении
Тамазяна
. – 2013. – N 2. –
. 37-50. –
арм
.,
англ
Библиогр
назв
Ягджян
оизотопная
диагностика
онкологии
Обзор
литературы
Ягджян
Мурадян
Медицина
наука
образование
. –
2013. – N 14. –
. 66-74. –
.,
англ
Библиогр
назв
616.1
Սիրտ
անոթային
համակարգի
արյան
հիվանդություններ
Սրտաբանություն
Заболевания
сосудистой
системы
Արշամյան
Զարկերակային
գերճնշման
տարածվածությունը
գիրության
առանձնահատկությունները
գյուղական
բնակչության
շրջանում
շամյան
.,
գիտ
կրթ
. – 2013. –
14. –
46-50. –
ռուս
.,
անգլ
Մատենագիտ
15
անուն
Ավտոնոմ
նյարդային
համակարգի
սրտի
ռիթմի
փոփոխականության
նշանակությունը
սրտային
հիվանդությունների
ախտորոշման
կանխորոշման
դեպքում
Գրիգորյան
Մակարյան
//
կրթ
. – 2013. –
անգլ
. –
Մատենագիտ

անուն
Նաղդալյան
Սուր
պսակային
համախտանիշը
դրա՝
կյանքին
սպառնացող
բարդությունների
ռիսկը
պարբերական
հիվանդությամբ
տառապողների
շրջանում
Նաղդալյան
. – 2013. –
42-45. –
անգլ
Մատենագիտ
15
անուն
Սահակյան
տեղերի
ծախսերի
փոխհատուցման
համակարգի
ուսումնասիրությունները
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Սահակյան
Ղազարյան
Մարտիրոսյան
գիտ
կրթ
. – 2013. –
Թիվ
130-134. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Փոստոյան
Երբ
գազերը
հանգիստ
տալիս
Հարցազրույց
թերապևտ
Փոստոյանի
առավ
Սոֆյանը
ռողջարան
Թիվ
10. –
Африкян
Влияние
ноопепта
кровоснабжение
мозга
Африкян
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
. 86-90. –
англ
Библиогр
.: 12
назв
Бегларян
Практическое
значение
совершенствования
качества
услуг
аптеках
Бегларян
Медицина
наука
образование
. –
2013. – N 14. –
. 135-139. –
англ
Библиогр
.: 16
назв
ффективность
методики
применения
портативной
системы
ингаляционной
анальгезии
Пентрокс
купирования
острой
Гроппа
Белый
Вестн
хирургии
Армении
Тамазяна
. –
2013. – N 2. –
. 100-114. –
Рез
англ
Библиогр
назв
3218.
Набавизаде
Оценка
психодиагностики
процессов
Ибрагим
Набавизаде
Щеори
Вопр
теорет
ины
16, N 4. –
. 51-54. –
рус
Библиогр
.: 10
назв
англ
Ախտաբանություն
Կլինիկական
բժշկություն
Патология
Клиническая
медицина
Вводная
анестезия
пожилых
больных
гипертонической
болезньЭ
поражением
сосудов
бассейна
нижних
конечностей
Варданян
Вестн
хирургии
Армении
Тамазяна
. – 2013. – N
. 92-100. –
Рез
арм
Библиогр
.: 18
зв
Джндоян
Интерлейкин
стресс
при
периодической
болезни
Джндоян
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
.,
англ
Библиогр
.: 22
назв
616-001
Վնասվածքներ
Վնասվածքաբանություն
Травмотология
Տերտերյան
Բազմավնասվածքների
ուսումնասիրության
շարք
հարցեր
երեխաների
շրջանում
Սպիտակի
երկրաշարժի
օրինակով
Տերտերյան
//
կլինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
թիվ
4. –
.,
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Шогерян
Оценка
функционального
состояния
сердечно
сосудистой
системы
умственных
нагрузках
сопровождаемых
рок
музыкой
Шогерян
Вопр
теорет
медицины
. – 2013. –
. 16, N 4.
. 43-45. –
арм
англ
Библиогр
.: 13
назв
Հիգիենա
Անձնական
հիգիենա
Личная
гигиена
Ավագյան
Ապրելակերպը
որպես
ուսանողության
առողջության
գրավական
Ավագյան
//
տ
.,
. – 2013. –
14. –
118. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
40
անուն
Սոցիալական
հիգիենա
Առողջապահության
կազմակերպում
Սանիտարիա
Պաշտպանություն
դժբախտ
պատահարներից
դրանց
կանխարգելումը
Социальная
гигиена
Организация
здравоохранения
Санитария
Защита
несчастных
случаев
предупреждение
տանիելյան
Բարձր
լեռնային
շրջաններում
հիվանդացությունը
առանձնահատկությունների
առումներ
տանիելյան
հարցեր
. – 2013. –
. 16,
4. –
70-72. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Քոթանյան
Առողջության
ազդող
գործոնների
սքրինինգային
գնահատումը
Երևանի
պետական
բժշկական
համալսարանի
ուսանողների
օրինակով
Քոթանյան
ՄԿրտչյան
գիտ
– 2013. –
14. –
126-129. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
եղաբանություն
Ընդհանուր
թերապիա
Թունաբանություն
Общая
терапия
Токсикология
Մետաքսյա
Ոսկրերի
թշնամիները
Հարցազրույց
թերապևտ
Թորոսյանի
հետ
Գրի
առավ
Իսկանդարյանը
] //
առողջարան
9. –
Մայիլյան
տեղագործության
ասպարեզում
նեղ
մասնագիտացումների
անվանացանկի
ընդլայնումը
Մայիլյան
//
կլինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
գլ
Մատենագիտ
11
անուն
Նահապետյան
Արևի
նման
նայեցեք
աշխարհին
»:
Հարցազրույց
ասեղնաբույժ
Նահապետյանի
հետ
առավ
Պեպանյանը
ֆակտո
. – 2013. –
5. –
72-74:
Անատոմիա
Համեմատական
անատոմիա
Сравнительная
анатомия
Бойчук
Особенности
строения
решетчатой
кости
новорожденных
человека
Бойчук
Сикирицкая
Лопушняк
Вестн
хирургии
Армении
Тамазяна
. – 2013. – N 2. –
. 10-16. –
.:
англ
Библиогр
.: 10
назв
Кузняк
Развитие
становление
тонографии
сошника
раннем
периоде
нтогенеза
человека
Кузняк
Вестн
хирурхии
Армении
Тамазяна
. – 2013. – N 2. –
. 24-30. –
англ
. –
Библиогр
назв
Ֆիզիոլոգիա
Համեմատական
ֆիզիոլոգիա
Сравнительная
Մուրադյան
Ռիտա
Երբ
օտար
դառնում
հարազատ
Հարցազրույց
Հիրուդո
բժշկ
մարզա
առողջարարական
կենտրոնի
մերսող
մեթոդիստ
Մուրադյանի
առավ
րեասյանը
առողջարան
9. –
Շահրամանյան
Վրեժ
Ի՞նչ
անօրգազմիան
Հարցազրույց
բժիշկ
սեքսոպաթոլոգ
Շահրամանյանի
առավ
Մուրադյանը
առողջություն
. – 2013. –
10. –
16:
Ուսանողների
սրտի
գործունեության
օպտիմալացումը
երաժշտության
ազդեցությամբ
Աբրահամյան
ուրիշ
– 2013. –
14. –
119-125. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Взаимосвязь
частоты
половых
сношений
супружеских
пар
возрастом
длительностьЭ
периода
совместного
проживания
Аскари
Асхари
Ганджи
Варданян
Шуку
Навабинеджа
Вопр
теорет
медицины
. – 2013. –
. 16, N 4. –
. 46-50. –
Рез
рус
Библиогр
.: 19
назв
Текст
англ
Ганджи
Эффективность
локуса
контроля
снижении
семейной
удовлетворенности
пар
Аскари
Асхари
Ганджи
Варданян
Навабинеджад
Вопр
теорет
медицины
. – 2013. –
. 16, N 4. –
. 73-76. –
. –
Библиогр
.: 16
назв
англ
Манеса
Каримиталегани
Оследование
общего
состояния
здоровья
социальной
поддержки
студентов
которые
потеряли
отцов
войне
Гулистане
Манеса
Каримиталегани
Сейед
Дустдар
Туси
//
Вопр
теорет
дицины
. – 2013. –
. 16, N 4. –
. 55-57. –
Рез
рус
. –
Библиогр
назв
Текст
англ
Բուսաբանություն
Ботаника
Հովսեփյան
Սոսու
տնկանյութի
հիդրոպոնիկական
արտադրության
հնարավորությունն
արդյունավետությունը
Հովսեփյան
Պողոսյան
Էլոյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
Թիվ
208-211.
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Կենդանաբանություն
Зоология
Ասլանյան
Թագուհի
Փախուստ
: [1970
Երևանի
կենդանաբան
այգուց
փախած
փղի
մասին
Թագուհի
Ասլանյան
Էլիոնորա
Մալխասյան
Երևան
. – 2013. –
Արամյան
Գոհար
Ի՞նչ
ծտեր
Հայաստանի
Կարմիր
գրքում
գրանցված
թռչունների
մասին
Գոհար
Արամյան
//
Երևան
. – 2013. –
Թիվ
5. –
Լենա
Կայարանի
տապանը
Երևանյան
Էկզոտարիում
մասին
Լենա
Գևորգյան
Երևան
. – 2013. –
Պաչյան
Արամ
Վերջին
հայ
կոնդորը
Պ.Ներուդայի՝
Երևանի
կենդանաբան
այգի
կատարած
այցի
մասին
Արամ
Պաչյան
Երևան
5. –
34:
Սմբատի
Կենդանի
կենդանիների
այգի
Կենդանաբան
այգու
մասին
Սմբատի
Երևան
. – 2013. –
5. –
26-31:
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
Բժշկություն
Медицина
61(091)
Բժշկության
պատմություն
медицины
Վարդանյան
Ավիցեննա
(980-1037) /
Ժաննա
Վարդանյան
Բուժքույր
լրատու
Էրեբունի
. – 2013. –
1. –
33-35:
Степанов
Моделирование
напряженно
деформированного
состояния
материала
преграды
абразивной
частицы
сверхзвуковом
ударе
Степанов
Барсуков
лЭшин
//
Вестн
Сер
механика
машиноведение
машиностроение
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 29-
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
Терзян
свойствах
векторных
характеристик
конечно
элементом
моделировании
трехмерного
агнитного
Терзян
Суриасян
Акопян
//
Изв
техн
науки
. – 2012. –
. 65,
N 4. –
. 406-414. –
арм
англ
Библиогр
.: 12
назв
Բյուրեղագիտություն
Հանքաբանություն
Химия
Кристаллография
Минералогия
Петросян
Технологические
особенности
получения
армированного
композиционного
материала
основе
Fe-Mo-S /
Петросян
Вестн
ГИУА
Сер
ехнологии
. – 2012. –
. 67-74. –
Рез
.:
англ
Библиогр
.: 6
назв
Կենսաբանական
գիտություններ
Биологические
науки
574/577
Ընդհանուր
կենսաբանություն
Էկոլոգիա
Общая
Բորբոքամետ
միջնորդների
դերը
համակարգային
բորբոքային
ռեակցիայի
համախտանիշով
ներորովայնային
հիպերտենիզայով
առնետների
Գրիգորյան
ուրիշ
կլինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
. 16,
4. –
64-66. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
22
անուն
Ստեփանյան
Փոփոխական
մագնիսական
դաշտի
ազդեցությունը
սիլիկազոլերի
հատկությունների
Ստեփանյան
Հայաստանի
վիրաբուժ
լրաբեր
Թիվ
82-92. –

անգլ
Մատենագիտ
անուն
Саакян
Исследование
некоторых
физических
параметров
эритроцитарных
мембран
после
воздействия
внешнего
электростатистического
поля
Саакян
Погосян
Арцруни
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
. 91-95. –
.,
англ
Библиогр
назв
Фесчян
Стимуляция
ферригемоглобином
рилизинга
изоформ
оксидазы
оротки
крови
мембран
субклеточных
формирований
кардиомиоцитов
подавление
этого
токоферолом
аргинином
EX VIVO /
Фесчян
//
Медицина
наука
образование
. – 2013. – N 14. –
арм
Библиогр
назв
Саргсян
задаче
Дирихля
уравнения
Монжа
Ампера
Саргсян
Математика
. – 2012. –
. 8, N 2. -
. 31-35. –
.:
англ
Библиогр
Аветисян
одной
задаче
аппроксимации
вполне
монотонной
функции
экспонентами
Аветисян
Машреги
Математика
высш
.. – 2012. –
. 8, N 3. –
. 45-54. –
гл
Универсальный
метод
определения
параметрических
обобщенных
обратных
матриц
Мура
Пенроуза
Симонян
. //
Вестн
Сер
Информ
технологии
электроника
радиотехника
. – 2012. –
15, N 2. –
. 9-19. –
арм
англ
Библиогр
назв
Ֆիզիկա
Физика
Գասպարյան
Ցիրկուլյանտ
կառավարման
համակարգերի
մատրիցայի
կարգավորիչների
նախագծումը
Գասպարյան
Ուլիկյան
եկագիր
Սերիա
տեխն
. – 2012. –
415-423. –
հայ
.,
. –
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
տաշտոյան
մետաղ
ֆերոէլեկտրիկ
դիէլեկտրիկ
կիսահաղորդիչ
կառուցվածքի
հատկությունների
հետազոտումը
տաշտոյան
Տեղեկագիր
Սերիա
տեխն
. – 2012. –
թիվ
4. –
400-405. –
Ամփ
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Белубекян
Динамическая
устойчивость
пластинки
композиционного
материала
температурном
поле
Белубекян
Арустамян
Вестн
Сер
ханика
машиноведение
машиностроение
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 22-28. –
англ
Библиогр
назв
Варданян
Генерация
отрицательных
ионов
атмосферу
Варданян
//
Вестн
ГИУА
Сер
Информ
технологии
электроника
радиотехника
, 2012. –
. 15, N 2. –
. 32-36. –
арм
англ
Библиогр
назв
Верлинский
температурном
распределении
LIION
аккумуляторах
Верлинский
кян
Шекян
Вестн
Сер
механика
машиноведение
машиностроение
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 37-
Рез
арм
англ
Библиогр
назв
Погосян
Оптимизация
прямоугольной
пластинки
изготовленной
композиционного
материала
кусочно
постоянной
толщины
продольно
поперечном
изгибе
Погосян
Вестн
Сер
Механика
машинопведение
машиностроение
. – 2012. –
. 15, N 2. –
. 42-
Рез
арм
англ
Մանուկյան
Շրջական
միջավայրի
աղտոտման
վտանգի
կանխումը
գործարանային
թափոնների
օգտագործման
Մանուկյան
Պապինյան
Էլոյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
212-215. –
Ամփ
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
АрутЭнян
Эколого
экономическая
оценка
ликвидации
последствий
экологических
катастроф
АрутЭнян
//
Вестн
Сер
хим
ол
технологии
. – 2012. –
Вып
. 15, N 2. –
. 92-97. –
.,
англ
Библиогр
назв
Гнуни
Методика
определения
интегральных
показателей
загрязнения
окружаЭщей
среды
дифференцированных
узлам
нагрузки
сложной
энергосистемы
Гнуни
Сафарян
Изв
ГИУА
Сер
техн
науки
. – 2013. –
. 66, N 1. –
. 62-72. –
.,
англ
. –
Библиогр
назв
Մաթեմատիկա
атика
տալլաքյան
Աստիճանային
միջինների
վերաբերյալ
անհավասարությունների
ապացուցման
եղանակ
տալլաքյան
Պապոյան
Մաթ
բարձր
դպր
. – 2012. –
Թիվ
3. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Սարգսյան
Մոտարկումները
մեխանիզմների
սինթեզում
Սարգսյան
Բանբեր
Սերիա
մեխանիկա
մեքենագիտ
մեքենաշին
. –
Թող
2. –
յ
Մատենագիտ
անուն
Տեքստը՝
անգլ
АрутЭнян
Базисы
Рисса
порожденные
спектором
задачи
Штурма
Лиувилля
АрутЭнян
Пахлеванян
Срапионян
//
Математика
.. – 2012. –
. 8, N 3. –
. 36-44. –
англ
Библиогр
.: 16
назв
Броян
некоторых
нелинейных
бесконечных
системах
алгебраических
уравнений
рицами
типа
Теплица
Ганкеля
Броян
//
Математика
высш
. 8, N 3. –
. 17-24. –
арм
англ
. –
Библиогр
назв
Биполугруппы
мультиполугруппы
Давидов
Сафарян
Математика
. – 2012. –
. 8, N 3. –
Рез
англ
Библиогр
Погосян
Краевая
задача
для
правильно
ллиптического
уравнения
граничными
условиями
пространства
Погосян
//
Математика
.. – 2012. –
. 8, N 3. –
. 55-61. –
англ
Библиогр
назв
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
Высшая
школа
научных
Մարտիրոսյան
Երևանի
պետական
բժշկական
համալսարանում
2006-2011
իրականացրած
բարեփոխումների
նկատմամբ
արտաքին
ներքին
շահակիցների
վերաբերմունքը
Մարտիրոսյան
Ավետիսյան
կրթ
. – 2013. –
140-151. –
անգլ
379.8
Հանգստի
կազմակերպում
зация
досуга
Մալխասյան
Ագրոզբոսաշրջության
զարգացման
հեռանկարները
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Մալխասյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Օրբելյան
Զբոսաշրջության
զարգացման
արդի
վիճակն
հեռանկարները
Երևան
քաղաքում
Օրբելյան
Թանգ
266-269. –
՝անգլ
Гезалян
Лиана
Развитие
туризма
продвижения
бренда
Армении
на
Гезалян
// Review. – 2013. – N 2. –
. 70-73.
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԲՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Մաթեմատիկական
բնական
գիտությունների
ընդհանուր
հարցեր
Общие
математических
естественных
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
Изучение
охрана
фауны
Հակոբյան
Սամվել
Ջրային
աղտոտման
վերահսկման
տնտեսական
րի
միջև
ընտրությունը
Սամվել
Հակոբյան
. – 2013. –
Թիվ
2. –
69-70:
Հակոբյան
Սամվել
Ջրային
օգտագործման
դրանց
պահպանության
համար
վճարների
քաղաքականությունը
ում
Սամվել
Հակոբյան
Ֆին
էկոն
. – 2013. –
2. –
67-68:
Քոթանջյան
Ազգային
ռազմավարական
հետազոտությունների
ինստիտուտի
կողմից
պաշտպանական
անվտանգային
քաղաքականության
գիտական
բաղադրիչի
ապահովման
ծրագիր
Քոթանջյան
Աշխատանք
տետրեր
Հայկական
բանակ
հանդեսի
հավելված
. – 2012. –
4. –
105-118:
Քոթանջյան
Պաշտպանական
կրթության
բարեփոխմամբ՝
ռազմավարական
փոփոխությունների
կառավարումը
Հայաստանում
խելացի
ուժի
զարգացման
տեսանկյունից
Քոթանջյան
Աշխատանք
տետրեր
այկական
բանակ
հանդեսի
հավելված
. – 2012. –
Թիվ
4. –
9-24. –
Մատենագիտ
16
անուն
Սոցիալական
ապահովություն
Ապահովագրություն
Социальное
обеспечение
Страхование
Հարությունյան
Արտավազդ
Պարտադիր
ապահովագրությունը
զարգացման
հեռանկարները
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Արտավազդ
Հարությունյան
էկոն
. – 2013. –
Թիվ
19-20. –
Մատենագիտ
անուն
Պողոսյան
տավիթ
Սահմանափակ
կարողություններով
անձանց
հաղորդակցությունը
մշակութային
ժառանգությունը
տավիթ
Պողոսյան
//
Թանգ
1. –
78-89. –
անգլ
Կրթություն
տաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
Воспитание
Обучение
Организация
досуга
տաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
տպրոցավարություն
Организация
воспитания
образования
Սիմավորյան
Արեստակես
Ստամբուլի
հայ
կաթողիկե
համայնքի
դպրոցները
Արեստակես
Սիմավորյան
Գլոբուս
. – 2013. –
5. –
37-42:
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
питание
образование
Общее
школьное
Общеобразовательная
школа
Բաղդասարյան
Լիլիթ
Մեր
ապագան
մեր
մանուկներն
Հարցազրույց
Երևանի
թիվ
մանկապարտեզի
տնօրեն
Բաղդասարյանի
առավ
Արզումանյանը
ֆակտո
. – 2013. –
5. –
100:
Պետական
վարչական
կառավարում
Ռազմական
արվեստ
Ռազմական
գիտություններ
Государственное
административное
управление
Военное
искусство
Военные
науки
351/354
Պետական
վարչական
կառավարում
Государственное
административное
управление
Մադոյան
Գուրգեն
Ոստիկանությունում
ծառայողների
պատասխանատվության
առանձնահատկությունները
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Մադոյան
Արդարադատություն
. – 2013. –
2. –
46-53. –
Ամփ
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
355/359
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
ուժեր
Военные
науки
Вооруженные
силы
րդանյան
Որոշ
մտորումներ
զինված
ուժերում
թերապևտիկ
ծառայության
գործունեության
վերաբերյալ
Վարդանյան
Կիրակոսյան
Լուլուկյան
կլինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
4. –
67-69. –
Ամփ
անգլ
Մատենագիտ
35
անուն
355/359(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
զինված
ուժեր
Вооруженные
силы
Республики
Армения
Ավետիսյան
մավարական
խաղերը
որպես
կիրառական
ուսուցման
Ավետիսյան
Մանասյան
Աշխատանք
տետրեր
Հայկական
բանակ
հանդեսի
հավելված
Թիվ
76-83. –
Մատենագիտ
14
անուն
Բալայան
Հայաստանի
Հանրապետության
պաշտպանության
նախարարության
գիտակրթական
հաստատությունների
իրավական
վիճակի
օրենսդրական
կարգավորման
հարցի
շուրջ
Բալայան
Ավետիսյան
//
Աշխատանք
տետրեր
Հայկական
բանակ
հանդեսի
վելված
4. –
88-104. –
Մատենագիտ
12
անուն
Մուսայելյան
պաշտպանական
ազգային
հետազոտական
համալսարանի
կազմում
կիբեռանվտանգության
կենտրոնի
ձևավորման
անհրաժեշտությունը
հիմնական
նպատակներն
գործառույթները
Մուսայելյան
Պողոսյան
Մանասյան
Աշխատանք
տետրեր
Հայկական
բանակ
հանդեսի
հավելված
. – 2012. –
Թիվ
4. –
84-87:
Ջեյմս
Ապագայի
ձևավորում
Հայաստանի
նախաձեռնությունը
մտածողության
ռազմավարական
կարդակում
Ջեյմս
Աշխատանք
տետրեր
Հայկական
բանակ
հանդեսի
հավելված
. – 2012. –
4. –
Թադևոսյան
Պավել
Փոխադարձության
առկայությունը՝
որպես
օտարերկրյա
դատական
ակտերը
Հայաստանի
Հանրապետությունում
ճանաչելու
կատարելու
նախապայման
Պավել
Թադևոսյան
//
Արդարադատություն
. – 2013. –
2. –
26-36. –
.,
անգլ
Մատենագիտ
34
անուն
Իսկանդարյան
Չծնված
երեխայի
իրավական
կարգավիճակի
հիմնախնդիրը
երեխայի
իրավունքների
համատեքստում
Իսկանդարյան
Արդարդատություն
. – 2013. –
2. –
21-24. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
12
անուն
տուրյան
Լուիզա
Տեղեկատվության՝
որպես
քաղաքացիական
իրավունքի
օբյեկտի
Նոու
հաու
իրավական
կարգավորումը
Լուիզա
Ծատուրյան
Արդարադատությոսւն
. – 2013. –
Թիվ
2. –
41-45. –
.,
անգլ
Մատենագիտ
11
անուն
Վահե
Վերաքննիչ
դատարանի
ակտերին
ներկայացվող
էական
պահանջների
տարանջատման
հիմնախնդիրները
քաղաքացիական
դատավարությունում
Հովհաննիսյան
տատ
իշխան
. – 2013. –
4. –
26-33. –
Մատենագիտ
14
անուն
Մարկոսյան
Տիգրան
ևան
եկած
հանգամանքներով
դատական
ակտերը
վերանայող
դատարանի
լիազորությունները
Տիգրան
Մարկոսյան
տատ
իշխան
34-38. –
Մատենագիտ
անուն
Մնացականյան
Վահե
Հանցակազմի
սուբյեկտիվ
կողմի
ֆակուլտատիվ
հատկանիշները
Մնացականյան
Արդարադատություն
– 2013. –
2. –
54-64. –
անգլ
Մատենագիտ
18
անուն
Беджанян
Особенности
мирового
опыта
развития
института
примирительных
процедур
Андраник
Беджанян
Судеб
ь
– 2013. – N 4. –
. 20-25. –
Библиогр
.: 9
назв
Орбелян
Единое
окно
бизнес
Беседа
замменистра
Эстиции
Орбеляном
] // Review. – 2013. – N 2. –
. 14-18.
Իրավունքի
հատուկ
բնագավառներ
Իրավունքի
խառը
բնագավառներ
Специальные
Отрасли
смешанного
Հակոբյան
Կարինե
Կայուն
զարգացման
հայեցակարգը
շրջակա
միջավայրի
միջազգային
իրավական
պահպանության
համատեքստում
Կարինե
Հակոբյան
Արդարդատություն
. – 2013. –
2. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Քրեական
իրավունք
Քրեական
դատավարություն
Քրեաբանություն
Քրեագիտություն
Уголовное
Криминалистика
Криминология
Աբրահամյան
Ռոզա
Պատիժը
կրելուց
պայմանական
վաղաժամկետ
ազատման
վերաբերյալ
հիմնախնդիրներ
միջազգային
ուսումնասիրության
արդիականությունը
Ռոզա
Ավրահամյան
//
տատ
իշխան
. – 2013. –
Թիվ
4. –
58-65. –
Մատենագիտ
անուն
Ավետիսյան
Սերժիկ
Պաշտոնեական
լիազորությունները
չարաշահելը
գիտագործնական
վերլուծություն
Սերժիկ
Ավետիսյան
տատ
իշխան
. – 2013. –
4. –
յդարի
Մասուդի
Քրեական
պատասխանատվության
տարիքը
Իրանի
Իսլամական
Հանրապետության
օրենքներում
Հեյդար
Մասուդ
Մասուդի
Արդարադատություն
. – 2013. –
2. –
65-70. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Ղարագյոզյան
Ժիրայր
Թմրամոլության
թմրամիջոցների
նյութերի
ապօրինի
շրջանառության
քրեաբանական
բնութագիրը
Ժիրայր
Ղարագյոզյան
Արդարադատություն
. – 2013. –
Թիվ
2. –
37-40. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Մանուկյան
րանիկ
Հանցանք
կատարած
անձին
բռնելիս
վնաս
պատճառելու
իրավաչափության
Անդրանիկ
Մանուկյան
տատ
իշխան
. – 2013. –
4. –
. –
Մատենագիտ
անուն
Մարտիրոսյան
Արսեն
Քրեական
հետապնդումը
կասեցնելու
ինստիտուտը
ըստ
քրեական
դատավարության
օրենսգրքի
նախագծի
Արսեն
Մարտիրոսյան
իշխան
66-71. –
Մատենագիտ
17
անուն
Մնացականյան
Անդրանիկ
Շարժառիթի
նպատակի
հիմնախնդիրը
խուլիգանության
անցակազմում
Անդրանիկ
Մնացականյան
տատ
իշխան
. – 2013. –
Թիվ
4. –
46-51. –
Մատենագիտ
28
անուն
Քաղաքացիական
իրավունք
տատակազմություն
Гражданское
Судоустройство
Ավետիսյան
Վահրամ
Կորպորացիայի
մասնակցի
բաժնետիրոջ
բացարձակ
իրավունքները
Վահրամ
Ավետիսյան
տատ
իշխան
. – 2013. –
4. –
76-87. –
Ամփ
. –
Մատենագիտ
23
անուն
Հովսեփյան
Վլադիմիր
Պարտավի
ժողովի
կանոնները
որպես
իրավունքի
աղբյուր
Վլադիմիր
Հովսեփյան
//
տատ
իշխան
. – 2013. –
4.
2-5. –
Մատենագիտ
անուն
Շարունակելի
Սեդրակյան
Արտյոմ
Ազգային
անվտանգության
իրավունք
իրավունքի
անվտանգության
հարաբերությունը
հստակեցնելու
անհրաժեշտությունը
իրավունքի
ճյուղի
ձևավորման
համատեքստում
Արտյոմ
Սեդրակյան
//
Արդարադատություն
. – 2013. –
2. –
2-10. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Միջազգային
վունք
Международное
право
Նիկողոսյան
Փախստականների
իրավունքների
պաշտպանությունը
Նիկողոսյան
տատ
իշխան
4. –
12-19. –
Մատենագիտ
անուն
Սարգսյան
Արամ
Հայկական
հարցի
ծագումը
միջազգայնացումը
դասերը
հետևանքները
Արամ
Սարգսյան
//
Բանբեր
ՀՊՏՀ
. – 2013. –
1.
86-103. –
՝ռուս
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
Конституционное
дминистративное
342.5(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
конституционное
административное
Республики
Армения
Առաքելյան
Սամվել
Սահմանադրական
դատարանի
հավասար
մատչելիությունը՝
որպես
սահմանադրական
արդարադատության
սկզբունքներից
մեկը
օրենսդրական
կարգավորման
հիմնախնդիրներ
Սամվել
Առաքելյան
Արդարադատություն
.,
անգլ
Մատենագիտ
11
անուն
տավթյան
Տիգրան
առավարության
դիրքորոշումն
այս
հարցի
վերաբերյալ
արդեն
հստակեցվել
սպասվում
լուրջ
տեղաշարժ
Հարցազրույց
էկոնոմիկայի
նախ
տավթյան
առավ
Բադալյանը
Ճարտարապետ
. – 2013. –
Թիվ
3. –
Առևտուր
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Համաշխարհային
տնտեսություն
Международные
экономические
отношения
хозяйство
Խաչատրյան
Համաշխարհային
տնտեսական
ինտեգրացիան
մաքսային
կարգավորումը
Մարե
Խաչատրյան
. – 2013. –
Թիվ
3. –
62-64. –
Մատենագիտ
անուն
Խաչատրյան
Մարե
Մաքսային
արժեքի
ազդեցությունը
միջազգային
առևտրի
վրա
Մարե
Խաչատրյան
Ֆին
. – 2013. –
Թիվ
3.
64-66. – –
Մատենագիտ
անուն
վակիմյան
Լիլիթ
Համաշխարհային
տնտեսության
հետճգնաժամային
զարգացումները
Լիլիթ
Հովակիմյան
Բանբեր
. –
Թիվ
1. –
39-48. –
անգլ
Մատենագիտ
16
անուն
Չինարյան
Վլադիմիր
արտաքին
պետական
պարտքի
կառավարման
մեխանիզմները
արտաքին
պետական
պարտքի
դինամիկայի
ուսումնասիրությունը
մինչև
ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամը
ճգնաժամի
ընթացքում
Վլադիմիր
Չինարյան
Ֆին
էկոն
. – 2013. –
3. –
Ашванян
аргис
Противоречивая
природа
экономической
интеграции
постсоветский
период
Саргис
Ашванян
Тамара
Сапожникова
Наталья
Старшинова
Финансы
экономика
. – 2013. – N 2. –
. 50-54. –
Библиогр
назв
Իրավունք
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Իրավունքն
ամբողջությամբ
տավթյան
Նարինե
Իրավունքի
կիրառումը
որպես
իրավունքի
իրականացման
հատուկ
ընթացակարգի
տեսակների
ձևերի
դասակարգման
հիմնախնդիրները
Նարինե
տավթյան
Արդարադատություն
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Թելունց
տատական
իշխանության
դատավարության
կազմավորման
իրականացման
սահմանադրական
սկզբունքները
հայ
պատմաիրավական
հուշարձաններում
տատ
իշխան
Թիվ
Մատենագիտ
անուն
Независимый
Рековски
Беседа
совета
Америабанка
Рековски
Записала
Казарян
] // Review. –
2013. – N 2. –
. 76-77.
Տնտեսական
Տնտեսական
քաղաքականություն
Экономическое
положение
Экономическая
338(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
տնտեսական
տնտեսական
քաղաքականությունը
Экономическое
положение
экономическая
политика
Республики
Армения
Վահագն
պետական
պարտքի
կառուցվածքի
գնահատականը
րիգորյան
//
էկոն
. – 2013. –
2. –
Մատենագիտ
անուն
Կարապետյան
Վարազդատ
Արտահանման
վարկերի
ապահովագրության
ներդրման
քաղաքականության
հիմնական
մոտեցումներն
կառուցակարգերը
ում
Վարազդատ
Կարապետյան
. –
Թիվ
2. –
15-18:
Մաթևոսյան
Մրցակցային
միջավայրի
կատարելագործման
հեռանկարները
նախադրյալները
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Արևիկ
Մաթևոսյան
էկոն
Թիվ
3. –
նասյան
Վլադիմիր
Ռիսկերը
գյուղատնտեսական
արտադրության
մասնագիտացման
մեջ
դրանց
հաղթահարման
հնարավորությունները
Վլադիմիր
Մանասյան
Բանբեր
. – 2013. –
69-85. –
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
19
անուն
Մարգարյան
ՀՀ] գյուղատնտեսկան
արտադրության
արդյունավետության
գնահատման
մոտեցման
անհրաժեշտությունը
Մարգարյան
Մատինյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
Թիվ
107-112. –
ռուս
գլ
Սուղյան
Նարգիզ
Հարկային
քաղաքականության
ազդեցությունը
ում
ստվերային
տնտեսական
գործունեության
Նարգիզ
Սուղյան
//
էկոն
. – 2013. –
2. –
Տիգրանյան
Իշխան
Արմավիրի
մարզի
արդյունաբերության
առանձնահատկությունները
ճյուղային
կառուցվածքի
վերլուծությունը
Իշխան
Տիգրանյան
Ռուզան
Ղուլյան
Բանբեր
. – 2013. –
.,
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Գալոյան
Արթուր
Ավելացված
արժեքի
հարկի
մասին
օրենքի
դրույթների
հետևանքների
արտացոլումը
հաշվառման
մեջ
Արթուր
Գալոյան
Բանբեր
Թիվ
49-61. –
անգլ
Մատենագիտ
12
անուն
Վահան
ֆինանսական
կայունության
ապահովման
հիմնախնդիրները
ֆինանսատնտեսական
գլոբալ
ճգնաժամի
պայմաններում
Գրիգորյան
. – 2013. –
Մատենագիտ
անուն
արապետյան
Հաշվային
քաղաքականությունը՝
որպես
ֆինանսական
հաշվառման
կազմակերպման
Կարապետյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
Թիվ
3-4. –
123-126. –
անգլ
Հակոբյան
Մուշեղ
Հարկաբյուջետային
կայունության
գնահատման
հիմնախնդիրը
Մուշեղ
Հակոբյան
Բանբեր
. – 2013. –
1. –
7-20.
ռուս
անգլ
Մատենագիտ
15
անուն
Հարությունյան
Վարդան
Վարկային
պորտֆելի
կենտրոնացվածության
նվազեցում
Վարդան
Հարությունյան
. –
Թիվ
2. –
25-26:
Հարությունյան
Վարդան
Վարկային
պորտֆելի
օպտիմալացում
Վարդան
Հարությունյան
էկոն
. – 2013. –
2. –
Մխիթարյան
Արամ
Վարկային
քաղաքականությունը՝
որպես
վարկավորման
գործընթացի
կառավարման
Արամ
Մխիթարյան
. – 2013. –
Թիվ
2. –
21-22. –
Մատենագիտ
անուն
Շախոյան
Վազգեն
Ֆինանսական
օպցիոնների
գնահատումը
հաստատուն
առաձգականությամբ
վոլատիլության
մոդելով
Շախոյան
. – 2013. –
33-36. –
Մատենագիտ
11
անուն
Պողոսյան
Սիրանուշ
Ներդրումների
կառավարման
հիմնախնդիրները
զբոսաշրջության
ոլորտում
Սիրանուշ
Պողոսյան
. – 2013. –
Թիվ
3. –
12-13. –
Մատենագիտ
անուն
Ջանինյան
Էմմա
Հարկային
վարչարարության
կարգավորման
իրավական
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Էմմա
Ջանինյան
էկոն
. – 2013. –
3. –
58-61. –
Մատենագիտ
անուն
Սուղյան
Նարգիզ
Պետության
հարկային
ղաքականության
էությունը
հիմնական
բնութագրիչները
Նարգիզ
Սուղյան
. –
Թիվ
2. –
55-57. –
Մատենագիտ
15
անուն
Булат
Артур
Записки
консультанта
консалтинговой
] /
Артур
Булат
// Review. – 2013. – N 2. –
. 60-61.
Меняем
Беседа
пред
директората
Банка
Гусевым
Записала
Ананянц
] // Review. – 2013. – N 2. –
Հարությունյան
Հողի
շուկայի
վերլուծությունը
ձևավորման
առանձնահատկությունները
Հարությունյան
Մակարյան
Ագրոգիտություն
. – 2013. –
անգլ
Մատենագիտ
18
անուն
Մելքումյան
Սերգեյ
Հողի՝
որպես
ազգային
գլխավոր
հարստության
արդյունավետ
օգտագործման
Սերգեյ
Մելքումյան
Բանբեր
Թիվ
1. –
62-68. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
ազմակերպման
համագործակցության
ձևերը
էկոնոմիկայում
организации
сотрудничества
экономике
Анализ
пищевой
промышленности
Армении
Об исслед
консалтинговой
компании
Америя
”] // Review. – 2013. – N 2. –
. 42-43.
Ֆինանսներ
Բանկային
դրամական
շրջանառություն
Հարկեր
Վարկ
Финансы
Банковское
дело
Деньги
денежное
обращение
Налоги
Անաստասյան
Սուքիաս
Հարկային
քաղաքականության
դերը
տնտեսության
պետական
րգավորման
ոլորտում
զարգացման
միտումները
Սուքիաս
Անաստասյան
էկոն
. – 2013. –
Թիվ
3. –
Անդրեասյան
Հայկ
Լիզինգի
զարգացման
հիմնախնդիրները
ում
Հայկ
Անդրեասյան
. – 2013. –
Թիվ
37-40. –
Մատենագիտ
21
անուն
Ավետիսյան
Տաթևիկ
Ակտիվների
հնարավոր
կորուստների
կառավարչական
հաշվառումը
վարկային
կազմակերպություններում
Տաթևիկ
Ավետիսյան
Ֆին
էկոն
. – 2013. –
2. –
27-30. –
Մատենագիտ
անուն
աղդասարյան
Արեգ
Արժեթղթերի
շուկայում
տեղի
ունեցող
զարգացումները
համաշխարհային
տնտեսական
ճգնաժամի
պայմաններում
Արեգ
Բաղդասարյան
. – 2013. –
Մատենագիտ
անուն
Բաղդասարյան
Արեգ
Հայաստանի
Հանրապետությունմում
արժեթղթերի
շուկայի
փուլային
համալիր
զարգացման
հայեցակարգը
Արեգ
Բաղդասարյան
էկոն
. – 2013. –
Թիվ
2. –
5-8. –
Մատենագիտ
12
անուն
Բարսեղյան
Արման
Սպառողական
վարկի
սպասվելիք
կամտաբերության
գնահատումը՝՝
հաշվի
առնելով
դեֆոլտի
վաղաժամկետ
մարման
ռիսկերը
Արման
Բարսեղյան
էկոն
. – 2013. –
3. –
Մատենագիտ
անուն
Ռաֆայել
Ռիսկերի
կառավարման
հին
հարացույցները
Ռաֆայել
Գրիգորյան
էկոն
. – 2013. –
Թիվ
Կարապետյան
Ագրարային
ոլորտում
ֆինանսական
կառավարչական
հաշվառումների
ինտեգրված
մեթոդի
ներդրման
առանձնահատկությունները
Մանյա
Կարապետյան
Ֆին
էկոն
. – 2013. –
3. –
46-47:
Մուրադյան
Արթուր
Մարքեթինգային
ռազմավարությունների
արդյունավետությունը
կազմակերպության
կառավարման
գործընթացում
Արթուր
Մուրադյան
Ֆին
էկոն
. – 2013. –
Թիվ
40. –
Մատենագիտ
անուն
Շախոյան
Վազգեն
Օպցիոնների
գնահատում
տիպի
մոդելով
առավելությունները
հատկությունները
Վազգեն
Շախոյան
. – 2013. –
Թիվ
2. –
33-35:
Սարգսյան
Արթուր
Սնանկացման
ռիսկի
գնահատման
մոդելների
դասակարգման
մոտեցումները
Արթուր
Սարգսյան
Ֆին
էկոն
. – 2013. –
2. –
40-42. –
Մատենագիտ
անուն
Սարգսյան
Արթուր
Սնանկացման
ռիսկի
գնահատման
մոդելների
ճշգրտության
համեմատական
վերլուծությունը
տադրական
կազմակերպություններում
Արթուր
Սարգսյան
//
Ֆին
էկոն
. – 2013. –
2.
43-45. –
Մատենագիտ
անուն
Ումուրշատյան
Առնակ
Կազմակերպությունների
կառավարման
հիմնադրույթները
Ումուրշատյան
էկոն
. – 2013. –
3. –
14-16. –
Մատենագիտ
14
անուն
Основные
тенденции
рынке
труда
Армении
// Review. – 2013. –
N 2. –
. 44-48.
Лидия
Управление
изменениями
часа
О профессионализме
сфере
менеджмента
ия
Черкезян
// Review. –
2013. – N 2. –
. 10-13.
Հողային
հարց
Ագրարային
հարց
Անշարժ
գույք
անշարժ
ունեցվածք
տնատիրություն
հողատիրություն
այլն
Земельный
Аграрный
Недвижимость
недвижимое
имущество
домовладение
землевладение
.)
Առաքելյան
Գուրգեն
Գյուղատնտեսական
հողերի
շուկայի
զարգացման
քաղաքականության
հիմնական
մոտեցումներն
սկզբունքները
ում
Առաքելյան
էկոն
. – 2013. –
3. –
1:
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
Хеффен
Перемены
двигатель
прогресса
Беседа
послом
США
Хеффеном
представитель
Аренс
амер
Тантушяном
] // Review. – 2013. – N 2. –
. 24-27.
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
քաղաքական
կազմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
совые
политические
движения
329(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
Կարապետյան
Նիկոլ
Իսկ
գործնական
օգնությո՞ւն
...
Պատասխան
պատմ
խորհրդային
կեղծարարներին
Նիկոլ
Կարապետյան
Վէմ
. – 2013. –
1. –
Հավելված
I-XLVI. –
Մատենագիտ
81
անուն
329.78
Երիտասարդական
մանկական
քաղաքական
ազգային
կուսակցություններ
շարժումներ
ические
национальные
молодежные
детские
движения
организации
329.78(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
երիտասարդական
մանկական
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Молодежные
детские
политические
партии
Республики
Армения
Ուժեղ
կամքը
ժայռ
կճեղքի
Հարցազրույց
Երիտասարդության
կամք
երիտասարդ
կազմակերպ
Գրիգորյանի
Մենուա
. – 2013. –
Թիվ
42-43:
Էկոնոմիկա
տեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Տնտեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Բարսեղյան
Գայանե
տրամավարկային
քաղաքականության
դինամիկ
ստոխաստիկ
ընդհանուր
հավասարակշռության
մոդելում
շոկերի
ազդեցության
ուսումնասիրությունը
Գայանե
Բախեշյան
էկոն
. – 2013.
2. –
36-38. –
Մատենագիտ
անուն
Գաբրիելյան
Հայկ
դեմ
Թուրքիայի
պայքարը
ներքաղաքական
արտաքին
քաղաքական
ոլորտներում
Հայկ
Գաբրիելյան
//
Գլոբուս
. – 2013. –
5. –
Վադիմ
Եվրասիան
միություն
փոխզիջման
պատմություն
Վադիմ
// 21-
դար
. – 2013. –
Թիվ
3. –
104-116. –
ռուս
Կյուրեղյան
Նաիրա
Միաբևեռ
աշխա՞րհ
եվասիական
ինտեգրացիա
Նաիրա
Կյուրեղյան
դար
. – 2013. –
96-103.
ռուս
տենագիտ
անուն
Հովսեփյան
Լևոն
Գյուլենական
շարժումն
Ադրբեջանում
ներկա
իրավիճակն
միտումները
Լևոն
Հովսեփյան
//
Գլոբուս
. – 2013. –
Թիվ
5. –
5-14. –
Մատենագիտ
անուն
Սարգսյան
Սերգեյ
Հետխորհրդային
պետությունների
ինտեգրացիոն
հեռանկարները
Ղրղստանի
Ուկրաինայի
օրինակով
Սերգեյ
Սարգսյան
Գլոբուս
. – 2013. –
5. –
Վարդանյան
Թամարա
Ադրբեջանցիներ
ինքնության
փնտրտուքը
հետխորհրդային
շրջանում
Թամարա
Վարդանյան
դար
. – 2013. –
95. –
ռուս
Մատենագիտ
13
անուն
Ներքին
քաղաքականություն
Внутренняя
Հովյան
Վահրամ
Հայկական
փոխակերպումը
մարտահրավերներ
հնարավորություններ
Վահրամ
Հովյան
//
Գլոբուս
. –
Թիվ
5. –
43-50:
Նավասարդյան
Արթուր
Վիրաց
մեծագույն
պարզվում
գոյություն
ունեցել
վիրաց
սփյուռք
որից
խաբար
չէինք
ֆակտո
. – 2013. –
5. –
Սարգսյան
Ջավախքում
հայերենի
իրավական
կարգավիճակի
հարցի
շուրջ
Սարգսյան
դար
. – 2013. –
Թիվ
3. –
63-74. –
ռուս
323(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Внутренняя
Республики
Армения
Անտաշյան
Կարեն
Երևանն
կյանքն
չեմ
դիմանում
Կարեն
Անտաշյան
Երևան
. – 2013. –
5. –
24:
Ավագյան
Սաթենիկ
Սիրով՝
Երևանից
Վաշինգտոնաբնակ
Թրամբլյանի
տպավորությունները
Երևանի
մասին
ենիկ
Ավագյան
//
Երևան
. – 2013. –
6. –
Մերդինյան
Իրինա
Մաս
երրորդ
Երևանի
Երրորդ
թաղամասի
մասին
Իրինա
Մերդինյան
//
Երևան
. – 2013. –
Թիվ
6. –
Каримиталегани
Манеса
Обзор
поведенческих
проблем
студентов
которые
потеряли
отцов
войне
Гулистане
Манеса
Каримиталегани
Вопр
теорет
медицины
. – 2013. –
. 16, N 4. –
рус
Библиогр
назв
. –
Текст
англ
Оганян
Исповедь
манипулятора
Из обл. психологии
Оганян
// Review. – 2013. – N 2. –
. 56-58.
ԿՐՈՆ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
23/28
Քրիստոնեություն
Христианство
կարյան
Ադամ
քհն
Ցեղասպանություն
աստվածային
հայտնություն
Ադամ
քհն
Մակարյան
Էջմիածին
. – 2013. –
32 . –
Մատենագիտ
58
անուն
Պողոսյան
Սամվել
Գեւորգ
Կաթողիկոս
Պողոս
Նուբարի
նամակագրությունը
(1915-1918
Սամվել
Պողոսյան
//
Էջմիածին
. – 2013. –
. –
45-59. –
Մատենագիտ
38
անուն
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Հասարակական
գիտությունների
տեսություն
թոդներ
общественных
Ռուսաստանը
Հայաստանի
հանրային
ընկալմամբ
Գրիգոր
Գրիգորյան
Գլոբուս
. – 2013. –
5. –
51-57:
Бутова
Татьяна
Анализ
зарубежного
опыта
взаимодействия
институтов
гражданского
общества
средств
массовой
информации
государственными
органами
обеспечиваЭщая
открытость
государственной
службы
доступность
общественному
контролЭ
Татьяна
Бутова
Татьяна
Армен
Закарян
Финансы
кономика
. – 2013. – N 2. –
Библиогр
.: 14
назв
Քաղաքականություն
Политика
32.001
Քաղաքագիտություն
Политология
Ահմադի
Ինչու
Իրանի
սահմանադրական
հեղափոխությունը
հետաքրքրում
անգլիացիներին
Քիումարս
Ահմադի
. – 2013. –
Թիվ
3. –
66-69. –
Մատենագիտ
20
անուն
Абрамян
Левон
музей
кинорежиссера
обернувшийся
праздником
Левон
Абрамян
Танг
. – 2011. –
. 9-29. –
англ
Бальян
Советский
модернизм
Конгрессе
Вене
Об участии
Армении
Венском
конгрессе
2012
Карен
Бальян
//
Архитектура
стр
. – 2013. – N 2. –
. 12-16.
Григорян
вопросу
подготовке
музейных
специалистов
Григорян
нг
. – 2010. –
. 110-115. –
Рез
англ
Гущян
Лусине
Репрезентация
прошлого
турецких
музеях
Лусине
Гущян
//
Танг
. – 2011. –
. 30-35. –
англ
Международная
научно
технологическая
конференция
Машиностроительные
технологии
техника
автоматизации
-2012” //
Вестн
Сер
механика
машиноведения
машиностроение
. 15, N
. 102-103
Хачманукян
Выставка
кукол
Марина
Хачманукян
Танг
. – 2010. –
. 115-119. –
Рез
англ
анукян
Профессия
экскурсовод
Марина
Хачмнанукян
Танг
. – 2011. –
. 257-260. –
англ
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
1/14
Փիլիսոփայություն
Философия
տանիելյան
Էդուարդ
Գարեգին
Նժդեհի
հայոց
անկախ
պետության
վերականգնման
մասին
Էդուարդ
տանիելյան
Գլոբուս
. – 2013. –
5. –
58-64. –
Ամփ
անուն
Մոկացյան
Զառա
Ազգային
արժեբանության
համակարգը
համաշխարհայնացումը
համադրություն
կադրություն
Մոկացյան
Թանգ
. – 2010. –
62-65. –
անգլ
159.9
Հոգեբանություն
Այվազյան
Անժելիկա
տատապարտյալների
աուտոագրեսիվ
վարքի
դրսևորման
հարցերի
մասին
Անժելիկա
Այվազյան
տատ
իշխան
Թիվ
4. –
72-75. –
Մատենագիտ
14
անուն
Նադեր
Ջաֆարի
Բալալամ
Ժողովրդագրական
փոփոխականների
ազդեցությունը
զգացմունքային
բանականության
ամուսնական
բավարարվածության
Նադեր
Ջաֆարի
Բալալամ
Ռուբեն
Պողոսյան
//
ինիկ
բժշկ
հարցեր
. – 2013. –
4. –
16-19. –
հայ
. –
Մատենագիտ
17
անուն
Շուլեր
Թոմաս
Զբոսաշրջիկներ՝
անհամասեռ
տեսակներ
ինչպես
թանգարանը
պետք
ընդլայնի
ռազմավարությունն
ծառայությունները
Թոմաս
Շուլեր
Թանգ
. – 2010. –
193-207. –
Տեքստը՝
նաև
անգլ
Պետրոսյան
Համլետ
Տիգրանակերտի
հնագիտական
թանգարանը
Համլետ
Պետրոսյան
Լյուբա
Կիրակոսյան
Թանգ
. – 2010. –
130-132.
՝անգլ
Պիկիչյան
Հռիփսիմե
Երաժշտական
մշակույթը
թանգարանային
միջավայրում
հայ
երաժշտության
պատմության
թանգարանի
հայեցակարգ
իչյան
Թանգ
. – 2010. –
22-29. –
անգլ
Պողոսյան
Թանգարանային
հաղորդակցության
միջավայրի
զարգացման
հեռանկարը
համայնքային
արգելոց
թանգարան
տավիթ
Պողոսյան
Թանգ
. – 2010. –
15-21. –
անգլ
Պողոսյան
Սվետլանա
Հաղթանակի
հուշարձանը
տարեկան
Սարդարապատի
հերոսամարտը
փառաբանող
հուշարձանի
մասին
] /
Սվետլանա
Պողոսյան
Մենք
մեր
մասին
». – 2013. –
2. –
82-83:
Սահակյան
Լուսինե
Սերունդների
երկխոսությունը՝
գեղարվեստական
ավանդույթի
պանման
հնարավորություն
երաշխիք
Ցուցհ
մասին
] /
Լուսինե
Սահակյան
Թանգ
. – 2010. –
154-155:
Սանամյան
Նոր
ձեռքբերում
Կինոռեժիսոր
Գրիգորյանի
թանգարան
նյութերի
մասին
] /
Անտոնինա
Սանամյան
//
Թանգ
. – 2013. –
248-250:
Սարգսյան
Վարսիկ
Պատմության
վերակերտումը
թանգարանային
միջավայրում
Վարսիկ
Սարգսյան
Թանգ
. – 2010. –
անգլ
Սարոյան
Տաթևիկ
Թանգարանների
միջազգային
օրվա
անգարանային
ակցիայի
միջոցառումները
Հայաստանում
Տաթևիկ
Սարոյան
Թանգ
. – 2010. –
120-129. –
Ամփ
անգլ
. –
Մատենագիտ
անուն
Սարոյան
Տաթև
Սոցիոլոգիական
հետազոտությունը
որպես
թանգարանային
գործունեության
բարելավման
Տաթև
Սարոյան
Թանգ
. – 2011. –
61-69. –
անգլ
Սեդդիղի
Ռեզա
Թանգարանների
օգնությունը
տուրիզմին
Սեդդիղի
Թանգ
. – 2010. –
97-100. –
հայ
Տեքստը՝
գլ
Սոխակյան
Մարիամ
Ավետիք
Իսահակյանի
տուն
թանգարանը
ներկայանում
հանրությանը
Մարիամ
Սոխակյան
Թանգ
. –
138-141:
Քալաշյան
Խաչատուր
Մարքեթինգային
հետազոտություններ
Երևանի
թանգարանում
Խաչատուր
Քալաշյան
Թանգ
. – 2010. –
224-228:
Օրբելյան
Թանգարանային
ցուցադրության
կազմակերպման
հիմնական
դրույթները
Օրբելյան
Թանգ
. – 2010. –
207-215.
. –
Մատենագիտ
12
անուն
Հովսեփյան
Հասմիկ
Հայաստանի
պատմության
թանգարանի
կանացիակերպ
աղամանները
Հասմիկ
Հովսեփյան
Թանգ
. – 2011. –
158-161. –
անգլ
Ղազարյան
Արուսյակ
տերենիկ
տեմիրճյանի
տուն
թանգարանի
թվականի
միջոցառումները
Արուսյակ
Ղազարյան
Թանգ
. – 2010.
170-172:
Ղափանցյան
տոլորես
Թանգարանային
էկոակումբը
տոլորես
Ղափանցյան
Թանգ
. – 2013. –
244-246. –
անգլ
Մազմանյան
Լիդա
Ստեփան
Զորյանի
տուն
թանգարանը՝
ստիարակության
օրրան
Լիդա
Մազմանյան
Թանգ
160-163:
Մազմանյան
Լիդա
Տուն
թանգարանի
մեկ
օրը
Ստ. Զորյանի
տուն
թանգ
մասին
Լիդա
Մազմանյան
Թանգ
. – 2011. –
228-230.
անգլ
Մանուկյան
Հայաստանի
մասնակցությունը
ճապոնիայում
կազմակերպված
Թանգարանագիտության
արագացված
դասընթաց
ծրագրին
Ժաննա
Մանուկյան
Թանգ
անգլ
Մանուկյան
արտիրոս
Սարյանը՝
թանգարանաստեղծ
Ժաննա
Մանուկյան
Թանգ
229-238. –
Մատենագիտ
24
անուն
Մինասեան
Անժել
Թեհրանի
Արտակ
արք
Մանուկեան
թանգարանը
Անժել
Մինասեան
Թանգ
. – 2011. –
97-103. –
անգլ
Մկրտչյան
Արվեստի
աշխարհում
Տուն
թանգ
նների
մասին
Մարինե
Մկրտչյան
//
Թանգ
. – 2010. –
166-167:
Մուհամմադ
Ռեզա
Ջավահերի
Թանգարան
սոցիալ
մշակութային
հավաքածու
րիքը
մարդիկ
պետք
ունենան
Մուհամմադ
Ռեզա
Ջավահերի
Թանգ
. – 2010. –
70-73. –
հայ
Տեքստը՝
անգլ
Նաջ
Սամի
Սվեյդան
Հորդանան
Մամլակա
Ուրդունիկա
Հաշեմիյան
Հորդանանի
ազգ
թանգ
հիմնադրման
մասին
Նաջ
Սվեյդան
Թանգ
. – 2011. –
114-123. –
Տեքստը՝
նաև
անգլ
Նոպպարատ
Թեփթեպա
Գիտությունների
ազգային
թանգարանը
Թայլանդն
ցահանդեսը
Նոպպարատ
Թեփթեպա
Թանգ
. –
124-136. –
Տեքստը՝
նաև
անգլ
Շախկյան
Գառնիկ
տսեղյան
օջախում
տսեղում
Թումանյանի
տուն
թանգ
մասին
Գառնիկ
Շախկյան
Ճարտարապետ
49-51:
Շահմանյան
Անահիտ
ցուցադրություն
Արամ
Խաչատրյանի
տուն
թանգարանում
Շահմանյան
Թանգ
. – 2010. –
137. –
անգլ
Ալվարդ
Թանգարանային
էքսկուրսիա
Ալվարդ
Գրիգորյան
//
Թանգ
. – 2011. –
247-256. –
անգլ
Լիլիթ
Նորագույն
տեխնոլոգիաները
թանգարանում
Լիլիթ
Գրիգորյան
Թանգ
216-223. –
Մատենագիտ
անուն
Խորեն
Լուսանկարը
թանգարանային
ցուցադրության
համատեքստում
Խորեն
Գրիգորյան
//
Թանգ
. – 2011. –
153-157. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Եփրիկյան
Էջմիածնի
Ալեք
րի
Մանուկյան
գանձատան
մասանց
պահարանների
մասնատուփերի
հավաքածուն
Եփրիկյան
Թանգ
. – 2011. –
137-143. –
անգլ
Թովմասյան
Հասմիկ
Թանգարանային
ծրագրեր
մանուկների
համար
Հասմիկ
Թովմասյան
Թանգ
. – 2010. –
142-151. –
անգլ
Իսաղուլյան
Հասմիկ
Բարեգործությունը՝
հայրենասիրական
դրսևորում
Հասմիկ
Իսաղուլյան
Թանգ
. – 2010. –
242-246:
Լեստարի
Վերա
Բուդի
Ինդոնեզիայի
էթնոբուսաբանական
թանգարան
ղական
իմաստության
վավերագիրը
Վերա
Բուդի
Լեստարի
Մուհամեդ
Ֆաթի
Ռոյյանի
Թանգ
100-109. –
Տեքստը՝
նաև
անգլ
Կատասանովա
Լարիսա
Նոր
թանգարան
Երևանում
«Կալենց
թանգ
մասին
Լարիսա
Կատասանովա
Թանգ
. – 2010. –
247-248:
Կարապետյան
Կարինե
Եվս
մեկ
քայլ՝
դեպի
միջազգային
շուկա
Շին. և վերանորոգում
EXPO 2013
ցուցահանդեսի
մասին
Կարինե
Կարապետյան
Ճարտարապետ
013. –
Թիվ
3. –
Հայաշի
Իսայո
Արագացված
դասընթաց՝
Թանգարանագիտությունը
Ճապոնիայում
թեմայով
Իսայո
Հայաշի
//
Թանգ
. – 2013. –
104-113. –
Տեքստը՝
նաև
անգլ
Հարոյան
Մարինե
Թանգարանների
ֆինանսավորման
նոր
հարացույցի
անհրաժեշտություն
Մարինե
Հարոյան
9-14. –
անգլ
Հարությունյան
Գոհար
Ստեփան
Զորյանի
թարգմանած
պիեսները
հեղափոխական
թատրոնի
երկացանկում
Ս.Զորյան
տուն
թանգ
սին
Գոհար
Հարությունյան
Թանգ
. – 2010. –
174-176:
Հարությունյան
Իգիթյան
Արմենուհի
Մանկական
ստեղծագործության
թանգարանի
հոբելյանական
ցուցահանդեսը
Արմենուհի
Հարությունյան
Իգիթյան
//
Թանգ
. – 2010. –
185-188:
Նորագույն
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
կիրառումը
Հայաստանի
թանգարաններում
Հովհաննիսյան
Թանգ
անգլ
Մատենագիտ
10
անուն
Ասատրյան
Արտակ
Հակոբ
Մոմջյանի
նվիրատվությունների
հավաքածուն
Արտակ
Ասատրյան
Թանգ
144-152. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Ասոյան
Արամ
Խաչատրյանի
տուն
թանգարանի
դիրիժոր
կրթական
ծրագիրը
Աննա
Ասոյան
Թանգ
. – 2011. –
231-235. –
՝անգլ
Ավագյան
Կիմա
Հովհ
Թումանյանի
թանգարան
Բզեզի
դպրոց
ամառային
պարտեզը
Կիմա
Ավագյան
Թանգ
. – 2011. –
27. –
անգլ
Ավագյան
Հայկուհի
Կրթական
ծրագրեր
Վանաձորի
կերպարվեստի
թանգարանում
Հայկուհի
Ավագյան
Թանգ
. – 2011. –
220-223. –
՝անգլ
Ավանեսյան
Լիլյա
Եվգենյա
Գյուզալյան
ընդհատված
կենսագրություն
ՀՊԹ ազգագր
բաժին
ստացված
նյութերի
մասին
] /
Լիլյա
Ավանեսյան
Թանգ
. – 2013. –
238-241:
Արարատյան
Արամ
Սուր
զգացողություն
տանակների
կոլեկցիոներ
Ղարաբաղցյանի
մասին
] /
Արարատյան
Երևան
. – 2013. –

20-21:
Բաբալյան
Հավաքաձու
Յ.Զարգարյանի
գույնզգույն
նկարազարդ
հավաքածուի
մասին
Էլեն
Բալալյան
Երևան
. – 2013. –
5. –
20-23:
Բաբայան
Սյուզաննա
Թանգարանային
զբոսաշրջություն
Սյուզաննա
Բաբայան
Թանգ
. – 2011. –
52-60. –
անգլ
. –
Մատենագիտ
12
անուն
Բազեյան
Կարինե
Երևանի
Ժողովրդական
արվեստի
թանգարանի
2010-2011
միջազգային
գործունեությունը
Կարինե
Բազեյան
Թանգ
. – 2011. –
. –
205-209. –
նգլ
Բեկենբախ
Կարմեն
Արվեստը
գրոհողները
Թանգարաններն
այցելուներին
գրավելու
եղանակների
մասին
Կարմեն
Բեկենբախ
Թանգ
. – 2010. –
52-57. –
Տեքստը՝
նաև
անգլ
Գալստյան
Գոհար
Թանգարան
գրական
սալոն
Գոհար
Գալստյան
Թանգ
. – 2010. –
172-174:
Գալստյան
Սեդա
Թանգարանները
որպես
մշակութային
կարևոր
օջախներ
Սեդա
Գալստյան
Մենք
մեր
մասին
». – 2013. –
2. –
Գալստյան
Վիգեն
Խորհրդային
վեստի
դիմակազերծում
Սերգեյ
Մերկորովի
տուն
թանգարանի
Գյումրի
ցուցադրության
Կամո
Նիգարյանի
հեղինակային
ձևավորումը
Գալստյան
Թանգ
57-82. –
Տեքստը
անգլ
Գոհար
Ժամանակավոր
ցուցահանդեսը
թանգարանում
Գոհար
Գևորգյան
//
Թանգ
. – 2011. –
200-205. –
անգլ
Безджян
Ричард
Личные
ценности
Ричарда
Безджяна
Беседа
технологической
компании
Безджяном
Записала
Гезалян
] //
Review. – 2013. – Review. – 2013. – N 2. –
. 78-81.
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Прогресс
Ավագյան
Հասմիկ
Անձնավորումը
որպես
հեռուստատեսային
հաղորդակցության
արդյունավետության
երաշխիք
Հասմիկ
Ավագյան
դար
. – 2013. –
Թիվ
3. –
24-36. –
Մատենագիտ
անուն
Գալստյան
տիանա
Հեռուստատեսության
բովանդակությունը
ծրագրային
ղղվածությունները
բովանդակության
ձևավորման
գործոնները
տիանա
Գալստյան
Սոնա
Մանուսյան
ժամկոչյան
// 21-
դար
. – 2013.
3. –
37-61. –
ռուս
Մատենագիտ
անուն
Զոտովա
Հեքիաթն
կանչում
Հարցազրույց
համանուն
հաղորդաշարի
նախկին
հեռուստահաղորդավար
Զոտովայի
առավ
Գիշյան
Մխիթարյանը
Մենուա
. – 2013. –
5. –
18-19:
Антонян
Память
прошлом
щи
системе
армянской
советской
культуры
Антонян
//
Танг
. – 2010. –
англ
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
Конгрессы
Выставки
Музеи
Ադամյան
Վարդուհի
Մարտիրոս
Սարյանը
լուսանկարներում
Համանուն
խորագրով
ցուցահանդեսի
մասին
Վարդուհի
Ադամյան
Թանգ
. – 2011. –
236-239. –
անգլ
Ազիզյան
Հասմիկ
Միջազգային
չորս
նախաձեռնություն
Էրեբունի
արգելոց
թանգարանում
սմիկ
Ազիզյան
//
Թանգ
. – 2011. –
.200-
Ամփ
՝անգլ
Այվազյան
Արմեն
Կրթական
ծրագրեր
Ջրառատի
պատմության
թանգարանում
Արմեն
Այվազյան
Թանգ
. – 2010. –
167-168:
Առաքելյան
Արդյոք
եգիպտական
մումիաները
թանգարանային
նմուշներ
Առաքելյան
Թանգ
. – 2011. –
անգլ
Մատենագիտ
անուն
Առաքելյան
Մադլեն
Օլիմպոսի
նվաճումը
խաղ
էքսկուրսիան
Հայաստանի
ազգային
կերասրահում
Մադլեն
Առաքելյան
Թանգ
– 2010. –
152-154:
ԱՄՍԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈտՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ЖУРНАЛЬНЫХ
Հրատարակվում
1939
.
Издается
1939
_________________________________________________________________

2013 (2973-3454)

_________________________________________________________________
ԸՆտՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
հարցեր
Общие
науки
культуры
Գիտություններն
ամբողջությամբ
Գիտաբանություն
Науки
Науковедение
Աթոյան
Վարդան
Ուղեղային
կենտրոններ
անցյալ
ներկա
ապագա
Ուղեղային
կենտրոնների
ադեմիական
հետազոտ
գործուն
մասին
Վարդան
Աթոյան
//
Բանբեր
Թիվ
104-11. –
անգլ
Մատենագիտ
22
անուն
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Հաշվողական
տեխնիկա
Տվյալների
մշակում
Информационные
технологии
Вычислительная
техника
данных
Ադոնց
Նարեկ
Էլեկտրոնային
առևտրի՝
որպես
էլեկտրոնային
բիզնեսի
բաղկացուցչի
արդյունավետության
գնահատումը
ում՝
էկոնոմետրիկ
մոդելավորման
օգնությամբ
Նարեկ
Ադոնց
ոն
. –
Թիվ
3. –
26-28. –
Մատենագիտ
անուն
Արամյան
Գոհար
բայց
վիրտուալ
Համակարգչում
Երևանի
լուսանկարների
համակարգված
պահոց
ստեղծելու
կայքի
մասին
Գոհար
Արամյան
Երևան
. – 2013. –
Թիվ
5. –
տարբինյան
DDoS
հարձակումների
հայտնաբերում
թվային
ամսագրերի
հոստինգային
ծառայություններում
տարբինյան
Վարդանյան
Բանբեր
Տեղեկատվ
տեխնոլոգիաներ
էլեկտրոն
.,
ռադիոտեխն
. – 2012. –
Թող
5. –
հայ
Տեքստը՝
անգլ
Թադևոսյան
360
աստիճանի
տակ
Վ.Մոսինյանի
Ճաղարյանի
վիրտուալ
Երևան
ստեղծելու
մասին
] /
Թադևոսյան
Երևան
– 2013. –
6. –
10-11:
Ոսկե
հասկ
Չորրորդ
ինքնիշխանություն
Սյունյաց
երկիր
Քրիստոնյա
Հայաստան
Քույրական
Օրակարգ
Ֆուտբոլ
Ֆուտբոլ
365
Ֆուտբոլ
plus
ալիք
ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ
ԼՐԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
СПИСОК
РАСПИСАННЫХ
ГАЗЕТ
Ագրոլրատու
Անկախ
Առավոտ
Առողջապահության
լրատու
Ավանգարդ
Արտակարգ
թերթ
Գործընթաց
Գրական
թերթ
Եթեր
Ընկեր
Թալին
աշխարհ
Թումանյանական
աշխարհ
Ժամանակ
Ժողովուրդ
Իրավունք
Իրավունք
հետաքննություն
Իրատես
de facto
Լոռու
մարզ
Լուսանցք
Կրթություն
Հայաստանի
զրուցակից
Հայաստանի
Հանրապետություն
Հայացք
Հայ
Հայկական
ժամանակ
Հայոց
աշխարհ
Հայրենականչ
Հանրային
ծառայություն
ժամ
Հրապարակ
անկավարժական
համալսարան
Մարզաշխարհ
Նախիջևան
Շառավիղ
Շրջապատ
Полтава
театр
10987
право
10132, 10151-53
Прошян
Котайский
избир
право
10278
Республика
Армения
право
10119-40, 10132,
внутр
политика
9702-07,
междунар
отно
шения
9757-58,
музыка
10866,
театр
10986,
формы
орг
сотр
политология
9573,
тепловые
двигателии
10653-54,
экон
положение
9870
науки
10461-62
Санкт
Петербург
музыка
10865, 10867
Сирия
политология
9577
Стамбул
внутр
политика
9634
США
о
9928
Тавушский
марз
право
10120
внутр
политика
9582, 9627-40,
междунар
право
9906,. 9909
Украина
междунар
право
9907,
политология
9568
Чунгуш
Тутрция
внутр
политика
9584
Дзрех
внутр
политика
9586
Джавахк
биология
10577
науки
10470,
издания
9376-78,
киноискусство
10946,
музыка
10862, 10892, 10895,
терапия
10592,
товароведение
10620,
фото
10809, 10812,
экон
положение
10543,
Эвелир
изделия
10735-36,
Замосцье
внутр
политика
9585
Иерусалим
христианство
9450
10283-85
Ирландия
право
9936
Канада
христианство
9453
Капутан
Котайк
междунар
право
9903,
театр
10975
политология
9568
междунар
экон
отношения
Лорийский
марз
право
10124,
упр
правом
10685
Минск
право
9926
Москва
астрофизика
10569
НКР
право
9938,
внутр
политика
9704,
издания
9374,
междунар
9896
охрана
памятников
10757
պատմ
Վաշինգտոն
միջազգ
իրավունք
9912,
քաղաքագիտ
. 9520, 9533
Վենետիկ
ցուցահանդես
Վրաստան
ներքին
քաղ
սպորտ
11010, 11040
Տաջիկստան
Տավուշի
մարզ
իրավունք
9954
Տրապիզոն
պատմ
Ուկրաինա
քաղաքագիտ
Փարիզ
քաղաքագիտ
Քաջարան
վարչ
կառավարում
10399, 10407
Ֆրանսիա
9440,
իրավունք
9930-35
Азербайджан
внутр
политика
9616-52,
воен
наука
10461-62,
политология
9571,
тепловые
двигатели
10653-54
Армавирский
марз
10685, 10687
Аштарак
утр
политика
9702
Вена
внутр
политика
9583
Горис
10380-81
ГЭмри
театр
10976, 10983
Дания
11079-81
Дилижан
недвижимость
Նախիջևան
9439
Շիրակի
մարզ
վարչ
կառավարում
10408, 10414, 10440
Շվեդիա
պարարվեստ
Որոտան
գազամատակարարում
10647,
էլեկտրատեխնիկա
10625,
իրավունք
10066
Չարենցավան
. 9832
Չինաստան
գեղանկարչ
Պորտասար
կամ
Գյոբեկլի
Թեփե
հնագիտ
. 11201
Պռոշյան
ներքին
քաղ
իրավունք
10292
Ջիլզա
Լոռու
մարզ
ներքին
քաղ
արտաքին
քաղ
գազամատակարարում
10630, 10643,
զինված
ուժեր
10456, 10458-60,
էկոնոմիկա
9822,
միջազգ
իրավունք
9893,
իրավունք
9920, 9930-35, 9940-42, 10070,
քաղաքագիտ
. 9484,
9488, 9506, 9520-21, 9557, 9561,
քաղ
կուս
. 9785
վունք
9981
Սինկափուր
ներքին
քաղ
Սիրիա
քաղաքագիտ
. 9536, 9550
Սյունիքի
մարզ
գազամատակարարում
10638,
ռազմ
իրավունք
10333-78
Ստամբուլ
ներքին
քաղ
. 9600, 9607,
իրավունք
9985
Ստրասբուրգ
արտաքին
քաղ
Վայոց
վարչ
կառավարում
10411, 1042
Վանաձոր
երաժշտ
. 10846,
վարչ
կառավարում
10418,
իրավունք
Հայաստանի
Հանրապետություն
ազգ
ազատագր
շարժում
9708-09, 9721-30,
առողջապահ
. 10589,
10600-03,
արտաքին
քաղ
. 9472-43, 9745-47, 9750, 9765-71, 9777-76,
արվեստ
բնության
պահպան
. 10554, 10558, 10560,
գազամատակարարում
10634, 10637, 10639,
գյուղատնտ
. 10680,
10693,
երաժշտ
. 10815, 10831, 10835, 10875, 10899, 10902,
զինված
ուժեր
10155, 10463, 10471-94,
էներգետիկա
10612, 10618, 10628,
լեռնային
10657,
կազմակերպ
. 9383, 9392, 9400,
կենսաբան
10576,
կրթ
. 10506, 10510, 10536,
հնագիտ
. 11202,
հրատ
. 9382,
մաթեմատիկա
10568,
մամուլ
միջազգ
իրավունք
9901,
միջազգ
հարաբեր
. 9887,
մշակույթ
9366,
ներքին
քաղ
. 9644, 9653, 9701,
պատմ
. 11204, 11216-36,
իրավունք
9940-42, 9944-10118,
10141-50, 10154-59, 10163-10201, 10209-14, 10217-63, 10266-75,
վարչ
կառավարում
10417,
սննդի
արդյունաբ
. 10722,
սպորտ
11001, 11010, 11040, 11046, 11073-78, 11082-75,
. 9457, 9561,
դրություն
9862-70, 9872-85,
տոհմաբան
. 11203,
տրանսպորտ
10713-74,
ուցահանդես
9399,
քաղաքագիտ
. 9471, 9478, 9484, 9488,
9495, 9499, 9506, 9519-20, 9544, 9546, 9551, 9553, 9555, 9558,
քաղ
կուս
. 9778-9805,
10571, 10573,
. 9843
Հրազդան
վարչ
կառավարում
10413
Կովկաս
քաղաքագիտ
. 9525, 9529-30
Մալթա
սպորտ
11034, 11082-85
Մարտակերտ
ազգ
ազատագր
շարժում
Մեծամոր
էլեկտրատեխնիկա
10626
Մեծ
Բրիտանիա
քաղաքագիտ
գազամատակարարում
10645,
իրավունք
9925
միջազգ
իրավունք
9910,
իրավունք
10043,
քաղաքագիտ
. 9510,
քաղ
կուս
Նախիջևան
պատմ
էլեկտրատեխնիկա
10625
Էջմիածին
վարչ
կառավարում
10409
գիտաժող
. 9395,
միջոցառումներ
9386,
սպորտ
11010, 11023, 11040
Թեհրան
քաղաքագիտ
Թուխմանուկ
բնության
պահպան
Թուրքիա
արտաքին
քաղ
կրոն
9435,
ներքին
քաղ
. 9587-9626,
իրավունք
9919, 9923,
քաղաքագիտ
. 9486, 9534
Իսպանիա
սպորտ
11046
Իսրայել
9446
Իրան
արտաքին
քաղ
. 9744, 9746-47,
ընտր
. 10279-82
Լեհաստան
արտաքին
քաղ
մամուլ
9421, 9423,
իրավունք
10141-50
ԼՂՀ
ազգ
ազատագր
շարժում
արտաքին
քաղ
գյուղատնտ
10689-9,
երաժշտ
. 10898, 10902,
երկրաբան
. 10574,
զինված
ուժեր
10466,
էներգետիկա
10617,
միջոցառումներ
9405,
0729,
իրավունք
9916-18, 9921,
ռազմ
իրավունք
10329,
քաղաքագիտ
9519, 9522
Լոռու
մարզ
իրավունք
9977,
վարչ
կառավարում
Կալիֆոռնիա
քաղաքագիտ
Կանն
կինոարվեստ
10919
Կապան
իրավունք
10298
Կովկաս
քաղաքագիտ
Հալէպ
ներքին
քաղ
Հայթաղ
. 10512
Բելառուսիա
արտաքին
քաղ
. 9742, 8092-96
Բրազիլիա
սպորտ
11046
Բրյուսել
քաղաքագիտ
Գանձասար
պատմ
հուշարձանների
պահպան
Գեղանիստ
վարչ
կառավարում
10426
Գեղարքունիքի
մարզ
վարչ
կառավարում
10412
Գերմանիա
իրավունք
9919
Գյումրի
գեղանկարչ
թատրոն
մամուլ
9420,
իրավունք
9916, 10097,
իրավունք
10290
իրավունք
9916,
ռազմ
իրավունք
10372-73
տաղստան
մշակույթ
9372
տանիա
սպորտ
11034, 11073-78
տիլիջան
ամբարտակներ
10665,
իրավունք
10035, 10222-30
Եվրոպա
արտաքին
քաղ
գեղանկարչ
թատրոն
10970,
զմակերպ
պարարվեստ
10987,
իրավունք
9923, 9950,
սպորտ
11017,
քաղաքագիտ
. 9494, 9551, 9560,
քաղ
կուս
Երևան
անշարժ
գույք
9815,
առողջապահ
արտադր
կազմակերպում
10718,
երաժշտ
. 10818, 10827, 10876, 10881, 10884,
զինված
ուժեր
10463-69,
ինժեներական
. 10658,
լուսանկարչ
. 10800,
ճարտարապետ
միջոցառումներ
մշակույթ
վարչ
կառավարում
10398, 10405, 10410, 10415, 10420-21, 10428-29,
10434-36, 10438, 10445-52,
սպորտ
11046,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիա
տոհմաբան
տրանսպորտ
10705,
քաղաքագիտ
Երուսաղեմ
9446
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՑԱՆԿ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Ադրբեջան
զինված
ուժեր
10456, 10458-60,
ներքին
քաղ
. 9641-45,
իրավունք
10036, 10070,
քաղաքագիտ
Ազնաբերդ
պատմ
Ալավերդի
հանրագիտարան
9380,
վարչ
կառավարում
10439,
իրավունք
10303
Ախթալա
բնության
պահպան
ԱՄՆ
արտաքին
քաղ
. 9775-76,
իրավունք
9930-35,
քաղաքագիտ
9531, 9543, 9550, 9560,
քաղ
կուս
. 9801
Այգեստան
վարչ
կառավարում
10424
Անկարա
ներքին
քաղ
Աշտարակ
վարչ
կառավարում
10400
Ավստրիա
քաղաքագիտ
Արագած
երաժշտ
. 10830
Արագածոտնի
մարզ
րչ
կառավարում
10417
Արարատի
մարզ
վարչ
կառավարում
10403-04
Արաքս
գյուղատնտ
. 10690
Արգենտինա
միջազգ
հարաբեր
. 9887
Արմավիրի
մարզ
գյուղատնտ
. 10683
Բայազ
պատմ
Բաքու
պատմ
. 11222,
քաղաքագիտ
. 9482, 9510
Саргсян
. (9758, 10120, 10132,
10134, 10137-38,
10151-53, 10160-62,
Саркисян
. 10800, 11206
Саркисян
. 97418, 10206, 10135-
36, 10215,. 10265,
Саркисян
. 10871-72, 10879
Саркисян
. (9764, 10124, 10135)
Сармакешян
. 9352, 9452, 10575,
Сафарян
. 9576
Сирунян
. 9578
Смбатян
. 9774
Степанян
. (9853-54)
Тадевосян
. ( 11186)
Тертерян
. (10566)
Тигран
( 11237)
Товмас
. 9720, 11139, 11238
Токарева
. 11118
Грин
. (10871)
. 9929
. 10985
Фиошкина
Ботвинник
. 10994
. 11196
Халаян
. 10895-96
Ханбабян
. 10470
Хараджанян
0928
Хармандарян
. 10553
Хачатрян
. (10378-85)
Хачатурян
. (10890-96)
Хачатурян
. 10621, 10730
. 9749
Хохулин
. 11095
Цатурова
. 9891-92, 10566,
10629, 10656, 10694,
10717,
Цветкова
. 9356, 10770, 10777
Цинкер
. 9579
Чахалян
. 9360
. 11215
Чилингарян
. 9706, 10139-40,
10207-08, 10216,
10211, 10277
. 11190
Шагинян
. (10874)
. (11187)
Шуваева
Петросян
. 9428, 9586,
9704, 9929, 10893,
11093-94, 11096,
11114-15, 11209,
11213, 11215
. 10579
Эмебекян
. (10798)
Эрдоган
. (9639)
Юзовский
. 11096
Яврумян
. 9640, 9707
Яковенко
15
Яралян
. (10799)
МаркедоновС
. 9570, 9937
Маркосян
Каспер
. 11139
Мартиросян
. 9570, 10514, 11210
Мартиросян
. 69352
Марц
. (10564)
Мгдесян
. 10130
Мейер
. (9578, 9904)
Меликсетян
. 10125, 10202,
10462, 10654, 10751
Мелик
Шахназарян
. 9571-73,
9651, 9908, 10285
Мелконян
. (9718-19)
Мелоян
. 9373, 10797, 10868,
10978-81
Микаэлян
. 11062, 10773, 10798,
10812, 10892
Микоян
. (11211-12)
Микоян
. 10893
Мирзаханян
. 10542
Мирзоян
Мирзоян
. 9415, 10711, 10736,
10757, 10766, 10799
Михайлович
. 9704
Мкртчян
. 11058, 11063-65, 11080
Мкртчян
. 9574, 9705, 10126-29,
10278, 10382, 10655,
10686, 10758, (11118)
Мкртчян
Мовсесян
. 9637-38, 9652, 9777,
Мовсисян
. 10130,
всисян
9637-38, 9652, 9777,
Мовсисян
. 11066
Монсеррат
Кабалье
(10904)
Мурадян
. 10982-83
Мурадян
Мусаелян
. 9819
Мхитарян
. (11063, 11068-69)
Мшецян
. 9464, 9897, 10383
Назарян
. 11067-71, 11081, 11086
Налбандян
. (9777)
Нанасян
. 11211
Нарекаци
. (11190)
Нерсесян
. 10564-65
Никогосян
. (10773)
Овнатанян
. 10131, 10204,
10443-44
Оганезова
. 10578
Озибилис
. 11071-72
Олейник
. 11093
ОлЭнина
Римский
(9454, 10138)
. 10671
. 9575
Парупсон
Патрушев
. (9943)
Пашинян
, 10863, 10891,
10984-85
Пепанян
. (10621)
Пестка
. 11094
Петросян
. 10869
Петросян
. (10993)
Пирузян
. 9374, 9416
Погосян
. 10133, 11213
Панкратов
Черный
. 10984
. 10870
Рухани
. (10284)
Рухкян
. 10894
Рштуни
Саакян
. 9886, 1116-17, 11189
Саакян
. 10384
Самвелян
. 10724
Григорян
. 10496, (10795, 11070)
Григорян
. (10797)
Григорян
. 9646, 9895-96, 9902-
05, 9915, 9927, 9936
. (11133)
ГЭлер
. (10809-12)
Даниелян
. 10723
Даниелян
. 10562-63
Дарбинян
. 9408, 10276
Джангиров
. 10735, 10749, 10946
Джулакян
. 9854-55
Довлатян
. (11135)
Доган
Аканлы
11134
. 10865-66
Енигомцян
. 9718
Ерканян
. 9450-51, 9565-66,
9628-29, 9647-48,
9907, 10283, 10305,
Жванецкий
. (11132)
Закаревеска
Дубасова
. 9585
Закоян
. 10932
Занусси
. 10933
Затикян
. 10810, 10934, 10977,
Знамеровская
. 11092
Зорян
. 9631
Иванов
. 10766
Исраелян
929
Исраелян
. (10930, 11196)
Казарян
. 10796
Казимиров
. 9567
Казинян
. 9632-33, 9719, 11137,
Калашян
. 10750
Кананова
. 10542, 10578, 10590,
10756, 11136
Карапетян
. 10575
Карпов
. (9927)
Киракосян
. 9856
Китбал
. 10441
Кокжаев
. 10891
КондратЭк
. 9585
Коноплев
. 11138
Костанян
. (10385)
. 9773
Кочинян
. (10663)
. 9634
Кугрышева
. (11238)
Кулешова
. 10550, 10563, 10591-
Курдиян
. 10461
Кчоян
. (10265)
Лазарян
. 10562, 10811
Леви
35
Лейбовский
. 11061
. 10891
Маари
. (11188)
Макарян
.10381, 10384, 10505
Малаян
. (10604-05)
Мамедов
. (9567)
Манучарова
. 9453
Манучарова
. 11090
Манукян
. 10511, 10867, 10870
Манукян
. (9450-51)
Маргарян
. 10264
Маргарян
. 9569, 9636, 9649-50,
9703, 9928, 10457,
Маргарян
. (10453-54)
Марджанян
. 9408
Андреасян
. (10590)
Антонян
Анфиногенов
. 11072
. 9847, 9861, 9870,
10119, 10495, 10650,
10619, 10685, 10710
Арзуманян
. 9582
Арзуманян
9819, 9856, 10670,
Арзуманян
. 9563
II (11237)
Атуртчьян
. (10794)
АрутЭнян
. 9412, 10565, 10769
АрутЭнян
. (10732)
АрутЭнян
. 10609, 10321, 10378-
АрутЭнян
Асатрян
. 10863
Асриян
. 10991
Атанесян
. 9358-59
Афян
. 10627
Ахназарян
. 9413, 9462, 9716-17,
105047, 10527-28,
10541
Ахназарян
. 10873
Бабаджанян
. 10120, 10453
Бабаян
. 9812
Баблумян
. 10930
Багдасарян
. 11186
Баджинян
. 10695
Байбуртян
1090
Бальян
. 11187
Балаян
. 10604-05
Балдрян
Бараказян
. 10732
Бегларян
. 9811, 10304
Бианджян
. 10801
Бишарян
. 10697
БордЭжа
. (10470)
Борисов
. 9627, 10651
Ботвинник
Бохджалян
. 9584
Брук
Джим
9564
Брукнер
. 10872
БрЭсов
. (11137)
Будагян
. (10380)
Буниатян
. 11237
Бурназян
. 10569
Валинуров
. 9812
Ванескегян
. 10975
Ванецян
. 9824, 10579, 10720,
Варданян
. (9871)
Варданян
. 9825-27, (9828)
Виноградов
. 11060
Восканян
. 10727
. (9897)
Галоян
. 9377, 10864, 10874,
10878, 11132
Галстян
. (10896)
Галстян
. 10931
Галстян
. 10863
. (9850)
. 9848
Гаспарян
. 10932, 10945, 10993,
Геворгян
. (10770)
Геворкян
. (10207)
Геворкян
. 9452, 9575, 10529,
10725, 10734, 11059,
Геворкян
. 10123, 11134
Гегамян
. 10121-23
Гезалян
. 9361, 9702, 9731, 9848-
53, 9871, 10663
Гомцян
. 10794-95, 10904
Горбачев
. 10364
Վիլյան
. 9835, 10065, 10428
Տեբար
. 10860, (10900)
Տեմիրճիօպաշյան
. (11154)
Գուլանյան
. 9427
Թադևոսյան
Կոմանդոս
Խաչատրյան
. 11183, 11200
Մակար
Հակոբյան
Պետրոսյան
. 11184
Սարգսյան
Տիխոմիրով
. 10597
Տոնոյան
. 10492
Ցիգանոկ
. 10455-56
Ցոլակյան
. 10440
Ուրիխանյան
. 10113-14
Փամուկ
. (9624)
Փաշայան
Փաշինյան
. 10115–17, (10222)
Փափազյան
Փիլիկյան
. 11160)
Փիլիպոսյանյ
. 11009
Քալաշյան
0303, 10320,
Քեհեյան
Քեշիշ
Քեշիշյան
Սասունյան
. 9715
Քերիմով
Քերի
. (9775-76)
Քլինթոն
(10876)
Քյուրումյան
. 9562, 9701, 10626
Քոչար
. (10912)
Քոչարյան
. (9500, 9761, 9949,
Օբամա
. (9930-35)
Օզբիլիս
. 11057, 11078
Օզինյան
. 9624-25, 11172
Օլանդ
. (9930-35)
Օհանյան
Օհանյան
. 10492-93, (10467,
10477, 10479, 10481)
Օհանջանյան
Օհանջանյան
Օսկանյան
. (10110)
Օսյան
. 11000
Ֆերեշեթյան
. 9429
Ֆրայզեր
. (9921)
Абаджян
. 10796
Абгарян
. (11205)
. 11113
. 10552
. 9356-57, 9774, 9818,
10809, 10869, 10891,
10933, 10975
Авакян
. 10515, 10544, 10862
Авчиян
. 9376
Агамалян
. 11058
Агбальянц
. 11114
Адабашьян
. 10928-29
Адамян
. 10608
Адонц
. 9810
Айвазян
. (10756)
Айрапетян
. 11115
Айрапетян
. (11063)
Айрикян
. (10321)
Акопян
. 9357, 10793
Акопян
. 10931
Акопян
. (10978)
. (9647)
Амбарцумян
. (10569)
Амирханян
. 10793
Սաֆարյան
. 9448, 9557-58, 9580,
Սաֆարյան
Սաֆարյան
Սաֆարյան
Սաֆրաստյան
., 9559, 9619-20
Սեդրակյան
. (10318)
Սեյր
. (10852)
Սևունց
. 9697, 9924
Սերոբյան
. 10490
Սիմեոն
Երևանցի
(9442)
Սիմոնյան
. 9560, 9619, 9698,
9760, 9888, 9963,
10035, 10106-08,
10184-85, 10190,
10196, 10258, 10376,
10539, 10648, 10716,
Սիմոնյան
. 11052
Սիմոնյան
. (11228)
Սիմոնյան
. 9699, 9763, 9785,
9844, 10197-98,
10319, 10331, 10342,
10402, 10436, 10460,
Սիրունյան
. (9820)
Սիրունյւան
. 9885, 9889, 10259,
Սմբատյան
. (10882)
Սմբատյան
. 10856, (10828)
Սյուզի
10857
Սոլոյան
./ 11053
Սողոմոնյան
. 10755, (10429)
Սողոմոնյան
. 11204, 11231-34
Սողոմոնյան
. 10437
Սոնիկ
9753)
Ստալին
. (11207)
Ստամբոլցյան
. 10858
Ստեփանյան
. 10593, (9838)
Ստեփանյան
. 9416, 9600, 9900-
01, 10396, 10767,
10786, 10328, 10330,
10791-92
Ստեփանյան
. 11235
Ստեփանյան
. 10491
Ստեփանյան
Սրտաշյան
Սուխորենկո
. (9742)
Սուքիասյան
. 9867, 10260,
10437-38, 10666,
(10237, 10248, 10253)
Սուքիասյան
Սքոթ
. (10852)
Վանեսյան
Վանեսքեհյան
Վարդանեան
Վարդանյան
. 9700, 9783, 9802,
10109-10, 10275,
10377, 11055, 11182,
11236, (10242, 10521)
Վարդանյան
Վարդանյան
Վարդանյան
. 10925-26
Վարդանյան
. 9822-23, (10223-
24, 10397)
Վարդանյան
. 9561, 9621, 9925,
106498, (10189,
Վարդիկյան
. 10927, 10944
Վարոսյան
Վեդենևա
Վեզիրյան
. 9403, 10091, 10111-
12, 10199, 10200,
10244, 10261-63,
10397, 10419, 11195,
Վեյլանտ
. 10597
Վենդեբերգ
. 10830)
Ռուբինյան
. 9367-68, 9410,
10549, 10782, 10821-
22, 10834, 10845,
10847, 10849, 10905,
10917, 10925-26,
10948, 10971, 10998
Ռուստամյան
. 10089-91, (9990)
Ռուստամյան
. 10877
Սադիկյան
. (10473)
Սադհու
Սունդար
Սադոյան
Ալաջաջյան
. 11175
Սահակաշվիլի
. (10335)
Սահակյան
Սահակյան
. 10092, 10190,
10586, (9951, 10029)
Սահակյան
. 10093, 10853
Սահակյան
Սահակյան
Սահակյան
Սահակյան
Սահյան
Սամվելյան
. 9953, 10096
Սայաթ
Սանասարյան
Սանթրյան
. 9375, 9404, 10095,
10790, 10807, 10854-
55, 108887-88,
10969–70, 11178-80,
11194, 11228
Սասունյան
Սառաջյան
Սարաֆյան
Սարգսյան
9541, 9549,
9623, 9746, 10432,
10693, 10709, 10779,
10787, 10808, 10833,
10858, 11110, (9821)
Սարգսյան
. 9797, 10030,
Սարգսյան
. 9798-99
Սարգսյան
. 10971, 11111
Սարգսյան
Ճալա
Սարգսյան
. 10097, 11202, (9882)
Սարգսյան
Սարգսյան
. 9492, (9560)
Սարգսյան
. 10744, 10765, 10972,
(10745, 10760, 10762)
Սարգսյան
Սարգսյան
. 10158-59, (9501,
9662, 9684, 9765,
9783, 9950, 9954,
9959, 9971-72, 70043,
10084, 10104, 10141-
50, 10156-57, 10156-
57, 10169, 10179,
10223, 10251, 10367-
Սարգսյան
. 11050
Սարգսյան
. 11229
Սարգսյան
Սոս
11181
Սարգսյան
. (9426, 10611)
Սարգսյան
. 10100-01, (9973,
9977, 10008, 10049,
10188, 10223, 10231-
Սարգսյան
. 9550-56, 9808, 9916,
10102, 10191-92,
Սարդարյան
. 9522, 10785, 11230
Սարիբեկյան
. 9695-96, 9960,
10087, 10103-05,
10193-95, 10271,
10273, 10375,
, 10433-34,
10452, 10745, 10765
Սարոյան
. 10274
արոյան
. (11171)
Սարուխանյան
. 9426, 10435,
10661, 10733
Սաքուլյան
. 10988
Չաղչյան
Չանդոյան
. 9392, 9988, 10073,
Չատինյան
. 9839-43, 9868-69,
10079, 10502, 10625,
10644-47, 10699,
10707-08
Չատինյան
. 10080
Չարլզ
(10536, 10856)
Չաքրյան
. 9542-43, 9609-15
Չժուան
(9429)
Չիլինգարյան
. 10503, (10431)
Չիրօղլյան
. 10840, 10843, 10910
Չուբար
. (11203)
Չուբարյան
. (11203)
Պալյան
. 10849
Պանկրատով
Չոռնիկ
. 10966
Պաչյան
. 10923, 11107, 11129,
Պապյան
Պապյան
Պապյան
. 9440, 9446, 9800,
9820, 10295, 10318,
10329-30, 10373-74,
10683, 10763-64,
10913
Պասկևիչյան
. 10851
Պատրուշև
. (9940-42)
Պեհրամօղլի
Պեպանյան
Պետրոսյան
. 9844, 10081-83,
11174, (10286, 10292)
Պետրոսյան
. 9402, 9730
Պետրոսյան
45, 9616, 10084,
Պետրոսյան
. 10842
Պետրոսյան
. (10709)
Պետրոսյան
. 10907
Պետրոսյան
. (11180)
Պետրոսյան
. (10990-91)
Պետրոսյան
. 10789
Պիպոյան
. 9403
Պյատախին
. 10699
Պողոսյան
. 10967
Պողոսյան
. 9461, 10425, 10488,
10914, 11047
Պողոսյան
. 10086
Պողոսյան
. 9529-30, 9546, 9694,
9863, 9918, 9923,
9941, 9992-93, 10046,
10069, 10090, 10173-
74, 10220, 10257,
10451, 10469, 10852,
Պողոսյան
. 10087, (10764)
Պողոսյան
. 9617-18, 10282
Պողոսյան
. 9547, 9776, 9934
Պողոսյան
. 10968
Պուշկին
. (11129)
Պուտին
. (9930-35, 10335, 10876)
Ջակաբ
Ջամալյան
. 10660, 19476, 10476
Ջանեցյան
Ջանջուղազյան
Ջանիկյան
. 10783
Ջավադյան
ախյան
Ջհանգիրյան
. 10088
Ջուլհակյան
. 10598
Ջուլֆալակյան
. 11048
Ջուլֆալակյան
. 11049
Ռոյալ
. (11028)
Ռաչինսկի
Ռաֆայելյան
. 10837, 10943,
11145, 11169, 11175
. (9743-44, 9746-47)
Մուրադյան
. 9894, 10067-68,
10450, 10510, 10513,
10524-26, 10538,
Մուրադյան
. 9531-38
Մուրադյան
. (10286, 10293)
Մուրադյան
. (10014)
Մուրադյան
. (10024)
Մուրադյան
. 11120-21, 11170
Մուրադյան
. 10521, 10903, 10956
Յալանուզյան
. 10483
Նազարյան
. 9838, 9860, 9883,
9887, 10429, 10700
Նազարյան
. 10996, 11005-06,
11034-36, 11045,
11049, 11055, 11075,
Նազարյան
. 10069, 114037-38,
Նալբանդյան
. 10430
Նալջ
Նահապետյան
Նահապետյան
Նաղդալյան
Նաջարյան
Վոլոդյա
. 9445
Նառա
Նավասարդյան
. 9350, 11088,
Նավասարդյան
Ներկարարյանն
. 10846
Ներսեսյան
. 11171
Ներսիսյան
. 10472, 10486, 10490
Եզրաս
արք
. (9439)
Նիկողոսյան
. 10992, 11039-44,
Նիկողոսյան
. (10771-72)
Նիկողոսյան
. 11045
Նիկոյան
. 10072-73
Նշանյան
. 9539, 9688-93, 10074-
75, 10157, 10187-88,
10213, 10229, 10254-
56, 10367-68
Նշանյան
. (10953)
Նուշիկյան
. 10643, (10009)
Շախկյան
Շախնազարյան
Շահազիզյան
Շահգելդյան
. 11046
Շահգելդյան
. (10010, 10028,
Շահգելդյան
. 10847
Շահինյան
Շահնազարյան
. 9740, 10487
Շահնազարյան
. 9540
Շահվերդյան
. 9793-95, 10037,
10042, 10077, 10081,
10083, 10099, 10186,
1089, 10250, 10272,
10358, 10369-71
Շահվերդյան
. (10303)
Շառոյան
Շարմազանով
Շաֆակ
Շևչուկ
813, 10827)
Շեփերս
. 10230
Շիրինյան
. 10715
Շիրվանյան
Արիս
արք
(9446)
Ոսկանյան
. 9884, 10692
Ոսկանյան
. 10848
Ոսկանյան
. 10372-73
Ոսկանյան
. 9796, 10762
Ոսկանյան
. (10390)
Ոսկանյան
. 9541
Որբերեան
. 11089
Մեդվեդև
. 9973)
Մելիք
Ադամյան
. (10574)
Մելիքյան
. 9522
Մելիքյան
. 10594
Մելիքյան
. (10021)
Մելիք
Շահնազարյան
. (9476,
9482, 10476)
Մելոյան
. 11168
Մելքոնյան
. 9523, 9837, 9882,
10057, 10501, 10548,
10615-16, 10623-24,
10688, 10705-06,
Մելքոնյան
. 10484
Մելքոնյան
. (9713–14)
Մելքումյան
. 10058, 10658,
(9714, 10019)
Մեխակյան
. 9420
Մեհրաբյան
. (10987)
Մեհրաբյան
. 11029, (9509)
Մեսրոբյան
. 10641
Մերկել
. (9919)
Միլիտոնյան
. (10700, 11165)
Մինասյան
. 9524-26, 9682-84,
9771, 9932-33, 10060-
61, 10147, 10251-52,
10485, (10632)
Մինասյան
. (10012)
Մինասյան
. 9527, 10184-85
Մինասյան
. 10062, 10761,
(10738-39)
Մինասյան
. 10094, 10737
Մինասյան
8-30
Մինասյան
. 11030-31, (11034)
Միրզոյան
Միրզոյան
. 10063, 10449
Միքայելյան
. 9396, 9817, 10582,
10617, 10689-90,
Միքայելյան
. 10365-66
Միքայելյան
. 9424
Միքայելյան
. 9685, 9729
Միքայելյան
. 9738, (9733)
Մխիթարյան
. 9792, (10001,
Մխիթարյան
. 9382, 9397-99,
9411, 10583-84,
10909, 10939-42,
Մխիթարյան
. 11032-33, (11013,
11015, 11041)
Մկրտչյան
. 11201
Մկրտչյան
. 9686, 10743, 11179
Մկրտչյան
. 10537
Մկրտչյան
. 11106
Մկրտչյան
. 10253
Մհերյան
. 10291
Մհերյան
. 10294
Մնացականյան
. 9687, 10064,
Մնացականյան
. 10186
Մնացականյան
. (10077, 10094)
Մշեցի
. 10845
Մոմջյան
. (9498)
Մոնտուա
3)
Մովսեսյան
. 10922
Մովսիսյան
. 9739, 10065-66,
10642, (10706, 10714)
Մովսիսյան
. 9447, 11169,
Մովսիսյան
. 9346-48, 9353, 9355,
Մովսիսյան
. (10329)
Մովսիսյան
. (10326)
Մովսիսյան
. (9881)
Մութաֆյան
. 10965
Մուղնեցյան
. (11177)
Մուրադյան
. 11128
Ղալեչյան
. 11028
Ղարագյոզյան
. 10042
Ղարախանյան
. 10500, 11203
Ղարիբյան
. (9837, 9842)
Ղուլյան
. (10763)
Ղուկասյան
. (10507)
Ղուկասյան
. 10886
Ղուկասյան
. (11182)
Ղուկասյան
. 10961
Ղուկասյան
Ճգնավորյան
. 9900, (9901)
Ճզմազյան
. 9835-36
Մագումյան
. 10776
Մադոյան
Ալաջաջյան
. (9401)
Մազմանյան
Մաթևոսյան
. 9379, 9394, 10747,
Մաթևոսյան
. 10788
Մալայան
. (10601-03)
Մալխասյան
. 9480, 9518, 9622,
Մալխասյան
. (9733)
Մալյավին
. 9429
Մալումյան
. 11166
Մախսուդյան
. 9370, 9492, 10817,
Մախսուդյան
013)
Մահարի
. 11167
Մահչուպյան
Մայրապետյան
. (10396)
Մանասելյան
. 10573
Մանդակունի
. 10043
Մանդելյան
. (9922)
Մանուկյան
. 10044, (9779,
100018, 10936)
Մանուկյան
. 9444
Մանուկյան
. 9460, 9517, 10640
Մանուկյան
. (10022)
Մանուկյան
. 10819
Մանուկյան
. 9395
Մանուկյան
. 9767, 10293, 10310,
10317, 10341, 10372,
10398, 10400, 10403,
10427, 10432, 10493,
Մանուչարյան
. 9518-19
Մարգարյան
. (10095)
Մարգարյան
. 9790-91, 10045
Մարգարյան
. 10046, 10228,
Մարգարյան
. 9363
Մարգարյան
. 11176
Մարգարյան
. 10250, 10963
Մարգարյան
. 10483
Մարգարյան
. 10428, (10421,
10445-52)
Մարկեդոնով
. 9520
Մարկոսյան
Մարտիրոսյան
. 9500, 9520,
9608, 9626, 9728,
9791, 10047-50,
10143, 10182, 10359,
10455-56, 10536,
10594, 10614, 10641,
11020, 11047
Մարտիրոսյան
. 9678
Մարտիրոսյան
. 11010, 11031
Մարտիրոսյան
. 10051
Մարտիրոսյան
. 9521
Մարտիրոսյան
. 9347-48
Մարտիրոսյան
. 9349
Մարտիրոսյան
. 9679, 10921,
Մարտիրոսյան
. 9607, 9680
Մարտիրոսյան
. 9540, 9781, 9784,
10052-55, 10098
Մարության
. 9681, 10056, 10183
Մաքֆարլեյն
. (10536)
Մեդոյան
. 10600
Հայր
Աբրահամ
Հայրապետյան
. 11014-18, 11073,
11078, 11084
Հայրապետյան
Հայրապետյան
Հայրապետյան
. 9511, 11019-22,
(11018, 11035)
Հայրիկյան
. (10306-20)
Հարությունյան
. 9346, 10426,
Հարությունյան
. 9442
Հարությունյան
. 9392
Հարությունյան
. 9760
Հարությունյան
. 10613, 10960
Հարությունյան
. 10035, (9956,
Հարությունյան
. 9365, 9814
Հարությունյան
. 9714, 10036-37,
10328, 10360, 10466-
67, 10479, 10622,
10760, 11126
Հարությունյան
Հարությունյան
. 9393
Հարությունյան
. 9677, 9726,
9782, 9788, 9806,
9834, 10038-39,
10361, 10422, 10508-
09, 10534
Հարությունյան
. 10480
Հարությունյան
. 9367-68, 9727,
9756, 9761, 9789,
Հացագործյան
. 10989
Հացպանյան
Հոռնքաարլ
. (11013)
Հովակիմյան
. 10227, 10804,
11161-63, 11226
Հովակիմյան
Հովհաննիսյան
. 9708, 10181,
10291, 10387, 10572,
10600, (11224)
Հովհաննիսյան
. (10292)
Հովհաննիսյան
. 9737, 9769-70,
10292, (10963)
Հովհաննիսյան
. 9369, 9443,
10040, 10218,
10363-64, 10482,
10535, 10704,
10742, 11023
Հովհաննիսյան
. 11024
Հովհաննիսյան
. 9514, 10041
Հովհաննիսյան
. 10843
Հովհաննիսյան
. 10775
Հովհաննիսյան
. (9801)
Հովհաննիսյան
. 10315-16,
10586, 10722
Հովնանյան
. 10599
Հովսեփյան
. 10850, (10329)
Հովսեփյան
. 9393, 9397, 10423,
10775, 10805, 10884-
85, 10916, 10920,
Հովսեփյան
. 9515-16
Հովսեփյան
. 10682, 11164
Հովսեփյան
. 10424
Հունանյան
. 10425
Հուրիխանյան
. 11025
Ղազանչյան
Ղազարյան
. 10426, 10844
Ղազարյան
Ղազարյան
. 10806, 11026
Ղազարյան
. 10427, (10411)
զարյան
Ղազարյան
. 11027, 11165
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղազարյան
Խարազյան
Խեչիկյան
. 11159
Խզմալյան
. (10951)
Խոջոյան
. 11010
Մեծ
(11231)
Մեծ
Տրդատ
(11232)
Խվորովսկի
(10877)
Խուդավերդյան
. (10581)
Ծառուկյան
. (9548, 9700, 9792,
9795, 10763)
Ծառուկյան
. 10420-21
Ծուլիկյան
. 9419
Ծուլիկյան
. 11160
Կաբալիե
. (10897-10903)
Կազիմիրով
. 9913
Կալենց
Կալենց
. (10781, 10790)
Կալինինա
. 10818, 10839
Կապրիելյան
Կասպարով
(10992)
Կարա
տարվիշ
Կարախանյան
Կարայան
. 10612, 10681
Կարապետյան
. 9390, 9784-86,
, 10581,
10838, 10840, 10922,
10947, 10957, 11011,
Կարապետյան
ապետյան
. 10840
Կարապետյան
Կարապետյան
. 10787
Կարապետյան
. 10500
Կադումյան
. 10915-16
Կեսայանց
Կետիկյան
. 9734
Կիրակոսյան
. (10414)
Կիրակոսյան
. 9501, (9508-09)
Կճոյան
Նավասարդ
արք
Կյուրեղյան
Կոդաբաշյան
Կոմիտաս
(10848)
Կոմորովսկի
. (10147)
Կոստանյան
. 10327
Կռիլով
. 9506
Կուրղինյան
Հախնազարյան
Հախվերդյան
. (10390)
Հակոբյան
. 9383, 9459, 9507,
9528, 9712, 9735,
9745, 9790, 9962,
10001, 10036, 10051,
10062, 10072, 10113,
10352-55, 10448,
10465, 10478, 10560,
10741, 11054, (10487)
Հակոբյան
. 10523, 10532-33,
10876, 10918-19,
10936-37, 10958,
10990-91
Հակոբյան
. 9508
Հակոբյան
. 9391, 9602, 9606,
9713, 10356
Հակոբյան
70
Հակոբյան
. 10032, (10016-17)
Հակոբյան
. 9351, 10357, 10567,
10570-73
Հակոբյան
. 10033, 10959
Հակոբյան
. 10841
Հակոբյան
. 11012
Հակոբջանյան
. 10358
Համազասպյան
Համբարձումյան
Համբարձումյան
. 9736, 10359
Համբարյան
. (9488, 10335)
Հայկո
10842
Հայոցյան
. 9510
Թավադյան
. 9808
Թարփոշյան
. 9830, 9877-80,
10175, 10499,
10668-69
Թաքուկյան
. 10883
Թոթոյեան
. 11197
Թովմասյան
. 9944-45
Թովմասյան
. (10386)
Թորանեան
. 11199
Թորգոմյան
. 10475
Թորոսյան
. 10287, 10391, 10418
Թորոսյան
. 10955
Թորոսյան
. 10007
Թոքմաջյան
. (10740)
Թումանյան
Թումանյան
. (10970)
Թումասյան
. 10512
Թումասյան
Թունյան
. 10392
Թունյան
. 9456-58, 9881, 10008,
10245, 10288, 10637,
. 9831
Իգիթխանյան
. 10956
Իգիթյան
. 9388
Իոնիցա
. (10886)
Իսագուլյան
. 9781-83, 10246
պիրյան
. 10521-22, 10834-35,
Իսրայելյան
. (10832)
Իսրայելյան
. 11103, (11191-95)
Իվանյան
Լազարյան
Լազարյան
Լալայան
Լաճիկյան
. 9389, 10836
Լաճիկյան
Լևոնյան
. 9410, 10837
Լևոնյան
. 9821, 10009-24
Լիսիցյան
. (10989)
Խալաթովա
. 11104
Խալիկյան
. 10419
Խաչատրյան
. 9893, 10638,
10838, (10431,
10880-89)
Խաչատրյան
. 9388, 9499, 9832-
33, 9836, 9845, 9893,
10025, 10393, 10440,
10726, 10957, 11105
Խաչատրյան
աբղ
. 9440
Խաչատրյան
. 11009
Խաչատրյան
Խաչատրյան
Խաչատրյան
. 9497, 10026,
10176-78, 10211,
10225-26, 10347-48,
Խաչատրյան
. 9498, 9604, 9645,
9809, 10027-30,
20247, 10476,
10739-40
Խաչատրյան
. 9786, 9964, 10004,
10248, 10761
չատրյան
. (10333-37, 10949)
Խաչատրյան
. 10289-90, 10311-
19, 10322-24, 10349,
10394, 10477
Խաչիկյան
. (10289)
Խառատյան
. 9734, 9755, 9862,
10070, 10179-80,
10350-51, 10357,
10395, 10408-09,
10412, 10423, 10643,
Խառատյան
տանիելյան
. 9492, 10414-15,
10828-31, 10882,
10900, 10951-53,
10987, 11125, 11153
տանիել
Համբարձում
քհն
9436-38
տավթյան
. 9866, 9992-93, 10679
տավթյան
. 9493
տավթյան
. 10399, 10638
տարբինյան
. 9494, 9922
տեմիրճեան
. 11154
տեմիրճյան
. 10576
տեմիրճյան
. 10156
տեսսալեյն
. (9894)
տևրիկյան
. 9710
տոլուխանյան
. 11087
տոխոլյան
. 9620
տուլյան
. 9365, (9369)
տումանյան
. 9995-96
տուրգարյան
. (10829)
տուրյան
. 10954
Եգանյան
Եգանյան
Եդիգարյան
. 9675, 9711
Եկավյան
. 9439
Եղիազարյան
. 10771
Եղիազարյան
. 11155
Եղիազարյան
, 10851,
10912, 10959,
11142-43
Եղիազարյան
. 9997, 10768,
10832, 11127, 11192
Եղիազարյան
. 10416, 11156
Եղիազարյան
. 9400, 9495, 9738,
10270, 10746, 10755
Եղիյան
. (10820)
Ենոքյան
. 9496
Եսայան
Եսայան
. 9998-99
Եսայան
Երևանցի
. (10768)
Երիցյան
. 11157
Երվանդյան
. 10784
Զալինյան
. 10310
Զախարյան
. 9725, 10518-20,
10531, 10559, 10702,
10901, 10908
Զաման
Զանոյան
Զաշտովտ
. 10143
Զառաֆյան
Զատիկյան
. 11224
Զաքարյան
. 10001-02, 10678,
Զաքարյան
. 10174, (10165-66,
10193-94)
Զաքարյան
Զեյթունցյան
. (11163)
Զոհրաբյան
. 10003
հրաբյան
. 10004
Զորյան
. 10417
Զուրաբյան
. 10095, 10244,
(10053, 10055, 10104,
Էդոյան
. 11198
Էլբակյաններ
(10958)
Էրդողան
. (9542, 9591, 9595,
9606, 9609, 9614,
9625, 9919)
Թադևոսյան
. 9822, (10549)
Թադևոսյան
. 10785
Թադևոսյան
. 11007
Թաթոյան
. 10754, 10995, 11003,
Թալալյան
. 10833
Թամրազյան
. 9366, 11102
Գալստյան
. 10677
Գալֆայան
Գամպարյան
Գայայան
Գասպարյան
. 9559, 9592-99,
9813, 9975-82, 10172,
10241, 10388, 10507,
10628, 10672, 10738,
10803, 10947
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գասպարյան
Գեղամյան
. 9985-86, 10173,
Գևորգյան
. 9673, 9779, 9803-05,
9987, 10286, 10307-
09, 10325-26, 10389-
90, 10556, 10718,
Գևորգյան
. 10911-12
Գևորգյան
. 9601, 9744, 9920
Գևորգյան
. 10589, 10636, 11222-
Գևորգյան
. 10576
Գևորգյան
. 10407, 10950
Գևորգյանց
. 10913
Գիզիրյան
. 10408
Գիլոյան
. 11005
Գյուլեր
. (10802-08)
Գոգչյան
. 11152
Գորբաչով
. (9552)
Գործունյան
Գրաշի
ուսավորիչ
(9434)
Գրիգորյան
. 9823, 10236, 10242,
10821-22, 11006,
(9406, 9846)
Գրիգորյան
. 9363
Գրիգորյան
. 9780, 10881, 11170
Գրիգորյան
. 10409, (10921)
Գրիգորյան
. 9988, 10344
Գրիգորյան
. 9366, 9488, 9521,
9527, 9544,
9787,9798,
10246,10714
Գրիգորյան
. 9797, 9921, 9958,
9965, 9987, 9989-91,
10003, 10005, 10224,
10234-35, 10243,
10269, 10345, 10410-
11, 10712, 10948
Գրիգորյան
Գրիգորյան
. 10412, 10949, 10974
Գրիգորյան
. 9733, 9739, 9778,
9952, 9983, 9996,
9998, 10007, 10032-
33, 10078, 1082,
10089, 10274, 10294,
10324, 10344, 10906,
11048, 11050, 11155
Գրիգորյան
. 9353, 9435, 9489-91,
9643-44, 9931, 10155,
10280-81, 10907,
Գրիգորյան
. 9364
Գուարչ
. 10783, (11126, 11131)
Գուլակյան
. (11087)
Գուսան
Հայկազուն
տալլաքյան
. 10530
տանիել
Երաժիշտ
10824-26
տանիելյան
. 10413, 10827
տանիելյան
. 9371, 10899, 10966
տանիելյան
. 10346
տանիելյան
. 10547
տանիելյան
57-58
Բաբախանյան
. 9961, 10818
Բաբախանյան
Բաբայան
. 9916-18
Բաբայան
Բաբայան
. 10610
Բաբայան
. 10546, 10554, 10611,
10631-32, 10665,
10696, 10712
Բաբաջանյան
. 9431-34
Բաբաջանյան
Բաբուխանյան
Բագրատյան
. 10234
Բադալյան
. 10774, 10780-81,
Բադալյան
. 11000
Բադեյան
. 9963-64
Բալայան
. 10601-03
Բալայան
. (10080)
Բալանյան
Բալյան
. 10819, (10836)
Բախչինյան
. 11150
Բաղդասարյան
. 9872, 10235,
11019-21, 11682,
(10466, 10540)
Բաղդասարյան
Բաղդասարյան
. 10402, (9740)
Բաղդասարյան
. 11001-04,
11012, 11027, 11083
Բաղդասարյան
. 9965, (10391)
Բաղդասարով
. 11004, (10715)
րսեղյան
Բարսեղյան
Բարսեղյան
. 9420, 9481, 9759,
9765, 9966-67, 10092-
93, 10168-69, 10209,
10222, 10267-68,
10336-39, 10405,
Բարսեղյան
. 10340, 10517,
10522, 10782
Բարսեղյան
. 10306, 10588,
10820, 10823
Բարսեղյան
Բեգիջանյան
. 9483, 9590, 9743,
Բեգլարյան
. 11029, 11046,
11051, 11053, (10703)
Բեգլարյան
. 9386, 9723, 9864,
9873-75, 10633,
10691, 10713
Բեջանյան
Բժեզինսկի
Բիանջյան
. 10800
. (11128)
Բյուլ
. (11221)
Բոհջալյան
. 11124
Բոստանջյան
. 9778, (9809)
Բորդյուժա
. (10463-69)
Բրայզա
. (9469)
Բուդաղյան
Բուդաղյան
. 9859, 10498, 10555,
Բուլղադարյան
. 10473
Գաբրիելյան
. 9421-23, 9478,
9484-85, 9506, 9753,
9912-13, 9930, 10474,
Գազազյան
6, 9591,
Գալայճեան
Գալաջյան
. 9487, 9668-70, 9968-
69, 10170, 10342,
Գալոյան
. 9671-72, 9754, 9766,
9865, 9876, 9970-74,
10171, 10210, 10223,
10237-40, 10343,
10459, 10635
Գալստյան
. (10919)
(10992)
Անանյան
. 11142-43
Անգալադյան
. 10737, 11144-46
Անդրեասյան
. 9417, 9951
Անդրեասյան
Անթանեսյան
. 11216-19
Անտոնյան
. 10400
Աշոտ
Բագրատունի
(11216)
Աշոտյան
. (10508-09, 10524)
Աշուղ
Շերամ
Առաքելյան
. 9829, 10779, 10815
Առաքելյան
. (10839)
Առաքելյան
. 9430, 10587
Առաքելյան
Առաքելյան
. 9418, 9431, 9814,
Ասատրյան
. 9952-53, 10217,
11033, (10074)
Ասատրյան
. 9807
Ասատրյան
. 9476, 9742, 9750-52,
9954-56, 10163,
Ասատրյան
. 10666
Ասատրյան
. 10816, 11147
Ասատրյան
. (10332)
Ասլանյան
. 10889
Ասլանյան
. 9709, 9816, 9957,
10401, 10516, 10558,
10593, 10595-96,
10721, 10835
Ասլանյան
81
Ասրյան
. 9384, 11011
Ավագյան
. 10880, 10997
Ավագյան
. (10606)
Ավագյան
. 9409, 9665, 9732,
10164, 10658, 11144,
11146, 11158, 11184
Ավագյան
Ավագյան
. 10657
Ավագյան
Ավագյան
Ավանեսյան
. 9862-63
Ավդալյան
. 10998
Ավետիսյան
. 9477, 10472, (9514)
Ավետիսյան
. 10030, (9549)
Ավետյան
. 9496, 9501, 9588,
9666, 9807, 9959,
10045, 10066, 10097,
10114, 10141, 10165-
66, 10217, 10232,
10266, 10430
Ավչիյան
. 10877, 10898
Ավչյան
. 10458, 10630, 10664,
10667, 10676
Արամ
. 11191
Արամյան
. 10233, 10253, 10728,
Արամյան
. 9385, 9667, 11122
Արամ
MP3 10905
Արարատյան
. 10334
Արեան
Արևշատյան
. 10167, 10335
Արեշև
Արզումանյան
0)
Արզումանյան
. 10999
Արիստակեսյան
. 10731
Արծրունի
. 10817
Արղամանյան
Արմուշ
10906
Արշակյան
. (10345)
Արոնյան
. (10992)
Արսենյան
. 9960
Արսեն
. 11149
Արտաշես
(11217)
Արտավազդ
(11218)
Ափինյան
. (10571)
Աֆյան
. 9479, 10142
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբգարյան
. 10386
Աբգարյան
. 11122
Աբդուլաև
Աբրահամյան
. 11207, (9417)
Աբրահամյան
. 9944-45, (10064,
10076, 10166, 10703)
Աբրահամյան
. 9455, 9815,
10545, 10610, 10701
Աբրահամյան
Աբրահամյան
. 10333, 10398,
Ադալյան
(10952)
Ադամյան
. 9418, 9465, 9513,
9587, 9653-55, 9724,
9799, 9858, 9999,
Ադամյան
. 10413
Ադամյան
. 10752-53, 10759,
10802, 10813-14,
10853, 10875, 10897,
Ադամյան
. 10910
Ադիբեկյան
. (9458)
Ազատյան
. 9467, 9721, 9898
Ազարյան
Ազարյան
. 10494, 10677
Ազգալդյան
. (9712)
Ազիզյան
. 9362, 9656-57
Աթայան
. 10915
Աթայան
Աթանեսյան
. 9468-69, 9641-42,
ավերդյան
. 10484
Ալավերդյան
. (9730)
Ալեքյան
. 10767, 10778, 11148
Ալեքսանյան
. 9708, 10506, 11097
Ալեքսանյան
. 11098
Ալեքսանյան
. (9642)
Ալիև
. (9545, 9644)
Ալիքյան
. 11099-11100,
(11197-200)
Ալումյան
. 10387
Ախոյան
. (10395)
Ահարոնյան
. 10607, 10954
Աղաբաբյան
Աղաբէկեան
Աղամյան
Աղբալյան
. 9917, 10002, 10086,
10445, 10682
Աղեկյան
Աճեմյան
Ամալյան
. 9410
Ամատունի
. 9470-75, 9658-63,
9722, 9910-11, 9949,
10154, 10231, 10446,
Ամարյան
Ամիրբեկյան
Ամիրխանյան
. 10698
Այլիսլի
. 11091, (11123)
Այնթապցի
4, 9950
Այվազյան
. 11101, 11123, (10774)
Այվազյան
_________________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Սանթրյան
Վանիկ
Նորահայտ
հրապարակումներ
ՀՀ ԳԱԱ ակադ
Սիմոնյանի
Ազատագրական
պայքարի
ուղիներում
հինգհատորյա
ուսումնասիր
մասին
Վանիկ
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. –
Սարգսյան
Սուրեն
կախաղան
հանված
հնչակյան
նահատակների
հիշատակին
Սուրեն
Սարգսյան
. – 2013.
հունիսի
Սարդարյան
Գոհար
Տեսակի
քննություն
կամ՝
մեզ
համար
այսօր
առավել
նպաստավոր
արտաքին
գործոնները
Պատմաբան
Ղահրամանյանի
Հայ
պատմական
առաքելությունը
մասին
] /
Գոհար
Սարդարյան
Հայացք
. – 2013. – 14
հունիսի
Հակոբ
Խոսրով
Մեծ
(211-259
Պատմ
ակնարկ
Հակոբ
Սողոմոնյան
// 02. – 2013. – 21
Հակոբ
Խոսրով
Մեծ
Տրդատ
Պատմ
ակնարկ
] /
Հակոբ
Սողոմոնյան
// 02. – 2013. – 28
հունիսի
. –
Հակոբ
Հելլենիստական
թատրոնը
Հայաստանում
կոբ
Սողոմոնյան
// 02. – 2013. – 14
հունիսի
. –
Հակոբ
Պատմական
Հայաստանի
քաղաքները
Հակոբ
Սողոմոնյան
// 02. – 2013. – 7, 14, 21, 28
. –
Ստեփանյան
անուշ
հայրենիք
Պատմ
ակնարկ
Միհր
Ստեփանյան
Մարզաշխարհ
. – 2013. – 19
. –
Վարդանյան
Արտակ
Նախիջևանի
վերջին
ամրոցը
Ազնաբերդի
պատմ
մասին
Արտակ
Վարդանյան
Նախիջևան
. – 2013. –
Հունիս
Буниатян
Асмик
Путь
политика
патриота
драматурга
Об участи
сына
Тиграна
] /
Асмик
Буниатян
//
Мост
. – 2013. – 27
иЭня
. 6.
Прилож
газ
Голос
Армении
Товмасян
Армянский
Астрахани
О кн. Э.Кугрышевой
История
армян
Астрахани
Товмасян
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
941(479.25)
Հայաստանի
պատմություն
Армении
Անթանեսյան
Վահե
Աշոտ
Բագրատունի՝
բարետոհմությամբ
քաջահայտ
հզորագույն
բարձրագույն
վսեմագույն
Պատմ
էջերից
Անթանեսյան
Անկախ
. – 2013. – 27
- 4
հուլիսի
. –
Անթանեսյան
Վահե
Արտաշես
Արտաշեսյան
թագավորական
հարստության
վերջին
գահակալը
Վահե
Անթանեսյան
Անկախ
հունիսի
. –
Աթանեսյան
Վահե
Արտավազդ
դիվանագետն
տաղանդավոր
մտածողը
անեսյան
Անկախ
. – 2013. – 13-20
16:
Անթանեսյան
Վահե
Տրապիզոնի
ջարդը
Պատմ
ակնարկ
Անթանեսյան
Անկախ
. – 2013. – 20-27
հունիսի
. –
Ավագյան
Նազելի
Հայր
Աբրահամ
Հայաստանի
առաջին
հանրապետության
արարողներից
մեկը՝
Հայաստանի
լոռեցի
նախագահը
Հայաստանի
առաջին
հանրապետ
Սահակյանի
մասին
Նազելի
Ավագյան
Լոռու
մարզ
. – 2013. – 1
հունիսի
Քյուլ
Հեդվիգ
ծննդյան
ամյակի
առիթով
ը
հայ
»:
Մեծ
մարդասեր
Հայոց
ցեղասպան
տուժածներին
անգնահատելի
օգն
ցուցաբերած
գործչի
մասին
] //
Լուսարձակ
. – 2013. –
Հունիս
Համլետ
Բաքվի
հայ
բնակչության
ինքնապաշտպանությունը
Պատմ
էջերից
Համլետ
Գևորգյան
Հայ
զինվոր
2013. – 27
-3
հուլիսի
10, 11:
Համլետ
19-
դարի
վերջի
20–
դարի
սկզբի
ազատագրական
պայքարի
մարտական
զինատար
խմբերը
Համլետ
Գևորգյան
զինվոր
. – 2013. – 6-12, 13-19, 20-16
հունիսի
Զատիկյան
Հովհաննես
Անունդ
հիշատակով
Պատմաբան
Հովհաննիսյանի
հիշատակին
Հովհաննես
Զատիկյան
Կարևորագույն
առաքելություն
տարի
առաջ
ստեղծվեցին
Հայաստանի
հետախուզ
հակահետախուզ
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2013. – 15
Հովակիմյան
Մանանա
Ժողովածու
մասին՝
զարդահամալրից
մենչև
զվարճապատումներ
«Հայաստանի
մայրաքաղաքներ
մասին
Մանանա
Հովակիմյան
. – 2013. – 6
զարյան
Գուրգեն
Բայազ
Պատմ
ակնարկ
Գուրգեն
Ղազարյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 18-20
հունիսի
Казинян
Арис
плену
стереотипов
О первой
мире
женщине
после
Арис
Казинян
Голос
Армении
. – 2013. – 4
иЭня
Саркисян
Ваган
Баски
армяне
тайные
страницы
европейской
цивилизации
Ваган
Саркисян
. – 2013. – 6
иЭня
. 15.
Нач
N 22.
94/99
Առանձին
երկրների
միջին
դարերի
նորագույն
պատմություն
средних
нового
вейшего
отдельных
Աբրահամյան
Ասքանազ
Իսկ
Ստալինը
քթի
տակ
բազմանշանակ
ժպտում
կամ
ինչպես
Յալթայի
կոնֆերանսի
անվտանգությունը
ապահովել
հայերը
Ասքանազ
Աբրահամյան
Հինգշաբթի
. – 2013. – 5
Затикян
Магдалина
стареЭт
душой
ветераны
Отечественной
войны
1941-45
Магдалина
Затикян
Голос
Армении
. –
2013. – 22
иЭня
погибла
Армения
е
О гибели
теплохода
годы
отеч
войны
Шуваева
Петросян
Новое
время
. – 2013. –
иЭня
Мартиросян
Арсен
Завтра
была
войны
...: [
Размышления
историка
тайнах
Великой
отеч
войны
1941-45
Арсен
Мартиросян
//
Новое
время
. – 2013. – 20
иЭня
Нанасян
Детише
наркома
Микояна
О сов. полит. деятеле
Микояне
Нанасян
Мост
. – 2013. – 27
иЭня
. –
газ
Голос
Армении
11212.”
Объект
N 3”
букет
МиГов
Микояна
О жизни ген
конструктора
акад
СССР
Микояне
Гаспарян
Новое
время
– 2013. – 27
иЭня
Погосян
Загадка
маршала
МЭрата
Отр. из кн. В.Погосяна
Наполеоне
Бонапарте
Армяне
движники
Наполеона
История
”] /
Погосян
Погд
Петросян
Новое
. – 2013. – 4
иЭня
11214.”...
узнавало
планах
врага
предпринимало
необходимые
действия
”:
95-
летиЭ
армянской
разведки
//
Новое
время
. –
2013. – 15
иЭня
. 1, 2.
Черчилль
Притязания
анатолийские
земли
были
удовлетворены
такой
мере
новом
государстве
мусульман
алось
армян
греков
Отр. из кн. воспоминаний
гос
Великобритании
Черчилля
Уистон
Черчилль
Шуваева
Петросян
Новое
время
. – 2013. – 22
иЭня
Բանաստեղծ
Ալիքեանի
հիշատակին
Памяти
поэта
Аликеана
Ալիքեան
Աբրահամ
Յառաջ
հարցազրոյցը
Աբրահամ
Ալիքեանի
Հարցազրույց
բանաստեղծի
առավ
Թոթոյեանը
] //
. – 2013. – 29
հունիսի
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Էդոյան
Հենրիկ
Մարդը՝
միայնակ
անկրկնելի
Էդոյան
//
. – 2013. – 29
հունիսի
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Թորանեան
տխրագոյն
թաղում
մեկնեցաւ
Աբրահամ
Ալիքեան
բանաստեղծը
Թորոս
Թորանեան
. – 2013. – 29
վելված
Մշակույթ
Տեր
Խաչատրյան
Երվանդ
Օրհնությո
Երվանդ
Խաչատրյան
. – 2013. – 29
հունիսի
Հավելված
Մշակույթ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ГЕОГРАФИЯ
БИОГРАФИИ
ИСТОРИЯ
902/904
Հնագիտություն
Նախապատմություն
Հնագիտական
հուշարձաններ
Предыстория
Археологические
памятники
Մկրտչյան
Արամ
Պորտասար
կամ
Գյոբեկլի
Թեփե
Հնավայրի
հետազոտ
մասին
Արամ
Մկրտչյան
ւսանցք
. – 2013. – 7-13
Սարգսյան
տավիթ
Կարմիր
գաղտնիքները
Հնագիտ
ուսումնասիր
մասին
տավիթ
Սարգսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. –
հունիսի
14. –
Նույնը՝
929.5
Տոհմաբանություն
Ղարախանյան
Մարինե
Գրիգոր
Չուբարի
կտակը
Հայաստանի
առաջին
Սահմանադր
համահեղ
Երևանի
համալս
հիմնադիրներից
մեկի՝
Չուբարի
ծննդյան
ամյակի
Հայաստանի
.,
պրոֆ
Չուբարյանի
ծննդյան
90-
ամյակի
թիվ
Մարինե
Ղարախանյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
հուլիսի
Նույնը՝
93/99
Պատմություն
Պատմական
գիտություններ
Պատմական
օժանդակ
առարկաներ
Исторические
науки
Вспомогательные
исторические
дисциплины
Հակոբ
Հայաստանում
գործածվող
նախամեսրոպյան
Հակոբ
Սողոմոնյան
// 02. – 2013. – 14
հունիսի
Տեր
Խաչատրյան
Երվանդ
Հայ
բանաստեղծությունը
տարածության
մեջ
Հարցազրույց
գրականագետ
Խաչատրյանի
առավ
Բադալյանը
] //
. – 2013. – 15
հունիսի
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Տեր
Պետրոսյան
Կամո
Մեծարենց
արտասանում
Հարցազրույց
գրակ
գիտակ
ասմունքող
բժիշկ
Պետրոսյանի
հայ
գրական
դաս
ուղղագր
ավ
Ավագյանը
ժամ
. – 2013. –
հունիսի
Антонян
Варужан
Мариэтта
Шагинян
филателии
О поэтессе
Варужан
Антонян
Эфир
. – 2013. – 13
иЭня
Багдасарян
спит
мой
разум
душу
сторожа
летиЭ
дня
рождения
поэта
Ваана
Текеяна
Роберт
Багдасарян
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
. –
Бальян
сни
наша
Лирическая
Владилен
Бальян
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
Маари
Антонина
есть
кто
О поэте
Ширазе
воспоминаниях
вдовы
Маари
] /
Антонина
Маари
//
Голос
Армении
. – 2013. –
иЭня
Саакян
Нелли
Стала
ней
холодной
сила
...”: [
Эссе
Нелли
Саакян
Новое
время
. – 2013. – 6
иЭня
ри
Писал
дойти
могли
христиан
концах
земли
О поэте
мыслителе
Нарекаци
Мэри
Мост
– 2013. – 27
иЭня
Прилопж
газ
Голос
Армении
Արձակագիր
դրամատուրգ
Իսրայելյանի
հիշատակին
Памяти
прозаика
драматурга
Исраеляна
Արամ
Արտաշես
Ոգու
ոգեղեն
արժեքների
պահապանն
զինվորը
Արտաշես
Արամ
//
Հայ
զինվոր
. – 2013. – 27
հունիսի
հուլիսի
Եղիազարյան
Ռոզա
Կրակոց
Ռոզա
Եղիազարյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-28
հունիսի
15. –
Նույնը՝
ռուս
Խաչատրյան
Մարիետա
Վրեժը
չէր
կարող
պարտվել
հիվանդությանը
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. – 15
հունիսի
Սանթրյան
Վանիկ
ամբողջ
կյանքն
ապրեց
գեղեցիկ
Սանթրյան
յաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 18
հունիսի
Վեզիրյան
Գոհար
Չեմ
ուզում
զզվել
հեռանալ
մնաք
բարով
Գոհար
Վեզիրյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 15
Халатова
Право
свободнуЭ
Карине
Халатова
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
. 7.
Ներսեսյան
Նարինե
Ժամանակ
կյանք
անմահություն
.:
Ցերեկույթ՝
նվիրված
գրող
Սարոյանի
ծննդյան
105-
ամյակին
Նարինե
Ներսեսյան
Լոռու
մարզ
. – 2013. – 15
հունիսի
Նշանյան
Սևան
Բանակը
հեղափոխություն
անելու
ներուժ
չունի
Հարցազրույց
պոլսահայ
լրագրող
լեզվաբան
բազմաթիվ
Նշանյանի
առավ
Օզինյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 11
Պաչյան
Արամ
Կարա
տարվիշ
Գրողի մասին
Արամ
Պաչյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 26
հունիսի
Պետրոսյան
Ալվարդ
ուզում
ապրել
տղամարդկանց
երկիր
Հայաստանում
Հարցազրույց
արձակագիր
Պետրոսյանի
առավ
Սիմոնյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 22
Սադոյան
Ալաջաջյան
Մենք
հրամայողի
դեր
չենք
կարող
ունենալ
քանի
դեռ
ուժեղ
չենք
Հարցազրույց
թարգմանիչ
գրականագետ
Սադոյան
Ալաջաջյանի
առավ
Ռաֆայելյանը
Իրատես
facto – 2013. – 28
հուլիսի
. –
10, 11:
Սահակյան
Աստղիկ
Արամայիս
Սահակյանը
կդառնար
77
տարեկան
Հարցազրույց
երգիծաբան
բանաստեղծ
Սահակյանի
տիկնոջ՝
Սահակյանի
առավ
Մարգարյանը
Առավոտ
. – 2013. – 6
Սահակյան
Ռաֆայել
Հոգեմտածումների
խորհուրդ
աղոթարան
Վ.Մուղնեցյանի
զոհանվեր
մասին
] /
Ռաֆայել
Սահակյան
Հայրենականչ
. – 2013. – 14
հունիսի
4, 5:
նթրյան
Վանիկ
Երկու
նշխար
Աշոտ
Գրաշու
արխիվից
Բանաստեղծ
Գրաշու
Արի
գնանք
Ղարաբաղ
մասին
] /
Սանթրյան
. – 2013. – 12
. –
Սանթրյան
Մանկագրական
մոլորակի
տարեգիրը
Բանասիր
Կարապետյանի
Արևմտահայ
մանկապատանեկան
գրականության
պատմության
ուրվագիծ
Սփյուռքահայ
մանկապատանեկան
գրականության
պատմության
ուրվագիծ
մասին
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 22
նթրյան
Վանիկ
ամբողջ
մշակույթ
թողեց
ժողովրդին
Արձակագիր
Պետրոսյանի
ծննդյան
ամյակի
կապակց
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 19
հունիսի
Սարգսյան
Սոս
Լեռնաբեկոր
Հուշագրություն
] /
Սոս
Սարգսյան
//
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
հունիսի
1, 3:
Վարդանյան
Արտակ
Անմոռաց
ակնթարթներ
Հուշեր հրապարակախոս
Ղուկասյանի
մասին
Արտակ
Վարդանյան
Գրակ
թերթ
– 2013. – 14
Երիցյան
Շաքե
Ճշմարտության
մունետիկը
Գրակ
ակնարկ
] /
Երիցյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 7
հունիսի
Զանոյան
Վահան
Հեռու
տեղ
որն
այնքան
Հարցազրույց
սփյուռքահայ
Զանոյանի
առավ
Ավագյանը
ժամ
. – 2013. – 15-16
հունիսի
Խեչիկյան
Հասմիկ
Գրական
փոխանակում
մարդկային
շփումով
ՀԳՄ 11-րդ խորհրդաժող
մասին
Հասմիկ
չիկյան
Գրակ
թերթ
– 2013. – 28
Ծուլիկյան
Հակոբ
Գրական
հազվադեպ
երևույթ
Բանաստեղծ
երգահան
թատերագետ
Փիլիկյանի
Ծովանկար
մօր
օրուայ
մասին
պոեմի՝
լեզուներով
մեկ
գրքում
հրատ
մասին
Հակոբ
Ծուլիկյան
2013. – 15
Հավելված՝
Մշակույթ
Հովակիմյան
Մանանա
Կմեկնարկի
Արձակ
2013»
մրցույթը
Մանանա
Հովակիմյան
. – 2013. – 27
հունիսի
. –
վակիմյան
Մանանա
Մրցանակաբաշխություն՝
ստեղծագործական
գիտական
աշխատանքի
Տարվա
լավագույն
պատմվածքի
ամենամյա
Արձակ
2013»
մրցույթի
մասին
Մանանա
Հովակիմյան
. – 2013. – 27
հունիսի
Հովակիմյան
Մանանա
Պերճ
Զեյթունցյան
Վարդգես
Պետրոսյանը
պատկանում
ականների
արձակագիրների
փայլուն
սերնդին
Մանանա
Հովակիմյան
Ազգ
. – 2013. – 20
հունիսի
. –
Հովսեփյան
Ռուբեն
Զսպված
ուժը
Գրակ
ակնարկ
Ռուբեն
Հովսեփյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
զարյան
Նորայր
Պոեզիա՝
նախապատկերի
իրեղեն
շնչառությամբ
Է.Միլիտոնյանի
մասին
Նորայր
Ղազարյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
հունիսի
. –
Մալումյան
Տիգրան
Հայկական
թեմաների
մարմնավորումը
Փիթեր
Նաջարյանի
երկերում
Տիգրան
Մալումյան
Քրիստոնյա
Հայաստան
. – 2013.
. –
Մահարի
Հուշագրություն
Անտոնինա
Մահարի
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
Մելոյան
լիքս
ընթերցողն
Գրակ
ակնարկ
Ֆելիքս
Մելոյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 14
1, 2:
ճրագը
վառի
մահճակալի
տակ
այն
Հարցազրույց
գրող
Մովսիսյանի
առավ
Ռաֆայելյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 7-10
հունիսի
8, 9:
Մուրադյան
Սուրեն
բարեկամության
խորհրդանշան
Հարցազրույց
բանաստեղծ
մանկագիր
րադյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Եթեր
. – 2013. – 24-30
հունիսի
. –
Անգալադյան
Ռուբեն
Խելքի
դեֆիցիտը
մեծ
»: [
Հարցազրույց
մշակութաբան
Անգալադյանի
առավ
Ավագյանը
ժամ
– 2013. – 20-21
Անգալադյան
Ռուբեն
Հայ
ազգի
ցեղասպանությունը
տևել
երեսուն
քառասուն
տարի
այլ
սկսվել
անկումից
հետո՝
1045
թվականին
Հարցազրույց
արվեստաբան
Անգալադյանի
առավ
Ռաֆայելյանը
de facto. – 2013. – 24
հունիսի
8, 9:
Անգալադյան
Ռուբեն
Մայրաքաղաքում
Անդրանիկի
արձան
չպիտի
լիներ
Հարցազրույց
մշակութաբան
Անգալադյանի
Գրի
առավ
Ավագյանը
ժամ
. – 2013. – 22-24
հունիսի
Ասատրյան
Նվարդ
անհանգստացեք
Վարդգեսի
ժամանակը
դեռ
գալու
Գրող
Պետրոսյանի
ամյակին
նվիրված
հանդիս
մասին
] /
Նվարդ
Ասատրյան
Հրապարակ
. – 2013. – 28
Արեան
Սագօ
բրահամ
Ալիքեան
Աքսորէն
անդին
Լիբանանահայ
բանաստեղծ
թարգմ
Ալեքյանի
մահվան
կապակց
Սագօ
Արեան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
. –
Արսեն
Վահե
Պոետ
լինելը
մեծագույն
պատիվ
Հարցազրույց
բանաստեղծ
Արսենի
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
հունիսի
Բախչինյան
Ֆելիքս
Աբսուրդի
երկրից
ուղարկված
նամակներ
Լ.Արումանյանի
ստեղծագործ
մասին
Ֆելիքս
Բախչինյան
Գրակ
րթ
– 2013. – 28
Գասպարյան
տավիթ
Հայ
գրականությունը
1960-1980–
ական
թվականներին
տավիթ
Գասպարյան
Քրիստոնյա
Հայաստան
. – 2013. –
4, 7:
Գոգչյան
Իվան
Մարդ
տեր
ծառա
հայրենիքի
համար
Հարցազրույց
բանաստեղծ
արձակագիր
Գոգչյանի
Լոռու
մարզ
. – 2013. – 19
տանիելյան
Սամվել
Ոչխարային
ուղեղներում
հանդեպ
ակնածանք
րգմ
Իվանյանը՝
թարգ
Ընկածների
երկինքը
վիպակի
մասին
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 18
տեմիրճեան
Պետրոս
Միշտ
ճամփան
մարդ
պիտի
ըլլամ
–րդ դ. վերջին
արձակագիր
Տեմիրճիպաշյանի
ծննդյան
ամյակի
առթիվ
Պետրոս
տեմիրճեան
Գրակ
թերթ
Եղիազարյւան
Գուրգեն
Նամակը
Աշոտ
Սուքիասյանը
Հարցազրույց
հրապարակախոս
Եղիազարյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 21
Եղիազարյան
Վարդան
Մանուկ
կտրիճ
քնարական
հերոսը
քուչակյան
հայրեններում
Վարդան
Եղիազարյան
Հայաստան
. –
. –
Ցանում
սպասում
արդյունքին
Իսպանացի
Գուարչի
ասուլիսի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 21
Галоян
атмосфере
взаимного
обожания
О выступлении
писателя
сатирика
Жванецкого
Ереване
Галоян
Армении
. –
2013. – 18
иЭня
Зара
Гонсало
Гуарч
должен
рассказать
Тема
геноцида
ворчестве
испан
писателя
Зара
Геворкян
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
Доган
Аканлы
возненавидел
слово
Турок
”,
хотя
сам
них
Беседа
тур
писателем
диссидентом
Доганом
Аканлы
Записала
Геворкян
Новое
время
. – 2013. – 18, 20
иЭня
прошел
День
Довлатова
Ереване
Памяти
писателя
Довлатова
Эфир
. – 2013. – 27
иЭня
Кананова
Нора
Чудеса
завтра
О встрече
рос
писателями
Рос
Арм
Словян
Нора
Кананова
Голос
Армении
. –
2013. – 15
иЭня
Казинян
Испепеленный
звездным
огнем
В.БрЭсов
арм
поэзия
Арис
Казинян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
Коноплев
Виктор
Сам
стану
армянином
Беседа
рос
этом
Коноплевым
Записала
Авакян
Эфир
. – 2013. – 6
иЭня
Маркосян
Писательский
дуэт
продолжает
творить
Беседа
поэтом
МаркосянЭ
Каспер
Записал
Товмасян
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
891.981.0
Հայ
գրականագիտություն
քննադատություն
Армянская
литературоведение
критика
Աղաբէկեան
Կիմ
Հայ
գրականութիւնը
հայ
ժողովրդի
ճակատագիրին
խտացումն
Հարցազրույց
րականագետ
Աղաբէկեանի
Սյունյաց
երկիր
. – 2013. – 1
. –
Աճեմյան
Այգեստանները
Մահարի
Շահնուր
նամակագրությունում
Գրիգոր
Աճեմյան
//
. – 2013. – 15
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Անանյան
Լևոն
Անանյանը
հեղինակազրկեց
ամբողջ
գրականությունը
»: [
Հարցազրույց
Անանյանի
Գրի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
. – 2013. – 7-10
Անանյան
Լևոն
Գրական
քննադատությունը
րածնվում
անձնական
հաշվեհարդարի
Հարցազրույց
Անանյանի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
. – 2013. – 25
հունիսի
Մուրադյան
Սուրեն
Հայաստանի
ծիրանը
աքաղաղը
Գորտերի
համերգը
Բանաստեղծ
Սուրեն
Մուրադյան
//
եթեր
. – 2013. – 10-
Մուրադյան
Սուրեն
Մացակն
մոծակը
Բանաստեղծ
Սուրեն
Մուրադյան
Եթեր
. – 2013. – 17-23
հունիսի
. –
820/89.0
Գրականագիտություն
քննադատություն
Литературоведение
критика
Աբգարյան
Նարինե
Մանյունյայի
մասին
ճապոնիայում
Հարցազրույց
ռուսաստանցի
հայազգի
Ռուս
ազգ
գրակ
նակաբաշխ
դափնեկիր
Աբգարյանի
առավ
Արամյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
հունիսի
հուլիսի
. –
Նույնը՝
ռուս
Այվազյան
Արգամ
Լինենք
աչալուրջ
հեռատես
Ա.Այլիսլիի
Քարե
երազների
շուրջ
ծավալված
քննարկումների
մասին
Արգամ
Այվազյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 28
հունիսի
– 1
հուլիսի
8, 9:
Բոհջալյան
Ավազե
ամրոցի
ճամփաներով
Հարցազրույց
Բոհջալյանի
Գրի
առավ
զարյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 28
տանիելյան
Հայաստանում
պոեզիայի
ճգնաժամ
»:
Բանաստեղծ
թարգմ
Պոլետաևան՝
շնորհի
գրակ
մասին
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 1
Հարությունյան
Հասմիկ
Գոնսալո
Գուարչ
ավելի
հայ
Իսպանացի
գրողի
այցը
Հայաստան
Հասմիկ
Հարությունյան
//
. – 2013. – 21
հունիսի
Մարկոսյան
Կասպեր
Երկուսը՝
գրականության
ճոճանակին
Հարցազրույց
էստոնահայ
վիպասան
Մարկոսյան
Կասպերի
ամուսնու՝
մշակութ
աջակից
Կասպերի
հետ
առավ
Եղիազարյանը
Հայաստանի
զրուցակից
17.
Նույնը՝
Մուրադյան
տավիթ
հոսանքը
Հուշեր
գրող
մասին
տավիթ
Մուրադյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
. –
Պաչյան
Արամ
Մեծ
ղբոր
պատվին
Ռուս
Պուշկինի
ծննդյան
օրվա
առթիվ
Արամ
Պաչյան
Հրապարակ
. – 2013. – 7
Պեհրամօղլի
Աթաօլ
Երևան
քաղաքում
Քաղաքը
ներքուստ
ապրել
Հուշագրություններ
Աթաօլ
Պեհլամօղլի
Թարգմ
Գամպուրյանի
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 7
հունիսի
Մկրտչյան
Շանթ
Ծովազվարթ
Արձակագիր
Վահան
Թամարյանին
Ձկնորս
Թայ
Պոն
Արքիմեդիա
Ոգեկոչ
; Shakira; «
աշնան
վերջին
...»;
Հրաշք
Բանաստեղծ
Շանթ
Մկրտչյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. –
4, 5:
Պաչյան
Արամ
Հյուրը
Պատմվածք
Արամ
Պաչյան
Հրապարակ
. – 2013. – 5
հունիսի
Ջավախյան
Լևոն
Փշրված
երազ
Պատմվածք
Լևոն
Ջավախյան
Հրապարակ
. – 2013. – 19
հունիսի
Սահյան
յում
Բանաստեղծ
.] /
Սահյան
Ոսկե
հասկ
. – 2013. –
Սարգսյան
Աստղիկ
Հավաքարարը
Պատմվածք
Աստղիկ
Սարգսյան
Հրապարակ
. – 2013. – 4
Սարգսյան
Տիեզերքի
համար
լացող
Հայկարամ
հայը
Պատմվածք
Գևորգ
Սարգսյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
Վարդանեան
Անգինէ
Միաւորում
Ձերբազատութիւն
...;
Պոռթկում
Բանաստեղծ
Վարդանեան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 7
Панаехавшая
...: [
одноим
романа
] /
Нарине
Абгарян
Подг
Гаспарян
//
Новое
время
. – 2013. – 11
иЭня
Агбальянц
Наполни
стакан
мне
Отр. из кн. “Рассказы
памяти
Невыдуманные
истории
записанные
”] /
Марк
Агбальянц
ПОдг
Шуваева
Петросян
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
Айрапетян
Бабо
ат
другие
Отр. из биогр
повести
Валерий
Айрапетян
Шуваева
Петросян
Новое
время
. –
2013. – 6
иЭня
. 7.
Саакян
Нелли
написали
моем
сыне
Эссе
Нелли
Саакян
Новое
время
. – 2013. – 27
иЭня
. 6.
Саакян
Нелли
Проспект
Маштоца
Урбанист
эссе
Нелли
Саакян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
. 7.
Виктория
Фрунзик
жениться
Отр. из рассказа
Кино
вокруг
героем
Мкртчяном
] /
Виктория
Токарева
//
Новое
время
. – 2013. – 18
иЭня
891.1.981-93
Հայ
գրականություն
Армянская
Մկրտչյան
Գեորգի
ձիուկը
Հովը
տատիս
այցի
գնամ
Բանաստեղծ
Գեորգի
Մկրտչյան
Եթեր
. – 2013. – 24-30
. –
Пестка
пределами
Еревана
хаотичная
среда
как
нас
вступления
Ст. пол. поэта
Армении
Пестка
Подг
Шуваева
Петросян
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
Хохулин
Алексадр
загадочные
славянские
души
Отр. из мемуаров
Александр
Хохулин
//
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
. –
. 6.
Юдовский
Михаил
м
известно
товарищи
бойцы
дружба
народов
Юморист
рассказы
Миахаил
Юдовский
Подг
Шуваева
Петросян
Новое
время
. – 2013. – 29
иЭня
891/981
Հայ
գրականություն
Армянская
Ալեքսանյան
Աշոտ
Էսսեիզմը
գործողության
մեջ
Էսսե] / Աշոտ
Ալաքսանյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 7
հունիսի
Բովանդ
Հավերժական
վերադարձ
Ինչպե՞ս
կանխատեսել
քաղաքական
ապագան
Երկու
Հայաստան
եքսանյան
Հրանտ
տապ
ցուրտ
լեզու
Զոհախարույկների
չանհետացող
ծուխը
կսրբենք
վաղվա
արցունքները
Ոչոքություն
ջուր
ասա
ասա
տուն
Հմայուն
(0);
մանկարի
օրը
խույզ
միֆարարների
Կարմիր
քամի
Բանաստեղծ
.] /
Հրանտ
Ալեքսանյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 28
հունիսի
. –
Ալիքյան
Աբրահամ
Պէյրութ
Բանաստեղծ
Աբրահամ
Ալիքյան
//
. – 2013. – 29
հունիսի
վելված
Մշակույթ
Ալիքյան
Աբրահամ
վարդութեան
այս
հանդէս
...»;
Կարմիր
Սէր
հրաշք
Հայ
լեզու
Հեռացումներ
Բանաստեղծ
Աբրահամ
Ալիքյան
. – 2013. – 29
Հավելված՝
Մշակույթ
Այվազյան
Արզուման
Լուսնասարդ
Պատմվածք
Արզուման
Այվազյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 28
հունիսի
. –
Թամրազյան
Հրաչյա
Վրեժին
Բանաստեղծ
Հրաչյա
Թամրազյան
կ
թերթ
. – 2013. – 21
. –
Իսրայելյան
Վրեժ
Գլուխկոտրուկ
Պատմվածք
Վրեժ
Իսրայելյան
Հայ
զինվոր
. – 2013. – 20-26
հունիսի
8, 9:
Խալաթովա
Կարինե
Կիրակի
եկեղեցում
Յուրայիններ
Տարածությունն
ժամանակը
...»;
Երգ
Բանաստեղծ
Կարինե
Խալաթովա
Ռուսերենից
թարգմ
Հարենցը
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
. –
Խաչատրյան
Գագիկ
Պատմվածք
Գագիկ
Խաչատրյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 7
հունիսի
Назарян
мальтийцы
расшифровали
Грайр
Назарян
Республика
Армения
. – 2013. – 12
иЭня
. –
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Լեզվաբանություն
Языкознание
809.198.1
Հայոց
լեզու
Армянский
язык
տոլուխանյան
Աելիտա
Հասմիկ
Գուլակյան
հայագիտական
բանկ
Հ.Գուլակյանի
Հայագիտության
հայապահպանության
հարցեր
խորագրով
մասին
Աելիտա
տոլուխանյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 7
հունիսի

Նավասարդյան
Արթուր
Ղարաբաղ
տեղանվան
շուրջ
Արթուր
Նավասարդյան
Եթեր
. – 2013. – 10-16
Որբերեան
Նշան
Մաշտոցի
առեղծուածը
Նշան
Որբերեան
Առավոտ
. – 2013. – 1
. –
Манучарян
Миссия
учитель
Памяти
филол
наук
многочисл
учеб
Байбуртян
Манучарян
Голос
Армении
. – 2013. –
иЭня
Գեղարվեստական
գրականություն
Գրականագիտություն
Художественная
Литературоведение
820/89
Առանձին
լեզուներով
առանձին
երկրների
գեղարվեստական
գրականություն
Художественная
литература
отдельных
языках
отдельных
стран

Այլիսլի
Աքրամ
Քարե
երազներ
Հատված
վեպ
Աքրամ
Այլիսլի
Նախիջևան
. – 2013. –
Знамеровская
Таьтяна
Арарат
Ночи
Ереване
Ара
Урартский
Стихи
Татьяна
Знамеровская
Новое
время
иЭня
. –
Олейник
орис
“...
увидел
другого
зверя
Отр
поэта
литератора
литератора
года
Кремле
Борис
Олейник
Шуваева
Петросян
//
Новое
время
. – 2013. – 13
иЭня
Հայաստան
տանիա
ֆուտբոլային
հանդիպման
մասին
футбольном
матче
Армения
Дания
Հայրապետյան
Աշոտ
տանիան
ջախջախվեց
առջևում
չեխերի
վճռորոշ
մրցախաղն
Աշոտ
Հայրապետյան
. – 2013. – 13
հունիսի
Հաշիվն
անակնկալ
բայց
խաղը՝
Հայաստանի
Հանրապետ
– 2013. – 13
Նազարյան
Հրայր
Երբ
հնարավոր
ամեն
Հրայր
Նազարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 13
. –
Նիկողոսյան
Արմեն
Խաղ՝
պատվի
համար
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 13
ետրոսյան
Կարեն
Կրակ
սիրում
կդիմանաս
նաև
Կարեն
Պետրոսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 13
. –
Օզբիլիս
Արաս
Հաճելի
դանիացիների
նկատմամբ
հաղթանակում
նաև
ներդրումը
կար
Հարցազրույց
Հայաստանի
ֆուտբոլի
ազգ
հավաք
կիսապաշտպան
Օզբիլսի
առավ
Հայրապետյանը
. – 2013. – 22
Армянская
сборная
нашла
ч
Андерсена
Новое
время
. – 2013. – 13
иЭня
. –
Мкртчян
сказке
Андерсена
Вадим
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Назарян
Армения
ликует
Дания
шоке
Грайр
Назарян
Республика
Армения
. – 2013. – 14
иЭня
. –
. 15.
Հայաստան
Մալթա
ֆուտբոլային
հանդիպման
մասին
футболном
матче
Армения
Мальта
Բաղդասարյան
Անահիտ
Հայաստան
Մալթա
տանտերերի
շռայլած
հաղթանակը
Անահիտ
Բաղդասարյան
Ֆուտբոլ
365. – 2013. – 12
Բաղդասարյան
Սուրեն
Նվաստացուցիչ
պարտություն՝
Երևանում
փառահեղ
հաղթանակ՝
Կոպենհագենում
Սուրեն
Բաղդասարյան
Աշոտ
Մարտիրոսյան
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 12
. –
Հայրապետյան
Աշոտ
Ֆուտբոլային
ապտակ
հայկական
ֆուտբոլի
սասանված
հեղինակությանը
Աշոտ
Հայրապետյան
//
. – 2013. – 8
Նազարյան
Հրայր
ճանապարհ
դեպի
վերջին
տեղ
Հրայր
զարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 8
Зара
заслуги
звездной
команды
“Арарат
забыты
Зара
Геворкян
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Карапетян
Шаварш
Карапетян
Беседа
многократ
чемпионом
его
геройск
поступках
Записал
Виноградов
. – 2013. – 13
иЭня
. –
Лейбовский
Fair Play-
честная
игра
Шаварша
Карапетяна
Отр. из кн. “Двадцать
жизней
выдаЭщемся
спортсмене
героич
человеке
Карапетяне
Вадим
Лейбовский
Новое
время
. – 2013.
иЭня
. 7.
Микаэлян
Карэн
фоне
года
также
перспективе
О судьбе
стадиона
Карэн
Микаэлян
Новое
время
. – 2013. – 27
иЭня
. –
Мкртчян
Вадим
Борьба
Генриха
I: [
вероят
переходе
футболиста
сбор
Армении
итаряна
англ
] /
Вадим
Мкртчян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Мкртчян
виртуальности
реальность
О федерации футбола
Вадим
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
. 8.
Мкртчян
Перемен
будет
О пресс
конф
президента
Федерации
футбола
Айрапетяна
Мкртчян
Голос
Армении
. –
2013. – 15
иЭня
Мовсисян
Мовсесян
сборной
Армении
предсказывает
светлое
безоблачное
будущее
Беседа
футболистом
Мовсисяном
Запсал
Карпов
Новое
время
. – 2013. – 25
иЭня
. 8.
Назарян
...
денег
дорогу
нет
Об арм
команде
траве
Грайр
Назарян
Республика
Армения
. – 2013. – 5
иЭня
. –
Назарян
Ливерпульский
костер
пока
О переходе
футболиста
Мхитаряна
англ
футбол
клуб
] /
Назарян
//
Республика
Армения
. – 2013. – 7
иЭня
. 15.
Назарян
Почему
задерживается
трансфер
футболиста
Генриха
Мхитаряна
? /
Грайр
Назарян
//
Республика
Армения
. – 2013. – 21
иЭня
Назарян
Страсть
рекордам
угасает
О гимнаст
способностях
Григоряна
Назарян
Республика
Армения
. – 2013. –
иЭня
илис
Бур
уверял
буду
сборной
Голландии
”:
Беседа
футболистом
Озбилисом
Записал
Назарян
Республика
Армения
. – 26
иЭня
Озбилис
Меня
отговаривали
играть
АрмениЭ
Беседа
футболистом
сбор
Озбилисом
Записал
Анфиногенов
Новое
время
. – 2013. – 29
иЭня
. –
Պողոսյան
Միկան
մեծ
ընտանիք
համերաշխ
կոլեկտիվ
»: [
Հարցազրույց
Միկայի
ֆուտբոլիստներ
Պողոսյանների
առավ
Մարտիրոսյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. –
Ջուլֆալակյան
Արսեն
մեկ
անգամ
տեսնել
քան
հազար
անգամ
լսել
Հարցազրույց
ըմբշամարտիկ
Ջուլֆալակյանի
առավ
Գրիգորյանը
] // tv
ալիք
. – 2013. – 10-16
ւլֆալակյան
Լևոն
տրսևորեցին
առավելություններն
թերությունները
Հարցազրույց
ոճի
ըմբշամարտի
Հայաստանի
հավաք
մարզիչ
Ջուլֆալակյանի
առավ
Նազարյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6
հունիսի
Սարգսյան
Սլավա
Միշտ
աշխատել
հավեսով
Հարցազրույց
մարզ
մեկնաբան
Սարգսյանի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
] // tv
ալիք
2013. – 24-30
հունիսի
Սաֆարյան
որ
Հանելուկ
ինչպե՞ս
առաջադիմում
հայկական
լողը
Հարցազրույց
Հայաստանի
լողի
ֆեդերացիայի
պրոֆ
Սաֆարյանի
առավ
Բեգլարյանը
Անկախ
. – 2013. – 27
հուլիսի
Կարեն
Հայկական
ֆուտբոլն
ազատությունը
Կարեն
Սիմոնյան
Հրապարակ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
Սոլոյան
Ալբերտ
Տխուր
պատմությունը
կարող
կրկնվել
Հարցազրույց
հեծանվային
դպրոցի
տնօրեն
լոյանի
առավ
Բեգլարյանը
Անկախ
.. – 2013. – 20-27
հունիսի
19:
Ստեփանյան
Ռազմիկ
Ուսանողական
խաղերը
հավասարազոր
օլիմպիական
խաղերին
Հարցազրույց
Հայաստանի
ուսանող
մարզ
ֆեդերացիայի
Հայաստան
Ստեփանյանի
առավ
Հակոբյանը
Առավոտ
. – 2013. – 26
հունիսի
Վարդանյան
Ավետիք
Թեպետ
համեստ
բայց
ակնկալիքներ
կան
Հարցազրույց
ըմբշամարտի
Հայաստանի
երիտ
վաք
մարզիչ
Վարդանյանի
առավ
Նազարյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. –
Քեհեյան
Հարություն
աստվածապաշտ
»: [
Հարցազրույց
ֆուտբոլիստ
Քեհեյանի
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 19
Օզբիլիս
Արսա
Բուրը
վստահեցնում
կխաղամ
Հոլանդիայի
հավաքականում
բայց
սիրտն
ընտրեց
Հայաստանը
Հարցազրույց
Հայաստանի
ֆուտբոլի
հավաք
կիսապաշտպան
իլիսի
Ֆուտբոլ
365. – 2013. – 26
հունիսի
Агамалян
Сборная
перспективу
Беседа
тренером
сбор
боксу
Агамаляном
Записал
Мкртчян
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
Նազարյան
Հրայր
Ռուբեն
Հայրապետյանը
հրաժարական
եթե
ՀՖՖ
Հայրապետյանի
ասուլիսի
մասին
Հրայր
Նազարյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 14
Նազարյան
Հրայր
Սկսվում
ֆուտբոլի
աշխարհի
առաջնության
գլխավոր
փորձը
Հրայր
Նազարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 15
հունիսի
. –
Նազարյան
Ռաֆայել
սիրում
բողոքել
»: [
Հարցազրույց
Հայաստանի
երիտ
հավաք
ֆուտբոլիստ
Նազարյանի
յաստան
Իսլանդիա
խաղից
առաջ
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 12
հունիսի
Նազարյան
Ռաֆայել
Համագործակցության
պակաս
կար
Հարցազրույց
Հայաստանի
երիտ
հավաք
ֆուտբոլիստ
Նազարյանի
Հայաստան
Իսլանդիա
խաղից
հետո
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 12
. –
Նիկողոսյան
Արմեն
Անքուն
Ֆուտբոլի
Կոնֆեդերացիաների
գավաթի
խաղարկ
մասին
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 15
հունիսի
Նիկողոսյան
Արմեն
Ինչ
Վրաստան
Հայաստան
ֆուտբոլ
հանդիպման
մասին
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 19
հունիսի
Նիկողոսյան
Արմեն
Հենոյի
տրանսֆերի
երրորդ
կողմը
Հայաստանի
ազգ
հավաք
ֆուտբոլիստ
Մխիթարյանի
անգլ
Լիվերպուլ
տեղափոխվելու
մասին
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 27
Նիկողոսյան
Արմեն
Պրոֆեսիոնալ
պետք
Հայկ
ֆուտբոլ
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 1
ողոսյան
Արմեն
Սպասումների
շաբաթ
Հայկ
ֆուտբոլ
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 4
Նիկողոսյան
Արմեն
համար
ֆուտբոլը
Հայկ
ֆուտբոլ
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 8
Նիկողոսյան
Սեյրան
միլիոնը
բավարար
Հարցազրույց
օդամղիչ
հրաձգ
հավաք
մարզիչ
Նիկողոսյանի
առավ
Նազարյանի
Գրի
ավ
Նազարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013.
հունիսի
Շահազիզյան
Հրաչյա
Աշխարհում
նավամոդելային
սպորտի
Հայաստանի
ներկայացուցիչներն
այնպիսի
համարում
ունեն
Բրազիլիայի
Իսպանիայի
ֆուտբոլիստները
Հարցազրույց
Հայաստանի
նավամոդելային
սպորտի
ֆեդերացիայի
նխգ
տեխ
թեկն
Երևանի
ճարտարագիտ
համալս
կիրառ
մեկանիկայի
ամբիոնի
Շահազիզյանի
Գրի
առավ
Բեգլարյանը
Անկախ
. – 2013. – 13-20
. –
Հայրապետյան
Ռուբեն
ինձանից
կարող
պահանջել՝
հրաժարական
տալ
Հարցազրույց
ՀՖՖ
Հայրապետյանի
] //
Շրջապատ
. – 2013. – 18
հունիսի
Հովհաննիսյան
Լիլիթ
Վրացի
ֆուտբոլասերները
տառապում
կռվելու
համախտանիշո՞վ
Թբիլիսիում
կայացած
Հայաստան
Վրաստան
խաղի
մասին
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-28
20. –
Նույնը՝
ռուս
Հովհաննիսյան
Խորեն
Բացառիկ
մարդ
բացառիկ
երևույթ
Հարցազրույց
ֆուտբոլիստ
Հովհաննիսյանի
Ընկեր
. – 2013. – 11
6, 7:
Հուրիխանյան
Մարտին
Միջսեզոնային
ֆուտբոլի
հմայքները
Մարտին
Հուրիխանյան
//
Իրատես
de facto. – 2013. – 4-6
11:
Ղազարյան
Եվա
Այդ
նույն
Շավարշը
Լողորդ
փրկարար
Կարապետյանի
ծննդյան
60-
ամյակի
առթիվ
Եվա
Ղազարյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
հունիսի
20. –
Նույնը՝
Ղազարյան
Նիկոլայ
Ֆուտբոլից
հետո
կյանքը
հաջող
չդասավորվեց
Հարցազրույց
ֆուտբոլիստ
Ղազարյանի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 5
հունիսի
Ղալեչյան
Աշխարհի
ամենաազդեցիկ
ֆուտբոլային
գործակալը
Մ. Ռայոլան
Ղալեչյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 29
հունիսի
Մեհրաբյան
Ռաֆայել
Կանանց
բռնցքամարտ՝
զարգացման
հնարավորություններ
Հարցազրույց
բռնցքամարտի
Հայաստանի
կանանց
հավաք
մարզիչ
Մեհրաբյանի
առավ
Բեգլարյանը
] //
Անկախ
. – 2013. – 6-13
Մինասյան
Վարդան
Երկրորդ
անգամ
հրաժարական
տալն
անլրջություն
Հարցազրույց
ֆուտբոլի
Հայաստանի
հավաք
մարզիչ
Մինասյանի
] //
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 12
հունիսի
Մինասյան
Վարդան
Լրատվամիջոցները
սիրում
ցանկացած
բան
ուռճացնել
Հարցազրույց
ֆուտբոլի
Հայաստանի
հավաք
մարզիչ
Մինասյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. –
. -
Մխիթարյան
րիխ
Ռետրո
ֆուտբոլ
Հարցազրույց
ֆուտբոլիստ
Մխիթարյանի
Ֆուտբոլ
365. – 2013. – 5
. –
Մխիթարյան
Հենրիխ
Ֆուտբոլը
սովորեցրել
հաղթահարել
դժվարությունները
Հարցազրույց
ֆուտբոլիստ
Մխիթարյանի
առավ
Ասատրյանը
Ֆուտբոլ
365. – 2013. – 19
հունիսի
Նազարյան
Հրայր
Մալթայի
տանիայի
դեմ
կխաղանք
տարբեր
կազմերով
մարտավարությամբ
Ֆուտբոլի
Հայաստանի
ազգ
հավաք
մարզիչ
սյանի
ասուլիսի
մասին
] /
Հրայր
Նազարյան
Հայոց
աշխարհ
. –
2013. – 7
հունիսի
. –
Խաչատրյան
տավիթ
կասեմ
Հարցազրույց
բռնցքամարտիկ
Խաչատրյանի
առավ
Փիլիպոսյանը
] //
Մարզաշխարհ
. – 2013. – 5
հունիսի
Խոջոյան
Ֆելիքս
Հայաստանի
Վրաստանի
չեմպիոնները
ոքի
խաղացին
Թբիլիսիում
Հարցազրույց
ֆուտբոլիստ
Խոջոյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 19
հունիսի
Կարապետյան
Արթուր
Կենդանի
լեգենդը
Հարցազրույց
լեռնագնաց
գեղանկ
րապետյանի
առավ
Ասրյանը
] //
Մանկավարժ
համալս
. – 2013. – 25
Հակոբյան
Տիգրան
Մենք
չենք
հեռանում
հայկական
ֆուտբոլից
»:
Հարցազրույց
Իմպուլս
ֆուտբոլային
Հակոբյանի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 5
հունիսի
Հայի
հպարտությունն
հիշատակը
ձևավորում
Մխիթարյանի
Բրիտանացի
հեղինակավոր
վերլուծաբան
Հոռնքաարլը
լոգում
անդրադարձել
Մխիթարյանի
հնարավոր
տրանֆսերին
Ֆուտբոլ
365. – 2013. – 26
հունիսի
Հայրապետյան
Աշոտ
Արարատ
-73»
թիմին
նվիրված
հուշարձանախումբ
կկերտվի
Աշոտ
Հայրապետյան
Հայրապետյան
Աշոտ
Մխիթարյանը
մոտ
Լիվերպուլ
տեղափոխվելուն
Աշոտ
Հայրապետյան
. – 2013. – 27
Հայրապետյան
Աշոտ
Ռաֆայել
նազարյան
Յուրաքանչյուր
խաղում
ձգտելու
ենք
հաղթանակի
Ֆուտբոլի
իտ
հավաք
մարզիչ
Նազարյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Աշոտ
Հայրապետյան
. – 2013. –
. –
Հայրապետյան
Աշոտ
Վիճակահանությունը
բարեհաճ
հայկական
ակումբների
հանդեպ
Ֆուտբոլի
չեմպիոնների
լիգայի
Եվրոպայի
լիգայի
որակավորման
փուլերի
մասին
Աշոտ
Հայրապետյան
. – 2013. –
Հայրապետյան
Աշոտ
Ֆուտբոլիստին
կարող
պատժել
բայց
մարզիչների
խառնվում
ՀՖՖ
Հայրապետյանի
ասուլիսի
մասին
Աշոտ
Հայրապետյան
. – 2013. – 14
Հայրապետյան
Ռուբեն
ուզում
շոուով
զբաղվել
...:
Հարցազրույց
ՀՖՖ
Հայրապետյանի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
365. – 2013. – 19
. –
Հայրապետյան
Ռուբեն
Հարկավոր
վիրտուալ
կյանքից
դուրս
գալ
Հարցազրույց
ՀՖՖ
Հայրապետյանի
առավ
աղդասարյանը
Մարտիրոսյանը
] //
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 19
. –
Հայրապետյան
Ռուբեն
Մենք
երկրպագուներս
փչացրինք
մեր
փայլուն
ֆուտբոլիստներին
Հարցազրույց
ՀՖՖ
Հայրապետյանի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
365. – 2013. – 26
. –
Աղամալյան
Կարեն
Այս
անգամ
կարող
չխոսել
մրցավարությունից
Հարցազրույց
բռնցքամարտի
Հայաստանի
ազգ
հավաք
մարզիչ
Աղամալյանի
առավ
Նազարյանը
Հայոց
աշխարհ
– 2013. – 11
Ավագյան
Արամ
Ադրբեջանցի
բռնցքամարտիկի
մենամարտից
հետո
չկարողացա
զսպել
արցունքներս
Հարցազրույց
բռնցքամարտիկ
Ավագյանի
] //
Մարզաշխարհ
. – 2013. – 26
հունիսի
Ավդալյան
Նազիկ
Սպորտ
րադառնալու
մեծ
ցանկություն
ունեմ
Հարցազրույց
ծանրամարտի
աշխարհի
չեմպիոն
Ավդալյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 6
հունիսի
Արզումանյան
Սևադա
Ամենաբարդ
մրցակիցը
մեզ
բաժին
ընկավ
Հարցազրույց
Գանձասար
ֆուտբոլ
թիմի
մարզիչ
Արզումանյանի
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 26
հունիսի
Բադալյան
Վազգեն
Վիկը
տարեկանում
եկավ
մարզադպրոց
որպեսզի
ընդունվի
բայց
չընդունվեց
Հարցազրույց
նցքամարտի
վաստ
մարզիչ
Բադալյանի
առավ
Օսյանը
Հայաստանի
զրուցակից
– 2013. – 31
մայիսի
. – 7
հունիսի
16, 17. –
Նույնը՝
ռուս
Բաղդասարյան
Սուրեն
Հայաստանի
երիտասարդականը
հուսախաբ
արեց
Հայաստան
Իսլանդիա
Սուրեն
Բաղդասարյան
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 12
հունիսի
Բաղդասարյան
Սուրեն
Հայկական
ֆուտբոլի
Ոսկեդարը
Արարատ
Սուրեն
Բաղդասարյան
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 5, 12, 16, 19
5, 6, 7:
Բաղդասարյան
Սուրեն
Պետք
հավասար
այմաններ
ստեղծել
բոլորի
համար
Հարցազրույց
մարզ
մեկնաբան
Բաղդասարյանի
առավ
Թաթոյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2013. – 26
Բաղդասարով
Միքայել
Միկայի
ֆուտբոլային
հարահոսն
արդեն
նորմալ
աշխատում
Հարցազրույց
ֆուտբոլ
թիմի
հիմնադիր
Բաղդասարովի
առավ
Բաղդասարյանը
Ֆուտբոլ
plus. – 2013.
. –
Գիլոյան
Խաչատուր
Մականախաղի
ֆեդերացիան
կլուծարի
ապագայի
վաքականը
Հարցազրույց
մականախաղի
հանրապետ
ֆեդերացիայի
Գիլոյանի
առավ
Նազարյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 18
հունիսի
Արտակ
Արտակ
Գրիգորյանի
նոր
ռեկորդները
Հարցազրույց
սպորտ
մարմնամարզիկ
Գրիգորյանի
առավ
Նազարյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 26
հունիսի
Թադևոսյան
Վարդան
Երանի
նրան
շուտ
ճանաչեի
...»:
Հարցազրույց
մարզ
մեկնաբան
դևոսյանի
Ընկեր
. – 2013. – 11
Թաթոյան
Հայկական
ֆուտբոլի
հերթական
ճգնաժամը
Թաթոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 6
Հատուկ
տոնահանդեսներ
Պարարվեստ
Շարժուն
ուսանելի
խաղեր
Особые
Хореография
Подвижные
поучительные
игры
տանիելյան
Սամվել
Եվրոպայում
նախանձ
անհանդուրժողականություն
Շվեդիայի
թագավոր
բալետի
մենապարող
Մեհրաբյանի
սակայն
դրա
մասին
հանդիսատեսը
իմանում
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 20
. –
Խառատյան
Ռուդոլֆ
Հայկական
բալետը
դեռ
զգային
մակարդակից
Հարցազրույց
օպերայի
բալետի
ազգ
ակադ
թատրոնի
բալետմայստեր
Խառատյանի
առավ
Սաքուլյանը
] //
Ավանգարդ
– 2013. – 28
Հացագործյան
Սրբուհի
Լիսիցյան
Պատմ
գիտ
հայկ
պարի
բալետ
արվեստի
ներկայացուցիչ
պարուսույցի
մասին
] /
Հացագործյան
Եթեր
. – 2013. – 24-30
Սեղանի
խաղեր
Настольные
игры
կոբյան
Գագիկ
եթե
թույլ
տան
Հուշեր
աշխարհի
չեմպիոն
Պետրոսյանի
կյանքից
Գագիկ
Հակոբյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 15
Հակոբյան
Գագիկ
հպարտություն
ներկայացնում
հայ
ժողովրդին
Շախմատի
աշխարհի
չեմպիոն
Պետրոսյանի
ծննդյան
օրվա
առթիվ
Գագիկ
Հակոբյան
Մարզաշխարհ
. – 2013 – 12
հունիսի
6:
Նիկողոսյան
Արմեն
Կասպարով
Լևոն
Արագ
շախմատի
աշխարհի
առաջն
մասին
Արմեն
Նիկողոսյան
Հայկ
ժամանակ
Триумф
Железного
Тиграна
Ровно
полвека
назад
Тигран
Петросян
стал
чемпионом
мира
Воспоминания
великом
шахматисте
Гаспарян
Новое
время
. – 2013. – 18
иЭня
Фиошкина
Ботвинник
Мама
настоящей
армянкой
женщиной
девушках
она
почитала
родителей
замужестве
пруга
Беседа
супругой
чемпиона
шахматам
Ботвинника
Фиошкиной
Записал
Асриян
] //
Новое
время
. – 2013. – 8
иЭня
. 6.
796/799
Ֆիզիկական
կուլտուրան
ամբողջությամբ
Սպորտ
Физическая
культура
Спорт
Ազարյան
Ալբերտ
երեխան
տղամարդ
մեծանա
Հարցազրույց
Հայաստանի
մարմնամարզ
ֆեդերացիայի
Ազարյանի
առավ
Թաթոյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 27
Սաֆարյան
Ալբերտ
Ավարտվել
մեծ
դերասանների
ժամանակը
Հարցազրույց
Մայր
թատրոնի
դերասան
Սաֆարյանի
Ժողովուրդ
. – 2013. – 22
հունիսի
Վարդանյան
Զառա
Երբեմն
սիրում
խախտել
օրենքները
Հարցազրույց
դերասանուհի
հաղորդավարուհի
մոդել
Վարդանյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Եթեր
. – 2013. – 1-7
Ванескегян
Ирина
Спектакль
геноциде
лауреат
О спектакле
Акопяна
XV
Междунар
фестивале
моноспектаклей
Киеве
Ирина
//
Республика
Армения
. – 2013. – 28
иЭня
лучше
один
О I Междунар
театр
фестивале
ГЭмри
] //
Республика
Армения
. – 2013. – 26
иЭня
. 6.
Затикян
Магдалина
Звездный
приехал
АрмениЭ
Об участии
театра
Карапет
Междунар
театр
фестивале
Полтаве
] /
Магдалина
Затикян
лос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Мелоян
Сона
Ведлунья
отзвук
нашей
победы
О моноспектакле
Акопяна
Гран
Междунар
фестиваля
Киеве
Сона
Мелоян
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
Мелоян
Сона
Наш
ТЮЗ
масштабных
сценах
Об арм. – серб
театр
отношениях
Сона
Мелоян
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Мелоян
Сона
Сцена
раниц
только
театральные
перспективы
Сона
Мелоян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
. 6.
Мелоян
Сона
Эхо
чеховского
театрального
фестиваля
Сона
Мелоян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Мурадян
Время
молодых
время
которое
пришло
О совете
Конфедерации
театр
Москве
Вардуи
Мурадян
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
Мурадян
Фестиваль
т
О междунар
театр
фестивале
ГЭмри
Вардуи
Мурадян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
Панкратов
Санечка
пиши
стихов
расстреляЭт
того
хуже
посадят
Беседа
театр
актером
Панкратовым
Черным
Записал
Пашинян
Новое
время
. – 2013. – 4
иЭня
Филозов
Альберт
Наша
театр
длевает
нам
”: [
Беседа
основнателем
моск
театра
Филозовым
Записал
Пашинян
Новое
время
. – 2013. – 18
иЭня
. 3, 8.
10986.SATHE-
Армении
Театральный
Голос
Армении
. –
2013. – 15
иЭня
Հարությունյան
Լևոն
Եթե
այս
երկրում
միայն
նախագահը
պետք
լավ
ապրի
սխալվում
Հարցազրույց
դերասան
Հարությունյանի
Գրի
առավ
Ադամյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 1
. –
Ղուկասյան
Ջանիբեկ
Կոշկավոր
կատուն
Աբելյանցիների
մեկնաբանությամբ
«Թատրոն
հանրապետ
ամենամյա
փառատոնի
մասին
Ջանիբեկ
Ղուկասյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 28
Մաթևոսյան
Շրջիկ
կրկեսն
րախություն
Մաթևոսյան
Հրապարակ
. – 2013. – 25
Մարտիրոսյան
Սուսաննա
Թամար
Հովհաննիսյան
Եկել
հուսամ
ուշացել
տերասանուհու
մասին
Սուսաննա
Մարտիրոսյան
// TV
. – 2013. – 1-7
հունիսի
. –
Մխիթարյան
Լուսինե
Ազգային
թատրոնի
հսկան
Վահրամ
Փափազյանի
ամյ
հոբելյանը
Լուսինե
Մխիթարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 14
Մութաֆյան
Լևոն
Տուրգենևյան
հերոսների
տառապանքն
հրճվանքը
«Մի ամիս
ուղում
պիեսի
բեմադր
մասին
] /
Լևոն
Մութաֆյան
//
. – 2013. – 15
հունիսի
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Պանկրատով
Չոռնի
Ալեքսանդր
Ալեքսանդր
Պանկրատով
Չոռնի
նույն
ինքը՝
Պանկրատյան
Հարցազրույց
դերասան
Պանկրատով
Չոռնիի
առավ
տանիելյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
22-23. –
Նույնը՝
Պողոսյան
Նստած
սպասում
էինք՝
երբ
լույսը
բացվելու
Հարցազրույց
րասանուհի
Պողոսյանի
հետ
ալիք
. – 2013.
– 24-30
Պողոսյան
ներկայացում
Պրիստլիի
մոտիվներով
կամ
լուսին
»:
Պրեմիերա
Էդգար
Էլբակյան
թատրոնում
Պողոսյան
Հայկ
ժամանկ
. – 2013. – 26
հունիսի
Սանթրյան
Վանիկ
Աշխարհի
թատրոնները
գալիս
Գյումրի
«տուետ
միջազգ
թատեր
փառատոնի
մասին
Վանիկ
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 21
Սանթրյան
Վանիկ
տերական
պատուհան
դեպի
Եվրոպա
Հայ
մեծ
բանաստեղծ
Թումանյանի
հեքիաթների
բեմադր
Ֆրանսիայում
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 13
հունիսի
Սարգսյան
Գնել
Որոշ
մարդկանց
պահվածքն
անընդունելի
»:
Հարցազրույց
դերասան
Սարգսյանի
առավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 12
հունիսի
Սարգսյան
Նարինե
Անտառոգիները
....: [
Գասպարյանի
բեմադրած
համանուն
ներկայացման
մասին
Նարինե
գսյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 14
հունիսի
Նարինե
Երազում
ունենալ
Հարցազրույց
դերասանուհի
Գրիգորյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 13
հունիսի
Ռոզա
Հեքիաթը
մեր
տներից
սկսվում
Բեմադրիչ
դերասանուհի
Սաթէ
Աթղ
թատեր
միության
Խաչատրյանի
զրույցի
մասին
] /
Ռոզա
Գրիգորյան
Եթեր
. – 2013. – 17-23
. –
Վարդուհի
Հույզեր
ժամանակ
ժամանակ
կյանքի
կոչվում
Հարցազրույց
Անտիթատրոնի
հիմնադիր
Գրիգորյանի
առավ
Գևորգյանը
Շրջապատ
. – 2013. – 11
. –
տանիելյան
Սամվել
Անտիկ
շրջանում
հակաթատրոնական
Թատերագետ
Խզմալյանը՝
թատրոնի
լույսի
արվեստի
մասին
Սամվել
Բաղդասարյան
Առավոտ
. – 2013. – 15
տանիելյան
Սամվել
Լոմբարդից
մինչև
շեֆի
ալյանըւ
Ղազանչյանը՝
բեմադրել
«Լոմբարդ
կատակերգ
մասին
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 26
տանիելյան
Սամվել
Նովենցին
խորթ
ինքնահիացումը
տերասանուհի
կյանքին
նվիրված
մշակույթի
վաստ
գործիչ
Առաքելյանի
Հայ
մշակույթի
մեծերը
ալբոմի
11-
հատորի
մասին
] /
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 14
. –
տուրյան
Նարեկ
Կյանքն
արդար
բայց
ամեն
դեպքում
խաղ
Հարցազրույց
ռեժիսոր
դերասան
տուրյանի
հետ
առավ
Ահարոնյան
Անկախ
. – 2013. – 27
հունիսի
– 4
հուլիսի
. –
Հայկ
Քավորի
դերն
համար
ամենօրյան
քննություն
Հարցազրույց
դերասան
Թորոսյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
մոլ
. – 2013. – 10-16
հունիսի
Իգիթխանյան
տերասանի
մասնագիտությանը
հրաժեշտ
Հարցազրույց
թատրոնի
դերասան
Իգիթխանյանի
առավ
Մուրադյանը
] //
Իրավունք
. – 2013. – 28
– 1
հուլիսի
Խաչատրյան
Խաչատրյան
դիտանկյունից
Հարցազրույց
դերասան
Խաչատրյանի
առավ
Կարապետյանը
ալիք
. – 2013. – 10-16
հունիսի
2, 5:
Հակոբյան
Գոհար
Էլբակյանները
խոսեցին
կաղապարներից
ձերբազատվելու
մասին
Թռցրու
լուսին
ներկայացման
ուղերձը
Գոհար
Հակոբյան
ոտ
. – 2013. – 21
հունիսի
. –
Հակոբյան
Ռոբերտ
Լավ
սպանեք
գնամ
ինչպես
լինում
բոլոր
սերիալներում
Հարցազրույց
թատրոնի
դերասան
Հակոբյանի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
. – 2013. – 21-24
15:
Ոսկե
ծիրան
միջազգային
կինոփառատոնի
մասին
международном
кинофестивале
Золотой
Բարսեղյան
Վարդան
Ընդհանուրից՝
միայն
գովազդ
Վարդան
Բարսեղյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 26
հունիսի
. –
1, 5:
Հակոբյան
Գոհար
Ոսկե
ծիրանը
արժեհամակարգային
երևույթ
: webtv-
տնօրեն
Մանուկյանը՝
փառատոնի
կինոյի
հայկական
ծուլության
մասին
Գոհար
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013. – 28
հունիսի
Հակոբյան
Գոհար
Ոսկե
ծիրան
ֆիլմերի
սարսափելի
Գոհար
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013. – 15
. –
վսեփյան
Մարիա
Պատրաստվում
ենք
Ոսկե
ծիրանին
Մարիա
Հովսեփյան
Օրակարգ
. – 2013. – 20
հունիսի
Մխիթարյան
Լուսինե
Նոր
ֆիլմերի
համագործակցությունն
Լուսինե
Մխիթարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
Մխիթարյան
Լուսինե
ծրագիր
ներկայացուցչական
կազմ
Լուսինե
Մխիթարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 8
Մխիթարյան
Լուսինե
Ոսկե
ծիրանը
առատ
բերք
խոստանում
Լուսինե
արյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 18
Մխիթարյան
Լուսինե
Ոսկե
ծիրանը
խորացնում
համագործակցությունը
Լուսինե
Մխիթարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2013. – 22
Ռաֆայելյան
Կարինե
Տարին
հոբելյանական
մենք
աշխատել
ենք
ծրագիրը
» /
Կարինե
Ռաֆայելյան
Իրատես
de facto. – 2013.
– 11- 13
. –
Վարդիկյան
Արթուր
Այրվում
ճշմարտությունը
Արթուր
Վարդիկյան
Հայաստանի
զրուցակից
13. – 31
մայիսի
21.
Նույնը՝
Гаспарян
Мосты
Золотого
абрикоса
Гаспарян
Новое
время
. – 2013. – 25
иЭня
. 8.
Джангиров
фестиваля
фестивалЭ
Джангиров
Деловой
экспресс
. – 2013. – 29
иЭня
. 9.
Թատրոն
Բեմական
արվեստ
Сценическое
искусство
Գասպարյան
Ազատ
Արտիստը
Հարցազրույց
կինոյի
թատրոնի
դերասան
արտիստ
ասպարյանի
հետ
առավ
Կարապետյանը
] // tv
ալիք
. – 2013. – 24-30
Պաչյան
Արամ
Փառատոնն
ամփոփվեց
«Մեկ
կադր
2013»
կինոփառատոնի
մասին
Արամ
Պաչյան
Հրապարակ
. – 2013. – 11
. –
Պողոսյան
լիլիթ
լեսբուհիների՝
այլ
սիրո
մարդկանց
մասին
Ֆրանսիացի
Ադելի
կյանքը
ֆիլմի
մրցանակի
մասին
Լիլիթ
Պողոսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 31
հուն
20. –
Նույնը՝
ռուս
Վարդանյան
Հրանտ
Ժողովրդի
վիճակը
տ
ծանր
Հարցազրույց
Վարդանյանի
Գրի
առավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 4
հունիսի
Վարդանյան
Հրանտ
լիներ
օրը
աթոռ
տեսաք
Հարցազրույց
Վարդանյանի
Գրի
առավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 5
հունիսի
Վարդիկյան
Արթուր
տրայվի
դանդաղեցված
աշխարհը
Ամերիկյան
հայտնի
ֆիլմերի
մասին
Արթուր
դիկյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
հունիսի
21. –
Նույնը՝
Адабашьян
Александр
Империи
рушились
ошибочного
представления
свободе
Беседа
извест
кинодеятелем
Адабашьяном
Записала
Хараджанян
] //
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Адабашьян
Александр
Опошпение
сегодня
происходит
искусством
Беседа
кинорежиссером
Адабашьяном
Записала
Исраелян
вое
время
. – 2013. – 15
иЭня
Баблумян
Сергей
После
мастера
Памяти
кинооператора
Исраеляна
] /
Сергей
Баблумян
//
Новое
время
. – 2013. – 4
иЭня
. –
Галстян
Армянское
Handmade
кино
Беседа
кинорежиссером
Галстяном
Записала
Акопян
Голос
Армении
. – 2013.
иЭня
. 5, 6.
Закоян
Гениальный
можно
снять
деревянной
камерой
...: [
Беседа
зав
о
телевидения
театра
кино
Закояном
Записал
Гаспарян
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
. –
. 3, 8.
Занусси
Кшиштоф
Маленькие
страны
могут
позволить
себе
только
высокое
искусство
Беседа
польск
кинорежиссером
Занусси
Записала
Аброян
Республика
Армения
. – 2013. – 12
иЭня
Затикян
Магдалина
Победители
фестиваля
некоммерческих
Нофи
отправятся
5 /
Магдалина
Затикян
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
. –
Աստիճանաբար
երևան
գալիս
մեր
իսկական
արժեքի
ընկալումը
Հարցազրույց
Հայաստանի
ազգ
կինոկենտրոնի
տնօրեն
Գևորգյանի
առավ
Աբրահամյանը
Շառավիղ
. – 2013. –
1, 2:
Լեսբուհիների
մասին
ֆիլմ
Ռուբեն
Քոչարի՞ց
Հարցազրույց
ազգային
կինոկենտրոնի
տնօրեն
Գևորգյանցի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 5-6
ւբեն
Ամեն
մարդ
հետույքի
տերն
Հարցազրույց
կինեմատոգրաֆիստների
միության
մասոն
օթյակի
անդ
Հայաստանի
ազգային
կուս
Գևորգյանցի
առավ
Պապյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 12
հունիսի
Զաքարյան
Արշակ
Կինը
Հարցազրույց
Կինը
կարճամետրաժ
ռեժիսոր
Զաքարյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայ
. –
2013. – 27
– 3
հուլիսի
րդումյան
Երազի
նման
բան
եկավ
գնաց
Հարցազրույց
ռեժիսոր
Կարդումյանի
առավ
Աթայանը
] //
Առավոտ
. – 2013. – 6
հունիսի
Կարդումյան
Կարճամետրաժ
կինոյի
ճանապարհները
Հարցազրույց
կինոռեժիսոր
Կարդումյանի
առավ
Հովսեփյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 25
հունիսի
Կոդաբաշյան
Սյոմա
Նախ՝
ես
հետո
էլ՝
մնացածին
Հարցազրույց
Կոդաբաշյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 15
հունիսի
Հակոբյան
Գոհար
Աժիոտաժ՝
միասեռ
ամուսնության
մասին
ֆիլմի
շուրջ
Ռեժիսոր
Խաչատրյանն
առաջարկում
նախ
դիտել
հետո
քննարկել
աղմուկ
հանած
մրցանակակիր
ֆիլմերը
Գոհար
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013.
. –
10919.
Հակոբյան
Գոհար
Պարալլելս
Կաննից
տարկաձեռն
եկել
Ընկեր
հիմնադիր
Գալարյանն
ամփոփեց
արդյունքները
Գոհար
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
Հովսեփյան
Մարիա
Կամերային
մրցանակաբաշխություն
ում
«Մեկ
կադր
կարճ
ֆիլմերի
փառատոնի
մասին
Մարիա
Հովսեփյան
Օրակարգ
. – 2013. – 11
հունիսի
Մարտիրոսյան
Սուսաննա
50-
ամյա
ծառան
Ռեժիսոր
Կեասյանի
օպերատոր
Գրիգորյանի
կարճամետրաժ
մասին
] /
Սուսաննա
րտիրոսյան
// tv
մոլ
. – 2013. – 24-30
Մովսեսյան
Աննա
Մովսեսյանը
ափի
մեջ
Հարցազրույց
սերիալի
դերասան
Մովսեսյանի
Գրի
առավ
Կարապետյանը
] // tv
ալիք
. – 2013. – 10-16
հունիսի
տանիելյան
Սամվել
Երջանիկ
հանդիպել
Կաբալիեին
»:
Իսպանացի
Տեբատը՝
դիպվածի
փառքի
խաղաղ
մասին
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 4
Զախարյան
Լեգենդար
երգչուհու
համերգը
կայացավ
Զաքարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
Մոնսերատ
Կաբալիե
Արցախ
Հայաստան
քրիստոնեական
կղզի
» // 168
ժամ
. – 2013. – 13-14
12:
Մուրադյան
Հանդիսատեսի
աղկեփնջերի
պակաս
Կաբալիեն
չունեցավ
Մուրադյան
Իրավունք
. – 2013. – 11
. –
Гомцян
Наталия
Светлана
радость
когда
сцене
Монсеррат
Кабалье
Наталия
Гомцян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Հանդիսախաղային
արվեստներ
Զանգվածային
զվարճություններ
Խաղեր
Սպորտ
Зрелищные
искусства
Массовые
развлечения
Игры
Спорт
Զանգվածային
զվարճություններ
խաղեր
Массовые
развлечения
игры
ամն
mp3:
Մենք
որն
ծիծաղելի
որը
»:
Հարցազրույց
Արամ
mp3-
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 25
հունիսի
Արմուշ
Այդ
ժամանակես
երևի
կունենամ
Հարցազրույց
շոումեն
Արմուշի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
] // tv
ալիք
. – 2013. – 1-7
Վահագն
վերջինը
...
ճակատագրով
Հարցազրույց
Գրիգորյանի
ատռավ
Պետրոսյանը
] //
մոլ
. – 2013. – 17-23
հունիսի
Զախարյան
Շրջիկ
կրկես՝
դելֆինարիումի
տեղում
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 12
. –
Մխիթարյան
Լուսինե
Հայ
տաղանդավորների
բացահայտման
հնարավորություններ
ԱՊՀ երկրներում
կազմակերպվող
տելփյան
խաղերում
Հայաստանի
պատվիրակ
արդյունքների
մասին
] /
Լուսինե
Մխիթարյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 5
հունիսի
. –
791.43
Կինոարվեստ
Կինոֆիլմեր
Киноискусство
Кинофильмы
ումյան
Տաթևիկ
Տաթևիկ
Ադումյանը
երկրպագուները
«tv
ալիք
ում
Հարցազրույց
սերիալի
դերասանուհի
Ադումյանի
Գրի
առավ
Չիրողլյանը
] // tv
ալիք
. – 2013. – 17-23
. –
Սանթրյան
Վանիկ
Տարին
խաչատրյանական
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
հունիսի
Վաղարշյան
Լաերտ
Խաչատրյանի
երաժշտությունից
հետո
ուրիշ
երաժշտություն
չէի
ուզում
ունկնդրել
«Արամ
Խաչատրյան
վավերագր
ռեժիսորի
արխիվ
նյութերից
] /
Լաերտ
Վաղարշյան
Պատրաստեց՝
Ասլանյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
14. –
Նույնը՝
ռուս
Ирина
Наследие
Хачатуряна
Память
Ирина
Республика
мения
. – 2013. – 26
иЭня
. 6.
Лившиц
Борис
Гранчино
трио
вновь
Ереване
Беседа
извест
скрипачем
Лившицем
композитором
проф
консерватории
Кокжаевым
Записал
Пашинян
] //
Новое
время
. – 2013. –
иЭня
Микаэлян
Карэн
Арам
Хачатрурян
жертва
халтуры
Об открытии
бЭста
Хачатуряну
Ереване
] /
Карэн
Микаэлян
Новое
емя
. –
2013. – 20
иЭня
Микоян
Нами
живу
под
фарами
прожекторов
очень
одинок
Беседа
историком
музыковедом
Микоян
Шуваева
Петросян
//
Новое
время
. – 2013. – 8
иЭня
. –
Рухкян
Маргарита
Хачатурян
открывает
внутренее
видение
Маргарита
Рухкян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
. 1, 7.
Халатян
надеждой
будущее
О церемонии
закрытия
IX
Междунар
конкурса
Хачатуряна
Ереване
Халатян
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
Халатян
Природа
национального
искусства
танце
О балете
Хачатуряна
Гаянэ
постановке
Галстяна
] /
Халатян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Օպերային
երգչուհի
Կաբալիեի
Երևանում
Արցախում
կայացած
համերգների
մասին
концертах
певицы
Кабалье
Ереване
Арцахе
Ադամյան
Սոնա
Տարանջատել
լեգենդին
լեգենդի
աղջկանից
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2013. – 11
. –
Ավչիյան
Յանա
Արցախը՝
քրիստոնեության
կղզի
Մոնսերատի
Յանա
Ավչիյան
Եթեր
. – 2013. – 17-23
տանիելյան
Գայանե
Մոնսերատ
Կաբալիեն
Հայաստան
եկել՝
տեսնելու
սրբությունները
Գայանե
տանիելյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
հունիսի
4. –
Նույնը՝
Հակոբյան
Գոհար
Պուտինի
Քլինթոնի
սիրելին
Երևան
Երևանյան
հեռանկարներ
փառատոնը
հյուրընկալելու
աստղային
Գրեմմիակիր
երաժիշտների
Գոհար
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013. – 5
Ռոստոմյան
Ստեփան
Առաքելությունը
կատարված
Աբադոն
Խվարոստովսկին
Սկալան
դուրս
մղում
ռաբիսը
Հարցազրույց
Երևանյան
հեռանկարներ
երաժշտ
փառատոնի
Ռոստոմյանի
փառատոնի
մենեջեր
աննիսյանի
առավ
Ավչիյանը
] //
Եթեր
– 2013. – 10-16
Галоян
Елена
Ереванские
перспективы
Летний
сезон
Елена
Галоян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. –
Саркисян
Светлана
Песни
берегов
О концерте
Эстон
Светлана
Саркисян
. – 2013. – 20
иЭня
Կոմպոզիտոր
Խաչատրյանի
ծննդյան
ամյակի
անվան
միջազգային
մրցույթի
մասին
годовщине
рождения
композитора
Хачатуряна
международный
конкурс
Хачатуряна
Ավագյան
Անահիտ
Համաշխարհային
մեծության
հայ
դասականը
Ավագյան
Եթեր
. – 2013. – 10-16
հունիսի
Լիլիթ
Երևանում
անցկացվում
Խաչատրյանի
անվան
միջազգային
մրցույթը
Լիլիթ
Գրիգորյան
Իրատես
de facto. – 2013. –
հունիսի
10:
տանիելյան
Սամվել
Խաչատրյանական
մրցույթը
WFMC
անդամ
Հոգաբարձուների
Սմբատյանը
կոմպոզիտորների
անվ
մրցույթի
մասին
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 13
. –
Թաքուկյան
վհաննես
ինքնագրի
անսովոր
պատմություն
Հովհաննես
Թաքուկյան
. – 2013. – 1
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Հովսեփյան
Մարիա
Երևանը՝
խաչատրյանական
շնչով
Մարիա
Հովսեփյան
Օրակարգ
. – 2013. – 7
Հովսեփյւան
Մարիա
Խաչատրյանի
երաժշտության
դեսպանները
Մարիա
Հովսեփյան
Օրակարգ
. – 2013. – 18
Ղուկասյան
Կարմեն
Արամ
Խաչատրյանի
անվան
միջազգային
մրցույթի
հաղթողը
Ռումինացի
Անդրեյ
Իոնիցան
Կարմեն
Ղուկասյան
մանակ
. – 2013. – 15
հունիսի
Սանթրյան
Վանիկ
Արամ
Խաչատրյանի
Վանիկ
Սանթրյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 7
հունիսի
. –
Асатрян
Рубен
Весений
фестиваль
Бидструпа
Карота
”:
Беседа
искусств
Асатряном
композитором
Галстяном
Записал
Пашинян
] //
Новое
время
. – 2013. – 29
иЭня
Горбачев
Балалайка
вертолета
Беседа
участником
фестиваля
национальная
галерея
Горбачевым
Записала
Галоян
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
ском
вокальном
пиру
участии
опер
певцов
фестивале
Звезды
белых
ночей
Санкт
Петербурге
”] /
Владимир
Дудин
Новое
время
. – 2013. – 27
иЭня
вокальном
пиру
О концерте
опер
солистов
Армении
фестивале
Звезды
белых
ночей
Санкт
Петербурге
] /
Владимир
Дудин
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
Манукян
Армен
и
краски
одной
семьи
О лауреате
Моск
конкурса
Джазовая
весна
Маркарян
] /
Армен
Манукян
Голос
Армении
. –
2013. – 29
иЭня
Мелоян
Сона
столицы
самых
окраин
Азаран
Блбул
”: [
одноим
конкурсе
фестивале
Энош
мЭзиклов
] /
Сона
Мелоян
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
Петросян
Мишель
я
музыкой
история
Ромео
Джульетты
Беседа
композитором
Франции
Петросяном
Записала
] //
Республика
Армения
. – 2013. – 19
иЭня
. 1, 6.
Микаэла
Альпийский
джаз
Беседа
джаз
музыкантом
скрипачкой
Рабиш
Записал
Манукян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
Саркисян
Светлана
Испытание
Брамсом
О концерте
Филармон
оркестра
Армении
р
Уоррена
Грина
] /
Светлана
Саркисян
Эфир
. – 2013. – 6
иЭня
. 4.
Саркисян
Светлана
короной
великой
традиции
Симфон
музыка
Брукнера
Светлана
Саркисян
Эфир
. – 2013. – 27
иЭня
. 3.
Ахназарян
главный
дирижер
Дальневосточного
симфонического
оркестра
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
Шевчук
желает
доброго
дня
Беседа
музыкантом
композитором
вчуком
Записала
Галоян
] //
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Երևանյան
հեռանկարներ
երաժշտական
փառատոնի
մասին
музыкалном
фестивале
Ереванские
перспективы
Ադամյան
Սոնա
Ընկերացնել
այդ
երաժիշտներին
Հայաստանի
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2013. – 6
հունիսի
Պապյան
Հասմիկ
բանում
համոզվեցի՝
մահը
ոչինչ
»:
Հարցազրույց
երգչուհի
Պապյանի
առավ
Հովսեփյանը
] //
. – 2013. – 1
. –
Հավելված՝
Մշակույթ
». –
Պասկևիչյան
Սասուն
վաստակավոր
գործիչ
ընդհամենը՝
երգահան
Հարցազրույց
երգահան
Պասկևիչյանի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
. – 2013. – 14-17
Պողոսյան
նսիս
Սքոթ
Ֆիցջերալդ
Զելդա
Սեյր
Գազի
դարաշրջանի
թագավորն
թագուհին
» /
Լիլիթ
Պողոսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-28
հունիսի
16-17. –
Նույնը՝
Սահակյան
Հովիկ
Ազգային
նվագարանը
հասարակ
մարդու
բան
Հարցազրույց
Նարեկացի
համույթի
թառահար
Սահակյանի
առավ
Ադամյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 21
հունիսի
Սանթրյան
հոգով
սրբագրելով
մը
Երգիչ
մանկավարժ
Սաֆարյանի
ծննդյասն
60
բեմ
գործուն
. 40-
ամյակների
կապակց
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 13
հունիսի
Սանթրյան
Վանիկ
Հայտնաբերել
զորավիգ
լինել
պատանի
տաղանդներին
«Նոր
անուններ
պատանի
երաժիշտ
կատարողների
միջազգ
փառատոնի
մասին
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
2013. – 1
հունիսի
. –
Սմբատյան
Սերգեյ
Քիչ
բանով
կարելի
զարմացնել
արքայազն
ռլզին
երիտասարդական
նվագախումբը
դրանցից
մեկն
Հարցազրույց
նվագախմբի
Սմբատյանի
առավ
Մազմանյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 4-6
. –
Սյուզի
հաջողությունը
բերում
»: [
Հարցազրույց
երգչուհի
Սյուզիի
] // tv
ալիք
. – 2013. – 17-23
հունիսի
Ստամբոլցյան
Սրբուհի
Երգը
այո
պիտի
ծնվի
պիտի
ունենա
պիտի
»: [
Հարցազրույց
երգահան
Ստամբոլցյանի
Իրատես
de facto. – 2013. – 14-17
14:
Վանեսյան
Գոհար
Եվրատեսիլ
այլևս
ադրբեջանական
մրցույթ
ճաշկերույթ
Գոհար
Վանեսյան
Լուսանցք
. – 2013. – 24-30
մայիսի
. –
Տեբար
Ռամոն
Որևէ
մեկն
այստեղ
փոխարեն
արդեն
կկատարել
ընտրություն
Հարցազրույց
իսպանացի
դիրիժոր
Տեբարի
Ժամանակ
. – 2013. – 14
Տոնական
համերգ՝
նվիրված
նվագախմբի
ամյակին
Արտակարգ
թերթ
. – 2013. – 28
– 4
հուլիսի
Светлана
Тебе
Ереван
Об одноим
фестивале
] /
Светлана
Авакян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
. 78.
Խաչատրյան
Մրցույթից
մրցույթ
Հարցազրույց
երգչուհի
Խաչատրյան
Կարապետյանի
առան
Կարապետյանը
Չիրողլյանը
] // tv
ալիք
. – 2013. – 17-23
. –
Կալինինա
Արփինե
Հայ
կոմպոզիտորների
երկերի
շքերթ
Հայաստանի
կոմպոզիտորների
միության
փոխնխգ
Առաքելյան՝
ծավալուն
համերգաշարի
մասին
Արփինե
Կալինինա
Առավոտ
. – 2013. – 15
հունիսի
. –
Կարապետյան
Հասմիկ
երգը
բիզնեսն
Հարցազրույց
երգիչներ
Կարապետյանի
Նառայի
տաբաղյանի
առավ
Կարապետյանը
Չիրողլյանը
] // tv
ալիք
. – 2013. – 1-7
Հակոբյան
Վարդան
Միայն
միջոցառումներ
քաղաքականություն
Հարցազրույց
դիրիժոր
Հակոբյանի
առավ
Մախսուդյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 14
հունիսի
. –
Հայկո
Մեկ
մեկ
հասկանում
էստրադայից
համարյա
բան
զում
մնալ
Հարցազրույց
երգիչ
երգահան
Հայկոյի
առավ
Պետրոսյանը
Շրջապատ
. – 2013. – 4
հունիսի
Հովհաննիսյան
Մարիաննա
Մարիաննա
Հովհաննիսյանը
երկրպագուհիների
«tv
ալիք
ում
Հարցազրույց
երգչուհի
Հովհաննիսյանի
հետ
Գրի
առավ
Չիրոեղլյանը
] // tv
ալիք
. – 2013. – 10-16
13:
Ղազարյան
Արմեն
չափազանց
համեստ
Հարցազրույց
դուդուկահար
երգիչ
Ղազարյանի
առավ
ւբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 31
մայիսի
Մշեցի
Կարեն
Նոր
սերունդը՝
արժեքներից
անտեղյակ
Հարցազրույց
երգիչ
Մշեցու
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. –
2013. – 7
հունիսի
. –
Ներկարարյան
Լիա
Փողային
նվագախմբերի
հանրապետական
շքերթ
փառատոն՝
Վանաձորում
Լիա
Ներկարարյան
Լոռու
մարզ
. – 2013. – 5
Շահգելդյան
Սոնա
Ուշ
բայց
նուշ
»: [
Հարցազրույց
գչուհի
Շահգելդյանի
հետ
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013.
. –
Ոսկանյան
Հաղթեց
Կոմիտասի
երաժշտությունը
Հարցազրույց
հիմնադիր
Ոսկանյանի
] // tv
ալիք
2013. – 1-7
Պալյան
Գիսանե
հարգի
եթե
Հարցազրույց
Էմփիռեյ
խմբի
անդ
երգահան
Պալյանի
Գրի
առավ
ւբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 11
հունիսի
տանիել
Երաժիշտ
Խոսքը
ինչպես
երաժշտական
մեծ
ուժ
այսօր
այդ
երկուսն
հայտնվել
ավերիչների
տանիել
Երաժիշտ
Իրատես
de facto. – 2013. – 18-20
տանիելյան
Գայանե
Յուրի
Շևչուկը
Երևանում
երիտասարդություն
հայտաբերեց
Ռուս
առասպել
մասին
Գայանե
տանիելյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-28
. –
21. –
Նույնը՝
տանիելյան
Սամվել
Արքայազնին
հիացրել
իտասարդականը
Պետ. երիտ
նվագախմբի
դիրիժոր
Սմբատյանի
հետ
զրույցի
մասին
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 5
տանիելյան
Սամվել
Ինձ
կերակրողը
Արամ
Խաչատրյանն
»:
տիրիժոր
տուրգարյանը՝
այցեքարտ
Սպարտակի
կարիերայի
մասին
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 21
. –
տանիելյան
Սամվել
Շվեյցարացի
դիրիժորը
Արագած
բարձրացավ
Լյուցերնի
օպերայի
բալետի
տրոնի
երաժշտ
տեղ
Վենդեբերգի
զրույցի
մասին
Սամվել
տանիելյան
//
Առավոտ
. – 2013. –
տանիելյան
Սամվել
Օպերայից
հասկացող
նախագահից
մինչև
ավստրիական
դատարան
Քաշքշուկներ՝
ֆիլմ
օպերայի
առիթով
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 8
Եղիազարյան
Ռոզա
Իսրայելյանի
նշանի
ներքո
Կոմպոզիտոր
Իսրայելյանի
ծննդյան
75-
ամյակի
առթիվ
] /
Ռոզա
Եղիազարյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
Նույնը՝
Թաւլալյան
Արամ
տուք
կարող
մրցել
բանի
մարդկության
Հարցազրույց
թավջութակահար
Թալալյանի
առավ
Սարգսյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 4-6
. –
Իսպիրյան
Արթուր
Ընտանիքով
կմեկնեն
Նիցցա
Հարցազրույց
երգիչ
Իսպիրյանի
Գրի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 14
պիրյան
Արթուր
Հույս
ունեմ՝
մեր
երկրում
այնքան
լավ
կլինի
տղաներս
մտածի
Հայաստանից
հեռանալու
մասին
Հարցազրույց
երգիչ
երգահան
Իսպիրյանի
առավ
Ասլանյանը
] //
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
հունիսի
22-23. –
Նույնը՝
Լաչիկյան
Լևոն
Սերս
գաղտնի
60
տարի
շարունակ
Կոմպոզիտոր
Բալյանի
հանդիպման
մասին
Լևոն
Լաճիկյան
ակարգ
. – 2013. – 26
հունիսի
Լևոնյան
Ալլա
Երաժշտությունն
անմիջական
ուժեղ
ազդեցություն
ունի
մարդկանց
միայն
զգացմունքների
այլև
գիտակցության
Հարցազրույց
երգչուհի
Լևոնյանի
առավ
Ռաֆայելյանը
] //
Իրատես
de facto. – 2013. – 14-17
8-9:
Ադամյան
Սոնա
Օպերա
Անուշին
հայրենիքում
սուլեցին
Ֆրանսիայում
ընդունեցին
Սոնա
Ադամյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 8
հունիսի
Առաքելյան
Այդքան
երիտասարդ
այդքան
տաղանդավոր
Հայաստանի
երիտ
նվագախմբի
մասին
] /
Առաքելյան
Հրապարակ
. – 2013. – 5
հունիսի
Ասատրյան
Նվարդ
Մետաքսե
երգեր
Տալոյենց
»:
Աշուղ
Շերամին
նվիրված
Առաքելյանի
Շերամը
մասին
րդ
Ասատրյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 14
Արծրունի
Վահան
Որտեղ
ստեղծվում
իրական
արվեստը
Հարցազրույց
երգիչ
երգահան
Արծրունու
առավ
Մախսուդյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 13
հունիսի
. –
Բաբախանյան
Արմեն
Հայ
դասական
երաժշտության
գանձերը
հանրամատչելի
Հարցազրույց
դաշնակահար
Երևանի
կոնսերվատորիայի
դաշնամուրային
ֆակ
դեկան
Բաբախանյանի
առավ
ալինինան
Առավոտ
. – 2013. – 12
հունիսի
Բալյան
Վլադիլեն
Ստեղծել
մնայուն
ոգեշնչող
արժեքներ
Հարցազրույց
կոմպոզիտոր
Բալյանի
Գրի
առավ
Մանուկյանը
] //
Ընկեր
. – 2013. – 11
. –
Բարսեղյան
Մելանյա
Այստեղ
ամեն
վայրկյան
բան
սովորում
Հայկ
վոկալ
դպրոցի
սան
Եղիյանը՝
Բեռլինի
օպերային
թատրոնի
բեմում
Մելանյա
Բարսեղյան
Առավոտ
. – 2013. – 19
հունիսի
սեն
Կարող
ենք
բացատրել՝
ինչու
»: [
Հարցազրույց
երգիչ
Գրիգորյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. –
Արսեն
Չես
կարող
ծալել
նստել
»:
Հարցազրույց
երգիչ
Գրիգորյանի
առավ
Ռուբինյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 27
հունիսի
Գուսան
Հայկազուն
Ազգային
երգը
մարտի
դաշտում
հավասար
հրետանու
Հարցազրույց
Հայկազունի
համույթի
Գուսան
Հայկազունու
Գրի
առավ
Բարսեղյանը
] //
Իրավունք
. – 2013. – 4
տանիել
Երաժիշտ
տիմագրավում
ավերիչ
ուժերին
հավատ
ներշնչում
մարդկանց
Թավջութակահար
Հախնազարյանի
դաշնակահարուհի
Արշամանյանի
համերգի
մասին
] /
տանիել
Երաժիշտ
Իրատես
de facto. – 2013. – 25-27
10:
տանիել
Երաժիշտ
Թերթը
բազմազան
Աստծունը
տալիս
ստծուն
կեսարինը՝
կեսարին
Հարցազրույց
երաժշտ
մեկնաբան
տանիել
Երաժշտի
առավ
Ադամյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 14-17
Бианджян
Три
грани
Еревана
шоковая
терапия
перед
хирургическим
вмешательством
Беседа
фотожурналистом
Бианджяном
Записал
Саркисян
Новое
время
. – 2013. – 11
иЭня
Ստամբուլաբնակ
աշխարհահռչակ
լուսանկարիչ
Գյուլերի
աշխատանքների
Երևանում
կայացած
ցուցադրության
մասին
выставке
известного
стамбульского
фотографа
ГЭлера
Ереване
Ադամյան
Սոնա
գործս
լուսանկար
քաշելն
Սոնա
Ադամյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 5
հունիսի
Գասսպարյան
տարի
հայազգի
լուսանկարիչը
Հայաստանում
Գասպարյան
Անկախ
. – 2013. – 6-13
հունիսի
. –
Հովակիմյան
Մանանա
Արա
Գյուլեր
Լուսանկարչությունը
արվեստ
արվեստը
բան
» /
Մանանա
Հովակիմյան
. – 2013. – 5
Հովսեփյան
Արա
Գյուլերի
ողջույնը
կամ
աշխարհահռչակ
պոլսահայ
սանկ
ցուցհ
պատկերասրահում
Մարիա
Հովսեփյան
//
Օրակարգ
. – 2013. – 6
հունիսի
Ղազարյւան
Եվա
լուսանկարիչները
երկար
ապրում
Եվա
Ղազարյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-28
հունիսի
. –
22-23. –
Նույնը՝
ռուս
Սանթրյան
Վանիկ
Հայ
լինելն
ինձ
համար
բարձր
պատիվ
» /
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 5
1, 3:
Սարգսյան
Երջանկությունն
այն
տեսել
բյեկտիվից
Սարգսյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 7-10
Ирина
Стамбульский
глаз
армянской
национальности
Ирина
//
Республика
Армения
. – 2013. – 7
иЭня
. –
Затикян
Магдалина
Название
выставки
Здравствуй
Магдалина
Затикян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
Лазарян
фотографии
должны
быть
душа
добро
лЭбовь
Мари
Лазарян
Эфир
. – 2013. – 13
иЭня
Микаэлян
н
ГЭлер
армянское
Стамбула
Карэн
Микаэлян
Новое
время
. – 2013. – 6
иЭня
. 8.
Երաժշտություն
Музыка
Ադամյան
Սոնա
Տոտալ
օպտիմիզմ
երգիչ
Յուրի
Շևշակից
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2013. – 18
Մաթևոսյան
Նելլի
Հանդիպում
այդպես
չավարտվեց
կամ
՝անավարտ
զրույց
Հուշեր նկ. Ա.Կալենցի
կյանքից
] /
Նելլի
Մաթևոսյան
//
– 2013. – 25
Պետրոսյան
Քրիստինե
Հայկական
գույները
Չինաստանում
Հայաստանցի
Խարբինէքսպո
–2013»–
ում
Քրիստինե
Պետրոսյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 29
Սանթրյան
Գույնը
մեջ
Գաֆէսչեան
արվեստի
կենտրոնը
ներկայացնում
Հարություն
Կալենցին
թրյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 21
Սարգսյան
Ճալա
):
Սուտ
Գյումրին
արվեստների
քաղաք
չէ՝
ժոշտանչիների
քաղաք
Հարցազրույց
Սարգսյանի
Գրի
առավ
Ստեփանյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 13-14
հունիսի
Ստեփանյան
Լուսինե
Երկու
տարի
անց
փոխվել
բազում
սրճարանների
գունավոր
աթոռները
»: [
Ղազարյանի
ցուցհ
մասին
] /
Լուսինե
Ստեփանյան
168
ժամ
. – 2013. – 29
հունիսի
– 1
հուլիսի
. –
Амирханян
Мистическая
одухотворенность
О выст. работ худож
Акопяна
Кари
Амирханян
Эфир
. – 2013. – 27
иЭня
. 2.
Гомцян
Наталия
Здесь
художники
Саркис
Арутчьян
Наталия
Гомцян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
Гомцян
Наталия
Особый
художника
Анатолия
Григорян
Наталия
Гомцян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
Истинный
мастер
Памяти
худож
Абаджяна
] /
Казарян
Эфир
. – 2013. – 20
иЭня
. 3.
Мелоян
Сона
Параллельный
театр
художника
Карена
Григоряна
Сона
Мелоян
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
Микаэлян
Карэн
Vivat, Henry !: [
худож
Элибекяна
Карэн
Микаэлян
Новое
время
. – 2013. – 8
иЭня
. 8.
Мирзоян
Галерея
художника
Яраляна
Тигран
ирзоян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
. 7.
Հատակագծում
Քաղաքաշինություն
Լանդշաֆտային
այգեպուրակային
ճարտարապետություն
Градостроительство
Ландшафтная
Բիանջյան
Հայկ
Ինչո՞ւ
Երևանում
այսօր
մեծություններ
ծնվում
..
որովհետև
միջավայրը
դրան
նպաստում
» : [
Հարցազրույց
լուսանկ
Բիանջյանի
Գրի
առավ
Արամյանը
] // 168
. – 2013. – 27-28
12:
Цветкова
Игра
света
цвета
О фирме
худож
витражей
Гласс
мес
Вера
Цветкова
Деловой
экспресс
. – 2013. – 28
иЭня
75/76
Գեղանկարչություն
Գրաֆիկա
Փորագրանկար
Живопись
Графика
ГравЭра
Ալեքյան
Ալեք
Արվեստն
եղանակ
ստեղծում
Հարցազրույց
գեղանկ
Հայաստանի
միության
անդ
Ալեքյանի
առավ
Լաճիկյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 28
ելյան
Աշոտ
ուրվական
շրջում
Եվրոպայում՝
իսլամի
ուրվականը
» : [
Հարցազրույց
գեղանկ
Առաքելյանի
առավ
Սարգսյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 21-24
հունիսի
Բադալյան
Մելանյա
ԱրտՎալեն
գեղանկ
.]
Վարուժան
Վարդանյանի
ծննդյան
ամյակին
Մելանյա
Բադալյան
. – 2013. – 28
Բադալյան
Մելանյա
ձայնի
նկարիչը
«Գաֆեսճյան
կենտրոնում
բացված
Կալենցի
Գույնը
ջ
ցուցհ
մասին
Մելանյա
Բադալյան
. – 2013. – 22
. –
Բարսեղյան
Հայկ
Միևնույն
վրձինը
չորանում
: [
Հարցազրույց
գեղանկ
Բարսեղյանի
հետ
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013.
հունիսի
Գուարչ
Գոնսալո
Հույսի
Հարցազրույց
իսպանացի
գեղանկ
Գուարշի
Գրի
առավ
Ջանիկյանը
Գրակ
թերթ
. – 2013. –
1, 5:
Երվանդյան
Լևոն
ի
գույնի
ներդաշնակ
համադրություն
Գեղանկ
Լաճիկյանի
մասին
Լևոն
Երվանդյան
Օրակարգ
. – 2013. – 19
Թադևոսյան
Հրանտ
Հավիտենականության
բնակիչը
Հարցազրույց
գեղանկ
Թադևոսյանի
առավ
Սարդարյանը
Հայացք
. – 2013. – 31
մայիսի
. –
Ժանսեմ
Ժանի
Աշխարհում
կես
միլիոն
եվրո
գնահատված
նատյուրմորտը
շուտով
կցուցադրվի
»: [
Հարցազրույց
ֆրանսահայ
ավարած
Մատիգնօն
մասնավոր
գալերիայի
մասին
առավ
Ստեփանյանը
. – 2013. – 20-21
11:
Կարապետյան
Վարուժ
նկարես
ինչքան
եվրոպացի
ձևանաս
ամերիկացի
կոսմոպոլիտ
քեզանից
փախչի
Հարցազրույց
գեղանկ
Կարապետյանի
առավ
Սարգսյանը
] //
Իրատես
de facto. – 2013. – 28
– 1
հուլիսի
18:
Եղիազարյան
Ռոզա
Երևանյան
հետք
Քանդակագործ
Երևանցու
մասին
] /
Ռոզա
Եղիազարյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. –
մայիսի
-7
22-23. –
Նույնը՝
АрутЭнян
Мастер
страны
солнца
Памяти
скульптора
АрутЭняна
АрутЭнян
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
. –
Цветкова
Скульпторы
для
интерьера
Спартака
Геворгяна
Цветкова
Деловой
экспресс
. – 2013. – 29
иЭня
. –
Քանդակագործ
նկարիչ
Նիկողոսյանի
ծննդյան
ամյակի
առիթով
летиЭ
скульптора
художника
Никогосяна
Եղիազարյան
Արվեստը՝
հոգու
բացահայտման
ճանապարհ
Եղիազարյան
Եթեր
. – 2013. – 17-23
. –
Նիկողոսյան
Նիկոլայ
Ազատությունը
նշանակում՝
կուրծք
ծեծել
Հարցազրույց
քանդակագործ
Նիկողոսյանի
առավ
Սարգսյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 20-21
. –
12:
Микаэлян
Карэн
Никогосян
который
считает
себя
состоявшимся
художником
О выст
художника
скульптора
госяна
Карэн
Микаэлян
Новое
время
. – 2013. – 15
иЭня
. 8.
Գեղարվեստական
փորագրում
քարի
մետաղի
Կնքագիտություն
սֆրագիստիկա
Художественная
резьба
камнЭ
металлу
Сфрагистика
Բադալյան
Մելանյա
Գալֆայան
ընտանիքի
հավաքածուի
արժևորումը
: [
Նախիջևանագետ
հայագետ
Այվազյանի
Մշակութային
արժեքների
Գալֆաեան
հավաքածոյի
արձանագիր
իրերը
գրքի
մասին
] /
Մելանյա
Բադալյան
. – 2013. – 21
Նկարչություն
ագրություն
տեկորատիվ
կիրառական
արվեստ
Գեղարվեստական
արհեստներ
տիզայն
Рисование
черчение
Декоративно
искусство
Художественные
промыслы
Дизайн
Հովհաննիսյան
Նժդեհ
տիզայնը
արվեստ
այն
թիրախ
ունի
Հարցազրույց
իրանահայ
դիզայներ
Հովհաննիսյանի
առավ
Հովսեփյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 5
. –
Մագումյան
Հայացք
ճապոնական
մշակույթին
Իկեբանա
Մագումյան
. – 2013. – 15
Հավելված՝
ակույթ
». –
Ճարտարապետություն
Архитектура
Ադամյան
Սոնա
Ճարտարապետ
Նարեկ
Սարգսյանի
օղակաձև
մտածելակերպը
գերազանցում
հազար
հեկտարը
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2013. – 14
հունիսի
Հարությունյան
Հասմիկ
Գլխավոր
ճարտարապետի
դեմ
գործ
հարուցվում
Նարեկ
Սարգսյանի
դեմ
Թրանսփերենսի
ինթերնեյշընըլ
դատախազ
ներկայացրած
դիմումի
մասին
Հասմիկ
Հարությունյան
//
. – 2013. – 28
հունիսի
Մինասյան
Մենք
սխալներ
թույլ
տվել
թղթի
այլ
քաղաքի
սրտում
Հարցազրույց
ճարտարապետների
միության
Մինասյանի
առավ
Խաչատրյանը
Իրատես
de facto. –
2013. – 4-6
Ոսկանյան
Պետրոս
Մերօրյա
Հերոստրատը
կամ
այստեղով
անցել
ճարտարապետ
Նարեկ
Սարգսյանը
Պետրոս
Ոսկանյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 15
հունիսի
Պապյան
Սիրանույշ
Ինչու՞
ենք
խուսափում
բյուզանդական
ազդեցությունից
ԲՀԿ կուս
առաջնորդ
Ծառուկյանի
միջոցներով
կառուցված
Հովհաննես
եկեղեցու
ճարտարապետ
Ղուլյանի
զրույցի
մասին
] /
Սիրանույշ
Պապյան
Ժամանակ
. – 2013. – 8
. –
Պապյան
Սիրանույշ
Կարծես
Ռոբերտ
Քոչարյանի
երիտասարդների
պալատն
Երիտասարդ
պալատը
քանդելու
շուրջ
ճարտարապետ
Պողոսյանի
դիտարկումների
մասին
Սիրանույշ
Պապյան
//
Ժամանակ
. – 2013. – 21
հունիսի
Սարգսյան
Նարեկ
տրամադրվածությունը
ինչ
նշանակում
Հարցազրույց
Երևանի
ճարտարապետ
Սարգսյանի
առավ
Սարիբեկյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 12
հունիսի
. –
муляжи
подлинный
Ереван
Беседа
Междунар
акад
архит
Ивановым
архит
Еревана
Записал
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
. 2.
Պլաստիկ
արվեստներ
Пластические
искусства
Քանդակագործություն
Скульптура
եքյան
Արա
Պրն
Սահակշվիլի
մեր
քաղաքի
քանդակների
հեղինակը
հայ
Արա
Ալեքյանն
Հարցազրույց
քանդակագործ
Ալեքյանի
առավ
Ստեփանյանը
ժամ
. – 2013. – 27-28
10:
Վարդանյան
Լևոն
Հրապարակի
պրոբլեմները
կույրին
տեսանելի
Հարցազրույց
Երևանի
քաղաքապետարանի
ճարտարապետ
հանձնաժող
անդ
ճարտարապետ
Վարդանյանի
առավ
Մաթևոսյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 4
Վեզիրյան
Գոհար
Նարեկ
Սարգսյանի
դառը
մանկության
հետևանքները
: [
մտավորականների
քաղ
գործիչների
տեսակետների
մասին
Գոհար
Վեզիրյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 1
Джангиров
Площадь
Республики
прикрываясь
думанными
проблемами
Джангиров
Деловой
экспресс
. – 2013. –
иЭня
Калашян
Сашур
может
может
мэрия
закону
Стоит
проводить
такой
конкурс
Сашур
Калашян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
Меликсетян
Конкурс
ассенизаторов
Меликсетян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 4
иЭня
Պատմության
մշակույթի
հուշարձանների
պահպանություն
памятников
истории
туры
Ադամյան
Սոնա
350
մտավորականներ
դիմել
ԼՂՀ
նախագահներին
Գանձասարի
վանք
համալիրի
մասին
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2013. – 25
Ադամյան
Սոնա
Պողոս
Պետրոս
եկեղեցին
առավել
վտանգված
հուշարձաններից
Սոնա
Ադամյան
Հրապարակ
. – 2013. – 15
Թաթոյան
Ռուզան
Հուշարձան
շենքերն
ունեն
պահպանական
Ռուզան
Թաթոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 26
հունիսի
Ուրիշի
փառքի
դնում
իրենց
անունն
Հարցազրույց
Հուշարձաններ
վերականգնող
ճարտարապետների
ասոցիացիայի
Սողմոնյանի
առավ
Եղիազարյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 12
հունիսի
. –
Кананова
Нора
Нахиджеван
его
памятники
книгах
известного
арменоведа
Арама
Айвазяна
Нора
Кананова
//
Голос
Армении
– 2013. – 13
иЭня
рзоян
памятников
угрозой
вклЭчая
церковь
Геворка
Париже
Тигран
Мирзоян
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Мкртчян
Маленькая
она
: [
Капутан
Котайк
марза
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
. 5.
Зара
Гранд
грандиозный
подарок
Зара
Геворкян
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
. 1, 3.
Джангиров
громкой
тихой
реконструкции
центра
Еревана
Джангиров
//
экспресс
. – 2013. – 14-21
иЭня
Мирзоян
Лики
Еревана
: [
градостр
Тигран
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
. 3.
Հանրապետության
հրապարակի
վերակառուցման
նախաձեռնության
մասին
инициативе
реконстрикции
Республики
Անգալադյան
Ռուբեն
Հրապարակը
պետական
մրցանակ
ստացել
ունի
հեղինակներ
հեղինակային
իրավունք
Հարցազրույց
մշակութաբան
հրապարակախոս
Անգալադյանի
Գրի
առավ
Մինասյանը
Առավոտ
. – 2013. – 4
հունիսի
. –
Գասպարյան
ուղղակի
վատ
բան
գուշակում
…» :
Ճարտարապետների
միության
Մինասյանի
կարծիքի
մասին
Գասպարյան
Անկախ
. – 2013. – 6-13
Խաչատրյան
իրա
սխալներին
նորերը
չավելացնենք
Ճարտ
միության
Մինասյանի
տեսակետի
մասին
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6
հունիսի
Խաչատրյան
Նաիրա
Մայրաքաղաքը
օլիգարխներինը
Քանդակագործ
Թոքմաջյանի
կարծիքը
մայրաքաղաքի
կենտրոնի
վերակառուցման
շուրջ
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 15
Հակոբյան
Արմեն
Մեր
հրապարակը
գլուխ
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
արհ
. – 2013. – 1
. –
1, 5:
Հովհանիսյան
Լիլիթ
Հանրապետության
հրապարակ
վերակառուցե՞լ
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. –
2013. – 7-14
. –
8. –
Նույնը՝
Մկրտչյան
Գագիկ
Նարեկ
Օրուելը
Գագիկ
Մկրտչյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 28
հունիսի
1, 2:
Սարգսյան
Նարեկ
Որևէ
կառույցի
իրականացման
մասին
առայժմ
չկա
Նարեկ
Սարգսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
Սարիբեկյան
Գայանե
Թմբուկի
գաղափարը
Սարգսյանին
հանգիստ
տալիս
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2013. – 1
Վանեսքեհյան
Էդիկ
Փայփայենք
հրապարակը
բան
չքանդենք
Հարցազրույց
Վանեսքեհյանի
հետ
առավ
Եղիազարյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 29
հունիսի
. –
Ճշգրիտ
մեխանիկա
Точная
механика
Բաբախանյան
Վարուժան
Հայ
երիտասարդները
բացառիկ
ժամացույցներ
արտադրում
Հարցազրույց
Նուրի
ժամացույցների
ընկ
անդ
Բաբախանյանի
առավ
Արամյանը
ժամ
2013. – 22-24
հունիսի
7:.
Շինարարություն
Շինանյութեր
Շինմոնտաժային
աշխատանքներ
Строительство
Строительные
Строительно
монтажные
Միքայելյան
Վանքի
ձորակը
դրախտավայրի
վերածվում
Արցախում՝
հայտնի
ործարար
բարերար
Հայրապետյանի
նախաձեռն
կառուցվող
ռազմ
ուսումնարանի
մասին
տավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 19
Хачатурян
Сейсмология
сейсмостойкое
строительство
центре
внимания
Гаянэ
Хачатурян
Армении
иЭня
ԱՐՎԵՍՏ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊՈՐՏ
ИСКУССТВО
ФОТОГРАФИЯ
ИГРЫ
СПОРТ
7.01/.097
Արվեստի
տեսություն
պատմություն
Արվեստի
ընդհանուր
հարցեր
ория
искусства
Общие
искусства
Արիստակեսյան
Կարեն
Հայաստանում
Հայաստանն
այնպես
ներկայացնում
այն
պետական
մակարդակի
մրցույթ
» :
Հարցազրույց
Հայաստան
գործակալ
տնօրեն
Արիստակեսյանի
առավ
Եղիազարյանը
] //
Իրավունք
. – 2013. – 19-20
Бараказян
Арсен
Книга
городе
детства
: [
выходе
свет
искусствоведа
АрутЭняна
дожники
Судьбы
Музы
”] /
Арсен
Барказян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Հատակագծում
Քաղաքաշինություն
Լանդշաֆտային
այգեպուրակային
ճարտարապետություն
Градостроительство
Ландшафтная
Սարուխանյան
Պետրոս
Գեղեցիկը
տրամադրող
ապրեցնող
Բակերի
բարեփոխման
ծրագրի
մասին
Պետրոս
Սարուխանյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 11
Հովհաննիսյան
Օֆելյա
Փորձաքննության
ժամանակ
նմուշները
ժամկետա՞նց
: [«
Նարինե
կաթնաթթվային
մթերք
», «
Նարինե
բակտերիալ
խտանյութ
արտադրատեսակների
արտադր
կանխման
վերաբերյալ
գյուղատնտ
նախարար
սննդամթերքի
անվտանգ
ծառայ
ստուգումների
մասին
Օֆելյա
Հովհաննիսյան
// 168
. – 2013. – 27-28
Даниелян
Наше
видение
будущего
быть
бесспорным
лидером
производства
безалкогольной
продукции
армянском
рынке
” :
Беседа
гендир
. “Coca Cola”
иеляном
Записал
Арзуманян
Деловой
экспресс
. – 2013. – 29
иЭня
Самвелян
ценятся
вина
аборигенных
сортов
винограда
Беседа
дир
винодельч
предприятия
“Wine House”
Самвеляном
Записал
Ванецян
Деловой
экспресс
. – 2013. – 7-14
иЭня
. –
665/667
ճարպերի
մոմերի
նավթամթերքների
տեխնոլոգիա
Սիլիկատային
արտադրություն
Ներկանյութերի
լաքաներկերի
արտադրություն
жиров
сков
нефтепродуктов
Силикатное
производство
Производство
лакокрасочных
материалов
Гезалян
Лиана
Пошлина
дороже
местного
производства
? : [
предприятии
Ретине
Норуйт
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. –
2013. – 1
иЭня
. 3.
Արդյունաբերության
արհեստների
տարբեր
ճյուղեր
Մեխանիկական
տեխնոլոգիա
Различные
промышленности
ремесла
Механическая
технология
Բարձրմոլեկուլային
նյութերի
արդյունաբերություն
Промышленность
высокомолекулярных
веществ
Խաչատրյան
յանե
Նաիրիտի
գործն
ուզում
կոծկե՞լ
Գայանե
Խաչատրյան
// 168
. – 2013. – 27-28
Восканян
Нетканные
материалы
экономический
фактор
: [
необходимости
созд
отрасли
переработке
полимер
отходов
] /
Патвакан
Восканян
Мост
. – 2013. – 27
иЭня
. –
Прилож
газ
Голос
Армении
”. – 2013. – 27
иЭня
. –
Շիրինյան
Նաիրի
Բաղդասարովն
զբաղվում
վնասարար
գործունեությամբ
: [«
Արմավիա
ավիաընկ
նախկին
սեփականատիրոջ
մասին
Նարինե
Շիրինյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
. –
6. –
Նույնը՝
ռուս
Արմավիան
պետությանը
պարտք
միլիարդ
400
միլիոն
դրամ
Սիմոնյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 13
Цатурова
Ася
национальных
авиаперевозчика
Ася
Цатурова
//
Новое
время
. – 2013. – 8
иЭня
. –
րտադրության
կազմակերպում
Ձեռնարկությունների
էկոնոմիկա
Առևտրի
կազմակերպումը
տեխնիկան
Организация
производства
предприятий
Организация
техника
торговли
Շուկա՝
ընտրություններին
ապահոված
ձայների
դիմաց
Երևանի
բացօթյա
առևտրի
կետերի
անհուսալի
վիճակի
մասին
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 27
հունիսի
Եգանյան
Արմեն
Միջոցներ
կան
վարկառուներ
չկան
Հարցազրույց
նախարար
րկատիր
զարգացման
վարչ
Եգանյանի
Անկախ
. – 2013. – 20-27
հունիսի
Ванецян
верен
избранной
традиции
О компании
реализации
электр
техники
] /
Ванецян
Деловой
экспресс
. – 2013. – 24-
иЭня
Քիմիական
տեխնոլոգիա
Քիմիական
արդյունաբերություն
Հարակից
ճյուղեր
Химическая
технология
Химическая
промышленность
Родственные
663/664
Մանրէակենսաբանական
արտադրություններ
արդյունաբերություն
Микробиологические
производства
мышленность
Ասլանյան
Մենք
այն
ենք
ուտում
ենք
ենք
ուտում
ՀՀ-ում
անվտանգ
սպառողի
իրավունքների
պաշտպան
մասին
Թագուհի
Ասլանյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
հուլիսի
18. –
Նույնը՝
ռուս
Հովհանիսյան
Լիլիթ
Տաքսի
նստելիս
չգիտենք՝
ինչպես
մեզ
խաբելու
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
հուլիսի
15. –
Նույնը՝
ռուս
Մելքոնյան
Արմենուհի
Երևանի
մետրոպոլիտենի
վերականգնումը
կշարունակվի
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 21
Մելքոնյան
Արմենուհի
Օդային
փոխադրումների
ոլորտն
ազատականացվում
ՀՀ կառավար
առընթեր
քաղ
ավիացիայի
վարչ
Մովսեսյանի
արզաբանումների
մասին
Արմենուհի
Մելքոնյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 7
հունիսի
. –
Չատինյան
Արմենակ
Հանուն
ցածր
եկամուտներով
սոցիալական
խմբերի
Մետրոպոլիտենի
վերակառուցման
ծրագրին
մլն
կուղղվի
Արմենակ
Չատինյան
//
Օրակարգ
. – 2013. – 20
հունիսի
Չատինյան
Արմենակ
Օդը
կբացվի
փուլերով
Օդ. փոխադրումների
ազատականացման
մասին
Արմենակ
Չատինյան
//
Օրակարգ
. – 2013. – 7
հունիսի
1, 4:
Սարգսյան
Արամ
Մեր
դրոշով
պետք
ստեղծենք
վիաընկերություն
ՀՀ քաղավիացիայի
վարչ
նախկին
Պետրոսյանի
առաջարկի
մասին
Արամ
Սարգսյան
ժամ
. – 2013. – 11-12
Арамян
Одно
сразу
О пробл. гражд
Арамян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
. 2.
Мирзоян
Тормозной
путь
грузового
состава
О состоянии
ЮКЖД
Тигран
Мирзоян
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
«
Արմավիա
ավիաընկերության
սնանկացման
մասին

банкротстве
авиокомпании
Армавиа
Բաբայան
Նելլի
Կտեղավորվի՞
Արմավիան
առողջացման
սխեմայի
մեջ
Հանր
խորհուրդն
ուզում
առողջացնել
Արմավիան
իսկ
Բաղդասարովը
ուզում
վերադառնալ
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. – 2013. –
Բեգլարյան
Հայաստանն
անցնում
օդային
շուկայի
ազատականացմանը
Բեգլարյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 7
հունիսի
. –
Մարիամ
Հայաստանն
այնքան
հետամնաց
երկիր
մեկ
սեփական
վիաընկերություն
ունենալ
չի՞
կարող
Քաղաքացիական
ավիացիայի
վարչ
Մովսիսյանի
դիտարկումների
մասին
Մարիամ
Գրիգորյան
//
Ժամանակ
. – 2013. – 11
Ձեռնարկությունների
կառավարում
Արտադրության
կազմակերպում
Առևտուր
տրանսպորտ
предприятиями
Организация
производства
транспорт
Էլեկտրակապ
կազմակերպում
շահագործում
эксплуатация
Ամիրխանյան
Վագա
Արմենտելի
փառահեղ
ավանդույթները
Ամիրխանյան
Հրապարակ
. – 2013. – 7
. –
Պյատախին
Անդրեյ
Այս
փուլում
MNP-
առանցքային
ծառայությունը
որը
բաժանորդին
Հարցազրույց
Արմենտելի
գործադիր
րեն
Պյատախինի
Գրի
առավ
Չատինյանը
] //
Օրակարգ
. – 2013. – 28
հունիսի
Պոլիգրաֆիական
արդյունաբերություն
Պոլիգրաֆիական
ձեռնարկություններ
Հրատարակչություններ
Գրքի
առևտուր
Полиграфическая
промышленность
Полиграфические
Издательства
Книжная
торговля
Նազարյան
Լուսինե
Հայ
գրատպությունը՝
ճիշտ
ճանապարհին
Մշակույթի
նախ
հրատ
գործի
կենտրոնի
տնօրեն
բանաստեղծ
մանկագիր
Միլիտոնյանի
ամփ
գրքարվեստի
հանրապետ
նակաբաշխ
արդյունքների
շուրջ
Լուսինե
Նազարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 7
հունիսի
Տրանսպորտն
ամբողջությամբ
Տրանսպորտային
սպասարկում
Փոխադրումների
կազմակերպում
կառավարում
Փոստային
կապ
целом
Транспортное
обслуживание
Организация
Почтовая
связь
Աբրահամյան
Մառա
Մարտական
մեղուն՝
մեր
երկնքի
պաշտպան
«Էրեբունի
ավիաբազայի
հրամանատար
փոփոխ
մասին
] /
Մառա
Աբրահամյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
. –
Նույնը՝
ռուս
Զախարյան
Քաղաքապետարանը
աշխատում
Հանր
տրանսպորտի
խնդրի
մասին
Աննա
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. –
2013. – 21
Խառատյան
Մարինե
Գագիկ
Բեգլարյանին
Հովիկ
Աբրահամյանին
պատկանող
մասնակցեցին
մրցույթին
Հյուսիս
ավտոկայանում
կայացած
միջքաղաք
գյուղ
շարք
երթուղիների
մրցույթի
մասին
Մարինե
Խառատյան
Ժամանակ
. – 2013. – 11
հունիսի
Միքայելյան
ծրագեր
սահմանամերձ
գոտում
Արաքսի
հավակնում
դառնալ
Արցախի
հացահատիկի
շտեմարանը
տավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 25
Այգեգործություն
Պտղաբուծություն
Садоводство
Բեգլարյան
Կարկուտը
ծեծած
տեղն
ծեծում
Ծիրանի
մթերման
կապված
խնդիրների
մասին
] /
Բեգլարյան
Հայոց
աշխարհ
. –
2013. – 26
Ոսկանյան
Գրիգոր
րանի
հեղափոխությունը
հասունանում
Ոսկանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 25
հունիսի
Սարգսյան
Արամ
Ծիրանի
խնդիրը՝
ծիրանի
հայրենիքում
կամ՝
Ինչու՞
դժգոհում
արմավիրցիները
–2 : [
գյուղնախարարին
ուղղված
գյուղացիների
բողոքի
մասին
Արամ
Սարգսյան
ժամ
. – 2013. – 25-26
Անասնապահական
մթերքներ
животноводства
Цатурова
Ася
Посмотрите
сколько
стоит
газине
минеральная
вода
сколько
оит
молоко
поймете
суть
претензий
крестьян
Ася
Цатурова
//
Новое
время
. – 2013. – 13
иЭня
. 1, 4.
Միջատների
բազմացում
Մեղվաբուծություն
Շերամապահություն
насекомых
Пчеловодство
Баджинян
Сергей
Эти
удивительные
пчелы
О пользе
продуктов
пчеловодства
Сегрей
Баджинян
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Որսորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Рыбное
хозяйство
Рыболовство
Բաբայան
ելլի
Կառավարությունը
ձկնաբուծությունն
մոնոպոլացնում
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. – 2013. – 25
. –
Бишарян
Рузанна
Сиг
тарелке
О бесконтрол
севан
Рузанна
Бишарян
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Գալստյան
Սամվել
երկու
նախարարների
ամենօրյա
վերահսկողության
արդյունքը
Հարցազրույց
գյուղատնտ
փոխնախ
Գալստյանի
առավ
Ազարյանը
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. –
հունիսի
5:
Զաքարյան
Արամ
Կարկուտի
մասին՝
ընդամենը
երկու
նախադասություն
Արամ
Զաքարյան
Հրապարակ
տավթյան
Արման
Լոռեցիաբար
մշտապես
օրախնդիր
Արման
տավթյան
Լուսանցք
. – 2013. – 24-30
մայիսի
2, 7:
Թունյան
Բաբկեն
չպե՞ս
պաշտոնյաները
շոկի
մատնում
ԱՄՀ
ներկայացուցիչներին
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 29
Կարայան
Համլետ
Գրոհել
կարկուտին
կամ
նրանից
պաշտպանվել
Համլետ
Կարայան
Առավոտ
. – 2013. – 7
Հովսեփյան
Ռոբերտ
կայաններն
փոստ
տվել
Հարցազրույց
Մթնոլորտային
երևույթների
ակտիվ
ներգործության
ծառայություն
ՄԵՎԱՆԾ
տնօրեն
Հովսեփյանի
Աղբալյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 1
հունիսի
Պապյան
Սիրանույշ
Կարկուտից
հետո
Արմավիրում
համատարած
արտագաղթ
Սիրանույշ
Պապյան
Ժամանակ
Ցուցաբերվելու
առարկայական
օգնություն
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
հունիսի
1, 2:
Арамян
Помощь
запоздает
после
Армавира
придет
Лори
Арамян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
тчян
Град
Марина
Мкртчян
Армении
. –
2013. – 4
иЭня
. 2.
Фермерам
Армавира
выделена
помощь
//
Республика
Армения
– 2013. – 7
иЭня
. 1, 2.
տաշտավարություն
տաշտային
մշակաբույսեր
Полеводство
культуры
Մելքոնյան
Արմենուհի
Խորդենի
այն
կարող
եկամտի
լավ
աղբյուր
դառնալ
Մշակաբույս
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 22
Միքայելյան
Արցախում
մեկնարկել
ցահատիկների
տավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 18
Թարփոշյան
Վասակ
Ջրի
սակագինը
կնվազի
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 14
հունիսի
. –
Арзуманян
Вода
доходит
потребителей
О работах
замене
водопровод
труб
Арзуманян
Деловой
экспресс
. – 2013. –
иЭня
. 8.
Папоян
Ваге
Эффективность
потери
–95%,
или
одолеть
нечистуЭ
силу
О позиции
Армводоканала
прогр
”] /
Папоян
лос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
Գյուղատնտեսություն
Անտառային
տնտեսություն
Որսորդություն
Ձկնային
տնտեսություն
Сельское
хозяйство
Лесное
хозяйство
Рыбное
хозяйство
Գյուղատնտեսություն
Сельское
хозяйство
631.1
Գյուղատնտեսական
արտադրության
կազմակերպում
կառավարում
Организация
сельскохозяйственным
производством
Գասպարյան
Արման
Մթերման
պահանջարկը
նվազել
Գյուղատնտ
մթերքների
տոնավաճառների
մասին
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
հունիսի
. –
Շախնազարյան
անա
Զարգացման
միտումը
շարունակվում
ՀՀ գյուղատնտ
նախարար
անասնաբուժ
անասնաբուծ
վարչ
պետ
Հովհաննիսյանի
հարցազրույցի
մասին
Լիանա
Շախնազարյան
Ագրոլրատու
. – 2013. – 25
հունիսի
Շախնազարյան
Լիանա
Վերաբացվեց
գյուղատնտեսական
մթերքների
առաջին
տոնավաճառը
Լիանա
Շախնազարյան
Ագրոլրատու
2013. – 15-25
հունիսի
Ջավադյան
Գերխնդիր
հրատապ
լուծում
պահանջում
Գյուղատնտ
բարեփոխումների
մասին
] /
Ջավադյան
//
գրոլրատու
. – 2013.
հունիսի
հուլիսի
5, 6:
Կարկտահարությունից
տուժած
համայնքների
խնդիրների
մասին
марзов
пострадавших
Ավչյան
Հակակարկտային
կայանների
գործունեությունը
գյուղաջակցության
ոլորտի
չարաշահում
Ավչյան
Անկախ
. –
2013. – 13-20
հունիսի
Ջամալյան
Երկար
սպասված
նախաձեռնություն
Հայաստան
հիմնադրամի
միջոցներով
կհիմնանորոգվի
Վարդենիս
Մարտակերտ
ավտոմայրուղին
տավիթ
Ջամալյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 20
Սարուխանյան
Պետրոս
Կհիմնանորոգվի
շուրջ
երեսուն
փողոց
Պետրոս
Սարուխանյան
Հայաստանի
Հանրապետ
Սիրունյան
Լիանա
Միլիոններ՝
ճանապարհների
համար
Ճանապարհաշին
մասին
Լիանա
Սիրունյան
Հայաստանի
զրուցակից
– 2013. – 14-21
Նույնը՝
Лиана
Север
Если
дороги
делали
качественно
надолго
Мнение
руководителя
Директорат
автомобильных
Кочиняна
Лиана
Гезалян
//
Республика
Армения
. – 2013. – 20
иЭня
626/627
Հիդրոտեխնիկական
մելիորացիոն
շինարարություն
Ջրային
ուղիներ
նավահանգիստներ
Ջրամբարներ
Ամբարտակներ
Гидротехническое
мелиоративное
строительство
Водные
пути
Водохранилища
Плотины
Ավչյան
Ջրամբարներ
կառուցելու
ծրագրերը
ցել
թղթի
Գևորգ
Ավչյան
//
Անկախ
. – 2013. – 27
հունիսի
Բաբայան
Նելլի
տիլիջանի
դպրոցի
համար
գտնում
կարևոր
ջրամբարի
համար՝
Եղվարդի
ջրամբարի
կառուցման
անհրաժեշտ
մասին
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. – 2013. – 12
Սանիտարական
տեխնիկա
Ջրամատակարարում
Լուսատեխնիկա
Санитарная
техника
Водоснабжение
Канализация
Светотехника
Ասատրյան
Մերուժան
Մեծ
մեծ
խոստումներից
հետո
ւյն
ճահիճը
նույն
տեղում
Հարցազրույց
Երևան
ՁՕԸ
տնօրեն
Ասատրյանի
առավ
Սուքիասյանը
Իրավունք
հետաքնն
2013. – 12-13
հունիսի
5:
Ավչյան
Ջրի
մեր
դռանն
չոքելու
Ավչյան
Անկախ
. – 2013. – 20-27
Թարփոշյան
Վասակ
Բնակչության
համար
ջրի
սակագինը
նվազեց
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 22
. –
Арамян
Среднесваренный
тариф
Новые
сказки
газе
Арамян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. –
Борисов
Закавказский
газовый
перекресток
Борисов
//
Деловой
экспресс
. – 2013. – 21-28
иЭня
. 2.
Ерканян
Артем
Если
газ
карману
Артем
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 29
иЭня
. –
Маргарян
Рубен
Блеф
горького
похмелья
О “готовности
ербайджана
подаче
газа
Армении
] /
Рубен
Маргарян
Голос
Армении
2013. – 13
иЭня
Меликсетян
Имидж
наш
счет
О готовности
Азербайджана
подаче
газа
Меликсетян
Армении
. – 2013.
иЭня
. 1, 2.
Мкртчян
кого
работаете
дяденьки
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
Цатурова
Ася
АрмРосгазпроме
армянской
танется
лишь
страна
пребывания
Ася
Цатурова
Новое
время
. – 2013. – 20
иЭня
. –
Լեռնային
Ավագյան
Հրաչյա
Ոսկու
արծաթի
պաշարները
Հայաստանում
Հրաչյա
Ավագյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 13
հունիսի
Ինժեներական
կառույցների
շինարարություն
Строительство
инженерных
сооружений
Մելքումյան
Միքայել
300000
զոհ՝
Երևանում
եթե
լինի
բալանոց
երկրաշարժ
Հարցազրոյց
Սեյսմակայուն
հայկ
սոցիացիայի
Մելքումյանի
հետ
առավ
Ավագյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 29
հունիսի
հուլիսի
Տրանսպորտային
կապի
շինարարություն
Ճանապարհային
շինարարություն
Строительство
транспортных
коммуникаций
Дорожное
строительство
Մնացականյան
Ովքե՞ր
ի՞նչ
ուզում
Հյուսիս
հարավ
ճանապարհային
ծրագրից
Մնացականյան
Ժամանակ
. – 2013. – 8
Հայկ
Գազ
տալիս
մինչև
վերջ
Հայկ
Գևորգյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 7
Թունյան
Բաբկեն
Ինչպես
Գազպրոմը
հերթական
անգամ
ծակեց
իշխանություններին
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 29
հուլիսի
Խաչատրյան
Արթուր
Որոշ
տնտեսվարողներ
թանկացումը
պատրվակ
դարձրած
կամայական
առաջարկում
իրենց
ծառայությունների
արտադրանքի
դիմաց՝
ավելացնելով
սեփական
շահույթը
վերահսկվում
Հարցազրույց
Հայռուսգազարդ
Սյունիքի
տնօրեն
Խաչատրյանի
հետ
առավ
տավթյանը
Սյունյաց
երկիր
. –
2013. – 1
հունիսի
. –
Համազասպյան
Վահան
Գազի
թանկացումները
Հայաստանի
հելիոֆիկացիան
Համազասպյան
. – 2013. – 18
. –
Մանուկյան
Հրայր
ՀայՌուսգազարդի
պարադոքսը
ինչպե՞ս
մեծացնել
շահույթն
վնաս
ցույց
տալ
Հրայր
Մանուկյան
Ժամանակ
. – 2013.
հունիսի
եսրոբյան
Հարություն
Գազպրոմի
առաջարկած
գազի
վաղուց
շուկայական
քաղաքական
Հարցազրույց
կառավարման
փորձագետ
թեկն
Մեսրոբյանի
հետ
առավ
Մարտիրոսյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 29
հունիսի
. –
Արմեն
Իրանական
գազը
կարող
այլընտրանք
լինել
ռուսականին
Հարցազրույց
Հայաստանի
էներգ
պաշարների
նախ
Մովսիսյանի
հետ
Օրակարգ
. – 2013. – 26
հունիսի
շիկյան
Գարեգին
Ռուսաստանը
այդ
արդեն
գրավել
մեր
տնտեսությունը
» : [
Հարցազրոյց
խմբակց
գործարար
պատգ
Նուշիկյանի
առավ
Խառատյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 20
Չատինյան
Արմենակ
ԱՄՀ
դեմ
գազի
սուբսիդավորմանը
Արմենակ
Չատինյան
//
Օրակարգ
. – 2013. – 4
Չատինյան
Արմենակ
Գազի
ուրվականը
Մինսկում
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 4
ինյան
Արմենակ
Գազպրոմն
այլ
բան
ասում
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 28
1, 5:
Չատինյան
Արմենակ
Վաճառել՝
Որոտանի
հէկը
կարող
դառնալ
գազի
սուբսիդավորման
զոհը
Արմենակ
Չատինյան
//
Օրակարգ
– 2013. – 6
. –
տուր
բիզնես
Սիմոնյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 21
Վարդանյան
Վահան
րասիական
անայլընտրանք
Վահան
Վարդանյան
Հայացք
. – 2013. – 14
621.3
Էլեկտրատեխնիկա
Գասպարյան
Անի
Սպառողները
տեղյակ
չեն
հանրային
ծառայությունների
ոլորտում
իրենց
իրավունքներից
Հայաստանի
էլեկտրացանցեր
հոսանքի
անջատումների
մասին
Գասպարյան
Անկախ
. – 2013. – 20-27
հունիսի
1, 5:
Цатурова
Ася
суточном
энергоколлапсе
дрянных
кабелях
тарифах
О заявлении
гендир
Армянские
электросети
] /
Ася
Цатурова
//
Новое
время
. – 2013. – 15
иЭня
. 4.
621.4/.6
Ջերմային
շարժիչներ
ոգեմեքենաներից
շոգետուրբիններից
):
Պնևմոէներգետիկա
Հեղուկների
գազերի
փոխադրումը
բաշխումը
պահումը
паровых
машин
паровых
турбин
).
Пневмоэнергетика
Транспортирование
распределение
жидкостей
газов
Ռուսական
գազի
սակագնի
բարձրացման
շուրջ
Вокруг
повышения
тарифов
российский
Ավչյան
Ռուսաստանի
զենքագազային
ճնշումները
շարունակվում
«Հայռուսգազարդի
բաժնետոմսերի
վաճառման
մասին
Ավչյան
Անկախ
. – 2013. – 27
հունիսի
հուլիսի
Բաբայան
Նելլի
Հանձնաժողովը
միաձայն
թանկացրեց
գազն
էլեկտրաէներգիան
Հանր
ծառայ
կարգավորող
հանձնաժողովի
նիստի
մասին
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. – 2013. – 8
Բաբայան
Նելլի
Մեր
բաժնեմասը
Գազպրոմին
սուբսիդավորվելու՞
դիմաց
ԱԺ ՀՅտ
խմբակց
անդ
տեսագետ
Մինասյանի
դիտարկումները
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. – 2013. – 21
Բեգլարյան
Գազպրոմը
հասցնում
մասնաբաժինը
100
տոկոսի
Բեգլարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 19
հունիսի
1, 5:
Գաբրիելյան
Էմմա
Երբ
բացառում
ռուսական
մենաշնորհային
դիրքի
թուլացման
հնարավորություններից
: [«
ՀայՌուսգազարդում
պատկանող
վերջին
բաժնեմասը
Գազպրոմին
զիջելու
մասին
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 21
Գալոյան
ման
Արմեն
Մովսիսյանն
այլևս
ադեկվատ
«Հայռուսգազարդ
բաժնետոմսերի
վերաբերյալ
Արման
Գալոյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 19
հունիսի
Միքայելյան
տավիթ
Արցախում
էլեկտրաէներգիայի
արտադրությունը
տավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. –
Սուքիասյան
Խաչատուր
Այլընտրանքային
էներգետիկա
էներգախնայողություն
Հայաստանի
համար
ռազմավարական
Խաչատուր
Սուքիասյան
Շրջապատ
. – 2013. – 25
հունիսի
3, 4:
Арамян
Как
разориться
? : [
арм
энергосистеме
тарифах
Арамян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
Новые
вызовы
нергетики
О 5-ом семинаре
представителей
Интер
Ереване
] //
Новое
время
. – 2013. – 22
иЭня
. 2, 4.
62-1/-9
Մեքենաների
սարքերի
կայանքների
գործընթացների
շինվածքների
առարկաների
բնութագրերը
մասերը
детали
машин
аппаратов
изделий
предметов
Хачатурян
Заглушкя
скважины
Об изобретении
канд
техн
наук
Пепаняна
для
ликвидации
технол
атастроф
Хачатрян
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
Ընդհանուր
մեքենաշինություն
Միջուկային
տեխնիկա
Էլեկտրատեխնիկա
Մեքենաշինության
տեխնոլոգիա
Общее
машиностроение
Ядерная
техника
Электротехника
машиностроения
Հարությունյան
Հասմիկ
Արևային
էներգիան
ընդդեմ
թանկացող
գազի
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2013. – 19
Մելքոնյան
Արմենուհի
շինարարության
թեժ
պահին
կպահանջվի
մինչև
աշխատող
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
– 18
Մելքոնյան
Արմենուհի
տեղադիրքը
ճիշտ
ընտրված
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
Չատինյան
Արմենակ
Որոտանը
երևացել
Նյու
Ամերիկյան
Կոնտուր
գլոբալ
կողմից՝
Որոտանի
հէկերի
համալիրը
շուրջ
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 3
. –
Գեղամ
Մտորումներ
Մեծամորի
թեմայով
Քյուրումյան
. – 2013. – 29
Афян
Виктор
Немного
солнца
холодной
воде
Солнечная
энергетика
нужна
она
армении
сегодня
? /
Афян
Голос
Армении
– 2013. – 11
иЭня
Նահապետյան
Էֆրոսյա
Վերջերս
սեռական
հեղափոխություն
տեղի
ունեցավ
Հարցազրույց
գինեկոլոգ
Նահապետյանի
առավ
Ահարոնյանը
] //
Անկախ
. – 2013. – 13-20
հունիսի
6:
Адамян
Роберт
Афоризмы
Д-ра мед. наук
гинеколога
проф
.,
членкорр
Роберт
Адамян
Новое
время
. – 2013. – 6
иЭня
. –
АрутЭнян
Карла
пробирки
” : [
успехах
Охраны
ери
ребенка
Маргарита
АрутЭнян
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
. 4.
Ինժեներական
Տեխնիկան
ամբողջությամբ
Инженерное
Техника
Նյութերի
փորձարկում
Ապրանքագիտություն
Ուժային
կայանքներ
Ընդհանուր
էներգետիկա
Испытание
материалов
Силовые
станции
Общая
энергетика
Բաբայան
Թամարա
Տնտեսելու
լավագույն
չվատնելն
Հարցազրույց
Վերականգնվող
էներգ
էներգ
արդյունավետ
հիմնադրամի
գործադիր
տնօրեն
բայանի
առավ
Աբրահամյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 31
մայիսի
հունիսի
. –
Նույնը՝
Բաբայան
Նելլի
Գազի
այլընտրանքը
առայժմ
թանկ
էլեկտրաէներգիան
: [
Էներգ
էներգ
ռազմավար
կենտրոնի
մասնաճյուղի
տնօրեն
Սարգսյանի
դիտարկումների
մասին
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. – 2013. – 28
հունիսի
Կարայան
Համլետ
տիցուք
, 2020
ում
կապրի
ոն
մարդ
էներգետիկ
ի՞նչ
այլընտրանքներ
կան
Համլետ
Կարայան
Առավոտ
. – 2013.
հունիսի
Հարությունյան
Էներգախնայողություն
ինչպե՞ս
որտեղի՞ց
սկսել
գործընթացը
Հարությունյան
Հայաստանի
Հանրապետ
Մարտիրոսյան
Արա
Մեր
տարածաշրջանն
ամենաէներգատարն
աշխարհում
Արա
Մարտիրոսյան
. – 2013. – 27
հունիսի
Մելքոնյան
Արմենուհի
Էներգահամակարգի
տարազանումը՝
անվտանգության
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2013. – 22
լքոնյան
Արմենուհի
մեղմվի
երկրի
կախվածությունն
արտաքին
մատակարարներից
Էներգախնայող
լայնածավալ
միջոցառումների
մասին
] /
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
2013. – 27
616.9
Վարակիչ
հիվանդություններ
Инфекционные
заболевания
Ջուլհակյան
Սանդրո
ապահովագրված
հիվանդանալու
վտանգից
» : [
Գեղարքունիքի
մարզի
Մարտունի
քաղաքի
բժշկ
կենտրոնի
ինֆեկցիոն
բաժանմունքի
վարիչ
Երիցյանի
մասին
Սանդրո
Ջուլհակյան
Առողջապահ
լրատու
. – 2013. – 21
հուլիսի
Օրթոպեդիա
Վիրաբուժություն
Ортопедия
Хирургия
Ավագյան
Ռոբերտ
Բորիսի
ազգի
խիղճն
: [
Հարցազրույց
Սուրբ
Գրիգոր
Լուսավորիչ
ժկենտրոնի
վիրաբուժ
տնօրենի
տեղ
Ավագյանի
առավ
Հովնանյանը
Առողջապահ
լրատու
. –
2013. – 21
հուլիսի
. –
Հովհաննիսյան
Արմեն
պատասխանատու
անհաջող
պլաստիկ
վիրահատության
համար
Հարցազրույց
Հայաստանի
պլաստիկ
վիրաբույժների
ասոց
Հովհաննիսյանի
առավ
Մեդոյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 25
617.7
Ակնաբուժություն
Офтальмология
Հայաստանի
գլխավոր
ակնաբույժ
Մալայանի
հիշատակին
Памяти
главного
офтальмолога
Армении
Млаяна
10601-3.
Բալայան
դրեց
անմահություն
Զորի
Բալայան
Հայաստանի
Հանրապետ
հունիսի
Հայոց
աշխարհ
10604-5.
Балаян
Зорий
сверхзадача
Сергея
Малаяна
Зорий
Балаян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. 4. . –
Новое
время
Գինեկոլոգիա
Մանկաբարձություն
Акушерство
Բարսեղյան
Ինգա
Մեր
նպատակն
հղի
չտուժի
» :
Մանկաբարձ
Ավագյանի
մտահոգ
մասին
] /
Ինգա
Բարսեղյան
//
ժամ
. – 2013. – 18-19
հունիսի
616.1
Սիրտ
անոթային
համակարգի
արյան
հիվանդություններ
Սրտաբանություն
Заболевания
сосудистой
системы
Մելիքյան
Համլետ
Ամբիոնի
վարիչը
Ա.Մարտիրոսյան
քոլեջի
գործընկերներին
ներկայացրեց
սիրտթոքային
վերակենդանացման
միջոցառումներում
տեղի
ունեցած
փոփոխությունները
Համլետ
Մելիքյան
//
Քույր
գործ
. – 2013. –
616.4
Արյունաստեղծ
համակարգի
ներքին
սեկրեցիայի
գեղձերի
հիվանդություններ
Լիմֆատիկ
համակարգի
հիվանդություններ
Заболевания
кроветворной
стемы
желез
внутренней
секреции
Эндокринные
заболевания
Заболевания
лимфатической
системы
Ասլանյան
Շաքարախտով
հիվանդների
շաքարը
կագավորում
պետությունը
Թագուհի
Ասլանյան
Հայաստանի
զրուցակից
– 2013. – 21-28
Նույնը՝
ռուս
616.6
Միզասեռական
համակարգի
հիվանդություններ
Заболевания
мочеполовой
системы
Ջանեցյան
Սեփական
առողջությամբ
հետաքրքրվելու
միտում
նկատվում
Հարցազրույց
կենտրոնի
ուրոլոգիայի
ոլորտի
պրոֆ
եցյանի
առավ
Ասլանյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
հունիսի
18. –
Նույնը՝
616.8
Ջղախտաբանություն
Նյարդաբանություն
Невропатология
Неврология
616.89
Հոգեբուժություն
Психиатрия
Վեյլանտ
Գլխավորը
կայուն
ամուսնությունն
Հարցազրույց
հոգեբուժ
պրոֆ
Հարվարդի
համալս
Բժշկ
դպրոցից
երջանկ
հաշվարկման
Վեյլանտի
առավ
] //
Արտակարգ
թերթ
. – 2013. – 14-20
Մխիթարյան
Լուսինե
Կանխարգելումն
վաղ
ախտորոշումը՝
առաջնահերթություն
Առողջապահ
համաշխարհ
կազմակերպ
տարածաշրջ
գրասենյակի
տնօրեն
Ջակաբի
այցը
Հայաստան
Լուսինե
Մխիթարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 21
հունիսի
Մուրադյան
Թամարա
Գնահատական
պես
հալվելու
համար
«Տարվա
բժիշկ
մրցանակաբաշխ
մասին
Թամարա
Մուրադյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 22
Սահակյան
Գայանե
Հակահամաճարակային
միջոցառումներ՝
Հայաստան
Վրաստան
սահմանին
Հարցազրույց
առողջապահ
նախարար
Իմունիզացիայի
ազգ
ծրագրի
Սահակյանի
առավ
Հովհաննիսյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 20-21
հունիսի
տեղաբանություն
Ընդհանուր
թերապիա
Թունաբանություն
Общая
терапия
Токсикология
Առաքելյան
տեղամիջոցներն
ընդդեմ
առողջության
Առաքելյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 7
հունիսի
. –
Բարսեղյան
Մելանյա
պահանջում
նախագահի
հրաժարականը
տեղարտադրողների
րմուծողների
միության
տնօրեն
Զաքարյանի
զրույցի
մասին
Մելանյա
Բարսեղյան
Առավոտ
. – 2013.
հունիսի
Հայկ
Ինչպես
էժանացնել
դեղերը
Հայաստանում
Հայկ
Գևորգյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 25
հունիսի
Кананова
Нора
Препараты
нового
поколения
БлЭден
БлЭден
Лори
инновационный
ресурс
Мнение
Центр
новых
технологий
Андреасяна
] /
Нора
Кананова
лос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Кулешова
Почему
журналу
Фарма
отказали
научном
статусе
Юлия
Кулешова
Деловой
экспресс
. – 2013. – 29
иЭня
. 1.
Кулешова
Фармацевты
очертили
задачи
О V Междунар
конф
Ереване
Юлия
Кулешова
Деловой
экспресс
. – 2013. – 21-28
иЭня
Ախտաբանություն
Կլինիկական
բժշկություն
Патология
Клиническая
медицина
616-006
Ուռուցքներ
Ուռուցքաբանություն
Онкология
փանյան
Արտյոմ
Արժե՞
կուրծքը
հեռացնել՝
քաղցկեղի
կանխարգելման
նպատակով
Հարցազրույց
Շենգավիթ
բժշկ
կենտրոնի
ուռուցքաբան
ծառայության
օնկլոգինեկոլոգ
բաժանմունքի
վարիչ
Ստեփանյանի
առավ
Ասլանյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. –
2013. – 31
մայիսի
հունիսի
Նույնը՝
Сармакешян
Гаянэ
Встретились
биофизики
О междунар
конф
Ереване
Гаянэ
Срмакешян
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
. –
Բուսաբանություն
Ботаника
“25%
растений
Армении
грани
исчезования
” : [
Беседа
науч
сотр
ботаники
Оганезовой
Записала
Кананова
. – 2013. – 27
иЭня
. –
Выставка
цветов
растений
Беседа
дир
компании
Ebco Flora
Эбраими
Записал
Ванецян
Деловой
экспресс
. –
2013. – 14-21
иЭня
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵԽՆԻԿԱ
ПРИКЛАДНЫЕ
НАУКИ
МЕДИЦИНА
Բժշկություն
Медицина
Սոցիալական
հիգիենա
Առողջապահության
կազմակերպում
Սանիտարիա
Պաշտպանություն
դժբախտ
պատահարներից
կանխարգելումը
Социальная
гигиена
Организация
здравоохранения
Санитария
Защита
несчастных
случаев
предупреждение
Բուդաղյան
Լուսինե
եխաները
ստանում
վերականգնողական
բուժում
ԱՆ Երեխաների
առողջ
պահպանման
բաժնի
Փաշայանի
զրույցի
մասին
Լուսինե
Բուդաղյան
Առավոտ
2013. – 5
հունիսի
. –
Կարապետյան
Նախարարին
գիտխորհրդի
գործառույթները
կարևոր
ՀՀ առողջապահ
ստեղծված
գիտխորհրդի
բժշկ
պրոֆ
Խուդավերդյանի
պարզաբանումների
մասին
] /
Կարապետյան
Միքայելյան
տավիթ
Ընդլայնվում
փոխգործակցության
շրջանակները
Երևանի
Շտապ
օգնություն
մասնագետների
այցը
Արցախ
տավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 26
Մխիթարյան
Լուսինե
Բարձրացնելով
բժշկի
հեղինակությունը
«Տարվա
բժիշկ
մրցանակաբաշխ
մասին
Լուսինե
Մխիթարյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 20
Ֆիզիկա
Физика
Հակոբյան
Կարեն
հայաստանյան
գիտության
թերֆինանսավորում
տեսնում
կարծում
ընդհանրապես
չֆինանսավորում
Հարցազրույց
Հակոբյանի
առավ
Հակոբյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 6
Հակոբյան
Մանե
Հայաստանում
երիտասարդ
գիտնականների
նկատմամբ
հասարակական
կարծիքը
խեղաթյուրված
Ֆիզիկոս
Ափինյանի
տեսակետի
մասին
Մանե
Հակոբյան
Ժամանակ
. – 2013. – 19
ովհաննիսյան
Արտյոմ
Մրցանակներով
հարցը
լուծվի
անհրաժեշտ
ավելացնել
գիտությանը
հատկացվող
ընդհանուր
ֆինանսավորումը
Հարցազրույց
ֆիզմաթ
թեկն
Հայկյան
մրցանակաբաշխ
դափնեկիր
Հովհաննիսյանի
հետ
առավ
Հակոբյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 29
. –
Մանասելյան
Արամ
կառավարության
համար
գիտությունը
Խորհրդային
Միությունից
ժառանգություն
ստացած
բեռ
Հարցազրույց
ֆիզիկամաթեմատիկ
գիտ
թեկն
նասելյանի
առավ
Հակոբյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 26
. –
Երկրաբանություն
Երկրաբանական
երկրաֆիզիկական
գիտություններ
Геологические
геофизические
науки
Հայաստանի
Արցախի
տարածքը
անակնալներվ
ՀՀ գիտ. ազգ
ակադ
երկրաբան
գիտաշխատող
երկրաբան
թեկն
Մելիք
Ադամյանի
ասուլիսի
մասին
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 26
Караханян
ия
отвечает
вопросы
истории
” :
Беседа
дир
геолог
наук
Караханяном
Записала
Сармакешян
] //
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
. 4.
Կենսաբանական
գիտություններ
Биологические
науки
574/577
Ընդհանուր
կենսաբանություն
Էկոլոգիա
Общая
Ռուդոլֆ
Հայաստանը
հարուստ
այլ
հարուստ
երկիր
»,
բայց
Հարցազրույց
Սանկտ
Պետերբուրգի
էկոլոգ
Մոսկվայի
միջազգ
ինֆորմատիզացիայի
Յորքի
Ֆրայբերգի
լեռն
պատվավոր
անդ
երկրաբան
Գևորգյանի
առավ
տեմիրճյանը
. – 2013. – 13
հունիսի
Հակոբյան
Արմեն
Հանգիստ
թողեք
ընդերքը
վտանգեք
բերքը
Հայաստանում
նորանոր
հանքեր
բացելու
բնապահպան
մասին
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
Սանասարյան
Հակոբ
Բացասական
եզրակացությունը
խորամանկ
քայլ
Թուխմանուկ
հանքավայրի
պոչամբարի
նախագծին
բացաս
եզրակաց
մասին
Հակոբ
Սանասարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 21
. –
Даниелян
Экология
потребу
олигархов
Беседа
зав
экологии
пед
Даниелян
Записала
Лазарян
] //
. – 2013. – 27
иЭня
Кулешова
ОкружаЭщая
среда
негатив
превалирует
Со слов пред
ассоц
устойчивое
человеч
развитие
Даниелян
Кулешова
//
Деловой
экспресс
. – 2013. – 14-21
иЭня
. –
. 5.
Нерсесян
Анри
Марц
против
О стр
арц
Анри
Нерсесян
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
. 3.
Нерсесян
Анри
Нам
должно
быть
стыдно
Открытое
письмо
министру
охраны
природы
Армении
Араму
АрутЭняну
Анри
Нерсесян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
Цатурова
Ася
жечь
мусорить
отравлять
Со слов
главы
отходами
атмосфер
выбросами
Тертеряна
Ася
Цатурова
//
Новое
емя
. – 2013. – 6
иЭня
. 1, 3.
Մաթեմատիկա
Математика
Աբրահամյան
Սերգեյ
Գիտությունը
տնտեսության
լոկոմոտիվը
կարող
լինել
մեզ
այն
դիտվում
որպես
կույր
աղիք
Հարցազրույց
մաթ
թեկն
աշխատակից
Աբրահամյանի
առավ
Հակոբյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 4
Հովակիմյան
Նաիրա
Պետք
հասկանալ՝
որոնք
Հայաստանի
համար
սօր
առաջնահերթություններ
համարվում
» : [
Հարցազրույց
մաթեմատիկոս
Հովակիմյանի
առավ
Մովսիսյանը
] // 168
ժամ
2013. – 13-14
հունիսի
11:
Աստղագիտություն
Աստղաֆիզիկա
Տիեզերական
տարածության
Երկրաբաշխություն
Астрофизика
Исследование
космического
пространства
Геодезия
Бурназян
Сона
Звездный
ученый
Вечер
Амбарцумяна
Москве
Сона
Бурназян
Новое
время
. – 2013. – 27
иЭня
Բանահյուսություն
Фольклор
Хармандарян
Анаит
Легенда
садовнике
Старинное
сибральское
предание
Анаит
Хармандарян
Голос
Армении
. – 2013. – 8
иЭня
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
ԲՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МАТЕМАТИКА
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Մաթեմատիկական
բնական
գիտությունների
ընդհանուր
հարցեր
Общие
математических
естественных
Բնության
ուսումնասիրում
պահպանություն
Կենդանական
բուսական
աշխարհի
պահպանություն
Изучение
охрана
уны
Բաբայան
Նելլի
«5-7
տարի
հետո
Հայաստանի
վրա
խաչը
Բնպահպան
Սանասարյանի
Էկոլուր
տեղեկ
կենտրոնի
Զառաֆյանի
դիտարկումները
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. – 2013. – 6
Բուդաղյան
Լուսինե
Բնապահպանական
վճարներով
ալյուր
բաժանում
լուսավորության
հարց
լուծում
Ախթալա
քաղաքի
բնապահպան
մասին
Լուսինե
Բուդաղյան
ավոտ
Անի
ծառերը
շենքի
հպարտությունն
իսկ
կառուցվող
անորակ
շենքը
մեր
շենքի
խայտառակությունն
լինելու
» :
Մայրաքաղաքի
ծառահատման
վնասների
մասին
] /
Անի
Գևորգյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 20
տանիելյան
Կարինե
Բնապահպանությունը՝
օլիգարխների
շահերին
Հարցազրույց
կենսաբան
թեկն
աշխարհագր
պրոֆ
Հայաստանի
նկավարժ
համալս
բնապահպան
կայուն
զարգացման
ամբիոնի
վարիչ
Հանուն
կայուն
մարդկային
զարգացման
ասոցիացիայի
տանիելյանի
առավ
Լազարյանը
Եթեր
. –
2013. – 1-7
հուլիսի
. –
տանիելյան
Կարինե
Հայաստանի
հանքերը
Էլդորադո
դարձել
Հարցազրույց
բնապահպան
Հանուն
կայուն
մարդկային
զարգացման
տանիելյանի
Գրի
առավ
Ասլանյանը
] //
Հայաստանի
ցակից
– 2013. – 21-28
Նույնը՝
Զախարյան
Երբ
փողը
… : [
տավիթաշեն
վարչ
շրջանում
ծառահատումների
մասին
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 26
Рштуни
Лариса
Когда
благодарные
глаза
Беседа
ректором
Соврем
гуманитар
Рштуни
Записала
Авакян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
379.8
Հանգստի
կազմակերպում
Организация
досуга
Աբրահամյան
Արձակուրդը
որտե՞ղ
անցկացնել
Զբոսաշրջություն
Մառա
Աբրահամյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. –
3-21-28
18. –
Նույնը՝
ռուս
Բաբայան
Նելլի
Բիոզուգարան
ունենք
տուրիստ
չունենք
Ճամփորդ
գործակալների
հայկ
միության
Թանաշյանի
զրույցի
մասին
] /
Նելլի
Բաբայան
Առավոտ
. – 2013. – 20
տանիելյան
Լուսինե
թիրախային
քաղաքականություն
Զբոսաշրջ
տեմպերը
գերազանցում
սպասելիքները
Լուսինե
տանիելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 13
հունիսի
Մելքոնյան
Արմենուհի
Ներդրումները
պետք
մեծանան
Զբոսաշրջ
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
հունիսի
ւբինյան
Եվա
տեռ
չծրագրված
ամառային
հանգիստ
Երգչուհի
Մայիլյանի
Թադևոսյանի
զրույցի
մասին
ամառային
հանգիստը
կազմակերպելու
շուրջ
Եվա
Ռուբինյան
Ժողովուրդ
. –
2013. – 21
Кулешова
Туризм
молодежи
Юлия
Кулешова
//
Деловой
экспресс
. – 2013. – 7-14
иЭня
. –
Экспедиция
совершила
восхождение
Арагац
О второй
армяно
российской
тур
экспедиции
] //
спублика
Армения
. – 2013. – 14
иЭня
Ազգագրություն
Ծեսեր
Սովորույթներ
Բանահյուսություն
Этнография
Нравы
Обычаи
Фольклор
391/395
Ազգագրություն
Этнография
391/395 (
919.81)
Հայ
ազգագրություն
Армянская
этнография
Абрамян
Левон
Зачем
Армении
танцевали
вокруг
горы
О ст. зав
отд
археологии
этнографии
Левон
Абрамян
Новое
время
. – 2013. – 6
иЭня
. 3, 8.
Զախարյան
Բուհն
ավարտելը
դժվա՞ր
Բուհ
հեռացվածների
վերաբերյալ
թվային
պատկերը
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 19
հունիսի
Հակոբյան
Գոհար
կարող
բենզինը
հյուրանոցը
ավիատոմսը
լինել
թանկ
կրթությունը՝
էժան
Ռեկտորները՝
վարձավճարների
բարձրացման
մասին
Գոհար
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013. – 31
հունիսի
Հակոբյան
Գոհար
Ֆրանսիական
համալսարանը
վարձերը
բարձրացնի
Ֆրանս
համալս
տոր
Մոնտուայի
զրույցի
մասին
] /
Գոհար
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013. – 13
հունիսի
. –
Հարությունյան
Ֆրանսիական
բարձրագույն
ինժեներական
ինստիտուտը
բացում
դռները
Հարությունյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013.
հունիսի
Հովհանիսյան
Լիլիթ
Անակնկալ՝
ուսման
վարձերի
թանկացման
տեսքով
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
14. –
Նույնը՝
ռուս
Մարտիրոսյան
Արաքս
Օքսֆորդի
համալսարանի
րոֆեսորը՝
արքայազն
Չարլզի
Հայաստան
կատարած
այցի
մասին
միայն
Օքսֆորդի
համալս
պրոֆ
Մաքֆարլեյնի
տեսակետի
մասին
Արաքս
Մարտիրոսյան
//
Ժամանակ
. – 2013. – 4
հունիսի
Մկրտչյան
Նարինե
Ազատագրելով
բարձրագույն
կրթությունը
Բուհ
ոլորտի
խնդիրների
մասին
Նարինե
Մկրտչյան
Հայկ
ժամանակ
. –
2013. – 27
Մուրադյան
Թամարա
Աշխատուժը՝
գործատուի
սեղանին
ՀՖՀՀ
հրատ
շրջանավարտների
տեղեկատու
Թամարա
Մուրադյան
յաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 22
Արամ
ռեկտորը՝
մարդկային
ագահության
մասին
Հարցազրույց
ռեկտոր
Սիմոնյանի
Գրի
առավ
Մանուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 28
հունիսի
Սյուզան
Արթուր
Բաղդասարյանը
խրախուսու՞մ
արտագաղթը
Ֆրանս
բարձրագույն
բացման
մասին
Սյուզան
Սիմոնյան
Հրապարակ
. – 2013. – 28
հունիսի
. –
Ахназарян
Марта
Учеба
в вузах
рожала
Марта
Ахназарян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Мирзаханян
Рубен
Надо
всерьез
взятся
самых
обыкновенных
школ
” : [
Беседа
ректором
Арм
гос
Абовяна
Мирзаханяном
Записала
Кананова
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
. 1, 2.
10543.“
Русский
язык
Армениии
оказался
заложником
идеологической
” : [
вопр
открытия
еване
МГУ
Ломоносова
] //
Новое
время
. – 2013. – 25
иЭня
. –
Իսպիրյան
Արա
Շտեմարանային
քննությունները
կարելի
համարել
արդարացված
» : [
Հարցազրույց
արտաքին
համագործակց
բաժնի
Իսպիրյանի
առավ
Բարսեղյանը
Անկախ
. – 2013.
հունիսի
. – 4
հուլիսի
Հակոբյան
Գոհար
Հայերենից
կտրվել
մաթեմատիկայից՝
ԳԹԿ արտաքին
համագործակց
բաժնի
Իսպիրյանի
զրույցի
մասին
Գոհար
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013. – 18
հունիսի
ադյան
Թամարա
Աշոտյանի
խոսացած
չէր
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 4
հունիսի
Մուրադյան
Թամարա
Գիտելիքը
ամբողջ
կյանքի
համար
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 27
հունիսի
Մուրադյան
Թամարա
Գրիչները՝
հարաբերական
դադարի
մեջ
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 25
հունիսի
Ахназарян
Первый
этап
ЕГЭ
позади
Марта
Ахназарян
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
հատուկ
խմբերի
դաստիարակություն
Воспитание
обучение
Ахназарян
Ненужные
дети
Пробл
образования
детей
инвалидов
Марта
Ахназарян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. 8.
Պրոֆեսիոնալ
միջնակարգ
մասնագիտական
կրթություն
Профессиональное
среднее
специальное
образование
Зара
чемпионат
профмастерства
йпциг
О Нац
центре
развития
профобразования
обучения
] /
Зара
Геворкян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Բարձրագույն
կրթություն
Բարձրագույն
Գիտական
կադրերի
պատրաստում
Высшее
Высшая
школа
научных
տալլաքյան
Հայարփի
Բաց
դաս
ՎՊՄԻ
ում՝
ահաբեկչության
կանխարգելման
միջոցառումների
իրազեկման
վերաբերյալ
Հայարփի
տալլաքյան
Լոռու
մարզ
. – 2013. – 12
հունիսի
տաստիարակության
կրթության
կազմակերպում
տպրոցավարություն
Организация
воспитания
образования
Թումանյան
Հայթաղի
դպրոցում
Թումանյան
//
Հայրենականչ
. – 2013. – 28
հունիսի
Մուրադյան
Թամարա
Շախմատը
կյանքի
մոդելն
: [
Հանրակրթ
դպր
Շախմատ
առարկայի
ներդրման
մասին
] /
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 19
Мартиросян
Армине
Удачный
эксперимент
мирового
значения
О введении
вого
предмета
шахматы
] /
Армине
Мартиросян
//
Эфир
– 2013. – 13
иЭня
Яковенко
Просто
надо
лЭбить
АрмениЭ
Беседа
дир
Славянская
Яковенко
Записала
Авакян
] //
. – 2013. – 27
иЭня
Նախադպրոցական
դաստիարակություն
Ընդհանուր
դպրոցական
կրթություն
Հանրակրթական
դպրոց
Дошкольное
воспитание
образование
Общее
школьное
Общеобразовательная
школа
Պետական
միասնական
քննությունների
մասին
государственных
экзаменах
Ասլանյան
Թագուհի
Ընդունելության
քննությունները
բուհեր
կվերադառնա՞ն
Թագուհի
Ասլանյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-
15. –
Նույնը՝
Բարսեղյան
Հայկուհի
Շտեմարանային
քննություններ
ների
ավելացել
անգամ
Հայկուհի
Բարսեղյան
Անկախ
. – 2013. – 20-27
Զախարյան
Կրկնուսույցի
մոտ՝
իներցիայով
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 5
Զախարյան
բան
ասում
մեկ
այլ
ն
անում
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 31
. –
Զախարյան
հավասար
պայմաններում
Զախարյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 25
. –
Իսպիրյան
Արա
Միջին
մասնագիտական
հաստատություններում
շարժ
Հարցազրույց
արտաքին
համագործակց
բաժնի
Իսպիրյանի
առավ
Մուրադյանը
Եթեր
. – 2013. – 10-16
Մելքոնյան
Արմենուհի
Առանձնահատուկ
վերաբերմունք՝
զինծառայողներին
Սոցփաթեթի
հաշվի
հիման
վրա
տրամադրվող
վարկ
գծի
մասին
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 27
Չատինյան
Արմենակ
ելքեր
փնտրում
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 18
Չիլինգարյան
Ահարոն
Կուտակային
համակարգն
արժեքի
ավելացման
լավ
պարունակում
Հարցազրույց
Պարադիգմա
Արմենիա
խորհրդատվ
հետազոտ
ընկ
խ
տնօրեն
Չիլինգարյանի
կենսթոշակ
բարեփոխումների
շուրջ
Օրակարգ
. – 2013. – 12
հունիսի
Ахназарян
IDEAS
Армении
: [
пробл
доступности
трансп
инвалидов
Марта
Ахназарян
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
. –
Макарян
Лина
Грань
между
своим
чужим
ребенком
практически
стирается
О “Детской
деревне
-SOS”
детей
сирот
] /
Макарян
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
3.
Կրթություն
տաստիարակություն
Ուսուցում
Հանգստի
կազմակերպում
Воспитание
Обучение
Организация
досуга
37.01
տաստիարակության
կրթության
ուսուցման
հիմունքները
Основы
воспитания
образования
обучения
Ալեքսանյան
Հուսալի
բովանդակային
կրթություն
ունենալու
համար
անհրաժեշտ
իրական
բարեփոխումներ
ՀՀ ԿԳՆ կրթ. պետ. տեսչ
իրականացրած
ստուգումների
մասին
] /
Ալեքսանյան
Կրթություն
. – 2013. – 5
հունիսի
Գասպարյան
Արմեն
Աշոտյանի
երթական
զոհը
: [
Հանր
անդ
Ղուկասյանի
զրույցի
մասին
Գասպարյան
//
Անկախ
. – 2013. – 27
հունիսի
հուլիսի
2, 5:
Հարությունյան
Սոնա
Մանուկ
Մկրտչյանի
դոկտորակա՞նն
պատճառը
ԲՈՀ-ի և Ա.Աշոտյանի
կոնֆլիկտի
մասին
Սոնա
Հարությունյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 27
հունիսի
Հարությունյան
Սոնա
կատու
նախագահի
Աշոտյանի
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
. – 2013. – 26
հունիսի
Մուրադյան
Թամարա
Հայաստան
կրթական
կապեր
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 27
հունիսի
Манукян
Армен
Заразительный
пример
Об уровне
соврем
образования
] /
Армен
Манукян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Պողոսյան
Գայանե
կյանքը
դառնում
սխրանք
Գեներալ
մայոր
Հարությունյանի
ծննդ
տարեդարձի
առթիվ
Գայանե
Պողոսյան
Հայ
. – 2013. – 13-19, 20-26
. –
Սասունյան
Հարութ
Հայաստանը
պետք
խաղաղապահ
ուժեր
ուղարկի
Լիբանան
Հարութ
Սասունյան
Հայոց
աշխարհ
. – 13
Սերոբյան
Կարեն
Կայուն
ցուցանիշներ
Հարցազրույց
գնդապետ
Սերոբյանի
առավ
Ներսիսյանը
] //
Հայոց
արհ
. – 2013. – 20-
Ստեփանյան
Շուշան
Ռազմական
հոգեբանության
հիմնախնդիրները
Շուշան
Ստեփանյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6-12
Տոնոյան
Պայմանագրային
սերժանտների
ուսուցման
խնդիրները
Տոնոյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6-12
հունիսի
13:
Օհանյան
Սեյրան
Ո՞ր
փուլին
հասել
գործը
Հարցազրույց
պաշտպան
նախ
Օհանյանի
առավ
Մանուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 11
անյան
Սեյրան
Փոքր
դրդապատճառներից
ելնելով
վիճելիս
օգտագործում
Հարցազրույց
պաշտպան
նախ
Օհանյանի
առավ
Ազարյանը
Իրավունք
. – 2013. – 11
հունիսի
Арамян
Стандарт
болта
О систем
реформировании
пром
сти
Арамян
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Григорян
Александр
призывном
пункте
сандр
Григорян
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
. 5.
вооружении
Торнадо
Искандер
”? : [
вооружения
арм
армии
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
Սոցիալական
ապահովություն
Ապահովագրություն
Социальное
обеспечение
Страхование
Բուդաղյան
Լուսինե
Պետք
ընդունակ
լինենք
անգամ
հաշմանդամի
համար
բան
անելու
Ասում
Ունիսոն
հաս
կազմակերպ
րեն
Ալավերդյանը
Լուսինե
Բուդաղյան
Առավոտ
. –
2013. – 13
Թարփոշյան
Վասակ
Նվազագույն
աշխատավարձի
բարձրացումը
միանշանակ
Վասակ
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6
. –
Կարապետյան
Տիգրանուհի
Մեր
տան
լավագույն
զոքանչը
»:
Հարցազրույց
Մեր
տունը
հաս
կազմակերպ
տրամադր
տակ
գործող
մանկատան
շրջանավարտ
աղջիկներին
խնամակալելու
կառույցի
տնօրեն
Կարապետյանի
առավ
րախանյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
հունիսի
10, 11. –
Նույնը՝
ռուս
Թորգոմյան
Հայկ
Հայոց
բանակը
պատվի
արժեհամակարգը
Հայկ
Թորգոմյան
//
Լուսանցք
. – 2013. – 14-20
. –
Խաչատրյան
Նաիրա
Մեր
կարևորությունը
պետք
չթերագնահատենք
Ռազմ
փորձագետ
Ջամալյանի
քաղաքագետ
Մելիք
Շահնազարյանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 28
Խաչատրյան
Տաթև
Շրջայցն
իրականությունը
ՀՀ պաշտպան
նախ
Օհանյանի
այցը
զորամասեր
թև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
2013. – 11
Հակոբյան
Արմեն
Մեր
երկինքը
հուսալի
պաշտպանված
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
. – 29
հունիսի
1, 2:
Հարությունյան
Հասմիկ
Սեյրան
Օհանյան
Անպատժելիության
մթնոլորտը
կամաց
կամաց
վերածվում
նվազագույնի
ՀՀ պաշտպան
նախ
Օհանյանի
ասուլիսի
մասին
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2013. – 8
1, 2:
Հարությունյան
Վաղարշակ
Եվրոպայի
մասին
ազելուց
դուրս
ռեալ
իրավիճակ
Հարցազրոյց
նախկին
նախ
Հարությունյանի
առավ
Սարգսյանը
Իրավունք
. – 2013. – 4
հունիսի
2, 5:
Հիմնական
խնդիրը
սահմանների
պաշտպանությունն
Պաշտպան
նախ
Օհանյանի
ասուլիսի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2013. – 8
հունիսի
. –
Հովհանիսյան
Լիլիթ
Թույլ
ուժեղ
բանակում
ՀՀ պաշտպան
նախարար
հայտարար
մասին
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
ցակից
. – 2013. – 21-28
հունիսի
8. –
Նույնը՝
Մարգարյան
Վազգեն
Զինվորական
հոգեբանության
տեսանկյունից
կատարվող
աշխատանքների
համակարգայնության
խնդիրը
Հարցազրույց
գնդապետ
հոգեբան
Մարգարյանի
առավ
Յալանուզյանը
Հայ
. – 2013. – 20-26
հունիսի
10, 11:
Մելքոնյան
Գևորգ
Մեր
հաղթանակի
խորհրդանիշները
Հարցազրույց
գնդապետ
Մելքոնյանի
առավ
Ալավերդյանը
] //
Հայ
. – 2013. – 13-19
ասյան
Արթուր
ՀՀ] պաշտպանության
նախարարությունը
մտադիր
փոխվել
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 6
Ներսիսյան
Արամ
Պաստրաստ
պաշտպանելու
հայոց
երկինքը
զորամասը
տարեկան
Արամ
Ներսիսյան
Հայ
. – 2013. – 20-
-3
հուլիսի
. –
Շահնազարյան
Գնել
Զինվորականը
թոշակառու
լինում
Գնդապետ
Հակոբյանը
այսօր
շարունակում
հանրօգուտ
ատանքը
Շահնազարյան
Հայ
. – 2013. – 13-19
հունիսի
գլխավոր
քարտուղար
Բորդյուժայի
Երևան
կատարած
այցի
մասին
визите
генерального
секретаря
БордЭжи
Ереван
Ամատունի
Արամ
Հայաստանը
չփրկեց
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 28
Ասատրյան
Լիլիթ
Հանուն
անվտանգ
կայուն
տարածաշրջանի
Լիլիթ
Ասատրյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 27
1, 2:
Հակոբյան
Արմեն
Ինչպիսի՞ն
միջազգային
հանրության
արձագանքը
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
հունիսի
1, 3:
Հարությունյան
Հասմիկ
Նիկոլայ
Բորդյուժա
Ղարաբաղի
հարցում՝
միայն
խաղաղ
բանակցային
գործընթաց
ՀԱՊԿ գլխ. քարտուղար
Բաղդասարյանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
Հասմիկ
Հարությունյան
– 2013. – 28
1, 2:
Հարությունյան
Հասմիկ
Սեյրան
Օհանյան
Իրավիճակը
վերահսկելի
» /
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2013. – 27
. –
Ղարաբաղյան
հիմնախնդրի
ռազմական
լուծում
գոյություն
չունի
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 28
Պողոսյան
Լիլիթ
Անվտանգության
եռաստիճան
համակարգը
թույլ
տալիս
վստահ
նայել
ապագային
Լիլիթ
Պողոսյան
յոց
աշխարհ
. – 2013.
հունիսի
Ханбабян
Армен
Вопросам
безопасности
первостепенное
внимание
Армен
Ханбабян
Новое
время
. – 2013. – 29
иЭня
. 1, 2.
355/359(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
զինված
ուժեր
Вооруженные
силы
Республики
Армения
Աղեկյան
Արսեն
կառավարումը
կատարելագործվում
Արսեն
Աղեկյան
Հայ
. – 2013. – 20-26
Ավետիսյան
Արշակ
Մեր
քաղաքացիները
սիրում
բանակը
Հարցազրույց
մալիրի
պարետային
ծառայ
պարետ
գնդապետ
Ավետիսյանի
առավ
Ներսիսյանը
Հայ
. – 2013. – 6-12
Բուլղադարյան
Անուշ
Զորակոչիկների
մեծ
մասը
առողջական
ունի
ՀՔԱ Վանաձորի
գրասենյակի
խաղաղասիր
բաժնի
համակարգող
Սադիկյանի
զրույցի
մասին
] /
Անուշ
Բուլղադարյան
//
Առավոտ
. – 2013. – 19
հունիսի
Գաբրիելյան
Էմմա
Իսկանդեր
-M»
համալիրներ
Հայաստան
բերելու
լ
Մնում
պարզել՝
դրանք
զինված
ուժերի՞ն
տրամադրվում
թե՞
Գյումրիի
ռուս
ռազմաբազային
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 19
Սարիբեկյան
Գայանե
Երեկ
քաղաքապետարանի
գլխավոր
անձը
պոլիփետով
տիկինն
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
– 2013. – 12
Бабаджанян
Николай
Серж
Саргсян
Доверие
граждан
поможет
решить
многие
проблемы
” /
Николай
Бабаджанян
Новое
время
. – 2013. –
иЭня
. 1, 2.
Серж
Саргсян
Ереван
станет
удобнее
краше
Республика
Армения
. – 2013. – 12
иЭня
355/359
Ռազմական
գիտություններ
Զինված
Военные
науки
Вооруженные
силы
Ցիգանով
Անատոլի
Ադրբեջանին
դնում
ռազմական
կախվածության
մեջ
ձեռնտու
Հայաստանին
Հարցազրույց
կանխատեսման
կենտրոնի
տնօրեն
փորձագետ
Ցիգանովի
առավ
Մարտիրոսյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 22
հունիսի
. –
Ցիգանով
Անատոլի
Հայաստանին
Իսկանդեր

անհրաժեշտ
Հայաստանն
ունի
արտաքին
սպառնալիքին
դիմագրավելու
անհրաժեշտ
ուժեր
Հարցազրույց
ռուսաստանցի
ռազմ
գետ
Ցիգանովի
առավ
Մարտիրոսյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 13
հունիսի
Маргарян
Рубен
Резоны
Солнцепеке
О воен.-пром. сотр
Рубен
Маргарян
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
Ռուսաստանի
կողմից
Ադրբեջանին
վաճառված
սպառազինության
մասին
продаже
вооружений
Россией
Азербайджану
Ավչյան
Ռուսաստանին
կոշտ
դիրքորոշում
հայտնող
Գևորգ
Ավչյան
//
Անկախ
. – 2013. – 27
հունիսի
հուլիսի
Գալոյան
Արման
Երբ
գործընկերդ
բիզնես
անում
հակառակորդի
Արման
Գալոյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 27
. –
Հայաստանն
իրավունք
ունի
Ռուսաստանից
բացատրություններ
պահանջելու
Սիմոնյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013.
հունիսի
Курдиян
Елена
Кому
выгодна
гонка
ужений
Елена
Курдиян
Республика
Армения
. – 2013. – 28
иЭня
. 1, 5.
10462.
Меликсетян
Полагаясь
себя
Ара
Меликсетян
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
Սուքիասյան
Արամ
Պետությունը
ժամանակին
վերաբերվեց
անբարեխիղճ
երբ
Հայֆիլմ
կինոստուդիան
վաճառվեց
Հարցազրույց
Երևանի
քաղաքապետի
Սուքիասյանի
առավ
Եղիազարյանը
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 12-13
հունիսի
Վարոսյան
Արտավազդ
Որքան
Ալավերդին
այնքան
այս
խնդիրները
կլինեն
Հարցազրույց
Ալավերդու
քաղաքապետ
Վարոսյանի
առավ
Լազարյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 26
. –
Ցոլակյան
լիքս
Շատ
մեծ
կատաստրոֆա
մարդը
գնում
այլ
տեղ
աշխատելու
Հարցազրույց
Շիրակի
մարզպետ
Ցոլակյանի
առավ
Խաչատյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 1-10
հունիսի
лучше
посадить
робота
место
Письмо
столичному
мэру
рядового
чиновника
Анатолий
Китбалян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
седании
Совета
старейшин
столицы
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
Овнатанян
Совете
старейшин
столицы
появилась
օппозиция
Тамара
Овнатанян
Новое
время
. – 2013. – 11
иЭня
Овнатанян
Оппозиция
пишет
письма
мэру
Тамара
Овнатанян
Новое
время
. – 2013. – 18
иЭня
. 2.
Երևանի
քաղաքապետ
Մարգարյանի
երդմնակալության
մասին
инаугурации
Еревана
Маргаряна
Աղբալյան
Գագիկ
Սիրուն
սիրուն
ինաուգուրացիան
Գագիկ
Աղբալյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 12
հունիսի
. –
Ամատունի
Արամ
Բաժանիր
տիրես
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 12
հունիսի
Գալաջյան
Հովհաննես
ում
դարդը
պետք
լացի
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 12-13
հունիսի
1, 3:
Հակոբյան
Արմեն
Նեղացածությունը
վատ
խորհրդատու
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 11
Միրզոյան
Թացօթյա
ասուլիս
կամ
Երևանի
ավագանու
ժողովրդի
շունչը
» /
Միրզոյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 12
հունիսի
. –
Մուրադյան
Թամարա
Չկան
անլուծելի
լուծելի
խնդիրներ
կան
դժվար
աշխատանքով
լուծվող
խնդիրներ
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 12
Պողոսյան
Լիլիթ
Երևանում
չկան
անլուծելի
լուծելի
խնդիրներ
Լիլիթ
Պողոսյան
//
Հայոց
արհ
. – 2013. – 12
հունիսի
Ղազարյան
Աղասի
Հավատով
համոզմունքով
Հարցազրույց
Գեղանիստ
գյուղի
համայնքի
Ղազարյանի
հետ
առավ
Հարությունյանը
] //
Ագրոլրատու
. – 2013. – 5-15
Ղազարյան
Էդգար
ԲՀԿ
ական
նախկին
մարզպետի
հետքերով
Հարցազրույց
Վայոց
մարզպետ
Ղազարյանի
առավ
Մանուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 14
Մարգարյան
Մենք
եկել
ենք
որպեսզի
Երևանի
ևանցու
համար
իրատեսական
գործնական
քայլեր
ձեռնարկենք
» :
Հարցազրույց
Երևանի
քաղաքապետ
Մարգարյանի
առավ
Վիլյանը
] //
Իրատես
de facto. – 2013. – 11-13
հունիսի
Նազարյան
Լուսինե
Գերծանրաբեռնվածությունը
կթեթևանա
Երևանի
քաղաքապետարանի
հանրակրթ
վարչ
Սողոմոնյանի
պարզաբանումների
մասին
Լուսինե
Նազարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
2013. – 5
հունիսի
. –
Նալբանդյան
Արթուր
Լոռու
մարզպետը
անհանգսանում
բայց
աքրքրվում
Հարցազրույց
Լոռու
մարզպետ
Նալբանդյանի
առավ
Ավետյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 1
հունիսի
Նվազել
վթարների
հետևանքով
թիվը
: [
պետի
տեղ
Խաչատրյանի
իրավաբան
վարչ
պետ
Չիլինգարյանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 26
Սարգսյան
Ալիկ
Ալիկ
Սարգսյանը
Աստված
կանչում
Հարցազրույց
խկին
ոստիկանապետ
Սարգսյանի
Գրի
առավ
Մանուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 8
. –
10433-34.
Սարիբեկյան
Գայանե
Այսօր
կնշանակվեն
քաղաքապետի
տեղակալները
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
հունիսի
. –
Սարուխանյան
Պետրոս
Հեղեղատար
համակարգը
թողունակության
ունի
Երևանի
քաղաքապետարանի
աշխատակազմի
կոմունալ
վարչ
Ղազարյանի
Երևան
ջուր
Արևելք
շահագործման
տնօրին
տնօրեն
յանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
Պետրոս
Սարուխանյան
Հայաստանի
Հանրապետ
Սյուզան
Երևանի
քաղաքապետն
ընդդեմ
երևանցիների
Սյուզան
Սիմոնյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 6
. –
Սամվել
Բայց
ինչու՞
առողջապահության
նախարարությունը
հրաժարվում
իրեն
ենթական
քոլեջից
Հարցազրույց
Անձնակազմի
կառավարման
վարչ
Սողոմոնյանի
առավ
Սուքիասյանը
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 26-27
հունիսի
տանիելյան
Սամվել
Երևանի
ավագանու
մշակութայինները՝
մայրաքաղաքի
մասին
Սամվել
տանիելյան
//
Առավոտ
. – 2013. – 12
Եղիազարյան
Վարդան
Ձեռքբերումների
ամրապնդում
առաջխաղացում
Հարցազրույց
ոստիկան
շտաբի
ոստիկան
գեներալ
մայոր
Եղիազարյանի
] // 02. – 2013. – 14
հունիսի
1, 2:
Զորյան
Արագածոտնի
մարզպետ
Սարգիս
Սահակյանի
մամլո
ասուլիսը
Զորյան
//
Թալին
աշխարհ
. – 2013. – 20
Ադրինե
արածքը
հատկացնելով
ոստիկանությանը՝
Վանաձորի
քաղաքապետը
դրսում
թողնում
Մոնիտորինգի
կենտրոն
Վանաձորի
ավագանու
որոշումների
մասին
Ադրինե
Թորոսյան
//
Ժամանակ
. – 2013. – 25
հունիսի
Խալիկյան
Լևոն
տիմումները
վերցրել
աշխատում
Հարցազրույց
Շուկայի
վերահսկող
տեսչ
Խալիկյանի
առավ
Վեզիրյանը
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 28
Ծառուկյան
Մելանյա
ոտ
Երևանի
ավագանու
նիստում
Երևանի
նորընտիր
ավագանու
անդրանիկ
մասին
Մելանյա
Ծառուկյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 11
Ծառուկյան
Մելանյա
Թեժ
լինելու
Երևանի
քաղաքապետ
Մարգարյանի
հրավիրած
մասին
Մելանյա
Ծառուկյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 18
Կարապետյան
Աշոտ
Չեմ
հարգի
լինեմ
ոստիկան
ունենամ
բիզնես
Հարցազրույց
Ոստիկան
Երևանի
րչ
պետ
Կարապետյանի
Գրի
առավ
Սարիբեկյանը
] //
Հրապարակ
. – 2013. –
Հարությունյան
Սոնա
Գերատեսչությունների
ղեկավարները
դեմ
տեսչությունների
խոշորացմանը
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
2013. – 13
Հովհաննիսյան
Մհեր
մանրացել
հարցեր
տվել
Հարցազրույց
Նուբարաշեն
վարչ
շրջանի
ական
նախկին
Հովհաննիսյանի
առավ
ռատյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 22
Հովսեփյան
Սոկրատ
Տանջվի՜ր
տառապի՜ր
բայց
եղիր
այն
կոչվում
Մարդ
Հարցազրույց
Այգեստանի
գյուղապետ
Հովսեփյանի
առավ
Առաքելյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 25-27
Հունանյան
Հովհաննես
Ծառայել
օրենքին
ժողովրդին
Հարցազրույց
ոստիկան
պետի
տեղ
գեներալ
լեյտենանտ
Հունանյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայ
վոր
. – 2013. – 6-12
6, 7:
Բարսեղյան
Էդիկ
Մարզպետը
հնարավորություներ
չունի՞
Հարցազրույց
Արարատի
մարզպետ
Բարսեղյանի
Հայկ
ժամանակ
2013. – 26
Բարսեղյան
Լուսինե
ԲՀԿ
ստորագրում
ասածի
տակ
Երևանի
ավագանու
առաջին
նիստի
մասին
] /
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 11
հունիսի
Գասպարյան
Վլադիմիր
Արյամբ
հարց
լուծվում
եթե
բթամիտներ
հասկանում՝
ասկանան
Հարցազրույց
ոստիկան
Գասպարյանի
Սյունյաց
երկիր
. – 2013. – 8
հունիսի
1, 4:
Վարդան
Չեն
կարողանում
որոշել
Հարցազրույց
Քաջարանի
քաղաքապետ
Գևորգյանի
հետ
առավ
Բարսեղյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 8
Գիզիրյան
Աշոտ
աչքով
տեսնեք
չհավատաք
Գիզիրյանը
չարաշահման
կարող
մասնակից
լինել
Հարցազրույց
Շիրակի
մարզի
նախկին
րզպետ
Գիզիրյանի
առավ
Խառատյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 26
հունիսի
Կարեն
Էջմիածնի
քաղաքապետ
Կարեն
Գրիգորյանը
չգիտի՝
ինչ
բիզնեսներ
ունի
: [
Հարցազրույց
Էջմիածնի
քաղաքապետի
առավ
Խառատյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 15
հունիսի
Նելլի
Հետևենք
հրեաների
օրինակին
Երևանի
ավագանու
անդամը
անում
կենսաբան
անվտանգ
հիմնադրամ
ստեղծել
Նելլի
Գրիգորյան
//
ոտ
. – 2013. – 29
հունիսի
Նելլի
Մարզպետը
խառնում
սեփական
բուրդը
պետականի
Վայոց
ձորի
մարզպետ
Ղազարյանի
զրույցի
մասին
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. – 2013. – 22
. –
Ռաֆիկ
Եթե
ապացուցվի
մեղավոր
հրաժարական
կտամ
Հարցազրույց
Գեղարքունիքի
մարզպետ
Գրիգորյանի
հետ
Գրի
առավ
Խառատյանը
Ժամանակ
13. – 27
տանիելյան
Արամ
Շարունակելու
աշխատել՝
շահ
հարազատ
քաղաքի
բարօրության
զարգացման
Հարցազրույց
Հրազդանի
քաղաքապետ
տանիելյանի
առավ
Ադամյանը
Իրավունք
. –
2013. – 14-17
հունիսի
5:
տանիելյան
Սամվել
Գյումրեցին
գիտակցում
պատվի
արժանացել
Շիրակի
մարզպետի
մշակույթի
վաստ
գործիչ
Կիրակոսյանի
Գյումրին
երկրների
մշակութային
մայրաքաղաք
միջոցառումների
շարքի
շուրջ
զրույցի
մասին
Սամվել
տանիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 25
Խառատյան
Մարինե
Եթե
խախտում
արել
թող
բանտ
դնեն
բայց
մեկին
պարտք
Ամերիկահայ
գործարար
Արարատ
ֆուտբոլ
ակումբի
շին
Իտարգո
տեր
Կապրիելյանի
խմբակց
անդ
Հայկաշին
սեփականատեր
Ախոյանի
դատ
վեճի
մասին
Մարինե
Խառատյան
Ժամանակ
. – 2013. – 29
հունիսի
Ստեփանյան
Լուսինե
արդեն
խենում
դողում
Սամվել
Մայրապետյանից
» : [
տատարանում
Բեջանյանի
հայտարար
մասին
Լուսինե
Ստեփանյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 1-10
Վեզիրյան
Գոհար
տատարանի
նախագահը
բրոքեր
Երևանի
Կենտրոն
Նորք
Մարաշ
վարչ
շրջաների
ընդհանուր
իրավաս
դատարանի
Վարդանյանի
որոշման
մասին
Գոհար
Վեզիրյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 8
Պետական
վարչական
կառավարում
Ռազմական
արվեստ
զմական
գիտություններ
Государственное
административное
управление
Военное
искусство
Военные
науки
351/354
Պետական
վարչական
կառավարում
Государственное
административное
управление
Աբրահամյան
Սուրեն
Նախկին
քաղաքապետը
կբողոքի
կպայքարի
Հարցազրույց
Երևանի
նախկին
քաղաքապետ
Աբրահամյանի
առավ
Մանուկյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 1
Աթայան
Ռաֆիկ
Քաջարանի
ճակատում
զինադադարը
խախտվում
: [
Հարցազրույց
Քաջարանի
գյուղապետ
Աթայանի
ի
առավ
տավթյանը
Սյունյաց
երկիր
. – 2013. – 22
հունիսի
2, 5:
Անտոնյան
Արմեն
Աշտարակի
քաղաքապետը՝
կրիմինալի
մասին
Հարցազրույց
Աշտարակի
քաղաքապետ
Անտոնյանի
առավ
Մանուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 18
Ասլանյան
Թագուհի
պետք
կանգնեցնի
պատշգամբաթափը
Վթար
շենքերի
մասին
Թագուհի
Ասլանյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
-5
հուլիսի
Նույնը՝
Բաղդասարյան
ւստամ
տավթաշենի
թաղապետի
դեմ
դավեր
նյութում
Հարցազրույց
թաղապետ
Բաղդասարյանի
Գրի
առավ
Սիմոնյանը
] //
Հրապարակ
. – 2013. – 7
. –
Բարսեղյան
Էդիկ
Եթե
դեմ
բան
ունի
իրեն
հարցրեք
» :
Հարցազրույց
Արարատի
մարզպետ
Բարսեղյանի
առավ
Մանուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 7
. –
Саркисян
Давление
меня
невозможно
утверждает
военный
прокурор
Геворг
Костанян
Саркисян
Республика
Армения
. –
2013. – 7
иЭня
. 3.
Քաղաքացիական
իրավունք
տատակազմություն
Гражданское
Судоустройство
Աբգարյան
Արսեն
Հրայր
Թովմասյանն
անձնական
թշնամանք
ունի
ՀՀ արդարադատ
նախ
Թովմասյանի
Կենտրոն
նոտար
տարածքի
նոտար
Մելքոնյանի
դեմ
հայցի
մասին
Արսեն
գարյան
ժամ
. – 2013. – 1-10
Ալումյան
Հայկ
վերջի
սկիզբը
Հարցազրույց
Փաստաբանների
պալատի
անդ
Ալումյանի
առավ
Հովհաննիսյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 12
հունիսի
Գասպարյան
Արման
Համակարգ՝
հավատարիմ
ավանդույթներին
տատախազ
ծառայության
ամյակի
կապակց
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 29
Ազնիվ
մարդկանց
տեղը
բանտերում
հանցագործ
րդկանց
տեղը՝
պետական
բարձրագույն
պաշտոններում
Ազատազրկված
ակտիվիստ
երիտ
ների
համար
բողոքի
ակցիայի
մասին
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 8
. –
Ոստիկանությունը
եթե
ուզենար՝
կբացահայտեր
Ծեծի
ենթարկված
ՀԱԿ
ակտիվիստ
Հախվերդյանի
փաստաբան
Ոսկանյանի
հայտարար
մասին
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
2013. – 6
հունիսի
. –
Ադրինե
գամավոր
Վահրամ
Բաղդասարյանի
եղբայրը
կեղծ
փաստաթուղթ
ներկայացրել
դատարան
«ՀԱՍԱՌ» ՍՊԸ-ի տնօրեն
Հարությունյանի
ՀայՌուսգազարդ
Լոռու
տնօրեն
Բաղդասարյանի
դատ
վեճի
մասին
Ադրինե
Թորոսյան
Ժամանակ
. – 2013.
հունիսի
Թունյան
Արթուր
Մենք
առաջնորդվել
ենք
օրենքներով
իրենք՝
քմահաճույքներով
Հարցազրույց
տատաիրավական
տնօրեն
Թունյանի
Գրի
ավ
Սիմոնյանը
] //
Հրապարակ
. – 2013. – 19
Խաչատրյան
Գայանե
Գողություն
օրը
ցերեկով
Տոնուսը
սնանկ
ճանաչվել
«Տոնուս» ՍՊԸ շին. ընկ. դատարան
ներկայացրած
հայցի
մասին
Գայանե
Խաչատրյան
ժամ
. – 2013. – 20-21
Խաչատրյան
Տաթև
Վճռաբեկն
անկանխատեսելի
ատյան
: [201
փաստաբանների
գործադուլի
մասին
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
– 2013. – 12
Շահվերդյան
Լուսինե
Լիսկա
ենք
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2013. – 5
հունիսի
Շահվերդյան
Լուսինե
Լիսկայի
հարցում
դեռ
երկմտում
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2013. – 15
Շահվերդյան
Լուսինե
Օրենքի
անիծա՞ծ
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2013. – 5
. –
Ոսկանյան
Նշան
Գորիսի
քաղաքապետը
նախկին
մարզպետի
մասին
Հարցազրույց
Գորիսի
քաղաքապետ
Ոսկանյանի
ավ
Մանուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 15
Ոսկանյան
Նելսոն
Գորիսի
քաղաքապետը
չգիտի
Լիցկան
կին
ծեծել
Հարցազրույց
քաղաքապետ
Ոսկանյանի
առավ
Պապյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 6
հունիսի
. –
Պապյան
Սիրանույշ
Սուրեն
Խաչատրյանի
Լորետան
սպառնում
տան
աշխատողներին
Սիրանույշ
Պապյան
Ժամանակ
2013. – 26
Սարիբեկյան
Գայանե
Լիսկան
նության
արտացոլումն
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2013. – 4
հունիսի
Արփինե
Ինչ
շինություններ
Գորիսում
սեփականաշնորհել
նախկին
մարզպետը
Արփինե
Սիմոնյան
Առավոտ
. –
2013. – 28
Վարդանյան
Արթուր
Սուրեն
Խաչատրյանը
շարունակելու
ղեկավարել
Սյունիքը
Արթուր
Վարդանյան
ժամ
. – 2013. – 11-12
АрутЭнян
Маргарита
Единственным
достижением
Сурика
Хачатряна
был
захват
безоружной
мэрии
” /
Маргарита
утЭнян
Новое
время
. – 2013. – 6
иЭня
. 1, 3.
АрутЭнян
Маргарита
Сурен
Хачатрян
складывает
губернаторские
полномочия
Маргарита
АрутЭнян
Новое
время
. – 2013.
иЭня
. 1, 3.
АрутЭнян
кто
убил
Будагяна
Маргарита
АрутЭнян
Новое
время
. – 2013. – 8
иЭня
Макарян
Лина
Сурен
Хачатрян
участвовал
перестрелке
” /
Макарян
Новое
время
. – 2013. – 6
иЭня
. 1, 2.
тчян
Знаковая
отставка
Марина
Мкртчян
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
Мшецян
Лана
Выстрелы
Горисе
Кто
стрелял
первым
Лана
Мшецян
Голос
Армении
. – 2013. – 4
иЭня
. 3.
Саакян
Кто
станет
новым
сЭникским
марзпетом
? :
Беседа
секретарем
парламент
фракции
Саакяном
Записала
Макарян
Новое
время
. – 2013. – 11
иЭня
. 2.
Հակոբյան
Արմեն
Ողբերգություն
Գորիսում
տեղի
ունենալու
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
հունիսի
1, 3:
Հակոբյան
Արմեն
Պաշտոնով
ո՞վ
սիրունանում
այն
էլ՝
Հայաստանում
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
հունիսի
Հակոբյան
Արմեն
Պետք
կենտրոնանալ
պատճառների
Արմեն
Հակոբյան
//
Հայոց
աշխարհ
1, 3:
Հակոբյան
Թաթուլ
ելի
Լիսկան
Թաթուլ
Հակոբյան
//
Օրակարգ
. – 2013. – 4
հունիսի
Հակոբյան
Մաքսիմ
Մաքսիմ
Հակոբյանը
դեմ
որդին
Սյունիքի
մարզպետ
դառնա
Հարցազրույց
Քաջարանի
պղնձամոլիբդեն
կոմբինատի
տնօրեն
Հակոբյանի
առավ
Խառատյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 4
հունիսի
Հակոբջանյան
Աղասի
Պատահական
մարդը
կարող
Սյունիքի
մարզպետ
աշխատել
Հարցազրույց
քաղաքապետ
Հակոբյանի
ավ
Շահվեդյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 7
Համբարձումյան
Սիլվա
Սուրեն
Խաչատրյանին
պետք
արագ
պատժել
Հարցազրույց
գործարար
Համբարձումյանի
առավ
Մարտիրսյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 4
3:
Հարությունյան
Հասմիկ
Հրամանատարի
վիճակը՝
ծայրահեղ
ծանր
Հասմիկ
Հարությունյան
Ազգ
. – 2013. – 4
հունիսի
1, 2:
Հարությունյան
Սևակ
Անպատժելիության
կանխավարկած
Հարությունյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
4. –
Նույնը՝
ւս
Հարցերի
պատասխանը
քննությունը
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 4
հունիսի
Հովհանիսյան
Լիլիթ
Ինչու՞
Սյունիքի
մարզպետի
նշանակման
հարցը
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. –
-5
հուլիսի
. –
10. –
Նույնը՝
Հովհանիսյան
Լիլիթ
Քրեական
անցյալով
մարզպետի
ներկան
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
հունիսի
Միքայելյան
Թամարա
Ինչպե՞ս
կհանդարտեցնեն
կրակելու
խոստում
ածներին
Թամարա
Միքայելյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 6
Միքայելյան
Թամարա
Շտապ
խոստովանել
կրակել
» /
Թամարա
Միքայելյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 4
Նշանյան
Մարկ
Իսկ
Սերժ
Սարգսյանը
տեսագրությունում
չկա՞
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 8
հունիսի
Նշանյան
Սերժ
Սարգսյանի
լիսկաթափումը
սկսվեց
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 4
. –
Բարսեղյան
Լուսինե
Լիսկան
անձա՞մբ
կրակել
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 4
Բարսեղյան
Լուսինե
Ինչպես
մաքրել
տականքին
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 6
Բարսեղյան
Հայկուհի
Երբ
թշնամին
ներսից
լինում
Հայկուհի
Բարսեղյան
Անկախ
. – 2013. – 6-13
. –
1, 2:
Բուդաղյան
Էմիլ
Սուրեն
Խաչատրյանը
նախանձե՞լ
Բուդաղյանին
Հարցազրույց
Սյունիքի
մարզպետ
Խաչատրյանի
տան
կում
սպանված
Բուդաղյանի
Բուդաղյանի
առավ
Մանուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 12
Գալաջյան
Հովհաննես
կամքի
օրենքի
դիկտատուրան՝
որպես
անհետաձգելի
հրամայական
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. –
2013. – 4
հունիսի
. –
Գալոյան
Արման
Պաշտոնանկություն՝
մանդատի
ակնկալիքով
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 7
հունիսի
Հայկ
Լիսկայի
տանն
անգամ
հրավառության
ձայնը
վում
: [
Հարցազրույց
ՀՀԿ
խմբակց
անդ
Գրիգորյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 11
10345.
Նելլի
Սուրիկ
Խաչատրյանը
քնած
լեթարգիական
Նախկին
քաղբանտարկյալ
պատգ
Արշակյանի
զրույցի
մասին
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. – 2013. – 8
տանիելյան
Ինարա
Զորամասի
հրամանատարը
երեխաների
տոնական
օրը
ընդդեմ
երեխաների
ծ
հարձակում
ազատամարտիկ
իշխանավորի
տան
դեմ
Ինարա
տանիելյան
Գործընթաց
. –
2013. – 14
2, 7:
Խաչատրյան
Մարիետա
Ազատվել
հաբռգածներից
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. – 5
. –
1, 3:
Խաչատրյան
Մարիետա
Միայն
Լիցկայի
փոխարեն
Լիցկա
չդառնա
մարզպետ
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. – 7
1, 2:
Խաչատրյան
Տաթև
Իրավունք
չունեին՝
դատեք
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 7
ռատյան
Մարինե
Սյունիքի
մարզպետարանը
քննչական
մարմի՞ն
թե՞
դատախազություն
Մարինե
Խառատյան
//
Ժամանակ
. – 2013. –
. –
Խառատյան
Մարինե
Սուրեն
Խաչատրյանը
մտադիր
վերադառնա՞լ
Մարինե
Խառատյան
Ժամանակ
. – 2013. – 8
հունիսի
Հակոբյան
Արմեն
Այս
պատմությունը
դեռ
շարունակություն
ունենալու
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
հունիսի
Կոստանյան
Միջադեպի
մասով
ապացույցները
Հարցազրույց
զինդատախազ
Կոստանյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 4
. –
Հարությունյան
Հասմիկ
կարող
կյանք
արժենալ
կամ
մեջ
դրված
փամփուշտ
նախատեսված
միայն
թշնամու
համար
Անդրադարձ
ժամկետ
զինծառայող
Ստեփանյանի
սպան
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2013. – 11
հունիսի
1, 3:
ապյան
Սիրանույշ
Աղվան
Հովեսփյանը
պետք
պատասխան
ԼՂՀ
զորակոչված
Մովսիսյանի
ինքնասպան
գործի
մասին
] /
Սիրանույշ
Պապյան
Ժամանակ
. – 2013. – 15
. –
Պապյան
Սիրանույշ
Սպանված
Լյուքս
Ստեփանյանի
հայրը
զինուժին
մեղադրում
Սիրանույշ
Պապյան
Ժամանակ
. – 2013. – 22
Սյուզան
Զինդատախազն
ամրապնդում
դիրքերը
Սյուզան
Սիմոնյան
Հրապարակ
. – 2013. – 1
հունիսի
. –
Քալաշյան
լիթ
Չդիմանալով
պատվի
արժանապատվության
ստորացումներին
զինվորը
ինքնասպան
Վ.Ասատրյանի
ինքնասպան
կապակց
հարուցված
մասին
Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
. – 2013. – 29
Սյունիքի
մարզպետ
Խաչատրյանի
առանձնատան
բակում
տեղի
ունեցած
միջադեպի
մասին
инциденте
связанном
перестрелкой
сЭникского
марзпета
Хачатряна
Աբրահամյան
Սուրեն
կարող
մարզպետ
դառնալ
միայն
աստված
լինելու
պարագայում
Հարցազրույց
Հանրապետություն
կուս
քաղխորհրդի
անդ
Աբրահամյանի
առավ
Սիմոնյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 4
հունիսի
Արարատյան
Եսայի
շարքերն
համալրելու
Սուրիկ
Խաչատրյանը
Եսայի
Արարատյան
Ժամանակ
. – 2013. – 8
. –
Արևշատյան
Նունե
Սերժ
Սարգսյանը
Սաակաշվիլու
Պուտինի
նման
պիտի
նեզրկի
աքսորի
Լիսկայի
նմաններին
Կարծում
քաղաքագետ
Համբարձումյանը
Նունե
Արևշատյան
Առավոտ
. – 2013. – 11
Բարսեղյան
Լուսինե
Գորիսում
բու՞նտ
հասունանում
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 5
Բարսեղյան
Լուսինե
Ինչ
անելու
Լիսկային
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 15
Հովհաննիսյան
Օֆելյա
Հայրիկյանը՝
կրակողին
բախտը
բերել
Ձերն
էլ՝
հետը
Օֆելյա
Հովհաննիսյան
ժամ
. – 2013. –
հունիսի
Մանուկյան
Քնար
Հայրիկյանին
կրակողները
սենսացիա
բացահայտում
Քնար
Մանուկյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 21
Պապյան
Սիրանույշ
նախկին
աշխատակիցը
$100000
փոխանցել
Վարդան
Սեդրակյանին
Սիրանույշ
Պապյան
Ժամանակ
. – 2013.
հունիսի
Սյուզան
Հունվարի
Տպագրիչների
բակում
Սյուզան
Սիմոնյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 13
Քալաշյան
Լիլիթ
Էպոսագետը
պետք
վախեցներ
Սերժի
Միշիկին
կամ
եղբորը՝
Սաշիկին
կամ
թերթի
խմբագրի
Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
. – 2013. – 21
հունիսի
АрутЭнян
Айрикян
просил
покушавшихся
пожелал
свободы
Маргарита
АрутЭнян
Новое
время
. – 2013. – 18
иЭня
. 4.
Հարսնաքար
ռեստորանային
համալիրում
տեղի
ունեցած
միջադեպի
առնչությամբ
քրեական
մասին
уголовном
инциденту
ресторанном
комплексе
Арснакар
Խաչատրյան
Տաթև
գալով՝
շրջադարձ
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 1
Խաչատրյան
Տաթև
Նոր
վկաներ
Հարսնաքարի
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 26
հունիսի
. –
Խաչատրյան
Տաթև
արտառոց
բան
տեսել
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 19
հունիսի
. –
Քրեական
իրավունքի
հատուկ
ձևեր
Ռազմական
քրեական
իրավունք
Ծովային
քրեական
ավունք
Ռազմա
օդային
քրեական
իրավունք
Особые
уголовного
право
Военное
Военно
воздушное
уголовное
այլևս
հույս
չունեմ
այս
երկրից
Սպանված
զինծառայող
Օհանջանյանի
Օհանջանյանի
բողոքի
մասին
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 28
հունիսի
Կուրսանտը
օգնել
են
ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի
անվ
ռազմ
կուրսանտ
Մովսիսյանի
սպան
հարուցված
մասին
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 4
հունիսի
. –
Քալաշյան
Լիլիթ
Սպանություն՝
ծխախոտի
համար
Քրգործ
Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
. – 2013. – 13
հունիսի
Քալաշյան
Լիլիթ
Շահվերդյանը
Ալավերդու
կենտրոնում
կրակոցով
սպանել
համաքաղաքացի
Գագիկ
Կիլինկարովին
Քրգործ
Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
. – 2013. – 5
. –
Бегларян
Анна
Профилактика
лучше
О восстановит
центрах
малолет
преступников
] /
Анна
Бегларян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
Ерканян
ем
Убийца
стамбульских
армянок
отказался
признательных
показаний
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 27
иЭня
ԱԻՄ
առաջնորդ
Հայրիկյանի
դեմ
մահափորձի
դատավարության
մասին
судебном
процессе
делу
покушения
Айрикяна
Բարսեղյան
Մելանյա
տարբեր
ձևերով
փորձել
սպանել
դիրքորշման
համար
Հայրիկյանը
շարունակում
պնդել
դեմ
մահափորձի
հետևում
կանգնած
իմպերիալիզմի
Մելանյա
Բարսեղյան
Առավոտ
. – 2013. – 29
Հայրիկյանը
դեմ
դիմաց
դուրս
եկանք
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 21
հունիսի
այրիկյանը
ցուցմունք
տվեց
Անի
Գևորգյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 13
հունիսի
Սեդրակյանի
դեմ
ցուցմունք
այլևս
չկա
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 18
հունիսի
Զալինյան
Արմեն
Վարդան
Սեդրակյանի
բարեկամին
վարկաբեկու՞մ
Հարցազրույց
դեղերի
փորձագիտ
կենտրոնի
փոխտնօրեն
Զալինյանի
առավ
Մանուկյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 19
Խաչատրյան
թև
Անառողջ
մարդու
դատողություն
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 13
հունիսի
. –
Խաչատրյան
Տաթև
Նաև՝
Միշիկին
Սաշիկին
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 21
հունիսի
. –
Խաչատրյան
Տաթև
Ուզում
վախեցնել
նաև
լրագրողին
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 25
հունիսի
. –
Խաչատրյան
Տաթև
Ցուցմունք
տվեց
նախագահը
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 18
հունիսի
. –
Օֆելյա
տատարանը
մերժեց
Վարդան
Սեդրակյանը
կալանավորված
Օֆելյա
Հովհաննիսյան
ժամ
. –
2013. – 26
Խաչատրյան
Տաթև
Ցուցմունք
Ղուկասյանը
Գյումրիի
նախկին
քաղաքապետ
Ղուկասյանի
դստեր
փեսացու
Եսայանի
սպան
դատ
մասին
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. –
Հովհաննիսյան
Արթուր
Առանձնապես
չենք
զարմանա
եթե
ծայրը
ոստիկանական
համակարգի
ներսում
լինի
ՀՀ ոստիկանապետի
տեղ
ոստիկան
գնդապետ
Մհերյանի
սպան
գործով
հարուցված
մասին
Արթուր
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2013. – 14
հունիսի
Հովհաննիսյան
Թագուհի
Հանցագործությունը
բացահայտվել
Պռոշյանի
գյուղապետի
սպան
մեջ
մեղադրվող
Պետրոսյանի
փաստաբան
Հովհաննիսյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Թագուհի
Հովհաննիսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 8
հունիսի
Մանուկյան
Քնար
ԲԱՄՕ
ընկերությունը
պարտքեր
ուներ
«ԲԱՄՕ» ընկեր
սեփականատեր
Մուրադյանի
սպան
մասին
] /
Քնար
Մանուկյան
Ժողովուրդ
– 2013. – 13
հունիսի
. –
Մհերյան
Պետրոս
Մհերյանի
գործն
այլ
ճանապարհով
տարել
» : [
Հարցազրույց
2009
սպանված
փոխոստիկանապետ
Մհերյանի
Մհերյանի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 1
Պապյան
Սիրանույշ
Սպանված
դանակահարված
երեխաներ
Ակունքը
ցնցված
Ա.Գևորգյանի
դեմ
հարուցված
մասին
Սիրանույշ
Պապյան
Ժամանակ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
Քալաշյան
լիթ
Ամուսնու
ծեծից
հուսահատված
դանակով
հարվածներ
հասցրել
ամուսնուն
Քրգործ
Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
. –
2013. – 15
Քալաշյան
Լիլիթ
Ինչպես
հայ
երիտասարդները
զվարճանում
հարբում
ծեծում
միմյանց
զզվացնում
աղջիկներին
Քրգործ] / Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
. – 2013. – 18
Քալաշյան
Լիլիթ
Կապանում
պոռնկությամբ
զբաղվելու
միջնորդավճարը
հազար
դրամ
Քրգործ
Լիլիթ
Քալաշյան
մանակ
2013. – 7
հունիսի
. –
Քալաշյան
Լիլիթ
Կեղծ
ամուսնության
խոստում
միլիոնների
հափշտակություն՝
կրկին
օդնոկլասնիկի
միջոցով
Քրգործ
Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
. – 2013. – 14
Քալաշյան
Լիլիթ
Յուրիկի
ընկերոջ
մայրն
հարվածել
վառարանով
կոտրել
կողերը
վնասել
թոքը
Քրգործ
] /
Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
. – 2013. – 19
հունիսի
Քալաշյան
Լիլիթ
Ոստիկաններն
առևանգել
ընկերուհու
տեղն
իմանալու
համար
Քրգործ
] /
Լիլիթ
Քալաշյան
Ժամանակ
2013. – 6
հունիսի
. –
Իրանում
կայացած
նախագահական
ընտրությունների
մասին
президентских
выборах
Иране
Բեգիջանյան
Էմմա
Չափավորականության
խելամտության
հաղթանակ
Էմմա
Բեգիջանյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 18
Վարդան
Իրանը
դրական
մեսիջ
ուղարկեց
Արևմուտքին
Վարդան
Գրիգորյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 18
հունիսի
Վարդան
Իրանի
նախագահական
ընտրությունների
շուրջ
Վարդան
Գրիգորյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 14
1, 6:
Պողոսյան
Սուսաննա
Փափախի
լայնեզր
գլխարկի
ճակատամարտ
Սուսաննա
Պողոսյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 28
Ерканян
Артем
Новый
старый
партнер
Артем
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 18
иЭня
. 2, 5.
Простых
решений
будет
Республика
Армения
. – 2013.
иЭня
. 2, 5.
Мелик
Шахназарян
Левон
Победа
шейха
дипломатии
Левон
Мелик
Шахназарян
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
Քրեական
իրավունք
Քրեական
դատավարություն
Քրեաբանություն
Քրեագիտություն
Уголовное
алистика
Криминология
Պռոշյանցիները
սպասում
ընտրություններին
Գյուղապետ
Մուրադյանի
սպան
կալանավորված
Պետրոսյանի
դատավար
մասին
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 12
Ադրինե
Վանաձորում
դանակահարված
դասախոսը
պատմում
դեպքի
մասին
Քր. գործ] / Ադրինե
Թորոսյան
Ժամանակ
հունիսի
Թունյան
Բաբկեն
Պլանային
տնտեսության
ուրվականը
արժե՞
Հայաստանը
րձնել
Նոր
Հոլանդիա
» : [
ում
թմրանյութերի
տարածման
մասին
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 1-10
հունիսի
Խաչատրյան
Տաթև
Վկաները
դժգոհում
Սոց
ծառայության
նախկին
Խաչիկյանի
դեմ
հարուցված
գործով
դատ
նիստի
մասին
] /
Տաթև
Խաչատրյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 28
հունիսի
Բարսեղյան
Լուսինե
Գեներալը
գրավել
ամբիոնը
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 19
. –
Բարսեղյան
Լուսինե
Զոն
նայողներն
լքյալները
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 18
. –
Նելլի
ընդունեց
Երկրապահ
կամավորականների
կարգավիճակի
մասին
օրենքի
նախագիծը
Նելլի
Գրիգորյան
//
Առավոտ
. – 2013. – 19
Եղիազարյան
Ֆելիքս
Երկրապահի
նախաձեռնությունը
բարոյական
աջակցության
նք
Ֆելիքս
Եղիազարյան
Հրապարակ
. –
2013. – 21
Խաչատրյան
Լևոն
ԲՀԿ
ական
պատգամավորը
պռոշտիով
շնորհավորեց
գեներալներին
Հարցազրույց
ԲՀԿ
խմբակց
անդ
Խաչատրյանի
Գրի
առավ
Սարիբեկյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 20
Շահվերդյան
Լուսինե
Գեներալի
ահն
խայտառակ
շոգը
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2013. – 18
հունիսի
Սարիբեկյան
Գայանե
Մտածողության
ոխությունն
սկսվեց
գեներալ
Մանվելից
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2013. – 19
Սարոյան
Սեյրան
Նախ՝
կարգավիճակ՝
հացուպանրի
հարց
Հարցազրույց
պաշտոնաթող
գեներալ
պատգ
Սարոյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 19
հունիսի
Վարդանյան
Արթուր
Ազատամարտիկները
հրաժարվում
երկրապահ
դառնալ
Արթուր
Վարդանյան
ժամ
. – 2013. – 20-21
հունիսի
Дарбинян
шкалы
Владимир
//
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
Чилингарян
Нравственный
долг
Аревик
Чилингарян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
342.8
Ընտրական
իրավունք
Ընտրական
համակարգ
Избирательная
система
Мкртчян
Прошьянская
история
Вид
О предстоящих
выборах
гЭхапета
Прошян
Котайк
марза
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
. 3.
Մինասյան
Արթուր
չժխտվես
Արթուր
Մինասյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 14
հունիսի
Մկրտչյան
Ռուբեն
Օֆշորային
սկանդալում
փաստեր
հայտ
գալիս
Հարցազրույց
Սիերա
Լեոնեում
գրանցված
«GMC GLOBAL
LIMITED»
տնօրեն
Մկրտչյանի
իրեն
դատ
վեճի
մեջ
ներքաշած
Սուքիասյանի
գործուն
մասին
առավ
Արամյանը
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 28
նյան
ինչու
պաշտոնանկ
արվում
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 1
. –
Նշանյան
Մարկ
Իշխանությունները
պատրաստվում
մաժորի
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 20
հունիսի
Նշանյան
Մարկ
Քավության
վարչապետը
Մարկ
Նշանյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 18
հունիսի
Պողոսյան
Լիլիթ
Օֆշորագեյթ
ֆանտաստիկա՞
թե՞
իրականություն
Լիլիթ
Պողոսյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 13
անությու՞ն
թե՞
արհեստական
սենսացիա
Սիմոնյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 20
հունիսի
Սիրունյան
Լիանա
Ոչնչից
մեծ
աղմու՞կ
Լիանա
Սիրունյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-28
. –
11. –
Նույնը՝
Սուքիասյան
Աշոտ
Աշոտ
Սուքիասյանի
նամակը
գլխավոր
դատախազին
Հետքին
Աշոտ
Սուքիասյան
ժամ
. – 2013. – 20-21
Վեզիրյան
Գոհար
Երբ
բոլորը
սպասում
Գոհար
յան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 27
հունիսի
Վեզիրյան
Գոհար
Հայկական
օֆշոր՝
մաս
Գոհար
Վեզիրյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 22
Վեզիրյան
Գոհար
Օֆշորն
Տիգրան
Սարգսյանը
հոմանիշներ
դառնում
Գոհար
Վեզիրյան
//
ինքնիշխան
Макарян
Лина
Предотпускные
парламентские
скандалы
Макарян
Новое
время
. – 2013. – 22
иЭня
. 2.
Саркисян
Народ
ое
время
имеЭщий
государственности
становится
подозрительным
Утверждает
архиепископ
Навасард
Кчоян
Гоар
Саркисян
//
Республика
Армения
. – 2013. – 26
иЭня
ում
ընդունված
Երկրապահ
կամավորականների
կարգավիճակի
մասին
օրենքի
շուրջ
принятом
законе
статусе
добровольца
Еркрапа
Ավետյան
Ընդունվեց
աղքատ
ազատամարտիկներին
վերաբերող
հարուստ
գեներալների
օրինագիծը
/
Ավետյան
//
Ժամանակ
. – 2013. – 19
հունիսի
Գալոյան
Արման
Վարչապետի
չներշնչեցին
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 28
Գալոյան
Արման
Օֆշորը
քթից
բերեցին
Արման
Գալոյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 13
հունիսի
Գասպարյան
Անի
տիլիջանի
հարցը
վարչապետի
օֆշորային
սկանդալն
Ազգային
ժողովի
կիզակետում
Գասպարյան
Անկախ
. – 2013.
– 13-20
1, 2:
10242.
Գրիգորյան
Ժամանակավոր
արձակուրդ
ԱԺ ՀՅտ խմբակց
քարտուղար
Վարդանյանի
ասուլիսի
Գրիգորյան
Օրակարգ
2013. – 27
Նելլի
Վարչապետի
ինքնախարազանման
անձնազոհության
բացառիկ
դրսևորումը
Սարգսյանը
Նաիրիտի
գործով
դիմել
իրավապահներին
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. – 2013. – 13
Զուրաբյան
Լևոն
Ժամանակավոր
հանձնաժողով
ստեղծելու
պահանջով
Հարցազրույց
խմբակց
Զուրաբյանի
առավ
Վեզիրյանը
Չորրորդ
. – 2013. – 5
հունիսի
Թունյան
Բաբկեն
Կճոյանի
սանիկի
փայլուն
աշխարհագրական
սենսացիոն
խոստովանությունը
: [
վարչապետի
արք
Կճոյանի
զեղծարար
մասին
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 20-21
Իսագուլյան
Գառնիկ
Օֆշորի
սկանդալը
նսեմացրել
Հայաստանի
իշխանության
հեղինակությունը
Հարցազրույց
Ազգային
անվտագություն
կուս
Իսագուլյանի
հետ
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
Ժամանակ
. –
2013. – 20
չատրյան
Նաիրա
Օֆշորում
կորածը
տզրուկային
կապիտալն
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 21
հունիսի
Խաչատրյան
Ոսկան
Որտեղի՞ց
Աշոտ
Սուքիասյանին
վարչապետի
անձնագիրը
Կարո՞ղ
Սուքիասյանն
առանց
Սարգսյանի
Կիպրոսում
նրան
բաժնետեր
դարձնել
Ոսկան
Խաչատրյան
//
Հայացք
. – 2013. – 28
Հարությունյան
Տաթև
ամենևին
վարչապետի
ասածը
կասկածի
տակ
ում
» : [
Շահգելդյանի
զրույցի
մասին
Տաթև
Հարությունյան
Առավոտ
. – 2013. – 14
հունիսի
Մարգարյան
Ստեփան
Վարչապետի
պաշտոնանկության
հարց
քննարկվել
ծրագիրն
քննարկել
Հարցազրույց
անդ
Մարգարյանի
առավ
Շահվերդյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 29
. –
Մինասյան
Արթուր
Երկրում
ստեղծված
իրավիճակի
մեկ
պատասխանատուն
Սերժ
Սարգսյանն
Քաղ
վերլուծ
թուր
Մինասյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 15
հունիսի
Հովակիմյան
Մանանա
3000
ԱՄՆ
դոլար՝
տիլիջանի
միջազգային
դպրոցում
սովորելու
համար
Մանանա
Հովակիմյան
. – 2013. – 7
Մարգարյան
Հովհաննես
տիլիջանի
աշակերտներին
հիմնականում
բարեգործների՞ն
ֆինանսավորելու
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Մարգարյանի
առավ
Չանդոյանը
Իրավունք
. – 2013. – 14-17
14:
Նշանյան
Մարկ
տիլիջանյան
կրքերի
ենթատեքստը
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 12
հունիսի
փերս
Մանֆրեդ
UWC Dilijan-
համաշխարհային
կարգի
դպրոց
լինելու
Հարցազրույց
տիլիջանի
միջազգ
դպր
կառավարող
հոգաբարձուների
խորհրդի
անդ
Շեփերսի
Օրակարգ
. – 2013. – 14
վարչապետ
Սարգսյանի
հետ
կապված
օֆշորային
սկանդալի
մասին
оффшоровом
скандале
вокруг
имени
премьер
министра
Саркисяна
Ամատունի
Արամ
Ֆորս
մաժորի
ուրվականին
սպասելիս
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 27
Ավետյան
Օֆշորային
մենամարտ
Ազգային
ժողովում
Ավետյան
//
Ժամանակ
. – 2013. – 13
. –
Արամյան
Օֆշորն
իրականությունը
Արամյան
ինքնիշխան
. – 2013. – 26
Բագրատյան
Հրանտ
երեք
վարչապետները
օֆշորը
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Բագրատյանի
կց
անդ
Հարությունյանի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
Առավոտ
. – 2013. – 11
Բաղդասարյան
Արթուր
Արթուր
Բաղդասարյանը
Տիգրան
Սարգսյանին
չհավատալու
չունի
Հարցազրույց
քարտուղար
Բաղդասարյանի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
Առավոտ
. – 2013. – 27
Բաղդասարյան
Էդիկ
Օֆշորային
սկանդալը
կունենա
երկրորդ
մաս
Հարցազրույց
Чилингарян
Демагогия
фоне
бухотчета
Аревик
Чилингарян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Նվազագույն
աշխատավարձի
մասին
օրենքում
փոփոխություններ
կատարելու
նախագծի
շուրջ
проекте
внесения
изменений
закону
минимальной
заработной
плате
Ասատրյան
Արտեմ
թվականից
ու՞մ
աշխատավարձն
կտրուկ
բարձրանալու
Հարցազրույց
հարցերի
նախ
Ասատրյանի
առավ
Ավետյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 15
Հովհանիսյան
Լիլիթ
օգուտ
տալու
նվազագույն
աշխատավարձի
բարձրացումը
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
հունիսի
11. –
Նույնը՝
ռուս
Նվազագույն
աշխատավարձը
հուլիսի
հազար
դրամ
//
յաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 28
1, 2:
Պողոսյան
Լիլիթ
Ինչ
նվազագույն
աշխատավարձի
բարձրացումը
Լիլիթ
Պողոսյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 20
հունիսի
4:
Чилингарян
корзины
дотянулись
Аревик
Чилингарян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
քննարկումներ
տիլիջանի
միջազգային
դպրոցի
ծրագրին
հարկային
մաքսային
արտոնություններ
տրամադրելու
մասին
նախագծի
շուրջ
обсуждениЭ
проекта
предоставлении
налоговых
таможенных
льгот
международной
дилижанской
школы
Բարսեղյան
Լուսինե
Կոռուպցիոն
սկանդալի
ուժով
ԱԺ պատգ
Փաշինյանի
հայտարար
մասին
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. –
2013. – 20
Գալոյան
Արման
Հանուն
Սերժի
Տիգրանի
իրենց
ընկեր
Ռուբիկ
Վարդանյանի
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 12
Նելլի
Ռուբեն
Վարդանյանի
ներդրումը՝
քաղաքական
համակարգի
երաշխի՞ք
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. – 2013. –
չատրյան
Մարիետա
դրամավարկային
քաղաքականությունից
մինչև
տիլիջանի
միջազգային
դպրոց
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. – 11
հունիսի
1, 2:
Խաչատրյան
Մարիետա
Կրքեր
տիլիջանի
միջազգային
դպրոցի
նախագծին
արտոնություններ
տալու
շուրջը
Մարիետա
Խաչատրյան
2013. – 12
Վեզիրյան
Գոհար
Նախ
վարչապետին
ազատեք
աշխատանքից
հետո
թալանչիները
ինքնուրույն
դիմում
կգրեն
Գոհար
Վեզիրյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 14
Քննարկվում
հաշվետվությունը
Հայաստանի
Հանրապետ
– 2013. – 18
1, 2:
Меликсетян
Скупой
платит
дважды
Меликсетян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Мкртчян
Премьер
поставил
точку
над
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 25
Овнатанян
Если
кто
кое
где
честно
хочет
Тамара
Овнатанян
Новое
время
. – 2013. – 15
иЭня
. 1, 2.
Отчет
контрольной
палаты
дубль
второй
Новое
время
. – 2013.
иЭня
Саркисян
Правительства
согласно
оценками
Гоар
Саркисян
Республика
Армения
. – 2013. – 19
иЭня
. 3.
Чилингарян
Армен
воркян
приводит
аргументы
Чилингарян
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
Чилингарян
Кому
мешаЭт
закупки
Аревик
Чилингарян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Բյուջե
կատարողականի
հաշվետվության
մասին
Отчет
выполнении
БЭджета
2012
Բարսեղյան
Լուսինե
Խնդալու
աստիճան
ղժժալու
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 13
. –
Գալոյան
Արա
Վարչապետի
ինքնազրպարտանքը
Արա
Գալոյան
ժամ
. – 2013. – 13-14
հունիսի
Խաչատրյան
Մարիետա
Թողած
երկիրը
փրկելու
խնդիրը՝
զբաղվեք
անհեթեթ
պատմություններով
Մարիետա
Խաչատրյան
2013. – 13
Ներկայացվեցին
եկամուտների
ձևավորման
ցուցանիշները
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
հունիսի
. –
Նշանյան
Մարկ
ետևանք
թամաշաների
սեզոնը
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 13
հունիսի
Շարունակվեցին
պետական
բյուջեի
կատարման
մասին
հաշվետվ
վերաբերյալ
քննարկումները
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2013. – 4
հունիսի
. –
Саркисян
БЭджет
выполнен
полном
объеме
Гоар
Саркисян
Республика
Армения
. – 2013. – 5
иЭня
Մինասյան
Կարինե
անվտանգություն
սերմանում
պետության
հանդեպ
Հարցազրույց
նախ
առաջին
տեղ
Մինասյանի
առավ
Սիմոնյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 25
հունիսի
Մնացականյան
Մնացական
կառավարությունն
արաղ
չէի՞ն
խմելու
Հարցազրույց
ՀՀԿ
խմբակց
անդ
Բադեյանի
պատգ
Մնացականյանի
հետ
առավ
երդյանը
Հրապարակ
. –
2013. – 21
Նշանյան
Հարկադիր
ինքնամաքրումը՝
որպես
թամաշա
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 14
հունիսի
Նշանյան
Մարկ
Տիգրան
Սարգսյանի
ռուսական
ռուլետկան
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 26
հունիսի
Շահվերդյան
Լուսինե
Վարդան
Վարդանյանն
անհանգստանալու
պատճառ
չունի
Լուսինե
Շահվերդյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 29
Սահակյան
Գալուստ
Մենք
վհուկներ
չենք
մ
: [
Հարցազրույց
խմբակց
Սահակյանի
առավ
Սիմոնյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 19
հունիսի
Սարգսյան
Քերոբ
Ճանապարհաշինական
թալանի
մեխանիկան
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 5-6
հունիսի
Սարգսյան
Քերոբ
Պարզապես
պետք
թալանչիներին
պատժել
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2013. – 14-17
հունիսի
12:
Սարիբեկյան
Գայանե
պատժել
թալանչիներին
այլ
ան
Զաքարյանին
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. – 2013. – 19
Սարիբեկյան
Գայանե
Վարչապետի
Իշխան
Զաքարյանի
մեղայականը
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
Սարիբեկյան
Գայանե
Քննարկման
թիրախում
պետբյուջեի
թալանն
այլ
վերահսկիչ
պալատը
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
2013. – 18
Եկել
երկիրը
թալանողների
բռնելու
ժամանակը
նյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 15
հունիսի
Սյուզի
նախագահի
զարմանքը
զայրացրել
արտաշատցիներին
Սյուզի
Սիմոնյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 14
. –
Սյուզան
Սառը
պատերազմ
տատաիրավական
Սյուզան
Սիմոնյան
Հրապարակ
. – 2013. – 20
հունիսի
Վեզիրյան
Գոհար
Ատկատի
նստած
պետական
գնումներն
շինարարության
ոլորտը
Գոհար
Վեզիրյան
րորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 4
հունիսի
Բարսեղյան
Լուսինե
Սերժի
դրածոները՝
զմիմյանս
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 21
. –
Գալաջյան
Հովհաննես
կոռուպցիան
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 21-24
հունիսի
Գալոյան
Արման
այսես
զարգանում
ենք
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 26
հունիսի
Գասպարյան
Արման
Հայտնաբերվել
ատկատների
աղբյուրը
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 4
ամյան
Արտաշես
Երևույթը
թողած՝
պայքարում
հետևանքների
դեմ
: [
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
., «
Ազգային
միաբանություն
կուս
Գեղամյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 18
Զաքարյան
Իշխան
Ամենաթողության
ժամանակներն
անցե՞լ
Հարցազրույց
Զաքարյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 14
հունիսի
Թարփոշյան
Պետք
պայքարել
պատճառների
դեմ
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 15
հունիսի
Խաչատրյան
Մարիետա
Ատկա՞տ
»,
թե՞
միջազգայինների
անփորձություն
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. – 4
. –
1, 3:
Խաչատրյան
Մարիետա
Մկանների
ցուցադրում
տարբեր
ուղղություններով
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. – 19
Խաչատրյան
Մարիետա
Ո՞ր
սցենարն
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. – 22
հունիսի
1, 3:
Խառատյան
երկայացման
ռեժիսորը
Սերժ
Սարգսյանն
սցենարիստը՝
Իշխան
Զաքարյանը
Մարինե
Խառատյան
//
Ժամանակ
. –
2013. – 18
Խառատյան
Մարինե
Ֆինանսների
նախարարը
տեղյակ
բացահայտած
ատկատներից
Մարինե
Խառատյան
Ժամանակ
. – 2013. –
. –
Հովհաննիսյան
Արթուր
Հայաստանյան
ասֆալտի
մաֆիան
» /
Արթուր
Հովհաննիսյան
Հայացք
. – 2013. – 21
Մարտիրոսյան
Արաքս
նախագահի
գլխավոր
դատախազի
հանցավոր
լռությունը
Մարտիրոսյան
Ժամանակ
. – 2013. – 20
Մարության
Ավիկ
Ո՞նց
մաքրել՝
կադրային
շլանգով
Ավիկ
Մարության
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 28
հունիսի
1, 2:
Մինասյան
Կարինե
Վերահսկիչ
պալատը
վերցրեց
բոլորիս
սևացրեց
Հարցազրույց
նախ
առաջին
տեղ
Մինասյանի
առավ
Սիմոնյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 26
հունիսի
Վարդան
Ահազանգ
նախևառաջ
մեզ
համար
Վարդան
Գրիգորյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 7
հունիսի
1, 3:
տեմիրճյան
Մովսես
Հայաստանը
հրաժարվում
նախահարձակ
չլինելու
հանձնառությունից
Մովսես
տեմիրճյան
Առավոտ
. – 2013. – 7
Նշանյան
Ադեկվա՞տ
արդյոք
Սերժ
Սարգսյանի
ընկալումները
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. –
Սարգսյան
Սերժ
պատրաստ
լինենք
տարածաշրջանում
վերադասավորումների
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
բացման
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
հունիսի
. –
Սարգսյան
Սերժ
Վայրկյան
անգամ
կանգնել
կարելի
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
ելույթը
] /
Սերժ
Սարգսյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6
Серж
Саргсян
находимся
пути
где
нельзя
останавливаться
нельзя
медлить
Новое
иЭня
Серж
Саргсян
строим
вуЭ
экономику
//
Республика
Армения
. – 2013. – 7
иЭня
. –
Серж
Саргсян
Надо
быть
готовыми
новому
раскладу
регионе
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
բացահայտումների
տարեկան
հաշվետվության
մասին
выявлениях
годовом
отчете
Ասատրյան
Հարցը
պետք
տեղափոխվի
իրավական
դաշտ
Ասատրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 25
հունիսի
Ավագյան
Լիլիթ
Կոռուպցիա՝
էլիտար
գողություն
Լիլիթ
Ավագյան
ժամ
. – 2013. – 25-26
հունիսի
Ավետյան
ինչու
Իշխան
Զաքարյանի
հայտնաբերած
խախտումները
ուղարկվում
գլխավոր
դատախազություն
Ավետյան
Ժամանակ
. – 2013. – 22
Ավետյան
Ինչու՞
աղմկում
Իշխան
արյանը
Հովիկ
Աբրահամյանը
Էդուարդ
Շարմազանովը
Ավետյան
Ժամանակ
. –
2013. – 14
Արևշատյան
Նունե
Կադաստրի
պետի
տեղակալը՝
բարեփոխումների
ատկատների
Գյումրիում
Վերահսկիչ
պալատի
բացահայտումների
մասին
Նունե
Արևշատյան
Առավոտ
. – 2013. – 4
Բարսեղյան
Լուսինե
Ինչպես
մսխում
մեր
փողերը
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 1
Աֆյան
Հովիկ
Զենք
էմոցիաներ
Աֆյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 27
հունիսի
1, 2:
Զաշտովտ
Կոնրադ
Վարշավա
այցով
Սերժ
Սարգսյանն
ուղերձ
հղեց
Մոսկվային
Հարցազրույց
Միջազգ
հարաբեր
լեհ
քաղ
փորձագետ
Զաշտովտի
հետ
առավ
Մատիրոսյանը
Ժամանակ
. –
2013. – 29
դեմս
Լեհաստանի
միջազգային
ասպարեզում
Հայաստանը
վստահելի
գործընկեր
ունի
//
Հայաստանի
անրապետ
. – 2013. – 27
հունիսի
. –
նպաստ
երկարատև
փոխշահավետ
համագործակցության
հաստատման
ընդլայնման
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 26
Հարաբերություններում
առաջընթաց
արձանագրվում
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 26
հունիսի
1, 2:
Մինասյան
Արթուր
Սերժ
Սարգսյանն
ընդամենը
ժամանակ
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
Լեհաստանի
Կոմորովսկիի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 27
րգսյան
Սերժ
Եվրոպան
ոմանց
համար
միայն
շուկա
միայն
արժեհամակարգ
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
ելույթը
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 26
Սարգսյան
Սերժ
Հայաստանն
առանց
առանց
Հայաստանի
հնարավոր
պատկերացնել
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
ելույթը
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 27
. –
Սարգսյան
Սերժ
Մայդանեկը
կարող
ինել
եթե
ժամանակին
Հայոց
ցեղասպանությունը
դատապարտվեր
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
ելույթը
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 27
Армения
совете
нетерпимости
ксенофобии
Республика
Армения
. – 2013. – 28
иня
Серж
Саргсян
Армения
ждет
оценок
Европы
Голос
Армении
– 2013. – 27
иЭня
Серж
Саргсян
Армении
есть
надежный
нер
международной
арене
Новое
время
. – 203. – 27
иЭня
. 1, 2.
ազգային
անվտանգության
խորհրդի
նիստի
մասին
заседании
Совета
национальной
безопасности
Ամատունի
Արամ
Համարժեքության
բարդույթ
/
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 6
հունիսի
Мкртчян
Новые
веяния
властей
Армении
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Мкртчян
Отнять
перепродать
Криворожсталь
… :
О незакон
приватизации
стратег
объектов
Армении
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
Мкртчян
Укрощение
олигополии
миф
реальность
? :
Об отношениях
власть
олигархи
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
18
иЭня
Мовсисян
Армен
Таможенный
соЭз
означает
снижение
газ
уран
: [
Беседа
министром
энерг
природ
ресурсов
Мовсисяном
Записал
Мгдесян
] //
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
Овнатанян
Правительство
Контрольная
палата
Тамара
Овнатанян
Новое
время
. – 2013. – 22
иЭня
. –
Отношения
Армении
развиваЭтся
нарастаЭщей
//
Республика
ения
. – 2013. – 16
иЭня
. 1, 2.
Погосян
пути
логике
власти
О логике
гос
власти
Погосян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. 6.
Президент
Серж
Саргсян
принял
участие
венском
саммите
–Европейской
народной
партии
Новое
время
. – 2013. – 22
иЭня
Саркисян
Премьер
Тигран
Саркисян
дал
ответы
вопросы
Гоар
Саркисян
//
еспублика
Армения
. – 2013. – 6
иЭня
. 3.
Саркисян
Прогнозы
правительства
разнятся
НС РА] / Гоар
Саркисян
//
Республика
Армения
. – 2013. – 12
иЭня
Серж
Саргсян
достижения
серьезных
результатов
нас
есть
основания
О выступлении
президента
фонда
Айастан
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
. 2.
Серж
Саргсян
пригласил
Папу
Римского
сетить
АрмениЭ
Новое
время
. – 2013. – 11
иЭня
. 1, 2.
Чилингарян
Минтруда
правила
Аревик
Чилингарян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
Чилингарян
Аревик
Цена
вопроса
–$ 20
Обсуждение
Аревик
Чилингарян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
նախագահ
Սարգսյանի
այցը
Լեհաստան
визите
президента
Саргсяна
Польшу
Ավետյան
ասոցացման
համաձայնագրի
նախաստորագրումը
վտանգված
Ավետյան
Ժամանակ
Ուրիխանյան
Տիգրան
Ինչպե՞ս
կարելի
պատգամավորի
աշխատավարձից
պահում
անել
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Ուրիխանյանի
առավ
Հակոբյանը
Իրավունք
հետաքնն
2013. – 12-13
հունիսի
3:
Ուրիխանյան
Տիգրան
Ինչու՞
դեմ
քվեարկեց
այն
ծրագրին
իրականացմանը
կես
տարի
մասնակցել
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Ուրիխանյանի
Ավետյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 14
Փաշինյան
Նիկոլ
Առկախված
հարցերի
ապագայի
մասին
ՀՀ ԱԺ ՀԱԿ խմբակց
անդ
տեսակետը
Նիկոլ
Փաշինյան
//
Հայկ
ժամանակ
. –
2013. – 4, 5, 6, 7 , 8
. –
Փաշինյան
Նիկոլ
Հայաստանը
թռչում
տիեզերք
ԱԺ ՀԱԿ
խմբակց
անդ
Փաշինյանի
ելույթը
] //
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 13
հունիսի
Փաշինյան
Նիկոլ
Սերժենց
պայքարը
պցիայի
դեմ
ԱԺ պատգ
Փաշինյանի
ելույթը
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 19
. –
Քննարկվել
օրինագծեր
: [
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
2013. – 8
հունիսի
. –
Арамян
Прогнозы
–2013 : [
планах
правительства
] /
//
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
Бабаджанян
Николай
Президент
посетил
ДилижанскуЭ
международнуЭ
школу
О рабочем
визите
президента
Саргсяна
Тавуш
Николай
баджанян
Новое
время
. – 2013. – 8
иЭня
Гегамян
Арташес
Ложная
повестка
проигнорированное
КоммЭнике
G-8 : [
депутата
парламента
Нац
единения
Гегамян
Новое
. – 2013. – 29
иЭня
Гегамян
Трудная
дорога
Стамбул
Ст. лидера партии
Нац
единение
предстоящей
сес
Арташес
Гегамян
//
Новое
время
. – 2013. – 8
иЭня
2, 5.
Гезалян
Лиана
Гильотина
действии
О проекте
правительства
улучшении
бизнес
среды
Армении
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. – 2013. – 5
иЭня
правительства
проинспектировал
выполнение
поручений
О визите
премьера
Саркисяна
Лорийск
Республика
Армения
– 2013. – 21
иЭня
Меликсетян
Старые
задачи
новые
приоритеты
: [
ровании
нового
правительства
Ара
Меликсетян
Голос
Армении
– 2013. – 1
иЭня
. 1.
Мкртчян
Большая
повестка
Прогр
правит
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
. 2.
Սարգսյան
Ռոբերտ
ունի՝
հալալ
ըլնի
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Սարգսյանի
Գրի
առավ
Շահվերդյանը
] //
Հրապարակ
. – 2013. – 20
հունիսի
Սարգսյան
Տիգրան
Բոլոր
հարցերը
պատասխան
ստանալու
ՀՀ վարչապետ
Սարգսյանի
ելույթը
կառավար
նիստում
Տիգրան
Սարգսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 28
հունիսի
Սարգսյան
Տիգրան
Մենք
շահագրգռված
ենք
լինել
փանցիկ
վերահսկելի
ՀՀ վարչապետ
Սարգսյանի
ամփ
ելույթը
ում
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 13
Սարգսյան
Քերոբ
Սպասենք
իրավապահների
նախարարների
քայլերին
Կառավար
մասին
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
– 21-24
13, 14:
Սարիբեկյան
Գայանե
Գործադիրում
իրավիճակն
անկառավարելի
դառնում
Կառավար
մասին
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. –
2013. – 28
Սարիբեկյան
Գայանե
ոն
Զուրաբյանի՞
թե՞
Տիգրան
Սարգսյանի
դարդից
արտագաղթում
ԱԺ նիստի
մասին
] /
Գայանե
Սարիբեկյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 13
հունիսի
Սարիբեկյան
Գայանե
Վարչապետը
հրաժարվել
ուսուցիչների
վերապատրաստմանը
գումար
տրամադրել
Գայանե
Սարիբեկյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 27
հունիսի
Ի՞նչ
ասել
բանակի
թափանցիկություն
ԱԺ լսումներ
Արմինե
Սիմոնյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 29
. –
Խորհրդարանը
արունակում
զարմանալ
զայրանալ
Սիմոնյան
Հայոց
աշխարհ
Մարդը
հսկայական
գումար
ներդնում
ԱԺ] / Արմինե Սիմոնյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 12
. –
Վարդանյան
Արթուր
Ինչու՞
դադարեց
Այլընտրանք
լինել
ԱԺ-կառավար
հարցուպատասխանի
մասին
Արթուր
Վարդանյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 13-14
Վարդանյան
Արթուր
մաժորի
սպասելիս
Աժ ԲՀԿ խմբակց
անդ
Օսկանյանի
տեսակետի
մասին
] /
Արթուր
Վարդանյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 1-10
Վեզիրյան
Գոհար
առաջարկած
հանձնաժողովին
վարչապետը
դեմ
ԱԺ նիստի մասին
] /
Գոհար
Վեզիրյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 13
Վեզիրյան
Գոհար
Ձեզ
տոկոս
բաժնեմասի
վաճառեք
զոռով
ԱԺ հարցուպատասխանի
շուրջ
ՀԱԿ
մբակց
ւրաբյանի
տեսակետի
մասին
Գոհար
Վեզիրյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 21
Ջհանգիրյան
Գագիկ
Զարմանալի
Կճոյանը
դիմել
դատախազություն
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
նախկին
զինդատախազ
Ջհանգիրյանի
Գրի
առավ
Մալխասյանը
] //
Օրակարգ
. – 2013. – 11
հունիսի
Ռուստամյան
Արմեն
Լավը
եղեք
այլընտրանք
չփնտրեն
Հարցազրույց
խմբակց
Ռուստամյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 14
ւստամյան
Արմեն
Հաղթողներ
պարտվողներ
լինի
Հարցազրույց
խմբակց
Ռուստամյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 15
Ռուստամյան
Արմեն
Մեր
անունով
ինչու՞
գրանցում
հարստություններ
ինչու՞
փոխանցումներ
անում
» : [
Հարցազրույց
խմբակց
Ռուստամյանի
առավ
Վեզիրյանը
որրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 11
Սահակյան
Գալուստ
շռայլ
Հարցազրույց
խմբակց
Սահակյանի
առավ
Բարսեղյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 31
հունիսի
Սահակյան
Հովհաննես
ու՞մ
ձեռ
առնում
Հարցազրույց
խմբակց
քարտուղար
ՀՀԿ
անդ
Սահակյանի
ավ
Բարսեղյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 28
Սահակյան
Պետրոս
Նրան
ներկա
նվիրեց
Վլադիմիր
Գասպարյանը՝
ազատելով
համակարգից
Հարցազրույց
ոստիկան
Սահակյանի
սպորտի
երիտ
հարցերի
նախ
տեղ
Մնացականյանի
մասին
առավ
Մինասյանը
Առավոտ
. – 2013. – 18
Սանթրյան
Վանիկ
Այրվեց
այդ
այրումով
ապրեցրեց
մարդկանց
ՀՀ նախկին
արչապետ
նախկին
Մարգարյանի
ծննդյան
օրվա
կապակց
Սանթրյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. –
2012. – 13
Սամվելյան
Անուշ
Մենք
պարտավոր
ենք
մեր
պետությունը
դարձնել
բոլորիս
երազանքի
Հայսատանը
կառավարման
ակադ
նշեց
հիմնադրման
տարեդարձը
Անուշ
Սամվելյան
Հանր
ծառայություն
2013. – 5
հունիսի
. –
Սարգսյան
Ի՞նչ
չարաշահումներ
հայտնաբերել
ֆինանսների
նախարարությունը
մարզերում
Հարցազրույց
նախ
Սարգսյանի
հետ
առավ
Ավետյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013.
հունիսի
Սարգսյան
Լյուդմիլա
Իսկ
ինչու՞
պետք
մեզ
ավելի
լավ
վարվի
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Սարգսյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 29
հունիսի
հուլիսի
Նշանյան
Խաբված
լինելու
ավանդույթը
ՀՀ աշխ. և սոց. հարցերի
նախ
Ասատրյանի
հայտարար
մասին
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 6
հունիսի
Նշանյան
Մարկ
Ներիշխանական
ռազբորկաները
թեժանում
ՀՀ-ում
Մարկ
Նշանյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 21
հունիսի
որակ
երկկողմ
համագործակցությանը
Աբրահամյանի
պաշտոն
այցը
Լատվիա
//
Հայաստանի
անրապետ
. – 2013.
. –
1, 2:
Շահվերդյան
Լուսինե
Ոստիկանությունից՝
սպորտի
աշխարհ
Ն.Մնացականյանին
սպորտի
երիտ
հարցերի
փոխնախարար
նշանակելու
մասին
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2013. – 8
հունիսի
Շարմազանով
Էդուարդ
Շարմազանովը
իմանա՝
կրակել
Հարցազրույց
փոխխոսնակ
մամլո
խոսնակ
Շարմազանովի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
– 2013. – 5
ինյան
Արմենակ
Ֆիննախը
կոշտ
դրել
Գործադիրը
շարունակում
զսպել
ծախսերը
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 7
Չատինյան
Վարչական
պատասխանատվության
ինստիտուտի
բարելավման
հիմնարար
ուղղությունները
Ն.Բալայանի
համանուն
մասին
Գևորգ
Չատինյան
Լոռու
մարզ
. – 2013. – 8
Պետրոսյան
Ալեքսան
Գործարարները
աջակցում
արմավիրցիներին
: [
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Պետրոսյանի
Շահվերդյանը
] //
Հրապարակ
. – 2013. – 6
հունիսի
Պետրոսյան
Ալեքսան
ՄԱՊ
Ալիկի
նախագիծը՝
ընդդեմ
լիմոնադի
Հարցազրույց
ՀՀԿ
խմբակց
անդ
Պետրոսյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովորդ
. – 2013. – 20
Պետրոսյան
Ալիկ
Արմավիրցիները՝
նորից
փողոցում
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Պետրոսյանի
առավ
Շահվեդյանը
րությանը
Հրապարակ
. – 2013. – 25
. –
Պետրոսյան
Կարեն
Մղումները
ազնիվ
որովհետև
բխում
ժողովրդի
շահերից
ՀՀ նխգ
Սարգսյանի
ծննդյան
օրվա
առթիվ
Կարեն
Պետրոսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 29
հունիսի
1, 3:
Պետությունն
անում
հնարավորը
Կառավար
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 14
1, 2:
Պողոսյան
օրենսդրական
բացե՞րն
Հարցազրույց
Ժառանգություն
խմբակց
անդ
ղոսյանի
առավ
Աղբալյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 28
Պողոսյան
Հասմիկ
Հասմիկ
Պողոսյանը
իրեն
կնշանակե՞ր
նախարար
Հարցազրույց
մշակույթի
նախ
Պողոսյանի
առավ
Սարիբեկյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 8
Միրզոյան
Չտուգանվելու
միակ
տարբերակը
կարծես
քայլելն
Վարչ
իրավախախտումների
մասին
օրենքում
կատարելու
օրինագծի
մասին
] /
Միրզոյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 21
հունիսի
. –
1, 5:
Մնացականյան
Գայանե
Հովիկ
Աբրահամյանի
եղբայրը
պետության
հաշվին
դիզվառելիք
Նախկին
պատգ
Աբրահամյանի
մասին
Գայանե
Մնացականյան
Ժամանակ
. – 2013. – 18
Արմեն
Եթե
լավ
գին
լավ
այմաներ
առաջարկեն
կվաճառենք
եթե
ոչ՝
» : [
Հարցազրույց
էներգ
պաշարների
նախ
Մովսիսյանի
առավ
Վիլյանը
] //
Իրատես
de facto. – 2013. – 25-27
Արմեն
Որոտանի
մասնավորեցվող
օբյեկտների
ցանկում
բայց
կմասնավորեցվի
Հարցազրույց
էներգ
նախ
Մովսիսյանի
առավ
Ավետյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 13
Մուրադյան
Թամարա
Հաշվետու
հսկելի
ՀՀ կառավար
կազմակերպած
Բաց
կառավարման
գործընկերություն
Հայաստան
առաջին
միջազգ
համաժող
մասին
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
– 2013. – 15
1, 3:
Մուրադյան
Թամարա
Ուղեղների
արտահոսքի
հակառակ
գործընթացը
ՀՀ ԿԳՆ գիտ. պետ. կոմիտեի
Հարությունյանի
հրավիրած
ասուլիսի
մասին
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 1
հունիսի
Նազարյան
Ռոբերտ
Հանձնաժողովի
մոտեցումը
վերջնական
Հարցազրույց
Հանր
ծառայությունները
կարգավորող
հանձնաժող
Նազարյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6
Նահապետյան
Որպես
խմբի
համանախագահ՝
Ռուսաստանը
պետք
մտահոգված
լինի
Ադրբեջանի
սպառազինմամբ
Հարցազրույց
պաշտպան
ազգ
անվտանգ
հարցերի
հանձնաժող
նխգ
Նահապետյանի
Գրի
առավ
Խառատյանը
մանակ
. – 2013. – 28
հունիսի
2:
Ներդրումները
պետք
խրախուսվեն
ԱԺ] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 20
1, 2:
Նիկոյան
Սամվել
Եթե
ուժեղ
ընդդիմություն
պետք
դրանից
հրճվել
» : [
Հարցազրույց
նախկին
Նիկոյանի
Գրի
առավ
Հակոբյանը
Իրավունք
. – 2013. – 28
հունիսի
հուլիսի
Նիկոյան
Սամվել
Մեր
Րաֆֆին
հանդիպի
դրանից
փոխվում
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Նիկոյանի
առավ
Չանդոյանը
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 5-6
Մարտիրոսյան
Լևոն
եղբայրը
որևէ
կերպ
ազդել
կարիերայի
. : [
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Մարտիրոսյանի
առավ
Հակոբյանը
Իրավունք
. – 2013. – 21-24
հունիսի
Մարտիրոսյան
Տիգրանուհի
Այս
լուռ
հակամարտությունը
դեռևս
ջուր
քաշելու
ԱԺ ՀՅտ խմբակց
քարտուղար
Վարդանյանի
քաղ
գնահատականի
մասին
Տիգրանուհի
Մարտիրոսյան
// 168
ժամ
ւնիսի
Մարտիրոսյան
Տիգրանուհի
Ընդդիմության
դասական
սահմանումը՝
Լևոն
Զուրաբյանի
ՀՀ ԱԺ ՀԱԿ խմբակց
.] /
Տիգրանուհի
Մարտիրոսյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 1-10
. –
Մարտիրոսյան
Տիգրանուհի
Թողած
երկիրը
փրկելու
խնդիրը՝
զբաղվում
ենք
անհեթեթություններով
ԱԺ քննարկումների
մասին
Տիգրանուհի
Մարտիրոսյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 13-14
հունիսի
Մարտիրոսյան
Տիգրանուհի
նախապատրաստվում
կառավարությունը
փոխելու
համար
ԱԺ ՀԱԿ խմբակց
Զուրաբյանի
զրույցի
մասին
Տիգրանուհի
Մարտիրոսյան
. – 2013. – 22-24
Մարության
Ավիկ
Ազգային
ժողովի
պերճանքը
ԱԺ վերջին
քառօրյա
մասին
Ավիկ
Մարության
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 12
Մելքոնյան
Արմենուհի
որակյալ
ռազմական
տեխնիկա
ՀՀ կառավար
ընդունած
արդյունաբեր
արդյունքի
ստանդարտների
մշակման
կիրառման
կանոնակարգի
մասին
նուհի
Մելքոնյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 14
Մելքումյան
Միքայել
ամբիոնը
շարքային
կրիմինալի
արտահայտման
տեղ
Հարցազրույց
ԲՀԿ
խմբակց
անդ
Մելքումյանի
առավ
Սաֆարյանը
Իրավունք
. – 2013. – 21-24
Մեղավորները
չպետք
խուսափեն
պատասխանատվությունից
Աժ] // Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 19
Մինասյան
Արթուր
Ամառային
արձակուրդները՝
բուռն
գործունեության
շրջան
: [
րկումների
մասին
Արթուր
Մինասյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 21
հունիսի
Մինասյան
Արթուր
Օմբուդսմենը
խուսափում
սուր
հարցերից
ՄԻՊ
գրասենյակի
տարածած
հաղորդագր
մասին
Արթուր
Մինասյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 8
Մինասյան
Բոլորի
մոտ
ընդգծված
չեզոքության
լռության
տպավորություն
թողեց՝
չարաշահումների
կապված
» :
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
նասյանի
առավ
Հակոբյանը
] //
Իրավունք
. – 2013. – 21-24
հունիսի
. –
Հարությունյան
Սևակ
Վնասակար
աշխատանքից
գերհոգնածները
ԱԺ պատգ
ների
մասին
Հարությունյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-28
. –
7. –
Նույնը՝
Հարությունյան
Սոնա
Խարդախության
թիրախում
առողջապահության
նախարարությու՞նն
Սոնա
Հարությունյան
Հրապարակ
. – 2013. – 20
հունիսի
Հովհանիսյան
Լիլիթ
Շոու՞
ներկլանային
ռազբորկա
ԱԺ նիստի մասին
] /
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-
4. –
Նույնը՝
ռուս
Հովհաննիսյան
ղինե
Հաստատվել
կառավարության
նոր
ծրագիրը
Հովհաննիսյան
Կրթություն
. – 2013. – 5
. –
Ղարագյոզյան
Հարություն
230
հազար
ստանում
հարյուրն
տնտեսում
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Ղարագյոզյանի
առավ
Շահվերդյանը
] //
Հրապարակ
. – 2013. – 11
հունիսի
Մանդակունի
Հովհան
Ինչպես
դուրս
Սերժ
Սարգսյանը
մուրճի
սալի
արանքից
Մոսկվայում
կայացած
գաթնաժող
ժամանակ
Սարգսյանի
արած
հայտարար
հետևանքի
մասին
] /
Հովհան
Մանդակունի
//
Ժամանակ
. – 2013. – 27
Մանուկյան
Արամ
Պառլամենտ
մտնելը
նշանակում
մենք
թողել
ենք
փողոցը
» : [
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Մանուկյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 31
հունիսի
Մարգարյան
Մարգարյանը
խնդիր
չունի
գիկ
Ծառուկյանի
շարունակելու
մնալ
կազմում
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Մարգարյանի
առավ
Ավետյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 11
հունիսի
Մարգարյան
Հովհաննես
էլիտար
գերեզմանոցներ
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Մարգարյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 11
Մարտիրոսյան
Արա
Կառավարության
սցեին
քննադատությունն
անպաասխան
չպետք
Կառավար
Արա
Մարտիրոսյան
. – 2013. – 28
. –
Մարտիրոսյան
Արա
Կառավարության
նիստում
Արա
Մարտիրոսյան
. – 2013. – 7
հունիսի
Մարտիրոսյան
Արա
Հանրությունը
ընկալում
սենսացիոն
նորությունները
ՀՀ վարչապետ
Սարգսյանի
ելույթը
Բաց
կառավարման
գործընկերություն
Հայաստան
միջազգ
համաժող
ժամանակ
Արա
Մարտիրոսյան
. – 2013. – 15
. –
Մարտիրոսյան
132
դրամ
կարող
ենք
տնտեսել
միայն
էներգախնայողությամբ
: [
Կառավար
ընդունած
էներգախնայողության
վերականգնվող
էներգետիկայի
ազգային
ծրագրի
մասին
] /
Արա
Մարտիրոսյան
. – 2013. – 4
հունիսի
Խաչատրյան
Մարիետա
Անփոխարինելիներ
չկա՞ն
ԱԺ] /
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. – 14
հունիսի
. –
Խաչատրյան
Նաիրա
ենք
լուրջ
փոփոխությունների
ՀՔտՄ
խմբակց
անդ
Հարությունյանի
տեսակետը
տնտ
հիմնահարցերի
շուրջ
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 22
Խաչատրյան
Նաիրա
Ընդդիմությունն
դերի
մեջ
իշխանությունն
էլ՝
ՕԵԿ փոխնխգ., ԱԺ պատգ
հգելդյանի
ասուլիսի
մասին
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 14
. –
Խաչատրյան
Նաիրա
Խորհրդարանական
քննարկումները
լուրջ
հետևանքներ
կունենան
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
.,
փոխնխգ
Սահակյանի
ասուլիսի
մասին
] /
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 25
Խաչատրյան
Նաիրա
Կասկածները
դեռ
փարատված
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդ
Ավետիսյանի
ՀտԿ
գսյանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
] /
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 20
Ծրագիրն
օգտակար
արդյունավետ
ԱԺ] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 12
1, 2:
Հակոբյան
Հակոբ
Մարզպետը
սեղանների
թամադա
անեկդոտ
պատմող
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Հակոբյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 26
հունիսի
Հակոբյան
Ռուբեն
Ժառանգություն
նդիպումները
ձայնագրում
Հարցազրույց
Ժառանգություն
խմբակց
Հակոբյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 13
Հասցեավորված
պատասխանատվություն
Կառավար
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 21
1, 2:
Հարությունյան
տիլիջանի
դպրոցը
վտանգի
մեր
ազգային
անվտանգությունը
Հարցազրույց
ՀՀԿ
խմբակց
անդ
Հարությունյանի
առավ
Սիմոնյանը
Հայոց
աշխարհ

Հարությունյան
Համլետ
Ադրբեջանը
առաջիկա
տարում
կկորցնի
ստրատեգիական
նշանակությունը
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Հարությունյանի
առավ
Հակոբյանը
Իրավունք
– 2013. – 7-10
հունիսի
. –
Հարությունյան
Համլետ
Հովիկ
Աբրահամյանի
ընտանիքը
ունևոր
դեռ
սովետական
տարիներին
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Հարությունյանի
առավ
հվերդյանը
Հրապարակ
. –
2013. – 20
Լևոնյան
Նարեկ
Գործարարությամբ
զբաղվող
պատգամավորը
ԱԺ ԲՀԿ խմբակց
Մախսուդյանի
գործուն
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 26
հունիսի
Լևոնյան
Նարեկ
Եվս
գրուզչիկ
որը
նախարար
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդ
Մուրադյանի
գործուն
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 25
հունիսի
Լևոնյան
Նարեկ
Հալալ
քրտինքով
ապրող
պատգմավորը
: [
կց
անդ
Մարգարյանի
գործուն
մասին
] /
Նարեկ
Լևոնյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 13
հունիսի
Լևոնյան
Նարեկ
Հակոբ
Հակոբյանի
հանցագործությունը
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդ
Հակոբյանի
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. –
2013. – 1
հունիսի
. –
Լևոնյան
Նարեկ
Հակոբն
լքեց
չվարկաբեկվի
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդ
.,
նախկին
ական
Հակոբյանի
գործուն
մասին
] /
րեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 5
Լևոնյան
Նարեկ
Հայկոոպ
Աբոն
իշխանական
ընդդիմադիր
ԲՀԿ խմբակց
անդ
Մանուկյանի
գործուն
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 18
հունիսի
Լևոնյան
Նարեկ
Միքայել
Մելքումյանն
անմեղսունա՞կ
ԱԺ ԲՀԿ խմբակց
անդ
գործուն
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 8
Լևոնյան
Նարեկ
Մխիկը
գերադասում
րում
մնալ
ԱԺ պատգ
Մխիթարյանի
գործուն
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. –
2013. – 11
Լևոնյան
Նարեկ
Որտե՞ղ
Սպարտակ
Մելիքյանը
ԱԺ պատգ
գործուն
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 7
. –
Լևոնյան
Նարեկ
Սկզբում
պաշտոն
հետո՝
կրթություն
ԱԺ ԲՀԿ խմբակց
անդ
Մանուկյանի
գործուն
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 14
հունիսի
ոնյան
Նարեկ
Ստեփան
Մարգարյանն
Աշոցքի
Ագրոն
» :
ԲՀԿ խմբակց
անդ
Մարգարյանի
գործուն
մասին
] /
Նարեկ
Լևոնյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 22
հունիսի
Լևոնյան
Նարեկ
Քեֆ
անողին
պակսիլ
ԱԺ փոխնխգ. Հ.Նաղդալյանի
պատգ
Մուրադյանի
գործուն
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 12
հունիսի
Խաչատրյան
Գայանե
Հյուսիս
հարավ
ռավարության
անգործությունը
հարկատուներին
արժեցել
կես
դոլար
«Հյուսիս
Հարավ
ճանապարհային
միջանցքի
ներդրումային
ծրագիր
կառավար
որոշման
մասին
Գայանե
Խաչատրյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 27-28
Եսայան
Մարգարիտ
Հայաստանը
երբեք
լինելու
այսամետ
կամ
այնամետ
Հարցազրույց
ՀՀԿ
խմբակց
անդ
Եսայանի
առավ
Ադամյանը
Իրատես
Երկարաժամկետ
վարկերն
անհրաժեշտ
ԱԺ] // Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 11
1, 2:
Զաքարյան
Արտակ
քարոզել
քարոզելու
առաքելական
եկեղեցու
առաջնահերթությունը
Հարցազրույց
տաքին
հարաբեր
հանձնաժող
Զաքարյանի
առավ
Հակոբյանը
Իրավունք
– 2013. – 11
Զաքարյան
Արտակ
Փողի
երակ
: [
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Զաքարյանի
առավ
Աղբալյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 20
հունիսի
Զոհրաբյան
Նաիրա
Նաիրա
Զոհրաբյանը
կարծում
պասիվացել
Հարցազրույց
կց
քարտուղար
Զոհրաբյանի
առավ
Գրիգորյանը
Առավոտ
. – 2013. – 15
հունիսի
Զոհրաբյան
Ռազմիկ
Մեղավորը
պիտի
պատժվի
ուզում
» : [
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Զոհրաբյանի
առավ
Խաչատրյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 7-10
հունիսի
Զոհրաբյան
Լևոն
Անմեղ
հրեշտակների
երգչախումբ
» :
Հարցազրույց
խմբակց
հրաբյանի
առավ
Գրիգորյանը
Առավոտ
. – 2013. – 18
. –
Ընդունվեցին
օրենքներ
վավերացվեցին
պայմանագրեր
ԱԺ] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 21
1, 2:
Շիրակ
Բիզնես
պրոյե՞կտ
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Թորոսյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 28
Թունյան
Բաբկեն
Թարս
բուսնած
զուգարանի
տրամաբանությամբ
ՀՀ տնտ. աճի վերաբերյալ
վարչապետ
Սարգսյանի
հայտարար
մասին
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 15-16
Լևոնյան
Նարեկ
հարուստը
ԱԺ պատգ
Նուշիկյան
ասոցիացիայի
հիմնադիր
Նուշիկյանի
գործուն
մասին
] /
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 15
հունիսի
Լևոնյան
Նարեկ
Այսքան
աղքատ
պատգամավոր
ԱԺ ՕԵԿ խմբակց
անդ
Շահգելդյանի
գործուն
մասին
Նարեկ
ոնյան
Ժողովուրդ
– 2013. – 20
Լևոնյան
Նարեկ
Բրիլիանտի
Արշակը
նոր
հասցեներ
որոնում
ԱԺ ԲՀԿ խմբակց
անդ
Մխիթարյանի
գործուն
մասին
] /
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 19
հունիսի
Լևոնյան
Նարեկ
Գագիկ
Մինասյանը
պատասխանատու
ԱԺ ֆինանսավարկ
բյուջետ
հարցերի
մշտ
հաձնաժող
նխգ
մասին
Նարեկ
Լևոնյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 27
հունիսի
Հայկ
Բոլոր
պաշտոնյաների
զավակներին
պետք
համապատասխան
պատիժ
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Գրիգորյանի
հետ
առավ
Չանդոյանը
Իրավունք
. – 2013. – 11
Նելլի
Ադրբեջանցի
պատվիրակը
բավականին
զվարճացրել
Եվրապառլամենտի
ներկայացուցիչներին
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդ
Սահակյանի
զրույցի
մասին
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. – 2013.
. –
ելլի
ինչպես
տավիթ
Հարությունյանին
անվճար
սպասարկել
խանութում
ԱԺ ՀՅտ խմբակց
Ռուստամյանի
զրույցի
մասին
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
. – 2013. – 14
հունիսի
Նելլի
Պատգամավորը
նրա
համար
չի՞
ինքը
հարուստ
ըլնի
բաժանի
» : [
խմբակց
անդ
Աղաբաբյանի
զրույցի
մասին
] /
Նելլի
Գրիգորյան
Առավոտ
– 2013. – 20
տավթյան
Արտակ
Ինչպես
դիմակայել
օտար
խաղերին
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
կրթ
.,
մշակույթի
երիտ
սպորտի
հարցերի
հանձնաժող
տավթյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 5
հունիսի
. –
տավթյան
Արտակ
ձեռնտու
գունազարդել
իրականությունը
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
տավթյանի
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 25
տրական
եզրակացություն
միջազգային
պայմանագրերի
մշտ
հանձնաժող
նիստեր
գումարեցին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
տումանյան
Գուրգեն
Ազգային
ժողովի
աշխատակազմն
ունի
առանձնահատկություները
Հարցազրույց
աշխատակազմի
տումանյանի
առավ
Ղուկասյանը
Հանր
ծառայություն
. – 2013.
հուլիսի
. –
տումանյան
Գուրգեն
րի
դահլիճում
օդափոխություն
չկա
Հարցազրոյց
աշխատակազմի
տումանյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 13
Եղիազարյան
Ռոզա
միայն
զուգարանների
մասին
ՀՀ կառավար
որոշմամբ
բիոզուգարանների
տեղադրման
մասին
] /
Ռոզա
Եղիազարյան
Հայաստանի
զրուցակից
հունիսի
հուլիսի
Նույնը՝
Եսայան
Մարգարիտ
ԼՂՀ
պետք
բանակցային
անի
շուրջ
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
մարդու
իրավունքների
պաշտպան
հանր
հարցերի
մշտ
հանձնաժող
նախագահի
տեղակալ
Եսայանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 25
Գասպարյան
Աշխատանքային
այցով
Լոռու
մարզում
վարչապետ
Տիգրան
Սարգսյանը
Գասպարյան
Լոռու
մարզ
. – 2013. –
Գասպարյան
Արման
Անելիք
ունի
միայն
իշխանությունը
ԱԺ կառավար
հարց
պատասխան
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 13
Գասպարյան
Արման
Մարտահրավերներին
դիմակայելու
եվրոպական
ում
անցկացվեց
միջազգ
սեմինար՝
պաշտպան
ոլորտի
նումներին
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013.
հունիսի
Գասպարյան
Արման
Նվիրական
առաքելություն
Մարդու
իրավունքների
պաշտպան
Անդրեասյանի
այցը
մանկ
գյուղ
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 1
հունիսի
Գասպարյան
Արման
լիճը
վերակենդանանում
ՀՀ նախագահին
առընթեր
լճի
հիմնահարցերի
հանձնաժող
Մովսիսյանի
ասուլիսի
մասին
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
– 19
Գասպարյան
Արման
Օրենքի
առաջ
հավասար
բոլորը
ԱԺ ճեպազրույցներ
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. –
Գասպարյան
Ռուստամ
Ռուս
լացել
հայերի
արտագաղթի
համար
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Գասպարյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 12
հունիսի
Գարնանային
նստաշրջանն
ավարտվեց
ԱԺ] // Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 14
Գեղամյան
Արտաշես
տժվար
ճանապարհ
Ստամբուլ
:
Ստամբուլում
տեղի
ունենալիք
Խորհրդարան
վեհաժող
ամենամյա
նստաշրջանի
մասին
Արտաշես
Գեղամյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 7
1, 6. –
Իրավունք
. – 7-10
. –
4, 5, 6. –
Հայոց
աշխարհ
. –
. –
Գեղամյան
Արտաշես
կեղծ
օրակարգը
G-8-
առաջնորդների
արհամարհված
կոմյունիկեն
ՀՀ ԱԺ խմբակց
անդ
տեսակետը
Արտաշես
Գեղամյան
Իրավունք
. – 2013. – 28
հուլիսի
4, 5:
Արթուր
Ոստիկանապետի
փեսան
ապրում
վաստակած
գումարներով
Հարցազրույց
ՀՀԿ
խմբակց
անդ
Գևորգյանի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Առավոտ
. – 2013. – 21
Բադեյան
Մանվել
Մենք
թերություններ
տեսնելու
մենաշնորհը
տվել
ենք
իրե՞նց
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Բադեյանի
առավ
Խաչատրյանը
] //
Իրատես
Բաղդասարյան
Վահրամ
Ձեզ
թվում
մենք
այսօր
այստեղ
հագած
կապած
փողկապով
կանգնած
ենք՝
չունե՞նք
անձնական
» :
Հարցազրույց
ական
խմբակց
անդ
Բաղդասարյանի
Գրիգորյանը
Առավոտ
. – 2013. – 15
. –
Բարսեղյան
Լուսինե
Վարչապետի
տանում
ԱԺ քննարկումների
մասին
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 12
Բարսեղյան
Լուսինե
Ում
պետք
այդ
շոուն
ԱԺ նիստի
մասին
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 14
հունիսի
Գալաջյան
Հովհաննես
Նարնջագույնների
անհաջողության
ջենթլմենները
ԱԺ նիստի
մասին
ննես
Գալաջյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 22-23
հունիսի
1, 3:
Գալաջյան
Հովհաննես
Թանկ
մալուխը
էժան
շինափայտի
դիմաց
ԱԺ նիստի մասին
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. –
հունիսի
1, 3:
Գալոյան
Արման
Ընդդիմադիր
դարձել
նույնիսկ
ԱԺ քննարկման
մասին
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 14
հունիսի
Գալոյան
Արման
Լիգիտիմության
դիֆիցիտի
հետևանքները
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
ծուն
մասին
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. –
Գալոյան
Արման
Ո՞րն
ճամփան
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
վարած
արտաքին
քաղ
մասին
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 25
Գալոյան
Արման
Վարչապետի
մտածողության
հեղափոխությունը
ՀՀ վարչապետ
Սարգսյանի
վարչապետ
Մեդվեդևի
հանդիպման
մասին
Արման
Գալոյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 4
հունիսի
լոյան
Արման
աշխատավարձը
կբարձրանա
Աժ նիստի մասին
Արման
Գալոյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 21
հունիսի
Գասպարյան
Ազգային
ժողովն
աշխատեց
արտահերթ
կյանքի
կոչելով
շարք
հրատապ
օրենքներ
Գասպարյան
Անկախ
. – 2013. – 20-27
հունիսի
Գասպարյան
Հանրային
խորհրդի
նախագահը
Խտրականության
դեմ
օրենքի
միասեռականության
կրոնի
ենթահանձնաժողովի
հայտարարության
մասին
Գասպարյան
ախ
. –
2013. – 13-20
հունիսի
Ասատրյան
Արտեմ
Նախարարը
իրեն
նեղություն
տալով
օգնել
Հարցազրույց
հարցերի
նախ
Ասատրյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 6
հունիսի
Ասատրյան
Արտեմ
Նոր
մոտեցումներ
սոցիալական
խնդիրներին
Հարցազրույց
սոց
հարցերի
նախ
Ասատրյանի
առավ
Սամվելյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 12
1, 2:
րյան
Լիլիթ
Եզակի
նախագիծ՝
միջազգային
չափանիշներին
համահունչ
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
այցը
Տավուշի
մարզ
Լիլիթ
Ասատրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 7
հունիսի
1, 3:
Ասատրյան
Լիլիթ
Իրավունքի
գերակայության
սկզբունքն
գերակա
ՀՀ Ստ-ում
կայացած
Իրավունքի
գերակայություն
սկզբունքի
տեղն
դերը
իշխան
հանր
վարքագծում
թեմայով
սեմինարի
մասին
Լիլիթ
Ասատրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
ւնիսի
. –
Ասատրյան
Լիլիթ
Նոր
գործընթաց
սկսվել
ԱԺ ՀՀԿ խմբակց
անդ
Հարությունյանի
ասուլիսի
մասին
] /
Լիլիթ
Ասատրյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 22
Ասլանյան
տիպլոմը
պատգամավորի
ինչի՞ն
պետք
ԱԺ պատգ
ների
մակարդակի
մասին
Թագուհի
Ասլանյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
հունիսի
հուլիսի
6. –
Նույնը՝
Ավագյան
Կարեն
ուզում
ասեմ
» : [
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Ավագյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Առավոտ
. – 2013. – 4
հունիսի
Ավետյան
Իշխանական
թևերը
Սարգսյանից
փոփոխություններ
պահանջում
ՀՀ իշխան
տարաձայն
մասին
Ավետյան
Ժամանակ
. – 2013. – 21
Արսենյան
Գուրգեն
ստուգող
ավելի
լավը
քան
ստուգվող
ռույցը
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Արսենյանի
Գրի
առավ
Սարիբեկյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 22
հունիսի
Բաբախանյան
Անդրանիկ
Սահմանադրության
կեղծիքն
օրինականացնում
հոմոսեքսուալ
կապերը
ՀՀ Սահմանադր
հոդվածի
մասին
Անդրանիկ
Բաբախանյան
Ժամանակ
. – 2013. – 6
Բաբուխանյան
Հայկ
դեմ
նման
եվրոպական
արժեքներին
» :
Հարցազրույց
խմբակց
Բաբուխանյանի
առավ
Հակոբյանը
] //
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 19-20
հունիսի
Բադեյան
Մանվել
Ինչպես
մեզանում
մոնոպոլիստ
դառնում
Հարցազրույց
խմբակց
անդ
Բադեյանի
առավ
Սիմոնյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 1
հունիսի
. –
քարտուղար
Պատրուշևի
այցը
Հայաստան
визите
секретаря
Патрушева
Բյուրականի
աստղադիտարանը
կվերազինվի
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 25
1, 3:
Պողոսյան
Լիլիթ
Ադրբեջանին
վաճառված
Հայաստանին
վնաս
Լիլիթ
Պողոսյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 26
հունիսի
1, 3:
Տեր
Սարգսյան
Ռոբերտ
Ինչու՞
խաթարվել
Սերժ
Սարգսյանի
հանգիստը
ՀՀ նխգ. Ս.Սարգսյանի
Անվտանգ
քարտուղար
Պարուշևի
հանդիպման
մասին
Ռոբերտ
Սարգսյան
// 168
ժամ
. – 2013.
– 25-26
трудничество
выходит
новый
уровень
//
Республика
Армения
. – 2013. – 26
иЭня
342.5(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
իրավունքը
սահմանադրական
իրավունքը
վարչական
իրավունքը
Государственное
конституционное
административное
Республики
Армения
Աբրահամյան
Հովիկ
Եթե
մենք
վերևից
չհովանավորենք
նման
բան
Հարցազրույց
Աբրահամյանի
առավ
Թովմասյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 15
հունիսի

2:
Աբրահամյան
Հովիկ
Իրենք
սխալ
թույլ
տվել
կրակել
Հարցազրույց
Աբրահամյանի
առավ
Թովմասյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 18
հունիսի
նախարարությունում
արտակարգ
ամեն
Արտակարգ
թերթ
. – 2013. – 7-13
. –
Ալեքսանյան
Սամվել
Կառավարության
նորահաստատ
ծրագիրն
ավելի
կխորացնի
լեռնային
գյուղերի
հոգեվարքը
Սամվել
Ալեքսանյան
Սյունյաց
երկիր
. – 2013. – 15
ետից
տուժածները
անօգնական
Կառավար
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 7
հունիսի
. –
Ամատունի
Արամ
Ռոբերտ
Քոչարյանը
բիզնե՞ս
անում
թե՞
քաղաքականություն
ՀՀ երկրորդ
նախագահի
գործուն
մասին
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 29
Այնթապցի
Եղիազար
Սերժ
Սարգսյանի
չափումները
Եվրոպայում
ՀՀ ներիշխան
բախումների
մասին
Եղիազար
Այնթապցի
Ժամանակ
. –
2013. – 22
Անդրեասյան
Էդիկ
ԱԺ պատգ.] Գալուստ
Սահակյանն
անկարծիք
հասարակությունը
Էդիկ
Անդրեասյան
Հրապարակ
. – 2013. – 19
Минске
прошло
заседание
глав
правительств
Республика
Армения
. – 2013. – 5
иЭня
. 1, 2.
Григорян
Бросят
Керри
Баку
автобус
О встрече
Госсекретаря
США
Керри
главами
МИД
Азербайджана
] /
Марина
Григорян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. 2.
Маргарян
Рубен
Обиды
Эрдогана
О визите
министра
США
бен
Маргарян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
Филатов
Сергей
помогал
Карабаху
потому
торжествовала
справедливость
Беседа
рос
гос
деятелем
Записала
Шуваева
Петросян
Новое
. – 2013. – 15
иЭня
ԱՄՆ
Ռուսաստանի
Ֆրանսիայի
նախագահներ
Օբամայի
Պուտինի
Օլանդի
համատեղ
հայտարարության
մասին
совместном
заявлении
президентов
России
Обама
Путина
Олланда
Գաբրիելյան
Էմմա
Աքվիլա
Մուսկակա
տովիլ
Էնիսկիլեն
այսպես
շարունակ
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 20
հունիսի
Վարդան
Ստատուս
հրաբխի
վրա
Վարդան
Գրիգորյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 20
հունիսի
1, 5:
Մինասյան
Արթուր
Երեք
նախագահների
հայտարարությունն
Նալբանդյանի
արձագանքը
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. –
2013. – 19
Մինասյան
Արթուր
ԼՂՀ
արձագանքն
եկնաբանությունը
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 20
Պողոսյան
Խաղաղության
կոչին
Ադրբեջանում
հակադրում
Մարդասպանների
հերոսացումն
խաղաղության
անողների
հետապնդումները
Պողոսյան
. – 2013. – 19
հունիսի
1, 3:
Տարբերակված
մոտեցում
վերաբերմունքի
շեշտադրումների
մեջ
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 20
Григорян
Вперед
Хельсинки
? /
Марина
Григорян
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Сергей
Хрупкий
баланс
продолжает
сохраняться
Сергей
Маркедонов
Деловой
экспресс
. – 2013. – 29
иЭня
Президенты
миротворцы
вновь
хотят
подтолкнуть
стороны
подписаниЭ
Мадридских
принципов
Новое
. – 2013. – 20
иЭня
. –
. 1, 2.
9939.“
Формализм
нЭансами
Мовсесян
Республика
Армения
. – 2013. – 21
иЭня
. 1, 5.
Պետական
իրավունք
Սահմանադրական
իրավունք
Վարչական
իրավունք
Государственное
Конституционное
Административное
Բաբայան
տավիթ
Գորիսում՝
ինչպես
Գյումրիում
Հարցազրույց
ԼՂՀ
նախագահի
մամուլի
պատասխանատու
Բաբայանի
առավ
Սարգսյանը
Իրավունք
. – 2013. – 4
Բաբայան
Երբ
հարցը
սխալ
ընկալում
Հարցազրույց
ԼՂՀ
մամլո
խոսնակ
Բաբայանի
առավ
ալյանը
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 21
հունիսի
Բաբայան
Ներկա
իրավիճակը
ձեռնտու
բոլորին
Հարցազրույց
ԼՂՀ
նախագահի
մամուլի
քարտուղար
քաղաքագետ
Բաբայանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 21
Գազազյան
Աշոտ
Թուրքիան
ուզում
ամեն
միանգամից՝
փոխարենը
ոչինչ
չտալով
Թուրքիայի
միջև
բանակց
առնչ
Գերմանիայի
արչապետ
Մերկելի
Թուրքիայի
վարչապետ
Էրդողանի
հանդիպման
մասին
Աշոտ
Գազազյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
հունիսի
-5
հուլիսի
2, 5. –
Նույնը՝
ռուս
Լևոն
Ռուս
պատգամավորները
ցանկանում
Ռուսաստան
ներգաղթողներից
գանձել
1000
դոլար
: [«
ում
արտերկրյա
քաղաքացիների
իրավական
կարգավիճակի
մասին
օրենքի
մասին
Լևոն
Գևորգյան
Հրապարակ
. – 2013. – 20
հունիսի
. –
6:
Նելլի
Վահրամ
Աթանեսյանի
Սաբինա
Ֆրայզերին
ԼՂՀ
արտաքին
հարաբեր
հանձնաժող
Աթանեսյանի
զրույցի
մասին
] //
Առավոտ
. – 2013. – 31
. –
տարբինյան
Արտակ
Ծառայել՝
լինելով
ղեկավար
Ն.Մանդելայի
մահվան
առիթով
Արտակ
տարբինյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 29
Պողոսյան
Լիլիթ
Մերկելը
վախեցել
թույլ
տվել
Թուրքիան
Եվրոպա
Լիլիթ
Պողոսյան
Հայաստանի
զրուցակից
13. – 28
հուլիսի
5. –
Նույնը՝
ռուս
Սևունց
Խաչիկ
Պաշտոնանկություններ՝
միջազգային
հայկական
ոճով
Միջազգ
աղմկահարույց
պաշտոնանկ
մասին
] /
Խաչիկ
Սևունց
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
. –
7, 11. –
Նույնը՝
Վարդանյան
Վահան
Մաշվող
անկախություն
Մինսկում
կայացած
երկրների
կառավար
հանդիպման
մասին
Վահան
Վարդանյան
Հրապարակ
. – 2013. – 4
հունիսի
Ստեփանյան
Լուսինե
Աշխարհն
այսօր
ցանկանում
ունենալ
մլավող
մարդկանց
ազգերի
ՄԱԿ
ում
արդյունաբեր
սեկտորի
ավստրիահայ
Ճգնավորյանի՝
կառավար
ուղղված
դիմումի
մասին
Լուսինե
Ստեփանյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 15-16
Григорян
Сколько
заплатили
Протур
взгляд
рос
Мейера
тему
Геноцида
Марина
Григорян
Голос
Армении
2013. – 13
иЭня
Григорян
Позиция
Киева
Верхней
зарегистрирован
законопроект
признании
геноцида
Марина
Григорян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
. 3.
Григорян
кого
надо
водить
музей
геноцида
О скандале
вокруг
высказываний
проф
Мейера
Марина
Григорян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
Григорян
Марина
льзя
купить
нефтьЭ
Марина
Григорян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
прощения
необходимо
покаяние
растет
поколение
готовое
принять
история
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
. 1, 2.
Ерканян
Артем
Признает
Украина
геноцид
армян
Артем
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 13
иЭня
. –
Мелик
Шахназарян
Левон
Почем
слезы
армяснком
кладбище
вон
Мелик
Шахназарян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
Признание
Турцией
Геноцида
армян
важно
возможно
Республика
Армения
. – 2013. – 5
иЭня
համանախագահների
տարածաշրջան
կատարած
այցի
մասին
визите
сопредседателей
Минской
группы
ОБСЕ
Ամատունի
Արամ
Մոսկվան
կաշխատի
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 8
Ամատունի
Արամ
նախապատրաստելու
մեր
զինվորների
հաջողությունը
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 20
. –
Գաբրիելյան
Էմմա
Ի՞նչ
նախապատրաստում
Վաշինգտոնը
տարածաշրջանում
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
Կազիմիրով
Վլադիմիր
Կարո՞ղ
որդին
բաց
ընդունել
հոր
սխալները
Հարցազրույց
նախկին
համանխգ
Կազիմիրովի
առավ
Գաբրիելյանը
Առավոտ
. – 2013. – 25
Միավորում
ընդհանուր
արժեքները
Հայաստանի
Հանրապետ
– 2013. – 28
1, 2:
Григорян
Фальстарт
Дещицы
Марина
Григорян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Цатурова
Ася
Грузинский
рынок
армянский
Ася
Цатурова
//
Новое
время
. – 2013. – 13
иЭня
. 4.
Цатурова
Ася
Спайка
Поставки
абрикосов
рубеж
должны
быть
соразмерны
прошлогодним
–2000
тонн
Ася
Цатурова
//
Новое
время
. –
2013. – 15
иЭня
Իրավունք
Իրավաբանական
գիտություններ
Юридические
науки
Միջազգային
իրավունք
Международное
право
Խաչատրյան
Արբակ
Ինչպե՞ս
երկիրը
րս
բերել
այս
վիճակից
Արբակ
Խաչատրյանի
դեղատոմսը
Հարցազրույց
իրավապաշտպան
Ռուսաստանի
Հակակոռուպցիոն
հանձնաժող
նախագահի
Խաչատրյանի
Գրի
առավ
Խաչատրյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 18
Մուրադյան
Թամարա
Փախստական
դառնում
ակամա
ՄԱԿ
տեսսալեյնի
ՄԱԿ
ազգ
հետևորդ
երգչուհի
Բաբայանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
Թամարա
Մուրադյան
Հայաստանի
անրապետ
. – 2013. – 21
Григорян
Сафаров
сосватал
Азербайджано
венгерская
сделка
крови
продолжается
Марина
Григорян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
. –
Григорян
РезолЭция
Луизианы
защиту
права
Арцаха
Марина
Григорян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 4
иЭня
Мшецян
Лана
Нужны
альтернативные
механизмы
уверен
эксперт
правам
ека
Газарян
Лана
Мшецян
Армении
. –
2013. – 18
иЭня
Հայոց
ցեղասպանության
միջազգային
ճանաչման
մասին
международном
признании
Геноцида
Ազատյան
Երվանդ
տարելիցի
շեմին
հստակեցնենք
ընթացքը
Երվանդ
Ազատյան
. – 2013. – 12
Կճանաչի՞
արդյոք
ուկրաինական
խորհրդարանը
Հայոց
ցեղասպանությունը
կարծիքներ
Հրապարակ
. – 2013. – 18
Ճգնավորյան
Արշալույս
պարտականություն
ունեմ
աշխարհի
ավելի
երկրների
ազգերի
օգնել
ամոթ
համարում
ժողովրդին
չաջակցելը
Հարցազրույց
ՄԱԿ
արդյունաբեր
սեկտորի
.,
ստրիահայ
Ճգնավորյանի
առավ
Ստեփանյանը
] // 168
ժամ
. –
2013. – 13-14
հունիսի
9:
Թարփոշյան
Վասակ
Հանձնաժողովը
հաստատեց
էներգակիրների
սակագները
Վասակ
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
Թունյան
Բաբկեն
Երբ
գնաճի
արջի
կերպարանք
ընդունում
ԿԲ վերաֆինանսավորման
տոկոսադրույքի
քննարկման
մասին
] /
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 27-28
Մելքոնյան
Արմենուհի
Ապրանքի
առավելագույն
կսահմանի
ֆիննախը
Ֆին
նախ
Սարգսյանի
ասուլիսի
մասին
Արմենուհի
Մելքոնյան
Հայաստանի
անրապետ
. – 2013. – 15
Նազարյան
Լուսինե
տժվարին
որոշում՝
տևական
քննարկումներից
հետո
Գազի
էլեկտրաէներգ
սակագները՝
հուլիսի
Լուսինե
Նազարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 8
հունիսի
1, 4:
Ոսկանյան
Կառավարության
շոկային
թերապիան
Գրիգոր
Ոսկանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 11
հունիսի
Սիրունյան
Լիանա
Հայաստանում
գնաճային
կանխատեսումները
հոռետեսական
Լիանա
Սիրունյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
հուլիսի

Նույնը՝
ռուս
Саакян
Ирэн
базар
выставку
Ирэн
Саакян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Առևտուր
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Համաշխարհային
տնտեսություն
Международные
экономические
отношения
хозяйство
Նազարյան
Լուսինե
Լուրջ
տնտեսական
գործընկեր
Հայաստանի
Արգենտինայի
երկկողմ
առևտուրը
կընդլայնվի
Լուսինե
Նազարյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 29
չու՞
մեզ
արգելում
հայրենիք
այցելել
Մաքս
ծառայությունների
գործուն
մասին
] /
Սիմոնյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 11
հունիսի
Սիրունյան
Լիանա
Եվրապարտատոմսերի
թողարկումը՝
էժան
ֆինանսների
նոր
աղբյուր
Միջազգ
ցուցանիշների
մասին
Լիանա
Սիրունյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 31
հունիսի
Նույնը՝
Парупс
Андрис
Почему
товарооборот
Латвией
такой
мизерный
Беседа
уководителем
отд
экспорта
Латв
агентства
инвестиции
Парупсом
Записал
Яврумян
Деловой
экспресс
. – 2013. – 21-28
иЭня
. 1, 4.
տավթյան
Արման
Ազգային
տնտեսության
բացակայության
հետևանքը
Արման
տավթյան
Լուսանցք
. – 2013. – 31
մայիսի
– 6
Միրզոյան
Հայկ
Պարզվում
Էկոնոմիկայի
նախարարությունը
մեր
երկրի
թշնամին
»: [
Հարցազրույց
էկոն
նախարար
Արդյունաբեր
զարգացման
հիմնադրամի
տնօրեն
Միրզոյանի
հետ
առավ
Սուքիասյանը
Իրավունք
. – 2013. – 21-24
Չատինյան
Արմենակ
մինուս
գազ
Տնտ. վերլուծ
Արմենակ
Չատինյան
ակարգ
. – 2013. – 14
1, 4:
Չատինյան
Արմենակ
Սեզոնը
բաց
թողնվել
Հայաստանի
ակտիվ
ցուցանիշների
մասին
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 21
1, 5:
Арамян
Страна
стала
больше
производить
Об экон
ситуации
Арамян
Голос
Армении
. – 2013. – 4
иЭня
Гезалян
Лиана
Камень
шее
экономики
Мнение
нач
недрам
нерг
природ
ресурсов
Варданяна
Лиана
Гезалян
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
ում
գնաճի
մասին
росте
Армении
Բաղդասարյան
Արա
Յուրօրինակ
թվաբանություն
Արա
Բաղդասարյան
Եթեր
. – 2013. – 17-23
Բեգլարյան
Գնաճը
վերստին
գերազանցում
աշխատավարձի
աճին
Բեգլարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 25
հունիսի
Բեգլարյան
Գնաճային
սպասումները
հուսադրող
Բեգլարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 1
հունիսի
. –
Բեգլարյան
կորոշվեն
գազի
էլեկտրաէներգիայի
սակագները
գլարյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 5
հունիսի
Գալոյան
Արման
Պաշտոնապես
տրվեց
համատարած
թանկացումների
մեկնարկը
Հանր
ծառայությունը
կարգավորող
հանձնաժող
մասին
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 20123. – 8
Թարփոշյան
Վասակ
Գնաճի
ճնշումը
մեծանում
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 29
հունիսի
. –
Թարփոշյան
Վասակ
կանխել
զանգվածային
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
րփոշյան
Վասակ
Հայաստանը
վերադառնում
բարձր
գնաճային
միջավայր
Թարփոշյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 12
Уже
годы
войдем
тройку
лидеров
банковской
системы
Армении
Беседа
Армбизнесбанк
Киракосяном
Записал
Арзуманян
экспресс
– 2013. – 29
иЭня
Мкртчян
Инновационный
форум
Евробанка
] /
Эмануил
Мкртчян
//
Деловой
экспресс
. – 2013. – 7-14
иЭня
Արարատբանկի
բաժնետերերի
ժողովի
մասին
собрании
Араратбанка
Ադամյան
Անահիտ
Վստահությունը
գնել
անհնարին
Ադամյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 18-20
. –
Բուդաղյան
Լուսինե
Արարատբանկը
դարձավ
հաստատող
բանկերի
ընտանիքի
անդամ
Լուսինե
Բուդաղյան
Առավոտ
. – 2013. – 15
Նազարյան
Լուսինե
Գործունեության
լավագույն
արդյունքներ
Արարատբանկը
ամրապնդում
դիրքերը
բանկային
համակարգում
Լուսինե
Նազարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 15
. –
Арамян
Дивиденты
“Араратбанка
нарастаЭт
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Տնտեսական
Տնտեսական
քաղաքականություն
Экономическое
положение
Экономическая
338(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
տնտեսական
տնտեսական
քաղաքականությունը
Экономическое
положение
экономическая
политика
Республики
Армения
Ավանեսյան
Վահրամ
Կառավարությունը
գովազդատու
փնտրում
զուգարանների
համար
Հարցազրույց
էկոն
նախ
Ավանեսյանի
առավ
Խառատյանը
] //
մանակ
. – 2013. – 14
հունիսի
Ավանեսյան
Վահրամ
Տնտեսական
քաղաքականության
հիմնական
թիրախը
Հարցազրույց
էկոն
նախ
Ավանեսյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6
հունիսի
. –
Բեգլարյան
Տնտեսական
ակտիվությունը
Հայաստանում
դանդաղում
Բեգլարյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 21
. –
Գալոյան
Արման
Տնտեսական
բլեֆ
կամ
ստախոսության
նշանները
Հայաստանի
տնտ
վիճակի
մասին
] /
Արման
լոյան
Ժողովուրդ
– 2013. – 18
Չատինյան
Արմենակ
Ստուգումները
շրջանցել
Մխչյանը
Ֆին
նախ
վերահսկող
տեսչ
Ղարիբյանի
հրավիրած
ասուլիսի
մասին
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 19
. –
Չատինյան
Արմենա
Փոխարժեքային
պարտավորություններ
Տատանվող
դոլարը
նպաստել
Հայաստանի
արտաքին
պարտքի
կրճատմանը
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 12
. –
Պետրոսյան
Արսեն
Եթե
մենք
չլինեինք
հիմա
գյուղեր
տարկ
կլինեին
Հարցազրույց
Ակբակրեդիտ
ագրիկոլ
բանկի
փոխտնօրեն
Պետրոսյանի
առավ
Սիմոնյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 18
Ջանջուղազյան
Ատոմ
Գանձարանի
դատարկության
մասին
խոսելը
հիմնատեղին
Հարցազրույց
գանձապետ
Ջանջուղազյանի
առավ
Խաչատրյանը
ժամ
. – 2013. – 11-12
հունիսի
Վարկառու
գյուղացիներին
կցուցաբերվի
անհատական
մոտեցում
ՀՀ ԿԲ ֆին. համակարգի
ուն
զարգացման
վարչ
Գրիգորյանի
ասուլիսի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 4
հունիսի
Арамян
Бонд
Джеймс
тоже
англичанин
Об экон
последствиях
эмиссии
еврооблигаций
Арамян
Голос
Армении
. –
2013. – 4
иЭня
. 2.
Сона
Верная
мишень
Беседа
нач
инспекции
надзора
Минфина
Гарибян
Записала
Гезалян
лос
Армении
. – 2013.
иЭня
Гезалян
Лиана
Бизнес
позитивно
оценил
инспекционные
реформы
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. – 2013. – 14
иЭня
Гезалян
Лиана
Рост
эффективности
проверок
при
сокращении
количества
Со слов
нач
Инспекции
надзора
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. – 2013. – 21
иЭня
Гезалян
Лиана
Стабильная
стабильность
Об очеред. отчете
ентробанка
Лиана
Гезалян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
Гезалян
Лиана
Страсти
ипотеке
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. – 2013. – 28
иЭня
Гезалян
Лиана
Экономика
будет
расти
умеренно
Со слов чл. Совета
Степаняна
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. – 2013. – 19
иЭня
Джулакян
Анаит
Невеселые
перспективы
Со слов
нач
упр
денеж
политики
тепаняна
Анаит
Джулакян
//
Деловой
экспресс
. – 2013. – 14-21
иЭня
Джулакян
Анаит
Финансовых
рисков
выявлено
Отчет
Центробанка
Анаит
Джулакян
Голос
Армении
. – 2013. – 7-14
иЭня
Թարփոշյան
Վասակ
տրամը
մտել
արժևորման
փուլ
Թարփոշյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 13
հունիսի
. –
Ժամ
Միշել
Հապի
Գազի
թանկացումը
կազդի
աղքատության
ցուցանիշների
Հարցազրույց
հայաստանյան
գրասենյակի
Միշել
Հապի
Օրակարգ
. – 2013. – 21
1, 4:
Խաչատրյան
Գայանե
Գործարարները
պահանջում
վերադաս
մարմնի
միջամտություն
ՊԵԿ Չարենցավանի
տարածք
հարկ
տեսչ
կառուցվածք
րեփոխումների
մասին
] /
Գայանե
Խաչատրյան
// 168
ժամ
. –
2013. – 25-26
հունիսի
Խաչատրյան
Գայանե
պարզաբանում
ինչո՞ւ
ներից
պահանջում
բարձրացնել
աշխատավարձերի
ցուցանիշները
Գայանե
Խաչատրյան
ժամ
. – 2013. – 20-21
Հարությունյան
Սևակ
Ներդրումներն
ինչո՞ւ
պակասում
Արժույթի
միջազգ
հիմնադրամի
հայաստանյան
առաքել
մասին
Հարությունյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
հունիսի
– 5
հուլիսի
. –
Նույնը՝
մաչյան
Սամվել
Խնդրահարույց
վարկերի
ծավալն
ընդհանուր
վարկային
պորտֆելի
շուրջ
տոկոս
»: [
Հարցազրույց
Անելիքբանկի
Ճզմաչյանի
առավ
Վիլյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 28
հուլիսի
Ճզմաչյան
Սամվել
Քաղաքականացված
պոպուլիզմն
վարկային
տոկոսադրույքները
ե՞րբ
մատչելի
կդառնան
վարկերը
Հարցազրույց
Հայաստանի
բանկերի
միության
նորընտիր
Ճզմաչյանի
առավ
չատրյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 29
– 1
հուլիսի
. –
Մելքոնյան
Արմենուհի
Չհիմնավորված
ծախսերը
այսուհետև
ֆինանսավորվի
Ֆին. նախ
աշխատակազմի
վերահսկող
տեսչ
Ղարիբյանի
հրավիրած
ասուլիսի
մասին
Արմենուհի
Մելքոնյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 19
Նազարյան
Լուսինե
Գնաճը՝
տոկոսի
միջակայքում
ԿԲ խորհրդի
անդ
Ստեփանյանի
պարզաբանումների
մասին
Լուսինե
Նազարյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 12
տինյան
Արմենակ
Հարկել
առանց
խտրականության
Ֆիննախը
գույքահարկի
միասն
համակարգ
առաջարկում
Արմենակ
Չատինյան
//
Օրակարգ
. – 2013. – 27
հունիսի
Չատինյան
Արմենակ
Մեկ
հանձնարարականի
պատմություն
ԿԲ–ի որոշման
մասին
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 26
. –
Չատինյան
Արմենակ
ռեզիդենտները
հանում
փողերը
Բանկ
համակարգը
ամփ
.–
Արմենակ
Չատինյան
Օրակարգ
. – 2013.

Կազմակերպման
համագործակցության
ձևերը
էկոնոմիկայում
организации
сотрудничества
экономике
Աշխեն
Ինչ
նշանակում
ֆրանսիացի
միասեռականների
հրապարակային
ամուսնությունը
Հարցազրույց
ֆրանսահայ
գործարար
Սիրունյանի
առավ
Պապյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 1
հունիսի
Լևոնյան
Նարեկ
Արքայազնի
ընկեր
Արմեն
Սարգսյանը
–2: [
նախկին
վարչապետ
գործարար
Սարգսյանի
մասին
] /
Նարեկ
Լևոնյան
ղովուրդ
. – 2013. – 31
հունիսի
Վարդանյան
Ռուբեն
Բարգավաճման
մոդելը
պահանջում
կամք
հավակնություններ
ռիսկ
Հարցազրույց
Ռուսաստանի
հայազգի
գործարար
Վարդանյանի
առավ
Թադևոսյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 27-28
8, 9:
Վարդանյան
Ռուբեն
ապրում
սամուրայի
սկզբունքով
Հարցազրույց
ռուսաստանաբնակ
գործարար
Վարդանյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Օրակարգ
. – 2013. – 18
. –
3, 5. – 168
ժամ
1
8, 9:
Ванецян
Пермские
бизнесмены
Армении
Ванецян
//
Деловой
экспресс
. – 2013. – 29
иЭня
Варданян
Рубен
Модель
процветания
требует
воли
амбиций
”: [
Беседа
предпринимателем
благотворителем
Варданяном
Записал
Тадевосян
Новое
время
. – 2013. – 27
иЭня
. –
. 2, 4.
Варданян
Рубен
трех
клЭчевых
проблемах
государства
общества
енности
образования
необходимости
учить
детей
добру
Беседа
предпринимателем
Варданяном
Деловой
экспресс
. – 2013. – 7-
иЭня
Варданян
Рубен
гочу
быть
президентом
Армении
Беседа
извест
предпринимателем
Варданяном
] //
Новое
время
. – 2013. – 15
иЭня
Фонд
армянских
проектов
Со слов
предпринимателя
благотворителя
Варданяна
Республика
Армения
. – 2013. – 26
Ֆինանսներ
Բանկային
դրամական
շրջանառություն
Հարկեր
Վարկ
Финансы
Банковское
дело
Деньги
денежное
обращение
Налоги
Առաքելյան
Ակբակրեդիտ
Ագրիգոլ
բանկի
ամյա
համագործակցության
արդյունքում
Առաքելյան
Հրապարակ
. – 2013. –
Ильгиз
ЭкономическуЭ
эффективность
рекрутинговых
услуг
трудно
переоценить
Беседа
рос
рекрутером
президентом
Корпорации
кадровых
решений
Валинуровым
Записала
Бабаян
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
331.105.44
Արհմիություններ
ПрофсоЭзы
Գասպարյան
Արման
Անհրաժեշտ
փոփոխություններ
հասարակության
գիտակցության
մեջ
Արհմիությունների
գործառույթների
մասին
Արման
Գասպարյան
Հայասատանի
Հանրապետ
. – 2013. – 5
Հարությունյան
Կառլեն
ռնվածքով
Էդուարդ
Թումասյանը
բնավ
առաջնորդ
տեսակ
վախվորած
քանզի
տակը
պոչ
ունի
Հարցազրույց
Ֆիզկուլտուրայի
սպորտի
տուրիզմի
արհմիության
հանրապետ
կոմիտեի
Հարությունյանի
առավ
Առաքելյանը
Իրատես
de facto. –
2013. – 14-17
հունիսի
Հողային
հարց
Ագրարային
հարց
Անշարժ
գույք
անշարժ
ունեցվածք
տնատիրություն
հողատիրություն
այլն
Земельный
ный
Недвижимость
недвижимое
имущество
домовладение
землевладение
.)
Աբրահամյան
Մառա
Երևանում
ինչպե՞ս
կարելի
բնակարան
վարձել
Մառա
Աբրահամյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
18–
Նույնը՝
ռուս
Ասլանյան
Վաճառվում
գրավադրված
բնակարաններ
Թագուհի
Ասլանյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
9. –
Նույնը՝
ռուս
Միքայելյան
Մասնավորեցման
օտարման
գործընթացը
շարունակվում
Պետ. գույքի
մասնավորեցման
2010-2012
ծրագրի
մասին
տավիթ
Միքայելյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 26
հունիսի
Ирина
Дилижане
начато
строительство
первого
социального
жилья
Ирина
//
Республика
Армения
. – 2013. – 14
иЭня
Мусаян
Реформа
стоила
нам
трех
бессонных
месяцев
”:
Беседа
пред
ком
кадастра
недвижимости
Мусаеляном
Записал
манян
Деловой
экспресс
. – 2013. – 21-28
иЭня
. –
ՀԱԿԿ
բողոքի
ակցիաների
մասին
протеста
ПАНК
անդամները
հեռացան
հետնամուտքից
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 1
. –
մեկը
մոռացել
այս
իշխանությունների
բնույթը
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 29
հունիսի
Ռումբը
միշտ
բերվում
բայց
այդ
պայթեցնող
չկար
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 22
Հարությունյան
նա
Միջազգային
կառույցները
փակում
մարդու
իրավունքների
խախտումների
Սոնա
Հարությունյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 1
հունիսի
Էկոնոմիկա
Տնտեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Տնտեսական
գիտություններ
Экономические
науки
Ասատրյան
Բագրատ
Երկրում
գերիշխում
սահմանափակ
կարողության
տեր
մարդիկ
Հարցազրույց
տնտեսագետ
Ասատրյանի
առավ
Ավետյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 5
Թուվադյան
ոտ
Եվրասիան
մեզ
կարգ
ավելի
հնարավորություններ
տալիս
քան
Հարցազրույց
տնտեսագետ
Թավադյանի
առավ
Սարգսյանը
] //
Իրավունք
. – 2013. – 7-10
Խաչարյան
Նաիրա
Եթե
վատատեսորեն
տրամադրվենք՝
հարց
լուծվի
Տնտեսագետ
Բոստանջյանի
ասուլիսի
մասին
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 7
. –
Адонц
Без
подклЭчения
ества
ситуация
изменится
Беседа
ром
экон
наук
Адонцем
Деловой
экспресс
. –
2013. – 21
иЭня
. 2, 7-8.
Աշխատանք
Աշխատանքի
տեսություն
Աշխատանքի
կազմակերպում
Աշխատանքի
էկոնոմիկա
Теория
труда
Организация
труда
труда
Бегларян
Анна
Агенства
окажутся
колпаком
О неофициал
агенствах
трудоустройству
Анна
Бегларян
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Մարգարյան
Գառնիկ
հանցագործ
պաշտոնատար
անձ
կարող
մնալ
անպատիժ
ելել
հասարակությունը
Հարցազրույց
Հայրենիք
պատիվ
կուս
Մարգարյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 27
հունիսի
. –
Մխիթարյան
Արտակ
ԲՀԿ
մնացել
Ծառուկյանի
անունը
ԲՀԿ նխգ. Գ.Ծառուկյանի
գործուն
մասին
Արտակ
Մխիթարյան
Ժողովուրդ
2013. – 5
հունիսի
. –
Շահվերդյան
Լուսինե
ԲՀԿ
սիրտը
նորից
կոալիցիա՞
ուզում
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2013. – 14
հունիսի
Շահվերդյան
Լուսինե
Գնանք
մկանը
համոզենք
Նախախորհրդարանի
կազմակերպած
հանրահավաքի
մասին
Լուսինե
Շահվերդյան
Հրապարակ
. – 2013. – 1
. –
Շահվերդյան
Լուսինե
ԲՀԿ նխգ.] Ծառուկյանին
սպորտի
նախարարության
շենքի
մյուս
կեսն
պետք
Լուսինե
Շահվերդյան
//
Հրապարակ
հունիսի
Ոսկանյան
Պետրոս
քաղաքական
թնջուկը՝
որպես
գորդյան
հանգույց
Պետրոս
Ոսկանյան
Հրապարակ
. – 2013. – 21
. –
Սարգսյան
Արամ
Ինչո՞ւ
Հայաստանը
չձևավորեց
անվտանգության
սեփական
համակարգը
Հարցազրույց
ՀտԿ
Սարգսյանի
Գրի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Առավոտ
. – 2013. – 5
հունիսի
Սարգսյան
Արամ
Հայաստանի
իշխանությունն
իրեն
պահում
հայրենիքը
լքող
րդու
Հարցազրույց
Հանրապետություն
կուս
քաղխորհրդի
Սարգսյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 19
հունիսի
Սարգսյան
Արամ
Մութ
սենյակում
կատու
ենք
փնտրում
չտեսնելով
դռանը
նստած
վագրին
Հարցազրույց
Հանրապետության
կուս
Սարգսյանի
առավ
Ադամյանը
] //
Իրատես
de facto. –
2013. – 11-13
հունիսի
Սեդրակյան
Անուշ
զի
թանկացմամբ
գազպրոմն
էմբարգո
դնում
ժողովրդավարացման
ձգտող
երկրների
Հարցազրույց
դեմոկրատներ
կուս
փոխնխգ
Սեդրակյանի
Գրի
առավ
Պապյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 7
հունիսի
Սրտաշյան
Վարդան
«Ժառանգություն
կուս
Րաֆֆի
Հովհաննիսյանը
վերադարձել
Ամերիկայից
պայքարը
շարունակելու
Վարդան
Սրտաշյան
Հինգշաբթի
. – 2013. – 19
. –
Վարդանյան
Արթուր
ՀԱԿԿ
ղման
թափոր
ՀԱԿ հանրապետ
նիստի
մասին
Արթուր
Վարդանյան
ժամ
– 15-16
Իսագուլյան
Գառնիկ
Հայաստանում
վաղ
ուշ
լինելու
հեղափոխություն
ներքևից
Հարցազրույց
Ազգային
անվտանգություն
կուս
Իսագուլյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
ժամ
. – 2013. –
հունիսի
Իսագուլյան
Գառնիկ
Մհերի
դուռը
կխոսի
Հարցազրույց
Ազգային
անվտանգություն
կուս
Իսագուլյանի
Գրի
առավ
Հարությունյանը
] //
Հրապարակ
. – 2013. – 14
ագուլյան
Գառնիկ
Սերժ
Սարգսյանին
առաջարկում
անցնել
Ռուբիկոնը
Հարցազրույց
Ազգային
անվտանգություն
կուս
Իսագուլյանի
առավ
Վարդանյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 29
հուլիսի
Կարապետյան
Արամ
Իշխանության
տակտիկա
եթե
հնարավոր
ուղղվել
ուրեմն՝
պետք
զբաղվել
ինքնաքննադատությամբ
Հարցազրույց
Կարապետյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
] // 168
մ
. – 2013. – 15-16
Կարապետյան
Արամ
Լարախաղ
Ռուսաստանի
Եվրոպայի
արանքում
Հարցազրույց
ժամանակներ
կուս
նխգ
Կարապետյանի
առավ
Սիմոնյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 12
. –
Կարապետյան
Արամ
Սերժ
Սարգսյանը
կողմնակից
գռքաղի
քաղաքականությանը
Հարցազրույց
ժամանակներ
կուս
Կարապետյանի
Գրի
առավ
Խաչատրյանը
Իրատես
de facto. –
2013. – 28
– 1
հուլիսի
յրապետյան
Միքայել
Հայաստանի
հանդեպ
Մոսկվայի
պահվածքը
միանգամայն
ադեկվատ
մեր
քաղաքական
էլիտային
Հարցազրույց
Պահպանող
կուս
Հայրապետյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 8
. –
Հարությունյան
Սոնա
Այսօրվա
քաղաքական
իշխանությունը
աքսորում
բնակչությանը
Նախախորհրդարանի
հավաք
քննարկման
մասին
Սոնա
Հարությունյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 19
Հարությունյան
Տաթև
ռանգության
մասով
սխալ
կլինի
ասել
այն
աութսայդեր
Ըստ
Սաֆարյանի
այս
պահին
Ժառանգությունից
ավելի
ակտիվ
քաղ
ուժ
չկա
Տաթև
Հարությունյան
//
Առավոտ
. – 2013. – 22
հունիսի
Մարգարյան
Գառնիկ
Եթե
Լևոնը
հայտարարում
թոշակառու
տանը
Հարցազրույց
Հայրենիք
պատիվ
կուս
Մարգարյանի
առավ
կոբյանը
Իրավունք
. – 2013. – 4
Мурадян
Игорь
Шума
столько
сколько
нужно
Внешнеполит
Игорь
Мурадян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. – 5.
международных
площадках
Со слов
замминистра
иностр
Кочаряна
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
. 2..
Смбатян
Армен
Единственная
страна
где
армиЭ
доверяли
армянам
Россия
Беседа
послом
ором
МФГС
Смбатяном
Записала
Республика
Армения
. – 2013. – 21
иЭня
նախարար
Նալբանդյանի
ԱՄՆ
կատարած
այցի
մասին
визите
главы
МИД
Հայաստանը
ԱՄՆ
գործընկերներ
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 6
հունիսի
1, 3:
Պողոսյան
Պետքարտուղար
դարձած
Քերրին
մոռացել
Մասաչուսեթսի
հայ
ընկերներին
Պողոսյան
. – 2013. – 6
Мовсесян
Баку
пытается
подтолкнуть
США
сепаратным
шагам
Гаянэ
Мовсесян
Республика
Армения
. – 2013. – 7
иЭня
. 1, 5.
Քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Զանգվածային
քաղաքական
զմակերպություններ
շարժումներ
Политические
движения
Массовые
политические
движения
329(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքական
կուսակցություններ
շարժումներ
Политические
движения
Республики
Армения
Բոստանջյան
Վարդան
մարդ
կարող
հանդիպել
նրան
Հարցազրույց
անդ
Բոստանջյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 27
հունիսի
Իշխանությունների
ենամեծ
խելառությունը
ՀԱԿ փոխնխգ. Ա.Մանուկյանի
հայտարար
մասին
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 15
Թումանյան
Կարինե
Վաղը
մյուս
օրը
որակյալ
կրթությունը
հասու
միայն
հարուստ
մարդկանց
Հարցազրույց
Մայր
հայրենիք
կուս
Թումանյանի
առավ
Գրիգորյանը
Իրատես
de facto. – 2013. –
հունիսի
Հարությունյան
տավիթ
Ադրբեջանական
լոբբիստների
փաստաթուղթը
ձախողվեց
Հարցազրույց
Ստրասբուրգում
հայկ
պատվիրակ
Հարությունյանի
առավ
Սիմոնյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 26
Հարությունյան
Տաթև
ԵԽԽՎ
ում
կրքերը
թեժանում
Եվրոպայի
պատվիրակները
հարցախեղդ
անում
Նալբանդյանին
Քոչարյանին
Տաթև
Հարությունյան
Առավոտ
. – 2013. – 25
հունիսի
արդու
իրավունքներ
օրենքի
գերակայության
ժողովրդավարություն
ԱԳ նախ. Է.Նալբանդյանի
ելույթը
լիագումար
նիստում
] //
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 25
հունիսի
1, 3:
Սյուզան
Խորհրդարանական
դիվանագիտության
պտուղները
Սյուզան
Սիմոնյան
Հրապարակ
. – 2013. – 26
МИД
Армении
выступил
перед
европарламентерами
//
Ресспублика
Армения
. – 2013. – 26
иЭня
. 5.
327(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
արտաքին
քաղաքականությունը
Внешняя
Республики
Армения
րսեղյան
Լուսինե
Սերժի
գործերը
խառն
ՀՀ արտաքին
քաղաք
մասին
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 26
հունիսի
Գալոյան
Արման
Հայկական
դիվանագիտության
խայտառակությունները
Արման
Գալոյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 31
հունիսի
. –
Եսայան
տեսպանը
հայ
գործարարի
սպանության
մասին
Հարցազրույց
ում
արտակարգ
լիազոր
դեսպան
Եսայանի
առավ
նուկյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 22
հունիսի
Համահունչ
մոտեցումներ
ՀՀ ԱԳ նախ
Նալբանդյանի
այցը
Իսպանիա
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 18
հունիսի
1, 3:
Թագուհի
Հայաստանը
պետք
որոշում
կայացնի
ՀՀ արտաքին
քաղ
կողմնորոշման
մասին
Թագուհի
Հովհաննիսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 20
հունիսի
Թագուհի
Հայաստանը
սիրում
բայց
ՀՀ Սփյուռքի
նախարար
կողմից
րականացվող
Արի
տուն
ծրագրի
մասին
Թագուհի
Հովհաննիսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 28
Մինասյան
Արթուր
Ռեժիմի
աճպարարությունները
միջազգային
դաշտում
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 26
. –
Хефферн
Джон
Посол
США
Примирение
Армении
будет
способствовать
повышениЭ
стабильности
кавказском
регионе
Беседа
послом
США
Хефферном
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
ում
Հայաստանի
նախագահությունը
ստանձնելու
կապակցությամբ
связи
принятиям
Армении
председательства
Ասատրյան
Լիլիթ
Թափանցիկ
հաշվետու
գործունեություն
«Մասնակցային
ժողովրդավարությունը
տեղական
մակարդակում
միջազգ
համաժող
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 20
. –
Ասատրյան
Լիլիթ
Հայաստանի
հաջողությունները
տեսանելի
ԵԽ տեղ
տարածաշրջ
իշխան
կոնգրեսի
բյուրոյի
նիստի
մասին
] /
Լիլիթ
Ասատրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 19
հունիսի
Ասատրյան
Լիլիթ
Միջմշակութային
երկխոսությունը՝
առաջնահերթություն
Լիլիթ
Ասատրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
Գաբրիելյան
Էմմա
Քաղաքական
տնտեսական
չափորոշիչները
մոտեցնել
եվրոպականին
ԵԽ պատգ
անդ
Սոնիկի
հետ
զրույցի
մասին
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 11
հունիսի
Գալոյան
Արման
Տեղյակ
բայց
փակում
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 1
. –
Խառատյան
հարցն
ռուսական
գազի
գինը՝
Երևանյան
նիստում
Մարինե
ռատյան
Ժամանակ
. – 2013. – 1
Հարությունյան
Տաթև
Թուրքիան
ուզում
խոչընդոտել
հակամարտության
խաղաղ
կարգավորմանը
Երեկ
Երևանում
հայտարարեց
ում
Թուրքիայի
պատվիրակ
Տաթև
Հարությունյան
Առավոտ
. –
2013. – 1
հունիսի
. –
Председательство
Комитете
министров
знаковое
событие
Армении
Новое
время
. – 2013. – 1
иЭня
. –
Серж
Саргсян
Председательство
омитете
министров
является
большой
честьЭ
ответственностьЭ
Армении
Новое
время
– 2013. – 4
иЭня
ամառային
նստաշրջանի
մասին
летнем
заседании
ПАСЕ
Բարսեղյան
Լուսինե
Շուշա
եվրոյով
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 25
Առաքել
Շմայսը
ծնունդից
առաջ
եկել
ազատամարտիկների
մոտ
Հարցազրույց
ՀՀԿ
խմբակց
անդ
Մովսիսյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժողովուրդ
. – 2013. – 7
Շահնազարյան
է՞լ
ներենք
...: [
Ազատամարտիկ
Բաղդասարյանի
հիշատակին
Շահնազարյան
Հայ
. – 2013. – 27
հուլիսի
Տեր
Թադևոսյան
Արկադի
Կոմանդոս
):
նույն
վիճակում
ազատամարտիկները
»: [
Հարցազրույց
Արցախի
հերոս
գեներալ
մայոր
Թադևոսյանի
Գրի
առավ
Ամիրյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 18
Միջազգային
հարաբերություններ
Արտաքին
քաղաքականություն
Международные
отношения
Внешняя
Ասատրյան
Լիլիթ
Կատարված
կատարվելիք
գործեր
ՀՀ–ում
Բելառուսի
Հանրապետ
արտակարգ
լիազոր
դեսպան
Սուխորենկոյի
ասուլիսի
մասին
Լիլիթ
Ասատրյան
Հայաստանի
անրապետ
. – 2013. – 8
Բեգիջանյան
Էմմա
Երկկողմ
փոխհարաբերություններն
ամենաբարեկամականն
Հայաստանում
արտակարգ
լիազոր
դեսպան
հրավիրած
ասուլիսի
մասին
Էմմա
Բեգիջանյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 12
Լևոն
Իրանն
անկախ
ՀՀ–ում
Իրանի
դեսպան
Ռեիսիի
ասուլիսի
մասին
Լևոն
Գևորգյան
Հրապարակ
. – 2013. – 12
Ռաչինսկի
սլավ
Հայի
ապրելու
ցանկությունը
բավական
մեծ
նաև
ավանդույթներին
հավատարիմ
մնալու
արդյունքն
»:
Հարցազրույց
ում
Լեհաստանի
Հանրապետ
դեսպան
Ռաչինսկու
առավ
Հակոբյանը
] //
Իրավունք
. – 2013. – 14-17
հունիսի
Սարգսյան
Արամ
Իրան
Հայաստան
ում
կարիքն
ավելի
ունի
ՀՀ–ում
արտակարգ
լիազոր
դեսպան
իսիի
քաղ
դիտարկումների
մասին
] /
Արամ
Սարգսյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 13-14
Սկսենք
երկաթգիծը
կառուցել
մենք
սկսենք
Հայաստանում
դեսպան
Ռեյիսի
հրավիրած
մամլո
ասուլիսի
մասին
Օրակարգ
. –
2013. – 12
Саркисян
ПАСЕ
тоже
процветает
коррупция
Гоар
Саркисян
Республика
Армения
. – 2013. – 28
иЭня
. 3.
Հարությունյան
Տաթև
Հստակ
ձևավորված
քաղաքականություն՝
բնակչության
կրճատման
ուղղությա՞մբ
» /
Տաթև
Հարությունյան
Առավոտ
2013. – 18
Մարտիրոսյան
Արա
Արտագաղթ՝
ավելի
հայրենասիրության
պակաս
Արա
Մարտիրոսյան
. – 2013. – 20
հունիսի
. –
Միքայելյան
Արտագաղթից
ավելի
վտանգավոր
Մուսա
Միքայելյան
Ժամանակ
. – 2013. – 26
հունիսի
. –
Պետրոսյան
Ինգա
Հայաստանից
արտագաղթը՝
մշակված
հանցավոր
քաղաքականություն
«Ընդդեմ
իրավական
մայականության
Ալավերդյան
տեսակետի
մասին
Ինգա
Պետրոսյան
. – 2013. –
1, 3:
Гезалян
Лиана
Наряду
реадмиссией
содействие
реитеграции
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. – 2013. – 12
иЭня
Արցախյան
ազատամարտի
մասնակիցների
մասին
протесте
участников
Арцахского
освободительного
движения
Ավագյան
Լիլիթ
Ուժեղ
տղամարդկանց
թուլությունը
Լիլիթ
Սարգսյան
ժամ
. – 2013. – 11-12
Սոնա
Ազատամարտիկների
հարցի
պատճառով
հեռացրել
«Սասուն
ջոկատի
հրամանատար
Միքայելյանի
նախկին
քաղբանտարկյալ
Մալխասյանի
զրույցի
մասին
] /
Սոնա
Գրիգորյան
//
Ժողովուրդ
. – 2013. – 15
հունիսի
Կետիկյան
Արա
Գործերս
թողնեմ
գնամ
նստացույց
անե՞մ
Հարցազրույց
իկյանի
առավ
Խառատյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 19
հունիսի
Հակոբյան
Տղերք
հիշեք
բան
դուք
այս
երկրի
տերը
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 18
հունիսի
. –
Համբարձումյան
Սյունէ
Ազատամարտիկները
նեղացած
իշխանությունից
Սյունէ
Համբարձումյան
Ժողովուրդ
. – 2013. – 5
հունիսի
Թագուհի
«...
Չտեսնեի
այս
օրը
Թագուհի
Հովհաննիսյան
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 6
հունիսի
Միքայելյան
Սասուն
Ազատամարտիկներին
օգնել
պետք
կարգավիճակ
Հարցազրույց
Սասուն
ջոկատի
հրամանատար
Միքայելյանի
Գրի
առավ
յանը
Հրապարակ
. – 2013. – 25
Հարությունյան
Հասմիկ
Մոնթե
Զինվորը
զինվոր
երբ
ունի
պետական
մտածողություն
Հուշեր արցախյան
պատերազմի
լեգենդար
հերոս
Մելքոնյանի
կյանքից
Հասմիկ
Հարությունյան
. – 2013. – 13
Քեշիշյան
Սասունյան
Մերի
Պատնեշի
տղան
Եղիկ
Գայայան
Լիբանանի
քաղաքացի
պատերազմի
նահատակ
մարտիկի
մասին
Մերի
Քեշիշյան
Սասունյան
Հայոց
. – 2013. – 6-12
հունիսի
Ахназарян
Беженцы
из Азербайджаня
ждут
четверть
Марта
Ахназарян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Ахназарян
Марта
Интеграция
Эре
факто
Об интеграции
беженцев
] /
Марта
Ахназарян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Енигомцян
Алек
Армянство
Монте
было
унаследовано
сам
свои
армянские
корни
Памяти
героя
Арцах
войны
лконяна
] /
ПОдг
Шуваева
Петросян
//
Новое
время
. – 2013. – 25
иЭня
Казинян
Человек
лопатой
Памяти
героя
карабах
войны
Монте
Мелконяна
Казинян
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
. –
Товмасян
Сапер
Амо
О выходе
свет
герое
Карабах
войны
Гамлет
Минасян
Сапер
Амо
Товмасян
Голос
Армении
. – 2013.
иЭня
արտագաղթի
խնդիրների
մասին
Ազատյան
Երվանդ
Լինե՞լ
թե՞
չլինելու
հրատապ
Երվանդ
Ազատյան
. – 2013. – 5
Ամատունի
Արամ
Արտագաղթի
պատասխանատուն
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 13
Բեգլարյան
Ինչու
մարդիկ
լքում
երկիրը
Բեգլարյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 20
Եգանյան
Գագիկ
Խաչդ
հետևից
արի
Հարցազրույց
միգրացիայի
վարչ
անի
առավ
Ադամյանը
] //
Իրատես
de facto. – 2013. – 21-24
Զախարյան
Գային
ասեին
Զախարյան
//
Հայկ
ժամանակ
. – 2013. – 18
Հարությունյան
Սևակ
Խոպանչիական
քաղաքականություն
Հարությունյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
հունիսի
Նույնը՝
ռուս
Маргарян
Рубен
Как
аукнется
так
откликнется
О кризисе
поле
] /
Рубен
Маргарян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
. –
Михайлович
Роман
Роман
хочешь
сурч
мне
несут
...”: [
зап
путешествий
Армении
Арцаху
Роман
Михайлович
Шуваева
Петросян
Новое
время
.. – 2013. – 11
иЭня
. –
тчян
Задание
лето
О внутриполит
ситуации
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
Чилингарян
Аревик
Летний
застой
будни
О полит. ситуации
Чилингарян
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Яврумян
сколько
стоит
О полит. ситуации
Яврумян
Деловой
экспресс
. – 2013. – 21-28
иЭня

. 2.
Ազգաբնակչության
տեղաշարժեր
Գաղութային
հարց
Ազգային
ազատագրական
շարժում
населения
Колониальный
Национально
освободительное
движение
Ալեքսանյան
Արթուր
Հայաստանն
ապրում
նախապատերազմական
ժամանակաշրջանում
Հարցազրույց
Արցախյան
պատերազմի
հերոս
ԼՂՀ
աստիճանի
Մարտական
խաչ
շքանշանի
ասպետ
պաշտոնաթող
գնդապետ
Ալեքսանյանի
առավ
Հովհաննիսյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 27
հունիսի
անյան
Ժողովուրդը
կուզե
աշխատի
հանգստանա
Սիրիահայերի
ում
հաստատվելու
մասին
Թագուհի
Ասլանյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 31
մայիսի
– 7
հունիսի
10.
Նույնը՝
տևրիկյան
Վարդան
Մարտակերտ
քսան
տարի
անց
Վարդան
տևրիկյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 28, 29
Եդիգարյան
Ամալյա
Կատարի
կանչ
կորած
ազատամարտիկնեորի
հիշատակի
ն
Ամալյա
Եդիգարյան
Անկախ
. –
2013. – 27
– 4
հուլիսի
Հակոբյան
Արմեն
Արժանի
լինել
հերոսի
կերպարին
Արցախյան
ազատամարտի
ազգ
հերոս
Ազգալդյանի
մասին
] /
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 22
հունիսի
1, 4:
Հակոբյան
Եռաբլուր
հրաժեշտ
Մոնթեին
Հատված
Կանաչ
արցախյան
օրագիր
Թաթուլ
Հակոբյան
Օրակարգ
. –
2013. – 13
Նշանյան
Մարկ
Գաղջ
մթնոլորտն
համընդհանուր
խուճապը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Մարկ
նշանյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013.
հունիսի
Նշանյան
Թեժ
կրքեր՝
հանուն
թալանի
իրավունքի
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013.
հունիսի
Նշանյան
Մարկ
Համատարած
կեղծիքների
մշակույթը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
] /
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 5
նյան
Մարկ
Ներիշխանական
առճակատման
խոհանոցը
ՀՀ ներքաղ
մասին
] /
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. –
Նշանյան
Մարկ
Շոգ
դեգրադացիա
ՀՀ ներքաղ
մասին
Մարկ
Նշանյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 19
Պողոսյան
Լիլիթ
Բացահայտումներն
անհետևանք
Երկրում
ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Լիլիթ
Պողոսյան
Հայոց
աշխարհ
– 15
հունիսի
Սարիբեկյան
Գայանե
լռությունն
Ժառանգության
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
Գայանե
Սարիբեկյան
Հրապարակ
. –
2013. – 11
Սարիբեկյան
Գայանե
Ինչու
ընդդիմությունն
անցել
ընդհատակ
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
Գայանե
Սարիբեկյան
//
Հրապարակ
. – 2013. – 6
Սևունց
Խաչիկ
Թալան
ատկատ
չարաշահում
Մեր
հաշվին
հարստացողները
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
Հայաստանի
զրուցակից
. –
2013. – 21-28
հունիսի
5. –
Նույնը՝
Որտեղ
մեր
ազգապաշտ
ընդդիմադիրները
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
Սիմոնյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 8
Սյուզան
Օլիգարխները
առևտրային
վայրեր
գրավում
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
] /
Սյուզան
Սիմոնյան
Հրապարակ
. –
2013. – 27
Վարդանյան
Արթուր
Կդառնա՞
գիկ
Ծառուկյանը
Հայաստանի
հաջորդ
վարչապետ
ՀՀ ներքաղ
մասին
Արթուր
Վարդանյան
ժամ
. – 2013. – 18-19
հունիսի
Գեղամ
Խնդիրները
մեզանում
հիմնախնդիրներ
դառնում
Հայաստանում
ունեցող
ներքաղ
գործընթացների
մասին
Գեղամ
Քյուրումյան
. – 2013. – 11
Гезалян
Лиана
Ноу
Аштараке
Мусорная
свалка
...
среди
Лиана
Гезалян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Համբարձումյան
Համբարձում
Գաղջ
մթնոլորտը
բացասական
էներգիան
Ներքաղ
կյանքի
մասին
Համբարձում
Համբարձումյան
Հայկական
ժամանակ
. – 2013. – 11
. –
Հարությունյան
Սևակ
Քաղքական
խռովությունը
չստացվեց
մնացել
սոցիալակա՞նը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Հարությունյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 31
մայիսի
– 7
. –
Նույնը՝
ռուս
Մարտիրոսյան
Գենոֆիա
Փոխարենը
մենք
ազատություն
ունենք
ՀՀ ներքաղ
քննարկումների
մասին
ոֆիա
Մարտիրոսյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 21-28
. –
6. –
Նույնը՝
Մարտիրոսյան
Սամվել
Անկախ
հանրապետության
անկախիշխանության
պահանջ
ՀՀ հաս
խնդիրների
մասին
] /
Սամվել
Մարտիրոսյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 13-14
հունիսի
Մարտիրոսյան
Վահրամ
Խաղաղության
վատնող
տարիները
Հայաստանի
ներքաղ
կյանքի
մասին
Վահրամ
Մարտիրոսյան
Հայկական
ժամանակ
. – 2013. – 31
հունիսի
Մարության
Ավիկ
Հարցեր
որոնք
կասկածի
դնում
նախախորհրդարանի
Հայաստանի
ներքաղ
իրադր
մասին
] /
Ավիկ
Մարության
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 18
հունիսի
Մինասյան
Արթուր
Իմիտացիոն
ժողովրդավարությամբ
համակարգի
դեմ
պայքարը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
] /
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 13
հունիսի
Մինասյան
Արթուր
Իշխանափոխությո՞ւն
թե՞
ռեֆորմներ
ՀՀ հաս
քաղ
իրավիճակի
վերլուծ
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013.
. –
Մինասյան
Արթուր
Սերժ
գսյանի
կազմաքանդման
եզրին
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 25
Միքայելյան
Ֆորս
մաժորից՝
ֆորս
մաժոր
ՀՀ հաս
քաղ
իրավիճակի
մասին
Մուսա
Միքայելյան
Ժամանակ
հունիսի
. –
Մկրտչյան
Գագիկ
Ինչից
վախենում
միսկոմբինատում
ապրող
կատուները
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Գագիկ
Մկրտչյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 25
հունիսի
:
Մնացականյան
Ծառուկյանի
Փարավոն
կառուցվել
օտարերկրացի
հարուստ
հաճախորդների
համար
ՀՀ հաս
խնդիրների
մասին
Մնացականյան
Ժամանակ
. – 2013. – 7
. –
Նշանյան
արժեքը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Մարկ
Նշանյան
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 29
Ամատունի
Արամ
Քաղաքական
իմպոտենտության
դուխը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Արամ
Ամատունի
//
Ժամանակ
. – 2013. – 19
Այնթապցի
Եղիազար
Ֆորսմաժորը
ներսում
ՀՀ ներքաղ
մասին
Այնթափցի
Ժամանակ
. – 2013. – 20
հունիսի
. –
Ավագյան
Լիլիթ
Հայհոյանք
ընդգծված
մայրերի
հանդեպ
ՀՀ հաս
մասին
Լիլիթ
Ավագյան
ժամ
. – 2013. – 13-14
Ավետյան
նչ
պաշտոնանկություններ
սպասվում
աշնանը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Ավետյան
Ժամանակ
. –
2013. – 4
հունիսի
. –
Արամյան
Սուրեն
Ինչո՞ւ
ենք
լռում
երբ
մեզ
խաբում
ՀՀ ներքին
հաս
խնդիրների
մասին
] /
Սուրեն
Արամյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013.
մայիսի
– 7
Նույնը՝
Գալաջյան
Հովհաննես
Բրազիլական
սերիալներ
քաղաքականությունում
դրանից
դուրս
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2013. – 25
Գալաջյան
Հովհաննես
Թշնամու
փլատակները
տեսնելուն
պատրաստ
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
– 2013. – 7-10
հունիսի
. –
Գալաջյան
Հովհաննես
Սեփական
ծառը
կտրելու
ազգային
առանձնահատկությունները
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2013. – 28
– 1
հուլիսի
Գալոյան
Արա
Գյուղացին
նաև
օլիգարխ
ՀՀ հաս. խնդիրների մասին
Արա
Գալոյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 27-28
Գալոյան
Արման
տրությունը
չտիրապետելու
հետևանքները
Հայաստանի
քաղ
իրավիճակի
մասին
Արման
Գալոյան
Ժողովուրդ
. – 2013.
հունիսի
Երևանցիները
հրաշքների
այլևս
չե՞ն
հավատում
Հաս
մասին
Գևորգյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 25
Շուշաննա
Ջիլիզա
համայնքը
դատարկվում
Լոռու
մարզի
Ջիլիզա
համայնքի
մասին
Շուշաննա
Գրիգորյան
Հրապարակ
. –
2013. – 28
Եդիգարյան
Ամալյա
Տերով
անտերություն
Պռոշյան
համայնքի
ներքին
կյանքի
մասին
Սամվել
Եդիգարյան
Անկախ
. – 2013. – 20-27
Маргарян
Рубен
Ильхамство
оно
есть
Рубен
Маргарян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
Маргарян
Рубен
Кандидаты
одной
семьи
новая
амазонка
Рубен
Маргарян
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Мелик
Шахназарян
Левон
Мехрибан
политстезе
Левон
Мелик
Шахназарян
Голос
Армении
. – 2013. – 27
иЭня
Мовсесян
Предвыборные
торги
Гаянэ
Мовсесян
//
Республика
Армения
. – 2013. – 6
323(479.25)
Հայաստանի
Հանրապետության
ներքին
քաղաքականությունը
Внутренняя
Республики
Армения
Ադամյան
Անահիտ
Ապրում
ենք
Պանսայի
պես
ծիծաղում
Կիխոտի
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
Ադամյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 4-6
հունիսի
1, 12:
Ադամյան
Անահիտ
Պետական
մտածողության
հայտ
գալու
պատմական
պայմանները
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
] /
Ադամյան
//
Իրատես
de facto. – 2013. – 18-20
Ադամյան
Անահիտ
Ֆավորիտի
որոնումների
որոգայթները
ՀՀ ներքաղ
կյանքի
մասին
] /
Անահիտ
Ադամյան
//
Իրատես
de facto. – 2013. – 1
1, 20:
Ազիզյան
Ռուզան
Հայրենասերների
խրախճանքը
Հայաստանի
ներքին
կյանքի
մասին
Ռուզան
Ազիզյան
Հայկական
ժամանակ
. – 2013. – 1
Ազիզյան
Ռուզան
Մութ
սիլուետներ
Ներքաղ
կյանքի
մասին
] /
Ռուզան
Ազիզյան
Հայկական
ժամանակ
. – 2013. – 7
հունիսի
Ամատունի
Արամ
Անկախ
Հայաստանի
ուր
այցեքարտը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
Ամատունի
Արամ
Գայլերի
գառների
լռությունը
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
Ամատունի
Արամ
Հնգամյակի
ՀՀ ներքաղ
իրավիճակի
մասին
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 25
հունիսի
Ամատունի
Արամ
Ներհայաստանյան
պարադոքսի
մեխանիկա
Ներքաղ
իրավիճակի
սին
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 4
Ամատունի
Արամ
Սերժ
Սարգսյանի
նավաշինական
բիզնեսը
ՀՀ ներքաղ
մասին
] /
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 22
Казинян
знаменем
Арис
Казинян
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. –
Александр
Стамбуле
манифестанты
скандируЭт
очередь
тобой
Александр
Крылов
//
Новое
время
. – 2013. – 8
иЭня
Леви
Бернар
Анри
Дело
турецкой
весне
Бернар
Анри
Леви
Голос
Армении
. – 2013. – 11
иЭня
. 4.
Маргарян
Рубен
Одна
нация
сударства
Рубен
Маргарян
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
. 4.
Мовсесян
Гаянэ
Турецкий
раскол
Гаянэ
Мовсесян
Республика
Армения
. – 2013. – 12
иЭня
между
исламистами
кемалистами
Мовсесян
//
Республика
Армения
. – 2013. – 5
иЭня
Эрдоган
угрожает
армией
Мовсесян
Республика
Армения
. – 2013. – 19
иЭня
Яврумян
Мост
короля
ЛЭдовика
Святого
Арам
умян
//
Деловой
экспресс
. – 2013. – 14-21
иЭня
. 2.
Ադրբեջանի
ներքաղաքական
կյանքի
մասին
внутриполитической
ситуации
Азербайджяне
Աթանեսյան
Վահրամ
Ադրբեջանում
կուսակցությո՞ւն
թե՞
հատուկ
ծառայությունների
խուսափող
Վահրամ
Աթանեսյան
. – 2013. –
Աթանեսյան
Վահրամ
թեկնածուն
Մեհրիբան
Ալիևան
Վահրամ
Աթանեսյան
. – 2013. – 25
Վարդան
Ընտանեկան
ընտրությունները
Ադրբեջանում
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 25
հունիսի
Վարդան
Հայաստանին
ձեռնտու
Իլհամի
վերընտրվելը
Վարդան
Գրիգորյան
յոց
աշխարհ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
Խաչատրյան
Նաիրա
Ադրբեջանում
իրավիճակից
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 13
հունիսի
Григорян
Когда
помогает
Марина
Григорян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 29
иЭня
Ерканян
Артем
Ильхам
будет
соперничать
женой
власть
? /
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 25
иЭня
Ерканян
ем
Станет
первой
Азербайджана
первым
джентльменом
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 11
иЭня
. 2, 5.
Սաֆրաստյան
Ռուբեն
Ինչու
ալեկոծվել
Թուրքիան
Հարցազրույց
արևելագիտ
տնօրեն
թուրքագետ
Սաֆրաստյանի
առավ
Սիմոնյանը
] //
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 6
հունիսի
. –
Սաֆրաստյան
Ռուբեն
Համացանցային
հեղափոխության
դարաշրջան
Հարցազրույց
թուրքագետ
Սաֆրաստյանի
առավ
տոխոլյանը
] //
Ավանգարդ
. – 2013. – 28
Վարդանյան
Վահան
Թուրքիայում
հասունանում
քողարկված
ռազմական
հեղաշրջումը
դանյան
Հրապարակ
. – 2013. – 26
Տեր
Մաթևոսյան
Վահրամ
Թուրքիան
գնում
ընդգծված
պահպանողականության
ճանապարհով
Հարցազրույց
արևելագետ
թուրքագետ
Մաթևոսյանի
առավ
Մալխասյանը
] //
Օրակարգ
. – 2013. – 6
հունիսի
Տեր
Մաթևոսյան
Վահրամ
Ինչու
տեղի
ունեցավ
պոռթկումը
Թաքսիմում
դեպի
ուր
գնում
Թուրքիան
Հարցազրույց
պատմ
թեկն
արևելագետ
թևոսյանի
Գրի
առավ
Սարգսյանը
] // 168
ժամ
2013. – 11-12
հունիսի
Օզինյան
Ալին
Էրդողանի
մեծ
սխալը
Գրող
Օրհան
Փամուկը՝
Թուրքիայի
իրադարձ
մասին
Ալին
Օզինյան
Օրակարգ
. – 2013. – 6
Օզինյան
Ալին
Թուրքական
գարուն
կամ
Էրդողանի
մեծ
սխալը
Ալին
Օզինյան
Հինգշաբթի
. – 2013. – 5
. –
Օշչեր
Օզգյուն
Թուրքիայում
քաղաքացիական
հասարակությունն
առողջ
բեկում
ապրեց
Հարցազրույց
թուրք
Թարաֆ
օրաթերթի
թղթակից
ազատ
լրագրող
Օշչերի
հետ
առավ
Մարտիրոսյանը
Ժամանակ
2013. – 7
հունիսի
. –
Борисов
Спасут
власть
умеренных
исламистов
? /
Гай
Борисов
Эфир
. – 2013. – 6
иЭня
Ерканян
Артем
Правительству
Турции
грозит
раскоп
Артем
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 22
иЭня
. –
Ерканян
Артем
Чего
оит
ждать
кризисной
Турции
Особенно
армянам
Артем
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 6
иЭня
Жаркое
начало
турерцкого
лета
Новое
время
. – 2013. – 4
иЭня
Зорян
Турецкое
лето
все
вклЭчено
Давид
Зорян
Эфир
– 2013. – 20
иЭня
Казинян
Каннибалова
демократия
Казинян
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Թուրքիան
անհանգիստ
կլինի՞
արդյոք
ծառերի
հեղափոխություն
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 4
հունիսի
Խաչատրյան
Նաիրա
Թուրքիայում
հաղթահարվեց
վախը
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
Կոսյան
Սամվել
տժվար
հաղթահարել
սեփական
կարծրատիպերը
Սամվել
Կոսյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 14
հունիսի
Մահչուպյան
Էրդողանը
հավանաբար
ավելի
կհզորանա
Հարցազրույց
ստամբուլահայ
քաղ
վերլուծաբան
ահչուպյանի
առավ
հակոբյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 27
հունիսի
Մարտիրոսյան
Վահրամ
Կոտրված
սրտերի
քաղաք
Ստամբուլը
Վահրամ
Մարտիրոսյան
//
Օրակարգ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
Նալջը
Արիս
Թուրքիան՝
քաղաքացիական
հեղափոխության
շեմին
Հարցազրույց
Թուրքիայում
հրատարակվող
Ակօս
թերթի
նախկին
պատասխանատու
հեռուստաընկ
ծրագրավորող
Նալջըի
առավ
Մարտիրոսյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 5
հունիսի
քրյան
Հակոբ
Անկարայի
Ստամբուլի
հանրահավաքները
վերահաստատեցին
Էրդողանի
ժողովրդականությունը
Հակոբ
Չաքրյան
//
. – 2013. – 18
հունիսի
Չաքրյան
Հակոբ
դիմադրությունը
ռևանշի
միջոց
դարձել
Հակոբ
Չաքրյան
//
. – 2013. – 27
Չաքրյան
Հակոբ
ցույցերը
ժողովուրդների
ազատության
պայքարն
Թուրքիայում
Հակոբ
Չաքրյան
Ազգ
Չաքրյան
Հակոբ
Թափթփուկները
բարձրացել
թաթուրքի
պալատի
տանիքը
չենք
թողնի
քանդել
քանդելու
ենք
Հակոբ
Չաքրյան
. – 2013. – 11
հունիսի
Չաքրյան
Հակոբ
Թաքսիմի
ցուցարարները
հատման
ենթակա
քանի
ծառի
համար
աշխարհն
իրար
խառնել
Հակոբ
Չաքրյան
2013. – 13
Չաքրյան
Հակոբ
Թուրքիայում
ծայր
առած
անկարգությունը
քեմալականության
մարտահրավերն
վարչապետ
Էրդողանին
Հակոբ
Չաքրյան
. – 2013. – 5
ւնիսի
Չաքրյան
Հակոբ
Միջազգային
աջակցությունը
քաջալերում
թուրք
ցուցարարներին
Հակոբ
Չաքրյան
. – 2013. – 7
հունիսի
1, 5:
Պետրոսյան
Կարեն
Թաքսիմ
նշանակում
Բաժանում
Կարեն
Պետրոսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 11
հունիսի
Պողոսյան
Սուսաննա
Ժպտուն
իսլամիզմի
մասին
առասպելը
հօդս
ցնդում
միրաժի
նման
Սուսաննա
Պողոսյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 14-
Պողոսյան
Սուսաննա
Թուրքական
ռավարությունը
քաոսային
վիճակում
Սուսաննա
Պողոսյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 7-10
հունիսի
Թուրքիայի
ներքաղաքական
իրավիճակի
մասին
внутриполитической
ситуции
Турции
Ադամյան
Անահիտ
Իրական
անիրական
սահմաններից
ասդին
անդին
Ադամյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 14-17
Ավետյան
Արամ
Հեղափոխական
ալիքը
կդառնա՞
Թուրքիան
մասնատող
հարված
Արամ
Ավետյան
Լուսանցք
. – 2013. – 7-13
հունիսի
Բանակը
որպես
հեղափոխությունների
առանցքային
//
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 7
Բեգիջանյան
Էմմա
Թուրքիայում
մեխակների
հեղափոխությո՞ւն
» /
Էմմա
Բեգիջանյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 25
. –
զազյան
Աշոտ
Էրդողանը
անցել
Աշոտ
Գազազյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
7. –
Նույնը՝
ռուս
Գասպարյան
Արման
Բախումների
հետևանքով
արդեն
մարդ
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 7
Գասպարյան
Արման
Եվրախորհրդարան
իմացիր
տեղդ
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 18
Գասպարյան
Արման
Երկու
երեք
զար
վիրավոր
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 5
հունիսի
Գասպարյան
Արման
Էրդողանը
մասնատո՞ւմ
Թուրքիան
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 20
Գասպարյան
Արման
Թուրքական
գարնան
սկիզբը
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 4
հունիսի
Գասպարյան
Արման
Թուրքիայում
իրավիճակը
թեժանում
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 19
. –
Գասպարյան
Արման
Իշխանությունները
իթներ
տալիս
ցուցարարներին
Արամ
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 27
Գասպարյան
Արման
Կրակի
յուղ
լցնելով
Արման
Գասպարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 11
Գենչ
Ստամբուլում
աչքը
կամ
ականջը
կորցրած
շուրջ
»: [
Հարցազրույց
թուրք
լրագրող
առավ
Ստեփանյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 11-12
ոն
Արաբական
գարունը
հասնում
նաև
Թուրքիա՞
Լևոն
Գևորգյան
Հրապարակ
. – 2013. – 4
հունիսի
Զաման
Ամբերին
Մարդիկ
այլևս
չեն
վախենում
իշխանություններից
Հարցազրույց
թուրք
լրագրող
սյունակագիր
Զամանի
առավ
Հակոբյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 19
Мкртчян
Сегодня
Вене
Полит.-обозрение
Марина
Мкртчян
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Папян
истине
надо
говорить
потом
требовать
Беседа
руководителем
центра
Модус
Вивенди
Папяном
конф
Тбилиси
теме
Кавказ
имерском
закате
Записала
Геворкян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
. 1, 3.
афарян
Стратегия
Казахстан
-2050”:
Новый
курс
состоявшегося
успеш
государства
Арам
Сафарян
Новое
время
. – 2013. –
иЭня
. 2, 4.
Сирия
Вероятность
иностранного
вмешательсва
растет
днем
Новое
время
. – 2013. – 18
иЭня
. 2, 5.
Сирунян
Мейер
молчание
ягнят
Молчание
арм
моск
обществ
орг
высказывание
тЭрколога
Мейер
Сирунян
Голос
мении
. – 2013. – 25
иЭня
Цинкер
Александр
Политические
методы
исчерпаны
Беседа
стран
Вост
депутатом
Кнессета
Цинкером
] //
Голос
Армении
. – 2013. – 4
иЭня
Ներքին
քաղաքականություն
Внутренняя
Սաֆարյան
Արամ
Վրաստանը՝
նախագահական
ընտրությունների
շեմին
Արամ
Սաֆարյան
. – 2013. – 21
հունիսի
Քեշիշեան
Մանուէլ
լէպը
Սինկափուրի
հայկական
եկեղեցին
Մանուէլ
Քէշիշեան
. – 2013. – 19
հունիսի
. –
Арзуманян
Армен
Назели
Сурена
О наших
соотечественниках
Турции
Армен
Арзуманян
Голос
Армении
. – 2013. –
иЭня
АрутЭнян
венской
улице
оркестром
Путевые
заметки
Тигран
АрутЭнян
Мост
. – 2013. – 27
иЭня
. –
Прилож
газ
Голос
Армении
Бохджалян
he Washington P
st:
Последняя
армянка
турецкого
Чункуша
О послед
армянке
тур
городке
Бохджалян
Новое
время
. – 2013. – 11
иЭня
Закревска
Армяне
Замосцье
Отр. из кн. “Армяне
старой
Польше
КондратЭка
рмянское
искусство
Замосцье
”] /
Закревская
КондратЭк
Новое
. – 2013. – 29
иЭня
уваева
Петросян
Елена
нас
вспоминает
Об арм
населении
Дзрех
региона
Самцхе
Джавахк
Елена
Шуваева
Петросян
//
Новое
время
. – 2013. – 22
иЭня
Ի՞նչ
մեսիջներ
հասնում
ԱՄՆ
Եվրոպայից
Ռազմավար
ազգ
հետազոտ
հայկ
կենտրոնի
տնօրեն
Սարգսյանի
տեսակետի
մասին
Սիմոնյան
//
Հայոց
աշխարհ
. –
2013. – 7
հունիսի
. –
Վարդանյան
Վահան
Ռուսաստանը
պատրաստվում
միջամտության
Քաղ
վերլուծ
Վարդանյան
Հրապարակ
. – 2013. –
Գեղամ
Ավստրիա
շարունակվող
շինարարություն
Միջազգ
տես
Քյուրումյան
. – 2013. – 21
հունիսի
рзуманян
Рачья
пути
четвертой
республике
Политические
заметки
Рачья
Арзуманян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
. 6.
Брук
Джим
Голос
Америки
”:
Выборы
Азербайджане
могут
привести
обострениЭ
нагорно
карабахского
конфликта
Джим
Брук
//
Новое
время
. – 2013. – 18
иЭня
. –
Ерканян
Артем
Грузия
допустит
армян
рсу
О жел
дороге
Тбилиси
Ахалкалаки
] /
Ерканян
//
Новое
время
. – 2013. –
иЭня
Ерканян
Артем
Израиль
может
отвернуться
Азербайджана
Ерканян
Новое
время
. – 2013. – 15
иЭня
Новруз
Мамедов
кто
Пасквилянт
хам
?: [
ответ
азерб
антиарм
пропаганду
Казимиров
Армении
2013. 15
иЭня
.
мишень
пантЭркизма
Круглый
стол
агенстве
УНИАН
тему
ТЭркский
фактор
Украине
”] //
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
Маргарян
Рубен
Как
Асад
призвал
Эрдогана
отставку
уйти
О сирийск
пробл
.] /
Рубен
Маргарян
Голос
Армении
. – 2013. –4
иЭня
Маркедонов
Сергей
Проблемы
армяно
российских
отношениях
накапливаЭтся
Это
нужно
понимать
Беседа
политологом
Маркедоновым
вышеуказ
тему
Записал
Мартиросян
Новое
время
– 2013. – 25
иЭня
Мелик
Шахназарян
Левон
Азербайджан
крестный
отец
международного
исламского
терроризма
Новые
документы
Левон
Мелик
Шахназарян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Мелик
Шахназарян
Левон
Полуостров
Крым
власти
исламистов
Крым
. 27
раджаба
1434
года
Левон
Мелик
Шахназарян
//
Голос
ении
. – 2013. – 15
иЭня
Мелик
Шахназарян
Левон
Шансов
нет
О преимуществе
Азербайджаном
вооружении
Левон
Мелик
Шахназарян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 20
иЭня
Պողոսյան
Վրացիների
նախանձը
կամ
վրացական
հայկական
պղպջակները
Միջազգ
տես
Պողոսյան
. – 2013. – 20
Սահակյան
Միքայել
Իշխանությունն
առաջնորդվում
Ծառուկյանի
սկզբունքով
Քաղ
վերլուծ
Միքայել
Սահակյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 27-28
Սարգսյան
Արամ
ճգնաժամի
մեջ
իշխանությունների
վարք
ԱԺ պատգ
Ավետիսյանի
տեմոկրատ
կուս
գսյանի
քաղաքագետ
Սարգսյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Արամ
Սարգսյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 20-21
Սարգսյան
Քերոբ
ԱՄՆ
Սիրիայում
հայտնվել
պարտության
շեմին
Քաղ
վերլուծ
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 12-
1, 5:
Սարգսյան
Քերոբ
Եվրոպա
տանող
Հայաստանի
միակ
ուղին
անցնում
Ռուսաստանով
Քաղ
վերլուծ
.] /
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
2013. – 28
– 1
հուլիսի
4:
Սարգսյան
Քերոբ
Ինչո՞ւ
Գորբաչովը
բանակը
հանեց
հայերի
դեմ
Քաղ
վերլուծ
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013.
– 5-6,. 12-13, 19-20, 21-27
հունիսի
Սարգսյան
Քերոբ
Հայաստանի
շուրջ
կենացները
քաղցրանում
Քաղ
վերլուծ
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
հետաքնն
. – 2013. – 5-6
1, 4:
Սարգսյան
Քերոբ
Մեղրիի
տարբերակ
կեղծիքներ
իրականություն
Քաղ
վերլուծ
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
հետաքնն
– 5-6, 12-13, 19-20, 26-27
Սարգսյան
Քերոբ
Սիրիական
մեծ
պատերազմը
կհասնի՞
Հայաստանի
սահմաններին
Քաղ
վերլուծ
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
2013. – 25
Սարգսյան
Քերոբ
G8-
հետո
սիրիական
մեծ
պատերազմն
ավելի
հավանական
Քաղ
վերլուծ
Քերոբ
Սարգսյան
Իրավունք
. – 2013. – 21-24
1, 12:
Սաֆարյան
Արամ
Զբիգնև
Բժեզինսկի
Ռուսաստանը
լիարժեք
կարգավիճակով
մտցնել
Արևմուտք
Քաղ
վերլուծ
Արամ
արյան
– 2013. – 28
Սաֆարյան
Արամ
Մաքսային
միություն
տնտեսական
հաշվարկ
քաղաքական
նպատակահարմարություն
Հայաստանի
ինտեգրման
խնդրի
մասին
Արամ
Սաֆարյան
. – 2013. – 14
հունիսի
Սաֆրաստյան
Ռուբեն
Չպետք
շտապել
անվանել
թուրքական
գարուն
Հարցազրույց
արևելագիտ
տնօրեն
Սաֆրաստյանի
առավ
Գասպարյանը
Անկախ
. – 2013. – 6-13
Մուրադյան
Իգոր
Թուրքիան
դարձել
ճանապարհին
ընկած
քար
Միջազգ
տես
Իգոր
Մուրադյան
//
Իրատես
de facto. – 2013. – 7-10
Մուրադյան
Իգոր
Ինքնուրույն
աշխարհաքաղաքական
բևեռ՝
սեփական
շահերով
Միջազգ
տես
Իգոր
Մուրադյան
//
Իրատես
de facto. –
2013. – 28
– 1
հուլիսի
Մուրադյան
Իգոր
Սիրիան
նախընտրում
եվրոպական
խնամակալությունը
Միջազգ
տես
Իգոր
Մուրադյան
Իրատես
de facto.
– 2013. – 18-20
Մուրադյան
Իգոր
րաինայի
փլուզումը
պառակտման
առավել
արդյունավետ
ուղին
Միջազգ
տես
Իգոր
Մուրադյան
Իրատես
de facto.
– 2013. – 4-6
Մուրադյան
Իգոր
Ցանկացած
կրկնություն
հատկապես
միջազգային
հարթակներում
վերածվում
ֆարսի
Միջազգ
տես
Իգոր
Մուրադյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 14-17
հունիսի
. –
Նշանյան
Մարկ
Բազմակտոր
մուրացկանության
արմատները
Միջազգ
տես
.] /
Մարկ
Նշանյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 28
Շահնազարյան
տավիթ
ֆշորային
սկանդալը
կոծկելն
անհնար
Հարցազրույց
Կոնկորդ
վերլուծ
կենտրոնի
տնօրեն
Շահնազարյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
ժամ
Ոսկանյան
Վարդան
Հայ
իրանական
հարաբերությունները
միայն
բարելավվելու
հեռանկար
ունեն
Հարցազրույց
արևելագիտ
ֆակ
փոխդեկան
իրանագետ
Ոսկանյանի
առավ
Սարգսյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 18-19
Չաքրյան
անրահավաքներ
արտասահմանում՝
պաշտպանություն
վարչապետ
Էրդողանի
Միջազգ
տես
.] /
Չաքրյան
– 2013. – 15
Չաքրյան
Հակոբ
ԱՄՆ
ահաբեկչական
կազմակերպությունների
ցուցակում
Միջազգ
տես
.] /
Հակոբ
Չաքրյան
//
– 2013. – 1
. –
Պեպանյան
Արծրուն
Հայաստանում
1995
թվականն
»:
Հարցազրույց
Վերելք
քաղ
վերլուծ
հիմնադրամի
փորձագետ
Պեպանյանի
առավ
Գրիգորյանը
մանակ
. – 2013. – 25
Պետրոսյան
Կարեն
Նաղդ
գերադասեցին
Միջազգ
տես
Կարեն
Պետրոսյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 8
Պողոսյան
Լիլիթ
նախագծում
տեղավորվում
Հայաստանը
Քաղ
վերլուծ
Լիլիթ
Պողոսյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 8
Մելիքյան
Արման
Այսուհետ
մեկը
կլինի
իշխանություն
պաշտոնե
մյուսն
պաշտոնե
կլինի
ընդդիմություն
»: [
Հարցազրույց
քաղ
ԼՂՀ
նախկին
արտգործնախ
Մելիքյանի
առավ
Սարդարյանը
] //
Հայացք
. – 2013. – 28
Մելքոնյան
Արմենուհի
Նաբուկո
մահը
շարունակվում
Միջազգ
տես
.] /
Արմենուհի
Մելքոնյան
//
Հայաստանի
Հանարապետ
. – 2013.
հունիսի
Մինասյան
Արթուր
միտացիոն
ժողովրդավարության
առանձնահատկությունները
Քաղ
վերլուծ
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 12
Մինասյան
Արթուր
Հարավային
Կովկասի
երկրները
պետք
բռնեն
բարեփոխումների
ուղին
Միջազգ
տես
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 5
հունիսի
Մինասյան
Արթուր
Ո՞րն
այսօր
ընդդիմադիր
կուսակցության
առաջնային
Քաղ
վերլուծ
Արթուր
Մինասյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 4
հունիսի
Մինասյան
տագրեցինք
ասոցացման
համաձայնագիր
կամ
միացանք
մաքսային
միությանը
հաջորդ
քայլը
ո՞րն
Հարցազրույց
Ռազմավար
հետազոտ
հիմնադրամի
փորձագետ
քաղաքագետ
Մինասյանի
առավ
Գրիգորյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 27
Մինասյան
Սերգեյ
Ամառը
կլինի
քաղաքական
առումով՝
ավելի
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Մինասյանի
առավ
Հակոբյանը
] //
Իրավունք
հետաքնն
13. – 26-27
հունիսի
1, 3, 4:
Մինասյան
Սերգեյ
Ընդդիմությունը
լիզում
վերքերը
Հարցազրույց
Կովկասի
փոխտնօրեն
քաղաքագետ
Մինասյանի
առավ
Պողոսյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 7
հունիսի
Մինասյան
Սերգեյ
Կոմպլիմենտարիզմը
լինելու
հիմնասյուներից
մեկը
Հարցազրույց
Կովկասի
փոխտնօրեն
քաղաքագետ
Մինասյանի
առավ
Պողոսյանը
յոց
աշխարհ
. –
2013. – 29
Մուրադյան
Իգոր
ԱՄՆ
Մեծ
Բրիտանիան
նպատակ
ունեն
ապառազմականացնելու
Թուրքիան
Միջազգ
տես
Իգոր
Մուրադյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 11-13
Մուրադյան
Իգոր
Աշխարհաքաղաքական
մոտեցումներն
իրենց
տեղը
աշխարհատնտեսականին
Միջազգ
տես
Իգոր
Մուրադյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 25-27
հունիսի
. –
Մուրադյան
Իգոր
Թեհրանին
առաջարկում
հուսալի
դաշտ
ստեղծել
ոնի
հավանական
շփումների
համար
Քաղ
վերլուծ
.] /
Իգոր
Մուրադյան
//
Իրատես
de facto. – 2013. – 21-24
հունիսի
Հայոցյան
Արտակ
Գազախաղ
Բաքուն՝
ընդդեմ
Մոսկվայի
Քաղ
վերլուծ
Արտակ
Հայոցյան
//
Լուսանցք
. – 2013. – 14-20
հունիսի
5, 6:
Հայրապետյան
Ռուբեն
Փարիզը
Հայոց
ցեղսպանությունը
փոխարինեց
Անկարայի
շահավետ
համաձայնագրով
Միջազգ
տես
.] /
Ռուբեն
Հայրապետյան
//
. – 2013. – 4
հունիսի
Հարությունյան
գաղտնիք
ֆինանսավորում
ինչի
համար
դիմակի
ներքո
Քաղ
վերլուծ
Մանուկ
Հարությունյան
. – 2013. – 11
հունիսի
Հացպանյան
Սարգիս
Աշխարհի
մենք
պիտի
խաղի
կանոններով
»: [
Հարցազրույց
քաղ
Հացպանյանի
առավ
Ադամյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 7-10
հունիսի
4, 5:
Հմայակ
Երևանից
Փարիզ՝
նույն
մտատանջքով
ՀՀ քաղաքագետների
միության
Հովհաննիսյանի՝
Ֆրանսիայի
քաղ
Ավետիսյանին
ուղղված
պատասխանը
մայակ
Հովհաննիսյան
// 168
ժամ
– 2013. – 20-21
Հովսեփյան
Նատալյա
Բովանդկալից
week end: [
Միջազգ
տես
Նատալյա
Հովսեփյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 11
. –
Հովսեփյան
Նատալյա
Ստանդարտ
week end: [
Միջազգ
տես
.] /
Նատալյա
Հովսեփյան
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. – 18
. –
Մանուկյան
Հրայր
Ասոցացման
համաձայնագրի
կետերը
ինչո՞ւ
չենք
կարող
օգտագործել
կոնյակ
բառը
Հրայր
Մանուկյան
//
Ժամանակ
. – 2013. – 22
հունիսի
Մանուչարյան
Աշոտ
ե
սխալվենք
կարող
ենք
կանգնել
ցեղասպանության
առջև
Հարցազրույց
քաղ
Մանուչարյանի
առավ
Մալխասյանը
] //
Օրակարգ
. – 2013. – 26
հունիսի
Մանուչարյան
Աշոտ
Հայաստանը
տարբերակ
չունի
Լեռնային
Ղարաբաղը
կորցնելու
բացի
տարբերակից
Հարցազրույց
քաղ
Ղարաբաղ
կոմիտեի
անդ
Մանուչարյանի
Գրի
առավ
Սարգսյանը
ժամ
. – 2013. – 22-24
հունիսի
արկեդոնով
Սերգեյ
Ռուսաստանը
Հայաստանին
հասկացնում
իրենից
լավ
հենման
կետ
գոյություն
չունի
Հարցազրույց
Վաշինգտոնի
Ռազմական
միջազգ
հետազոտ
կենտրոնի
փորձագետ
քաղաքագետ
Մարկեդոնովի
առավ
Մարտիրոսյանը
Ժամանակ
Մարտիրոսյան
Հայկ
Ռուսաստանը
լավ
իրեն
Հայաստանի
համար
վատ
պայմաններ
ստեղծելու
գործում
Հարցազրույց
Սորբոնի
համալս
քաղաքագիտ
Մարտիրոսյանի
միջազգ
հարաբեր
մասին
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 21
Խաչատրյան
Նաիրա
Թուրքագիտական
գիտաժողովներում
պետք
մեր
տեսակետը
«Մոդուս
Վիվենդի
կենտրոնի
տնօրեն
քաղաքագետ
Պապյանի
Կալիֆորնիայի
համալս
դասախոս
պատմաբան
Մոմջյանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
Նաիրա
Խաչատրյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013.
հունիսի
Խարազյան
Արմեն
Հայաստանը
Կոնտուր
Գլոբալի
համար
տրամաբանական
բավական
հետաքրքիր
շուկա
Հարցազրույց
վաշինգտոնաբնակ
միջազգայնագետ
րազյանի
առավ
Խաչատրյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 18-19
Կարախանյան
Սմբատ
Քոչարյանն
ռեսուրսներով
կարող
ազդել
աշնանային
մաժորների
Հարցազրույց
Միաբանություն
ակումբի
Կարախանյանի
առավ
Մարտիրոսյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 12
հունիսի
Կիրակոսյան
Ռիչարդ
Սերժ
Սարգսյանը
վերջին
մոհիկանն
Հարցազրույց
տարածաշրջան
հետազոտ
կենտրոնի
տնօրեն
րակոսյանի
առավ
Ավետյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 7
հունիսի
Կյուրեղյան
Նաիրա
Ընդդիմադիր
կարծիքին
սպասելիս
Քաղաքագետ
Կուրղինյանի
հայաստանյան
այցի
տեսակետների
մասին
] /
Նաիրա
Կյուրղինյան
. – 2013. – 8
Կոսյան
Սամվել
Ազերիների
երևակայության
կազմախոսությունը
Քաղ
վերլուծ
Սամվել
Կոսյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 21
. –
Կոսյան
Սամվել
Պատմությունը
կրկնվում
Քաղ
վերլուծ
Սամվել
Կոսյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 28
. –
Կոսյան
Սամվել
Սպառազինությունը
բան
կարող
փոխել
Քաղ
վերլուծ
Սամվել
Կոսյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 7
Կռիլով
Ալեքսանդր
պաշտպանական
համակարգը
ամրապնդվում
նաև
ադրբեջանական
նավթադոլարներով
Հարցազրույց
Կովկասագետների
Կռիլովի
առավ
Գաբրիելյանը
Առավոտ
. – 2013. – 26
ակոբյան
Արմեն
Արձակուրդային
տրամադրությո՞ւն
Միջազգ
տես
Արմեն
Հակոբյան
//
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 20
հունիսի
1, 5:
Հակոբյան
Եվա
Թուրքական
հասարակությունում
Հայոց
ցեղասպանությունը
բարձրաձայնելու
միտում
»: [
Տարածաշրջանային
հետազոտ
կենտրոնի
տնօրեն
Կիրակոսյանի
դիտարկումները
Եվա
Հակոբյան
Առավոտ
. – 2013. – 5
հունիսի
Հայաստանը
չպետք
դնի
արտաքին
ուժերի
Տարածշրջ
հետազոտ
կենտրոնի
տնօրեն
րակոսյանի
Քաղաքական
միջազգային
հետազոտ
կենտրոնի
փորձագետ
Մեհրաբյանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 14
Գազազյան
Աշոտ
Ադրբեջանը
Թուրքիայից
սովորում
Միջազգ
տես
Աշոտ
Գազազյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
. –
Նույնը՝
Գալաջյան
Հովհաննես
փորողները
ընկնողները
ներքին
արտաքին
քաղաքական
դաշտում
Հովհաննես
Գալաջյան
Իրավունք
. – 2013. – 11
հունիսի
1, 4:
Մարիամ
Այսպես
շարունակելու
դեպքում
Ռուսաստանը
կունենա
Հայաստան՝
առանց
հայերի
Քաղաքագետ
Համբարյանի
տեսակետի
մասին
րիամ
Գրիգորյան
Ժամանակ
. – 2013. – 1
. –
Վարդան
Մեծացնո՞ւմ
արդյոք
պատերազմի
վտանգը
Քաղ
վերլուծ
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 21
հունիսի
. –
Վարդան
Ուշադրության
համակրանքի
ժեստեր
Քաղ
վերլուծ
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
աշխարհ
հունիսի
. –
Վարդան
տանում
ինքնության
ճգնաժամը
Միջազգ
տես
.] /
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
արհ
. – 2013. – 4
. –
տանիելյան
Ստեփան
Պատին
պետք
պարտադրել
քանդել
եղանակ
չկա
Հարցազրույց
քաղաքագետներ
տանիելյանի
Սարգսյանի
առավ
Մախսուդյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 7
. –
տավթյան
Կարմեն
Ցուցադրեք
կնճիռները
դրանք
անչափ
թանկ
նստել
ինձ
»: [
Հարցազրույց
Իրատես
De facto»
թերթի
քաղ
մեկնաբան
տավթյանի
ինքնահարցազրույցը
ատես
de facto. – 2013. – 7-
տարբինյան
Արտակ
Կհաջողվի՞
արդյոք
փրկել
Եվրոպան
Միջազգ
տես
Արտակ
տարբինյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 15
. –
Եղիազարյան
Ֆելիքս
Հայաստանը
պետք
ընտրություն
կատարի
բայց
Հայաստան
չկա
Քաղ
վերլուծ
Ֆելիքս
Եղիազարյան
Հրապարակ
2013. – 14
Ենոքյան
Աղասի
հայ
թուրքական
սահմանի
բացման
հիմնական
խոչընդոտը
Հարցազրույց
Քաղ
զգ
հետազոտ
հայկ
կենտրոնի
տնօրեն
Ենոքյանի
առավ
Ավետյանը
Ժամանակ
2013. – 28
Խաչատրյան
Մարիետա
հախուռն
դատապարտել
կամ
հիացմունքով
գովել
Քաղ
վերլուծ
.] /
Մարիետա
Խաչատրյան
. – 2013. –
1, 8:
Ամատունի
Արամ
կփակի
Կովկասի
հաշիվը
Քաղ
վերլուծ
.] /
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 14
. –
Ամատունի
Արամ
Պետությանը
տանում
ամպուտացիայի
Քաղ
վերլուծ
Արամ
Ամատունի
//
Ժամանակ
. – 2013. – 15
հունիսի
Ամատունի
Արամ
Ռուսական
ռազմակայանների
ներսն
դուրսը
Քաղ
վերլուծ
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 21
. –
Ամատունի
Սատանան՝
մանրունքներից
դուրս
Քաղ
րլուծ
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 11
հունիսի
. –
Ասատրյան
Լիլիթ
Քանակը
դեռ
որակ
Քաղաքագետ
Մելիք
Շահնազարյանի
ռազմ
փորձագետ
Ջամալյանի
համատեղ
ասուլիսի
մասին
Լիլիթ
Ասատրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 28
. –
Ավետիսյան
Արմեն
Համաթրքական
մեծ
պատերը
նաև
մեծ
ճաքեր
ունեն
Քաղ
վերլուծ
Արմեն
Ավետիսյան
Լուսանցք
. – 2013. – 14-20
Արեշև
րեյ
Հայաստանը
չի՞
ստորագրի
Ասոցացման
համաձայնագիրը
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Արեշևի
առավ
Գաբրիելյանը
Առավոտ
. – 2013. – 31
Աֆյան
Հովիկ
մաքսային
միություն
Եվրոպական
միություն
Քաղ
վերլուծ
Հովիկ
Աֆյան
. – 2013. – 28
Բալանյան
Հայկ
Արևմուտքում
մեզ
սպասում
Հարցազրույց
քաղաքագետ
Բալանյանի
Մալխասյանը
] //
Օրակարգ
. – 2013. – 5
հունիսի
Բարսեղյան
Լուսինե
Անգամ
Գեղամյանին
դրին
Մաքսային
միության
անդամ
դառնալու
մասին
Լուսինե
Բարսեղյան
Հայաստանի
ժամանակ
. – 2013. – 27
հունիսի
Բաքուն՝
ահաբեկչական
կենտրոն
Քաղաքագետ
Մելիք
Շահնազարյանի
տեսակետի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 14
Բեգիջանյան
Էմմա
Ներկրոնական
բախումներն
իսլամական
աշխարհում
լուրջ
բնույթ
ստանում
մմա
Բեգիջանյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 27
Գաբրիելյան
Էմմա
Ասոցացման
համաձայնագրից
հետադարձ
չկա
ներկա
հարաբեր
մակարդակով
հանդերձ՝
քաղ
վերնախավի
համար
ավելի
կանխատեսելի
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
. –
2013. – 27
Գաբրիեկլյան
Էմմա
Եվրասիական
գամբիտը
գործողության
մեջ
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 6
Հակոբյան
Արմեն
Իսկ
հնարավոր
այլ
արդյունքներ
ակնկալել
«Գելլափ
ինթերնեյշնլ
ասոց
հայաստանյան
ներկայացուց
տնօրեն
Նավասարդյանի
ասուլիսի
մասին
Արմեն
Հակոբյան
Հայոց
աշխարհ
. –
2013. – 25
Մանուկյան
Հրայր
ԱՊՀ
երկրներից
աղքատությամբ
ենք
միայն
Տաջիկստանին
Տնտ. վիճ.] /
Հրայր
Մանուկյան
//
Ժամանակ
. – 2013. –
Պողոսյան
Ի՞նչ
անել
որպեսզի
երջանիկ
րենասեր
հայերը
ապրեն
Հայաստանում
Հարցազրույց
Հայաստանի
սոցիոլոգների
ընկերակց
Պողոսյանի
առավ
Գազազյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
հունիսի
հուլիսի
4. –
Նույնը՝
Ахназарян
Марта
разобраться
демографией
Марта
Ахназарян
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
. –
Мирзоян
Бениамин
Перепись
населения
Тревожные
итоги
Бениамин
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
Мшецян
Радует
удручает
статистика
снижения
преступности
]? /
Лана
Мшецян
Голос
Армении
. – 2013. – 1
иЭня
. 3.
Քաղաքականություն
Политика
Ադամյան
Անահիտ
Շախմատի
խաղ
եռաչափ
տախտակի
Քաղ
վերլուծ
.] /
Անահիտ
Ադամյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 21-24
1, 16:
Ադամյան
Անահիտ
ազգային
դիմադրունակության
մասին
Քաղ
վերլուծ
Ադամյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 25-27
1, 12:
Ազատյան
Երվանդ
Միայն
նության
ձգտում
ազնվություն
Միջազգ
տես
.] /
Երվանդ
Ազատյան
. – 2013. – 15
Աթանեսյան
Վահրամ
Ի՞նչ
Բրյուսելը
Ալիևին
Միջազգ
տես
Վահրամ
Աթանեսյան
//
. – 2013. – 7
հունիսի
Աթանեսյան
Վահրամ
Մեթյու
Բրայզայի
երազանքը
Միջազգ
տես
Վահրամ
Աթանեսյան
. – 2013. – 8
հունիսի
Ամատունի
Արամ
Լվացքի
մոնոպոլիստները
Քաղ
վերլուծ
.] /
Արամ
Ամատունի
մանակ
. – 2013. – 1
Ամատունի
Արամ
Հայաստանի
ճակատագրի
ակնթարթային
վիճակախաղը
Քաղ
վերլուծ
Արամ
Ամատունի
Ժամանակ
. – 2013. – 26
Սաֆարյան
Արամ
պաշտպանություն
Հայ
առաքելական
եկեղեցու
Արամ
Սաֆարյան
//
. – 2013. – 7
հունիսի
. –
Տեր
Մակար
Հակոբյան
Սյունյաց
թեմը՝
հոգևոր
օրրան
...:
Հարցազրույց
Սյունյաց
թեմի
առաջնորդ
տեղապահ
Մակար
Հակոբյանի
առավ
Բաբաջանյանը
Սյունյաց
երկիր
. – 2013. – 15
4, 5:
Ерканян
Артем
Израиль
проигнарировал
Об избрании
правителя
Иерусалим
нукян
ртем
Ерканян
Новое
. –
2013. – 8
иЭня
. 2.
Ерканян
Артем
Израиль
утвердил
армянского
патриарха
Нурхана
Манукяна
Артем
Ерканян
Новое
иЭня
Европой
пропасть
Круглый
стол
тему
однополых
браках
верности
христиан
традициям
Подг
Сармакешян
Геворкян
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2013. – 27
. 1, 4.
Манучарова
Наира
Оставайтесь
нами
епископ
Галстян
О выборах
епархии
Канаде
Наира
Манучарова
Новое
время
. –
2013. – 13
иЭня
Франциск
побил
своих
предшествеников
Об осуждении
геноцида
армян
Папой
Римским
] //
Новое
время
. – 2013. – 20
иЭня
. 5,6.
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Վիճակագրություն
Ժողովրդագրություն
Статистика
рафия
Социология
Աբրահամյան
Ինչպես
Հայաստանի
զրուցակից
թերթի
թղթակիցը
գործազուրկ
դարձավ
Գործազուրկների
տվյալների
մասին
] /
Մառա
Աբրահամյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
հունիսի
. –
Նույնը՝
Թունյան
Բաբկեն
Բնակարան՝
կյանքի
գնով
Անշարժ
գույքի
տվյալների
մասին
Բաբկեն
Թունյան
ժամ
. – 2013. – 18-19
Թունյան
Բաբկեն
Ինչպես
իշխանությունները
հայտնվեցին
իրենց
սիրած
կարդում
Սոցիոլոգ. վիճ. մասին
] /
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 25-26
Թունյան
Բաբկեն
Օֆշորագիտական
սոցիոլոգիա
կամ՝
Մուռ
հանելու
տակտիկա
Սոցիոլոգ
Ադիբեկյանի
մամլո
ասուլիսի
մասին
Բաբկեն
Թունյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 25-26
Վարդան
Թուրքիան
փորձեց
դասեր
տալ
պապին
Վարդան
Գրիգորյան
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 13
տանիելյան
Տեր
Համբարձում
քհն
Խաչերը
ծանր
յուրովի
սպասավոր
Համբարձում
տանիելյան
Հայ
. – 2013.
հունիսի
. –
տանիելյան
Համբարձում
քհն
Հոգևոր
վերածննդի
պատվիրանները
սպասավոր
Համբարձում
տանիելյան
Հայ
. – 2013. –
հունիսի
:
տանիելյան
Համբարձում
քհն
Շնության
կիրքը
պայքարը
դեմ
սպասավոր
Համբարձում
տանիելյան
Հայ
. – 2013.
– 13-19
Եկավյան
Տիգրան
Եզրաս
Անվեհերը
Նոր Նախիջևանի
Ռուսաստանի
թեմի
առաջնորդ
արք
Ներսիսյանի
մասին
Տիգրան
Եկավյան
. – 2013. – 27
Խաչատրյան
հայ
համայնքի
հատվածն
հայ
եկեղեցու
թեմական
կարգապահության
Հարցազրույց
Ֆրանսիայի
քաղաքի
Հայ
եկեղեցու
նշանակված
Գրիգորյան
աբղ
Խաչատրյանի
առավ
Պապյանը
Ժամանակ
. – 2013. – 18
Կանադահայ
համայնքն
սպասում
կաթողիկոսի
վճռին
//
Հրապարակ
. – 2013. – 6
հունիսի
Հարությունյան
Բաբկեն
Սիմեոն
Երևանցի
Հայոց
կաթողիկոսներ
] /
Բաբկեն
Հարությունյան
Քրիստոնյա
Հայաստան
. – 2013. –
3, 4:
լիթ
Փոքրամասնությունների
օրենքը
կամ՝
Հանդուրժողական
հակառակ
երեսը
«Եհովայի
վկաներ
աղանդավոր
գործուն
մասին
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. –
-7
հուլիսի
. –
11. –
Նույնը՝
Մանուկյան
Կարինե
Մրցանակաբաշխություն
երեխաների
օրհնություն
Մայր
Աթոռում
Կարինե
Մանուկյան
Կրթություն
. – 2013. – 5
Նաջարյան
Վոլոդյա
զինվորին
Հոգևոր
սպասավոր
. /
Վոլոդյա
Նաջարյան
Հայ
2013. – 27
հունիսի
հուլիսի
Պապյան
Սիրանույշ
Իսրայելն
այդպես
չճանաչեց
Երուսաղեմի
հայոց
պատրիարքին
Արիս
արք
Շիրվանյանին
Սիրանույշ
Պապյան
//
Ժամանակ
. – 2013. – 13
հունիսի
Սադհու
Սունդար
ոտքերի
մոտ
Հոգևոր
զրույց
] /
Սադհու
Սունդար
Թարգմ
Մովսիսյան
//
Իրատես
de facto. – 2013. –
ОлЭнина
Армяне
должны
ждать
покаяния
Всея
Тотального
покаяния
бывать
Беседа
журналисткой
ОлЭниной
Записала
Шуваева
Петросян
] //
Новое
время
. – 2013. – 25
иЭня
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ
1/14
Փիլիսոփայություն
Философия
Մալյավին
Վլադիմիր
Ժուան
Չինացի
մասին
] /
Վլադիմիր
Մալյավին
Թարգմ
Ֆերեշեթյանի
// 168
մ
. – 2013. – 13-14, 20-
21, 27-28
հունիսի
14-15:
159.9
Հոգեբանություն
Լալայան
Սուրեն
լինել
բայց
երջանիկ
Հարցազրույց
սննդահոգեբան
Լալայանի
առավ
Առաքելյանը
Հայոց
աշխարհ
. – 2013. – 14
հունիսի
ԿՐՈՆ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
РЕЛИГИЯ
ТЕОЛОГИЯ
23/28
Քրիստոնեություն
Христианство
Բաբաջանյան
Մեհրուժան
Աշխատում
մեղվի
նման
բոլորից
օգուտ
քաղել
Հարցազրույց
խոսքի
կ
Բաբաջանյանի
առավ
Առաքելյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 11-13
Բաբաջանյան
Մեհրուժան
Թագուհու
նահատակությունը
Հոգևոր
զրույց
Մեհրուժան
Բաբաջանյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 7-10
Բաբաջանյան
Մեհրուժան
Կործանումից
առաջ
հպարտությունն
գնում
Հոգևոր
զրույց
Մեհրուժան
Բաբաջանյան
Իրատես
de facto. – 2013.
– 25-27
Բաբաջանյան
Մեհրուժան
Էջմիածնից
Գրիգոր
Լուսավորչի
մասունքը
հանդիսավորապես
կտարվի
ր
վիրապի
վանք
Հոգևոր զրույց
Մեհրուժան
Բաբաջանյան
Իրատես
de facto. – 2013. – 14-17
12:
Թերթեր
Մամուլ
Ժուռնալիստիկա
Пресса
Журналистика
Անդրեասյան
Էդիկ
Մեր
ընկեր
Արամը
«Առավոտի
գլխ
Աբրահամյանի
քաղ
վերլուծ
մասին
Էդիկ
Անդրեասյան
Հրապարակ
– 2013. – 1
. –
Առաքելյան
Վրեժ
պայքարող
տեսակ
հավատում
խավարի
դեմ
խոսելու
փոխարեն
ավելի
լավ
վառել
Հարցազրույց
լրագրող
հրապարակախոս
յանի
առավ
Ադամյանը
Իրատես
de facto. – 2013. – 18-20
Ավագյան
Քնարիկ
տոկտոր
Անդրեաս
Ծուլիկյան
Էրեբունի
պարբերականի
նվիրյալ
խմբագիրն
ազգային
գործիչը
Քնարիկ
Ավագյան
. – 2013. – 4
. –
Բարսեղյան
Լևոն
Իշխանությունն
իսկական
քաղաքացիական
հասարակության
մեջ
ամենամեծ
ախոյանին
տեսնում
Հարցազրույց
Գյումրու
ժուռնալիստների
Ասպարեզ
ակումբի
խորհրդի
Բարսեղյանի
Մեխակյանը
Շրջապատ
. – 2013. – 18
. –
Գաբրիելյան
Էմմա
Ասոցացման
համաձայնագրի
ստորագրումը
առանձնահատուկ
արվեստ
կիրառումն
կարևոր
Հայաստանցի
լրագրողների
Լեհաստան
կատարած
այցի
մասին
Էմմա
Գաբրիելյան
//
Առավոտ
. – 2013. – 7
հունիսի
Գաբրիելյան
Էմմա
Ունկնդիրներին
ներկայացնել
աշխարհը
չսպանել
նրանց
տեղեկատվական
տարափով
Ինֆորմացիոն
շուկայում
մնալը
ավելի
բարդ
դարձել՝
նշում
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
. – 2013. – 12
հունիսի
Գաբրիելյան
Էմմա
Քարոզչությունը
կարող
մեկ
ակնթարթում
սպանել
ցանկացած
Հայաստանցի
լրագրողների
Լեհաստան
կատարած
այցի
մասին
Էմմա
Գաբրիելյան
Առավոտ
Միքայելյան
Կարեն
տրսևորել
ժամանակակից
հայկական
ազգային
պետական
քաղաքական
մտածողություն
Հրապարակախոս
Կարեն
Միքայելյան
Առավոտ
. – 2013. – 8
վասարդյան
Հերմինե
շնչահեղձեք
մեզ
Հրապարակախոս
.]
Նավասարդյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 14
հունիսի
Սարգսյան
Վաչագան
Գարեջրասերները
Հայաստանում
կուսակցություն
կստեղծեն
...: [
Հարցազրույց
լրագրող
Սարգսյանի
առավ
Սարուխանյանը
. – 2013. – 6
Տեր
Գուլանյան
Մերուժան
երկար
երկար
ապրի
ընկերս
...:
Հարցազրույց
Անդին
ամսագրի
Գուլանյանի
] //
եր
– 2013. – 11
3, 4:
Սառաջյան
Զարինե
Մուրացանյան
օրեր
Արցախում
Գրակ
մշակութ
միջոցառում
Զարինե
Սառաջյան
Գրակ
թերթ
. – 2013. – 7
Ստեփանյան
Լուսինե
Արվեստի
ոլորտում
կստեղծվի
բիզնես
միջավայր
«Բարձր
արվեստ
կենտրոնի
նախագծի
Գրիգորյանի
կազմակերպած
ցուցհ
մասին
Լուսինե
Ստեփանյան
ժամ
. – 2013. – 18-19
Տարածաշրջանային
հարցերի
քննարկման
բարենպաստ
միջավայր
«Կովկաս
–2012»10–
միջազգ
գիտաժող
սին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 8
հունիսի
Марджанян
Тренаж
только
Беседа
руководителем
неправит
Марджаняном
/
Записа
Дарбинян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
Երեխաների
պաշտպանության
միջազգային
օրվա
առթիվ
международному
ДнЭ
защиты
детей
Ավագյան
Լիլիթ
սպիտակ
խճանկար
Լիլիթ
Ավագյան
// 168
ժամ
. – 2013. – 1-10
Լևոնյան
Ալլա
փոքրիկները
սիրված
լինեն
Հարցազրույց
երգչուհի
Լևոնյանի
երգիչ
Ամալյանի
երգչուհի
Բաբայանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 1
Մխիթարյան
Լուսինե
Պայքար
հանուն
երջանկության
«Նվիրիր
կյանք
հիմնադրամի
ձոներգ
Արև
ենք
միասին
երգի
եսահոլովակի
շնորհանդեսի
մասին
] /
Լուսինե
Մխիթարյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
2013. – 4
հունիսի
. –
АрутЭнян
Артур
“...
стали
банкирами
энергетиками
главное
они
стали
хорошими
лЭдьми
АрутЭн
АрутЭнян
Новое
время
. – 2013. – 11
иЭня
. –
Ахназарян
Пօдари
армянским
детям
О фонде
помощи
детям
онко
заболеваниями
] /
Марта
Ахназарова
Голос
мении
– 2013. – 4
иЭня
. 1.
9414.”
Главное
дети
здоровы
счастливы
Новое
время
. – 2013. – 4
иЭня
. 2.
Мирзоян
Детский
праздник
Русском
музее
Тигран
Мирзоян
Голос
Армении
. – 2013. – 15
иЭня
. 6.
Пирузян
Лиана
Здравствуйте
О выст. дет. искусства
] /
Лиана
Пиризян
Голос
Армении
. – 2013. – 4
иЭня
Մաթևոսյան
Ժառանգները
Լ.Զաքարյանի
տուն
թանգարանի
անհայտ
ճակատագիրը
Մաթևոսյան
Հրապարակ
. –
2013. – 15
Մանուկյան
Սուրեն
Ժխտողականության
լեգիտիմացում՝
հայերի
Թբիլիսիում
տեղի
ունեցած
Կովկասը
կայսերական
մթնշաղում
ազգայնականություն
էթնիկություն
ազգաստեղծում
(1870-1920
.)»
գիտաժող
Սուրեն
Մանուկյան
Օրակարգ
Միքայելյան
տավիթ
Հարուստ
ցուցանմուշները՝
խոսուն
վկաներ
Հնագիտ
գտածոների
ւցհ
մասին
տավիթ
Միքայելյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 12
Մխիթարյան
Լիա
Իրազեկել
քաջալերել
Հարցազրույց
Eiva
արվեստների
հիմնադրամի
տնօրեն
Մխիթարյանի
առավ
Հովսեփյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 21
Մխիթարյան
Լուսինե
Ինքնատիպ
արվեստի
բնագավառում
Լուսինե
Մխիթարյան
Վենետիկի
բիենալեի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 3
հունիսի
Մխիթարյան
Լուսինե
Հայ
ուկրաինական
կապերն
խիվային
նյութերում
Հայաստանի
ազգ
արխիվում
բացված
հայկական
եկեղեցիները
թեմայով
փաստաթղթերի
լուսանկ
հայ
ուկրաինական
համատեղ
ցուցադր
մասին
] /
Լուսինե
Մխիթարյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
– 2013. – 19
Շառոյան
Հայաստանը
նաև
եզդիներիս
հայրենիքն
Հարցազրույց
Եզդիներ
Շառոյանի
առավ
Եղիազարյանը
Հրապարակ
. – 2013. – 1
Չաղայան
Զոհրաբ
տք
հավատարիմ
խառնվածքին
Է.Շաֆակի
Ստամբուլի
ընկեցիկը
շնորհանդեսի
մասին
Մադոյան
Ալաջաջյանի
Զոհրաբ
Չաղայան
Եթեր
. – 2013. – 10-16
2, 12:
Պետրոսյան
Ինգա
Հայ
հնդկական
հեռանկարներ
«Հայ
հնդկական
հարաբեոություններ
մարտահրավերներ
հեռանկարներ
թեմայով
կոնֆերանսի
մասին
Ինգա
Պետրոսյան
. – 2013. – 19
Պիպոյան
Բաբկեն
Արտադրողները
կաշկանդված
ստուգումներից
Հարցազրույց
պաշտպանված
սպառող
Պիպոյանի
Գրի
առավ
Վեզիրյանը
] //
Չորրորդ
ինքնիշխան
. – 2013. –
Սանթրյան
Վանիկ
Նրանք
նույնպես
մասնակցել
Երևանի
կառուցմանը
Հարգանքի
տուրք
զինվորների
հիշատակին
Սանթրյան
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 14
հունիսի
Կազմակերպություններ
Ասոցիացիաներ
Կոնգրեսներ
Ցուցահանդեսներ
Թանգարաններ
Организации
Ассоциации
Выставки
Музеи
Ամարյան
Ալեքսանդր
Հայաստանը
չպետք
վախենա
Եվրոպայից
կամ
մեծ
ձյաձյաներից
օրենք
ընդունելուց
առաջ
Հարցազրույց
Քայքայիչ
պաշտանմուքից
տուժածների
օգնության
վերականգնողական
կենտրոնի
տնօրեն
Ամարյանի
առավ
Հակոբյանը
] //
Իրավունք
– 2013. – 25
Ասրյան
Սիլվա
Օրը
առավել
քան
նվիրական
Միջոցառում
նվիրված
պարարվեստի
նահապետ
Կարապետյանի
ամյակին
Սիլվա
Ասրյան
Մանկավարժ
համալս
. – 2013. – 25
հունիսի
. –
Արամյան
Սուրեն
Մենք
ենք
«Առողջության
կամուրջ
բարեգործ
հիմնադրամի
գործուն
մասին
] /
Սուրեն
Արամյան
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 7-14
հունիսի
11. –
Նույնը՝
Բեգլարյան
Սամվել
Վարդատոն
Թբիլիսիում
Աշուղ
Սայաթ
Նովայի
նվիրված
միջոցառման
մասին
Սամվել
Բեգլարյան
Գրակ
թերթ
. –
հունիսի
. –
Գալայճեան
Պայծիկ
ԹՄՄ
ճըրզիի
կեդրոնի
պաշտօնական
բացման
հանդիսություն
Պայծիկ
Գալայճեան
. – 2013. – 8
Իգիթյան
Հովհաննես
Զարգացած
երկրներում
ժողովուրդը
կելներ
ում
անտարբերության
փուլ
»: [
Հարցազրույց
նախաձեռնող
անդ
Իգիթյանի
առավ
Խաչատրյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 15-16
Լաճիկյան
Լևոն
ամե
պատկերասրահի
տասնամյա
հոբելյանը
Լևոն
Լաճիկյան
Օրակարգ
. – 2013. – 27
Կարապետյան
Անահիտ
Ժամանակն
իրագործելու
մեր
ներուժը
»:
«Օրրան
նիստի
մասին
Կարապետյան
Լոռու
մարզ
. – 2013.
հունիսի
Հակոբյան
Թաթուլ
ճանապարհ
հարցեր
: [«
Հայաստան
համահայկ
հիմնադրամի
նիստի
մասին
Թաթուլ
Հակոբյան
Օրակարգ
2013. – 5
հունիսի
. –
Հարությունյան
Գագիկ
Ռուսներն
րբերություն
արևմուտքի՝
Հայաստանին
նախապայմաններ
առաջադրում
Հարցազրույց
Նորավանք
տնօրեն
Հարությունյանի
առավ
Չանդոյանը
Իրավունք
. – 2013. – 28
-1
հուլիսի
Հարությունյան
Նարեկ
փառատոն՝
ազատ
մարդկանց
համար
Հարցազրույց
Նարեկացի
արվեստի
միության
Հարությունյանի
բաժնի
Նագգաշյանի
առավ
Հովսեփյանը
ակարգ
– 2013. – 12
գալիս
Երևան
մշակութային
նախաձեռնության
մասին
культурной
инициативе
едут
Ереван
Սանթրյան
Վանիկ
Բոլորը
գալիս
Երևան
Օդեսայի
մշակութ
ներկայացուցիչների
մամլո
ասուլիսի
մասին
Սանթրյան
//
Հայաստանի
Հանրապետ
. – 2013. – 12
Авчиян
Яна
Все
едут
добро
пожаловать
Авчиян
. – 2013. – 13
иЭня
Галоян
Елена
Народная
дипломатия
действии
Елена
Галоян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 13
иЭня
Пашинян
Рубен
е
едут
Ереван
некоторые
приехали
Рубен
Пашинян
Новое
время
. – 2013. – 13
иЭня
. 2, 8.
Մատենագիտություն
Կատալոգներ
Գրական
տեղեկատուներ
Библиография
Каталоги
Указатели
литературы
Մաթևոսյան
Ազգային
գրապալատը
պետք
սպասի
Մաթևոսյան
Հրապարակ
. – 2013. – 22
Ընդհանուր
տեղեկատու
հրատարակություններ
Հանրագիտարաններ
բառարաններ
Справочные
издания
типа
խկյան
Գառնիկ
Ալավերդի
Հատված
լավը
հայրենագիտարանից
Գառնիկ
Շախկյան
Թումանյան
աշխարհ
. – 2013. – 11
Սերիական
հրատարակություններ
պարբերական
շարունակվող
հրատարակություններ
Сериальные
издания
периодические
продолжаЭщиеся
издания
Ասլանյան
Մարտիկ
Ճարտարապետ
2012-2013»
տարեգիրք՝
խեղված
բովանդակությամբ
Մարտին
Ասլանյան
Արամային
Ասլանյան
Հրապարակ
. – 2013. – 11
հունիսի
Մխիթարյան
Լուսինե
Երկարակեցության
հմայքի
ղտնիքը
Ներկայացվեց
Հայաստանի
մայրաքաղաքները
մատենադարանի
առաջին
քաղաքին
Լուսինե
Մխիթարյան
Հայաստանի
Հանրապետ
2013. – 6
հունիսի
. –
տիանա
Համացանցն
ավելի
վտանգավոր
քան
սերիալները
Հարցազրույց
սցենարիստ
Գրիգորյանի
առավ
Մարգարյանը
] //
Հրապարակ
. – 2013. – 29
հունիսի
. –
Տիգրան
Արդյոք
հանրայի՞ն
Արցախի
հեռուստատեսությունը
Տիգրան
Գրիգորյան
Հրապարակ
. – 2013. – 13
տուլյան
Արմեն
Եթե
հանկարծ
մեկը
Բաղրամյան
վերահսկողությունից
դուրս
Հարցազրույց
հեռուստամեկնաբան
տուլյանի
ավ
Հարությունյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 13
. –
Թամրազյան
Հրայր
Ե՞րբ
կփակվի
Ազատություն
ռադիոկայանը
Հայաստանում
Հարցազրույց
Ազատություն
հայկ
ծառայության
Թամրազյանի
առավ
Գրիգորյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 25
Հարությունյան
Տիգրան
Անիրական
ռեյտինգ
ցույց
տալիս
Հարցազրույց
հաղորդավար
Հարությունյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 19
արությունյան
Տիգրան
Հեռուստադիտողը
ստիպված
հանդուրժել
Հարցազրույց
հաղորդավար
հանդիսավար
Հարությունյանի
առավ
Ռուբինյանը
Ժողովուրդ
. – 2013. – 18
Լիլիթ
տուլյանին
ֆեյսբուքում
վաղո՞ւց
հետապնդել
Հեռուստամեկնաբան
տուլյանի
մասին
Լիլիթ
Հովհաննիսյան
//
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 14-21
. –
9. –
Նույնը՝
Ղազարյան
Պետրոս
Լրագրողները
պաշտպանված
Հարցազրույց
Կենտրոն
հեռուստաընկ
եկնաբան
Ղազարյանի
առավ
Մախսուդյանը
Օրակարգ
. – 2013. – 20
հունիսի
. –
Վեդենևա
Տատյանա
Հայ
տղամարդկանց
հայացքներն
բավականություն
պատճառում
Հարցազրույց
հեռուստահաղորդավարուհի
Վեդենևյաի
առավ
տանիելյանը
Հայաստանի
զրուցակից
. – 2013. – 28
-5
հուլիսի
. –
Նույնը՝
Քերիմով
Արիֆ
տաղստանի
հարավը
Բաքուն
կառավարում
Հարցազրույց
տաշն
լեզգիական
գամշակութ
ինքնավար
ՂԽԾԽԸ
Քերիմովի
առավ
Աբդուլլաևը
Мелоян
Сона
Армянское
присутствие
эфире
Радио
Росии
Сона
Мелоян
Голос
Армении
. – 2013. – 22
иЭня
Пирузян
Лина
Когда
музы
говорят
пушки
молчат
Деятели
культуры
Арцаха
новуЭ
концепциЭ
решения
вопр
НКР
Пирузян
//
Голос
Армении
2013. – 20
иЭня
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Հաշվողական
տեխնիկա
Տվյալների
մշակում
Информационные
технологии
Вычислительная
техника
данных
Վարդան
Google-
ում
աշխատանքի
ընդունում
թուղթ
Հարցազրույց
Google Developer (GOG)
Հայաստանի
համակարգող
Գրիգորյանի
առավ
Մովսիսյանը
ժամ
. – 2013. – 1-10
9354.«
Խելացի
լուծումներ՝
խելացի
երկրների
համար
Երևանում
մեկնարկել
այս
խորագրով
տիջիԹեք
բիզնես
ֆորումը
Հայաստանի
անրապետ
. – 2013. – 22
Լուսինե
Խելացի
լուծումներ՝
խելացի
երկրների
համար
Համանուն
տիջիթեք
բիզնես
ֆորումի
մասին
Լուսինե
Մովսիսյան
ժամ
. – 2013. – 25-26
հունիսի
Абрамян
Лилия
Архивные
технологии
Беседа
компании
OSG Records Managment
внеофис
иновационных
метод
хранения
Записала
Цветкова
Деловой
экспресс
. – 2013. – 21-28
иЭня
Акопян
Армянский
равой
индустрии
Беседа
канад
создателем
компьЭтер
игр
Акопяном
Записала
Аброян
] //
Республика
Армения
. – 2013. – 5
иЭня
Атанесян
Луиза
Надо
восстанавливать
Запах
навоза
Facebook /
Луиза
Атанесян
//
Голос
Армении
. – 2013. – 25
иЭня
Атанесян
Луиза
звездных
шуток
молчание
ягнят
Армения
соц
сетях
Facebook]
анесян
//
Голос
Армении
. – 2013. –
иЭня
Балдрян
Армен
Заоблачные
перспективы
облачных
технологий
Беседа
менеджером
Балдряном
Записал
Чахалян
Голос
Армении
. – 2013. – 18
иЭня
Гезалян
Лиана
Разумные
решения
для
рзумных
стран
Об отеч
сфере
Лиана
Гезалян
Республика
Армения
. – 2013. – 26
Քաղաքակրթություն
Մշակույթ
Առաջընթաց
Цивилизация
Культура
Ազիզյան
Ռուզան
Մեր
վարկն
վարկանիշը
Հեռուստալրագրող
տուլյանի
ազատվելու
մասին
Ռուզան
Ազիզյան
Հայկ
ժամանակ
. –
2013. – 14
ԼՐԱԳՐԱՅԻՆ
ՀՈտՎԱԾՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ

ЛЕТОПИСЬ
ГАЗЕТНЫХ
СТАТЕЙ
Հրատարակվում
1949
.
Издается
1949
_________________________________________________________________
2013 (9346 - 11238)
_________________________________________________________________
ԸՆտՀԱՆՈՒՐ
ԲԱԺԻՆ
ОБЩИЙ
ОТДЕЛ
Գիտության
մշակույթի
ընդհանուր
հարցեր
Общие
науки
культуры
Գիտություններն
ամբողջությամբ
Գիտաբանություն
Науки
Науковедение
Հարությունյան
Ավետիք
Ֆունդամենտալ
գիտությունը
հարուստի
խաղ
պետք
ուշադրություն
դարձնել
տեխնոլոգիաների
Հարցազրույց
«Honda»
գիտահետազոտ
նյութագիտ
բաժնի
գիտնական
Հարությունյանի
առավ
Մովսիսյանը
// 168
ժամ
. – 2013. – 29
հուլիսի
Մարտիրոսյան
Ռադիկ
Ինչ
գիտությամբ
զբաղվելը
նստած
մեր
մեջ
»: [
Հարցազրույց
նխգ
Մարտիրոսյանի
առավ
Մովսիսյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. – 27-28
. –
Մարտիրոսյան
Ցավոք
հանրության
մեջ
գիտության
գիտաշխատողի
մասին
ծռված
պատկերացում
»: [
Հարցազրույց
Մարտիրոսյանի
առավ
Մովսիսյանը
] // 168
ժամ
. – 2013. –
հունիսի
Մարտիրոսյան
Արամ
Շահինյան
ՀՀ ԳԱԱ ակադ
վաստ
գիտ
պրոֆ
Շահինյանի
ծննդյան
75-
ամյակի
կապակց
րտիրոսյան
Թավադյան
. – 2013. – 26
հունիսի
Նավասարդյան
Արթուր
Մեծ
գիտնականն
հասարակական
գործիչը
Ս.Այվազյանի
մասին
Արթուր
Նավասարդյան
//
Եթեր
. – 2013. – 1-7
3, 8, 9:
Տեր
Մաթևոսյան
Վահրամ
Պետք
այնպես
անել
երիտասարդ
գիտնականը
լինի
ինքնաբավ
մրցունակ
Հարցազրույց
արևելագիտ
գիտաշխատող
Հայաստանի
ամերիկյան
համալս
դասախոս
թեկն
Մաթևոսյանի
առավ
Հակոբյանը
] //
Ժամանակ
. – 2013. – 28
հունիսի
Мартиросян
Новое
ление
ученых
должна
быть
достойно
предшественников
Беседа
президентом
Мартиросяном
Записала
Сармакешян
] //
Голос
Армении
. – 2013. – 6
иЭня
. 1, 4.
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբգարյան
Գևորգյան
. 1-2
Կարապետյան
Մովսիսյան
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
Նախիջևան
Քարտեզագիրք
_________________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ
ЛЕТОПИСЬ

Հրատարակվում
1984
.
Издается
1984
________________________________________________________________
2013 (1-2)
_________________________________________________________________
Նախիջևան
Քարտեզագիրք
Հայկ
ճարտ
ուսումնասիրող
հիմնադրամ
Տեքստը
, 20-24, 27
էջերի
քարտ
Կարապետյանի
1:200000 ;
Լուսանկ
Աբգարյան
ուրիշ
Հայերենից
անգլ
թարգմ
Մովսիսյան
Ձևավ
Գևորգյան
Հայկ
ճարտ
ուսումնասիրող
հիմնադրամ
, 2012. – 35
լուսանկ
քարտ
x42. –
տպք
[2013-2
Нахиджеван
Геогр
атлас
Նախիջևան
Քարտեզագիրք
Հայկ
ճարտ
ուսումնասիրող
հիմնադրամ
Տեքստը
, 20-24, 27
էջերի
քարտ
Կարապետյանի
. –
1:200000 ;
Լուսանկ
Աբգարյան
ուրիշ
Ձևավ
Գևորգյան
Հայկ
ճարտ
ուսումնասիրող
հիմնադրամ
, 2012. – 35
լուսանկ
քարտ
. ; 29x42. –
տպք
. – ISBN 978-9939-843-02-5. – [2013-1
Нахиджеван
Геогр
атлас
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
կլառնետի
համար
12
սաքսաֆոնի
համար
Ջավախքի
պարերգեր
պարեղանակներ
Սոնատներ
ջութակի
համար
Ստեղծագործություններ
երկու
ջութակի
համար
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Ամիրխանյան
Այվազյան
. 17-18
Անդրեասյան
Ասլամազյան
Ավետիքյան
. 9-10
Բաղդասարյան
Գյուլբուդաղյան
տավիդյան
Երկանյան
Թագակչյան
Կարապետյան
Կոմիտաս
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղազարյան
Մանուկյան
Մանուչարյան
Մարտիրոսյան
Մելիքյան
Մուսորգսկի
. (8)
Յայլայան
Շիշյան
Պիկիչյան
ղոսյան
Սահակյան
Սայաթ
Սարգսյան
Սմբատյան
_________________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Песни
пляски
танцевальные
мелодии
Джавахка
Սայաթ
Նովա
Աշխարհումս
չիմ
քաշի
Արի
անգաճ
կալ
քառյակի
համար
Սայաթ
Մշակ
Մարտիրոսյան
. :
Կոմիտաս
, 2012. – 12
+ [8]
ներդիր
նոտա
. – 200
. – ISMN 979-
0-801600-62-2. – [2013-2
Саят
Нова
Ашхарумс
чим
индз
ангач
Սայաթ
Նովա
Խաղեր
Սայաթ
Նովա՚
մշակութ
միություն
Աշխատասիր
Պողոսյանի
Գրաբեր
, 2012. – 68
. – ISBN 978-9939-819-38-9, ISMN 979-069380-005-6 (
կազմով
). – [2013-
Саят
Нова
Песни
Սոնատներ
ջութակի
համար
դաս
. /
Այվազյան
ուրիշ
. :
Արյան
, 2011. – 68
: [16]
ներդիր
. – 200
. –
ISMN 979-0-801604-83-5. – [2013-10
Сонаты
для
скрипки
Ստեղծագործություններ
երկու
ջութակի
համար
: 2-7-
. /
Այվազյան
Կոմիտաս
, 2011. – 80
: [20]
ներդիր
նոտա
; 29
. –
. – ISMN 979-0-801604-81-1. – [2013-9
Сонаты
для
двух
скрипок
. 2-7
Ղազարյան
տաշնամուրային
նվագակցության
դերը
հայ
կոմպոզիտորների
ռոմանսներում
Ղազարյան
Ղազարյան
Գյուլբուդաղյան
. –
. :
Արյան
, 2011. – 60
նոտա
. – 250
. –
ISMN 979-0-80160-80-4. – [2013-1
Роль
фортепьянного
сопровождения
романсах
армянских
композиторов
Մելիքյան
Համերգային
պարաֆրազ
Մուսորգսկու
ՙԽովանշինա՚
օպերայի
թեմաներով
տաշնամուրի
համար
Մելիքյան
ՙԱվետիս՚
հայ
շվեյցար
ակութ
ասոց
հրատ
., 2013. – 36
. –
. –
Հայ
անգլ
. – ISMN 979-0-69-380-008-7. – [2013-12
Меликян
Концертная
парафраза
темы
оперы
Мусоргского
Хованщина
Для
фортепиано
Յայլայան
Գամմաներ
արպեջոներ
վարժություններ
ուդի
համար
Յայլայան
Ավետիքյան
., 2012. . – 30
. 1. – 122
. –
. – [2013-14
Яйлаян
ммы
арпеджио
упражнения
уда
. 1.
Յայլայան
Մեթոդական
ձեռնարկ
ուդի
համար
Գամմաներ
արպեջոներ
վարժ
Յայլայան
Ավետիքյան
. –
2013. . – 30
. 1. – 124
. – 400
. – ISBN 978-9939-831-46-6. – [2013-15
Яйлаян
Методическое
пособие
для
Гаммы
арпеджио
упражнения
Շիշյան
Վոկալ
խմբերգային
ստեղծագործություններ
ան
Ղազարյան
Կոմիտաս
. –
. – ISMN 979-0-801600-68-4. – [2013-6
Шишян
Вокальные
хоровые
произведения
Պիեսներ
կլառնետի
համար
Սարգսյան
Արյան
, 2011. . – 29
. 1. – 24
+ [6]
ներդիր
. – 30
. – ISMN 979-0-801604-84-2.
– [2013-3
Пьесы
для
кларнета
. 1.
Պիեսներ
սաքսաֆոնի
համար
Մշակ
նուկյան
Մանուչարյան
Արյան
, 2011. – 56
+ [6]
ներդիր
նոտա
. – 300
. –
ISMN 979-0-801604-73-1. – [2013-4
Пьесы
для
саксофона
Ջավախքի
պարերգեր
պարեղանակներ
արվեստի
Թագակչյան
Տեքստերի
վերծան
Պիկիչյան
Ամրոց
գրուպ
2012. – 256
նոտա
; 29
Հայ
ավանդական
երաժշտություն
. 9). –
Ցանկեր՝
207-219. –
Հայ
գլ
. – ISMN 979-0-801604-99-6. –
[2013-18
ՆՈՏԱԳՐԱԿԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
НОТНЫХ
ИЗДАНИЙ

Հրատարակվում
1951
.
Издается
1951
________________________________________________________________
2013 (1-18)
Թիվ
_________________________________________________________________
Ամիրխանյան
Մանկական
խմբերգեր
Ամիրխանյան
Ամրոց
գրուպ
, 2012. – 168
նոտա
. – ISMN 979-0-801604-98-9. –
[2013-17
Амирханян
Детские
хоры
Անդրեասյան
Խմբերգեր
Յուրի
Սահակյանի
խոսքերով
Անդրեասյան
Էդիթ
Պրինտ
, 2012. – 36
նոտա
ք
. –
ISBN 978-9939-52-624-9. – [2013-13
Хоровые
песни
слова
Юрия
Саакяна
Ասլամազյան
լարային
քառյակի
համար
հայկական
ժողովրդական
թեմաներով
Կոմիտասի
գրառումների
մշակումների
Պարտիտուր
Ասլամազյան
տավիդյան
Սմբատյան
Կոմիտաս
+ [24]
ներդիր
Հայ
անգլ
. –
. – ISMN 979-0-801600-56-1. – [2013-7
Асламазян
сы
струнного
квартета
армянские
народные
темы
записям
обработкам
Комитаса
Партитура
Բաղդասարյան
Ստեղծագործություններ
ջութակի
համար
Բաղդասարյան
Կազմ
խմբ
Սմբատյան
Կոմիտաս
, 2012. – 64
: [10]
ներդիր
նոտա
; 29
. –
Հայ
.,
.,
անգլ
. – 300
. – ISMN 979-0-
801600-66-0. – [2013-11
Багдасарян
Произведения
скрипки
Երկանյան
Կոնցերտներ
N 1
N 2:
ւթակի
նվագախմբի
համար
Կլավիր
Երկանյան
Սմբատյան
Կոմիտաս
, 2012. – 56
թ. ներդիր
նոտա
; 29
Հայ
.,
անգլ
. – 200
. – ISMN 979-0-
801600-67-7. – [2013-8
Ерканян
Концерты
N 1
N 2
скрипки
оркестром
Կարապետյան
Խմբերգերի
ընտրանի
Կարապետյան
Ղազարյան
. :
Կոմիտաս
, 2012. – 48
նոտա
; 29
. – 300
. – ISMN
979-0-801600-69-1. – [2013-5
збранное
хоровых
произведений
ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ
ՑԱՆԿ
УКАЗАТЕЛЬ
ЗАГЛАВИЙ
Արա
Բեքարյան
ալբոմ
Արարենք
մեկտեղ
Համահայկ
ճարտ
մրցույթ
ցուցահանդես
Արշակ
Սարգսյան
ալբոմ
Երևան
Հայացք
ապագայից
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
5-6
հայրենիքը
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
Կամո
Նիգարյան
Նախակերպեր
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
Հակոբ
Հակոբյան
Երկաթե
երկեր
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
Հաղբատի
ավետարանը
Ալբոմ
ուսումնասիր
Հայկական
գորգարվեստ
XVII-XX
Հայկական
գունապնակ
Գիրք-ալբոմ
Հրանտ
դևոսյան
Հոբելյան
ցուցահանդեսի
կատալոգ
Ղուկաս
Չուբարյան
: 1923-2009 : [
Գիրք
ալբոմ
] 15
Նիկոլայ
Նիկողոսյան
Հոբելյան
ցուցահանդեսի
կատալոգ
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Ամիրջանյան
Ավագյան
Բեքարյան
Գալստյան
Գարամանյան
Գրիգորյան
Գրիգորյան
Գրիգորյան
. 4
Գրիգորյան
. 12
Եղիազարյան
Եսայան
Եսայանց
Էլիազյան
Թադևոսյան
. (14)
Թաթիկյան
Թամրազյան
Թոքմաջյան
Լանջունի
Խաչերյան
Խաչիկյան
Կանտոր
Կոզմոյան
կոբյան
Հակոբյան
Հայկազուն
Հարոյան
Հարությունյան
Հարությունյան
Ղազարյան
Ղազարյան
Ղազարյան
Մաթևոսյան
Մաթոսյան
Մարաբյան
Մարաբյան
Մելքոնյան
Միքայելյան
Նիգարյան
Նիկողոսյան
. (16)
Շիրինյան
Չուբարյան
Չուբարյան
. (15)
Պողոսյան
Պողոսյան
Սամուելյան
Սարգսյան
Սարգսյան
դարյան
Ֆրունջյան
_________________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
մասին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
Հայկական
գունապնակ
Գիրք-ալբոմ
Նախագծի
Պողոսյան
թարգմ
Ղազարյան
Գլխ
խմբ
Եղիազարյան
Արտասահման
երկրների
մշակութ
կապերի
հայկ
ընկ
. –
., 2003. . – 24
. 14. – 2012. – 60
տպք
. – [2013-11
Армянская
палитра
Кн.-альбом
Հրանտ
Թադևոսյան
: Tatoss :
Հոբելյան
ցուցահանդեսի
կատալոգ
Ձևավ
Թոքմաջյան
ւսանկ
Մելքոնյան
, 2013.
. ; 21
. – 500
. – ISBN 978-9939-63-153-0. – [2013-12
Тадевосян
: Tatoss.
Каталог
Ղուկաս
Չուբարյան
: 1923-2009 : [
ալբոմ
քանդակագործի
ստեղծագործ
մասին
Չուբարյան
Փրինթինֆո
, 2012.
լուսանկ
Ցանկեր՝
136-147. –
Հայ
ռուս
անգլ
տպք
– ISBN 978-9939-831-29-9 (
կազմով
). – [2013-3
Чубарян
. 1923-2009 : [
ворч
скульптора
Նիկոլայ
Նիկողոսյան
Հոբելյան
ցուցահանդեսի
կատալոգ
Սարգսյան
Լուսանկ
Ավագյան
հրատ
., 2013. – 160
լուսանկ
. ; 29
Մատենագիտ
134-135 (37
անուն
Հայ
տպք
. – ISBN 978-9939-0-0689-5 (
կազմով
). – [2013-9
Николай
Никогосян
Каталог
Երևան
Հայացք
ապագայից
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
Եսայանց
Համադր
Մարաբյան
ՙԳաֆէսճեան
Թանգարան՚
հիմնադրամ
, 2012. – 48
լուսանկ
տպք
. – ISBN 978-
9939-9068-3-6. – [2013-7
Взгляд
будущего
: [
Каталог
հայրենիքը
Սոնա
Գարամանյանի
ձեռագործ
աշխատանքները
Կատալոգ
Երևանի
քաղաքապետարան
Երևան
պատմ
թանգ
Ամիրջանյան
գսյան
Զանգակ
, 2013. – 72
Հայ
.,
անգլ
տպք
. – ISBN 978-9939-68-153-5. – [2013-13
родина
Рукодельные
работы
Соны
Караманян
: [
Каталог
Կամո
Նիգարյան
Նախակերպեր
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
Համադր
տեքստի
Գալստյան
Նախագծի
Հարությունյան
Ձևավ
Գալստյան
Հարոյան
Լանջունի
Անգլ
թարգմ
Եսայան
. –
. :
ՙՄշակույթների
րկխոսություն՚
հիմնադրամ
, 2012. – 84
լուսանկ
. ; 25
Հայ
անգլ
տպք
. – ISBN 978-99930-60-91-8. – [2013-8
Нигарян
Прототипы
Каталог
выст
Հակոբ
Հակոբյան
Երկաթե
երկեր
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
Շիրինյան
Տեքստի
Մարաբյան
Մարաբյան
Եսայանց
Լուսանկ
Խաչերյան
Գաֆէսճեան
արվեստի
կենտրոն
, 2013. – 130
լուսանկ
. ; 29
. –
տպք
. – ISBN 978-9939-9068-0-4-3. – [2013-16
опян
Произведения
железа
Каталог
выст
Հաղբատի
ավետարանը
մանրանկարչ
եզակի
նմուշ
Ալբոմ
ուսումնասիր
կազմ
Մաթևոսյան
Էլիազյան
Թամրազյան
ՙՄատենադարան՚
Մաշտոցի
անվ
հին
ձեռագրերի
. –
Նաիրի
2012. – 64
. ; 29
անգլ
. – 400
. – ISBN 978-5-550-
01690-9. – [2013-10
Ахпатское
Евангелие
Уникал
образец
анийск
миниатЭры
Альбом-исслед
Հայկազուն
Հուշագրելու
արվեստը
Երևանում
Գիրք-ալբոմ
] /
Հայկազուն
Լուսանկ
. ;
Հայաստանի
ճարտ
ազգ
թանգ
).
Զանգակ
լուսանկ
Մատենագիտ
78 (33
անուն
Ցանկեր՝
79. –
տպք
. – ISBN 978-9939-68-124-5. – [2013-15
Айказун
Искусство
мемориальных
досок
Еревана
Кн.-альбом]. 12.Հայկական
գորգարվեստ
XVII-XX
. /
Հայաստանի
պատմ
նգ
Տեքստը՝
Թաթիկյան
ուրիշ
Հայերենից
անգլ
թարգմ
Ֆրունջյան
Գրիգորյան
Լուսանկ
Հակոբյան
Խմբ
Գրիգորյան
. :
Հայաստանի
պատմ
թանգ
., 2012. – 207
լուսանկ
Հայ
անգլ
տպք
. – 2013-4
Армянское
ковровое
искусство
ՊԱՏԿԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՏԱՐԵԳԻՐՔ
ЛЕТОПИСЬ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Հրատարակվում
1952
.
Издается
1952
_________________________________________________________________
2013 (1-16)
_________________________________________________________________
Արա
Բեքարյան
ալբոմ
Գեղանկարչի
ամյակի
առթիվ
Տեքստը՝
Միքայելյան
Կանտոր
Հարությունյան
Գրաֆիկ
հայեցակարգ
Սամուելյան
Գրաբեր
, 2012. – 119
գուն
Հայ
.,
անգլ
տպք
. – ISBN 978-9939-9077-0-3 (
կազմով
). – [2013-1
Бекарян
Книга
ом
: [
Посвящ
. 100-
летиЭ
живописца
Արարենք
մեկտեղ
Համահայկ
ճարտ
մրցույթ
ցուցահանդես
ՙԵրևանյան
ճարտարապետական
բիեննալե
: [
Կատալոգ
քաղաքաշին
նախարար
Հայաստանի
ճարտ
ազգ
թանգ
Գրիգորյան
Համադր
Գրիգորյան
թարգմ
Ղազարյան
Զանգակ
, 2012. – 192
լուսանկ
. ; 22
. –
Հայ
.,
անգլ
տպք
. – ISBN 978-
9939-68-097-2. – [2013-14
Сотворим
вместе
сеармян
выст
конкурс
Ереванское
архитектурное
биеннале
2011” : [
Каталог
Արշակ
Սարգսյան
Գիրք-ալբոմ
Տեքստը՝
Մաթոսյան
ուրիշ
. ;
Լուսանկ
Խաչիկյան
Կոզմոյան
Պողոսյան
Փրինթինֆո
, 2012. –
գուն
Անգլ
տպք
. – ISBN 978-9939-831-34-3 (
կազմով
).
– [2013-2
Саркисян
Кн.-альбом
Հայաստանի
վաղ
միջնադարյան
կոթողները
Գիրք-ալբոմ
Գրիգորյան
Լուսանկ
Ղազարյան
. :
Հայաստանի
պատմ
թանգ
., 2012. – 288
լուսանկ
., 31
.,
անգլ
տպք
. – ISBN 978-99941-2-716-0 (
կազմով
). – [2013-5
Четырехгранные
стелы
раннего
средневековья
Армении
Кн.-альбом
Երևան
Հայացք
ապագայից
Ցուցահանդեսի
կատալոգ
Եսայանց
Համադր
Մարաբյան
Գաֆէսճեան
Թանգարան՚
հիմնադրամ
, 2012. – 48
լուսանկ
. ; 15
տպք
. – ISBN 978-9939-9068-
2-9. – [2013-6
Взгляд
будущего
: [
Каталог
Петросян
Степанян
Товмасян
. 351
Хачикян
Шагинян
Шахраманян
Эзатолла
Могадам
331
Մանուկյան
. 287
Մարկոսյան
Մարյամ
Խոդաբախշի
Մարտիրոսյան
. 293
Մելքոնյան
Մելքումյան
. 303
Մեսրոպյան
Միրաբյան
. 333
Մխիթարյան
. 334
Մկրտչյան
. 277
Մնացականյան
. 289
Մոեմ
. (339)
Մոհամմադ
Զահիրի
Մուրադյան
Յադոլլահ
Ազադի
Ալիփաշայի
Նազարյան
Նավասարդյան
Նիզամի
նյան
Չուխաճյան
Պրուստ
. (345)
Ռոստոմյան
Սարգսյան
Սարիբեկյան
Սաֆարյան
Սեյեդհոսսեյն
Աբոլղասեմի
Սաջադիֆարի
Սոլթանի
Ֆարամարզի
Աբբաս
Ահմադի
Ստեփանյան
Ստեփանյան
Սուջյան
Վանյան
Վասիլյան
Վարդանյան
Տիգրանյան
. 317
Տոնոյան
իխանյան
Քոչարյան
Օհանյան
Ֆատեմեհ
Ռաջաբալի
Ռահիմիբալաեի
Ֆարմանյան
Аветисян
. 307
Аганянц
Акопджанян
. 328
Эскандер
Пахлавиани
Голсурат
Аникян
. 304
Геворгян
. 264
Геворгян
. 319
Даштоян
. 320
Закарян
Зангинян
Меликян
Мкртчян
Мурадян
. 296
Муса
Пураслан
282
Мусаелян
. 322
Наджафиха
Бабак
ИМЕННОЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Աբովյան
. (342)
Աբրահամյան
. 251
Աբրահամյան
Աբուսեֆյան
. 338
Ադամյան
Ադամյան
Ադոնց
Ալավերդյան
. 308
Ալեքսանյան
Ալոյան
. 339
Աղաջանյան
Հաջիալի
Այունց
. 340
Առաքելյան
Ավագյան
Արարքցյան
. 269
րսեղյան
Բարսեղյան
Բարսեղյան
Գալստյան
. 253
Գալստյան
. 325
Գալստյան
. 272
Գալստյան
. 273
Գևորգյան
Գրիգորյան
Գրիգորյան
. 260
տանոյան
. 292
տավթյան
. 252
տումիկյան
. 261
Զոհրաբյան
Էբթեսամ
Փաժուհանդեհ
Թադևոսյան
Թահերե
Մեհդի
Ջաբերիզադեհ
Թորոսյան
Իսահակյան
Խայամ
Խաչատրյան
Խոջոյան
. 313, 323
Կաժոյան
Կոշեցյան
Կոստանյան
Հակոբ
Օշական
Հակոբյան
. 342
Հակոբյան
. 314
Հայդեգեր
. (341)
Հայրապետյան
Հարությունյան
. 276
Ղաֆար
Էսկանդարի
_________________________________
Եթե
նյութը
տվյալ
անձի
սին
անվանացանկում
ազգանվան
դիմացի
համարը
տրվում
փակագծերում
Номера
относящиеся
фамилиям
отраженных
признаку
персоналии
приводятся
скобках
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
АРХИТЕКТУРА
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Նռանյան
Ճարտարապետ
Ջիմ
Թորոսյանի
ստեղծագործական
ժառանգությունը
.00.01) /
. –
., 2013. – 29
. –
Մատենագիտ
22 (5
անուն
անգլ
. – [2013-290]
Ռոստոմյան
Հույզերի
խոսքային
խոսքային
դրսևորումները
որպես
լեզվաճանաչողական
քննության
առարկա
անգլերեն
նյութի
հիման
.02.07) /
., 2013. – 27
Մատենագիտ
23 (6
անուն
տողատ
ծանոթագր
. (23
անուն
ռուս
անգլ
. – [2013-342]
Սոլթանի
Գերդ
Ֆարամարզի
Աբբաս
Ահմադի
Նիզամիի
բարոյագիտության
իսլամական
արմատները
Շիրին՚
.01.07) //
Աբեղյանի
գրակ
. –
., 2013. – 31
. –
Մատենագիտ
անուն
տողատ
ծանոթագր
անուն
անգլ
. – [2013-
Վանյան
Ավետիք
Իսահակյանի
չափածո
արձակ
լեգենդները
Աբեղյանի
անվ
գրակ
., 2013. – 31
. –
Մատենագիտ
25 (5
անուն
անգլ
. – [2013-289]
Ֆատեմեհ
Ռաջաբալի
իմիբալաեի
Պոստմոդեռնիզմը
ժամանակակից
հայ
դրամատուրգիան
Մատենագիտ
տողատ
ծանոթագր
. (14
անուն
ռուս
անգլ
. –
[2013-319]
Степанян
Семантические
фонетические
изменения
итальянских
заимствований
английском
языке
. (10.02.07) /
ЕГУ
., 2013.
Библиогр
подстроч
примеч
. (6
назв
.,
англ
. – [2013-269]
Товмасян
тертекстуальная
соотнесенность
призма
изучения
сказочного
нарратива
материале
викторианской
сказки
).
(10.02.07) /
ЕГУ
., 2013. – 25
Библиогр
. 21
подстроч
примеч
назв
Рез
арм
англ
. – [2013-265]
ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Ադամյան
Տիգրան
Չուխաճյանի
դաշնամուրային
ստեղծագործությունը
արվեստի
3. – 24
. –
Մատենագիտ
20 (7
անուն
տողատ
ծանոթագր
. (46
անուն
). –
անգլ
. – [2013-295]
Սարգսյան
Ձայնը
ֆիլմի
կառուցվածքում
արվեստի
., 2013. – 21
Մատենագիտ
17
տողատ
ծանոթագր
անուն
). –
անգլ
. – [2013-313]
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Աբուսեֆյան
Հակոբ
Օշականի
Հարյուր
մեկ
տարվան
եռագրությունը
.01.01) /
Աբեղյանի
անվ
գրակ
., 2013.
Մատենագիտ
20. –
անգլ
. – [2013-260]
Ալոյան
Գեղարվեստական
տեքստի
լեզվաճանաչողական
կաղապարների
համարժեքությունը
թարգմանության
Մոեմի
ստեղծագործությունների
փաստացի
նյութի
հիման
., 2013. – 25
Մատենագիտ
տողատ
ծանոթագր
անուն
անգլ
. – [2013-251]
Այունց
Պատկերավոր
արտահայտչամիջոցների
բազմաձայնական
առկայացումը
անգլերեն
գեղարվեստական
խոսքում
ֆրանսերենի
զուգադրությամբ
.02.07) /
. –
., 2013. – 26
Մատենագիտ
22 (5
անուն
տողատ
ծանոթագր
. (24
անուն
գլ
. – [2013-325]
Թահերե
Մեհդի
Ջաբերիզադեհ
Օմար
Խայամի
պոեզիան
էկզիստենցիալիզմը
Մարտին
Հայդեգեր
Աբեղյանի
անվ
գրակ
., 2013. – 23
Մատենագիտ
անուն
տողատ
ծանոթագր
. (6
անուն
անգլ
. – [2013-311]
Հակոբյան
Խաչատուր
Աբովյանի
կյանքի
ստեղծագործության
երևանյան
շրջանը
(1843-1848) : (
.01.01) /
Աբեղյանի
գրակ
., 2013. – 27
Մատենագիտ
անգլ
296] 343.Հայրապետյան
Անհատի
կոնցեպցիան
20-
դարի
կեսերի
ամերիկյան
դրամայում
.01.07) /
Աբեղյանի
անվ
գրակ
. –
., 2013. – 31
Մատենագիտ
տողատ
ծանոթագր
անուն
անգլ
. – [2013-258]
Մելքոնյան
Կրկնության
եզվաբանաստեղծական
արժեքը
գեղարվեստական
խոսքում
ամերիկյան
բանաստեղծական
նմուշների
հիման
.02.07) /
., 2013. – 25
Մատենագիտ
20-21
տողատ
ծանոթագր
. (6
անուն
անգլ
. – [2013-344]
Մեսրոպյան
Ժամանակի
իմաստավորումը
Մարսել
Պրուստի
վիպաշարում
Աբեղյանի
անվ
գրակ
., 2013.
Մատենագիտ
տողատ
ծանոթագր
ուն
անգլ
. – [2013-301]
տԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Ուլիխայան
Բնական
սինթետիկ
ծագման
կատիոնային
պորֆիրինների
մետաղապորֆիրինների
հակամանրէային
ակտիվությունը
vitro
in vivo
պայմաններում
: (
.00.01) /
Հերացու
անվ
. –
., 2013.
Մատենագիտ
22 (7
անուն
). –
անգլ
. –
[2013-261]
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
կնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Միրաբյան
Գիտելիքների
կարողությունների
հմտությունների
որակի
վերահսկման
տեսակները
կրտսեր
դպրոցականի
ուսուցման
գործընթացում
.00.01) /
Աբովյանի
անվ
ՀՊՄՀ
., 2013. – 24
Մատենագիտ
ռուս
անգլ
. – [2013-305]
Մխիթարյան
Գովազդային
տեքստի
լեզվի
ուսուցման
հիմնախնդիրը
անգլերեն
ութի
հիման
., 2013. –
Մատենագիտ
տողատ
ծանոթագր
. (12
անուն
ռուս
անգլ
. – [2013-326]
Նազարյան
Պրոֆեսիոնալ
կիրառական
ֆիզիկական
պատրաստության
մեթոդիկայի
հիմնավորումը
բժշկական
քոլեջներում
Աբովյանի
անվ
ՀՊՄՀ
Մատենագիտ
19 (5
անուն
անգլ
. – [2013-264]
փանյան
Ժամանակակից
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
կիրառումը
որպես
աստղագիտություն
առարկայի
դասավանդման
արդյունավետության
բարձրացման
հիմնական
դպրոցում
.00.02) /
ԿԳՆ
Աբովյանի
անվ
ՀՊՄՀ
. –
., 2013. – 22
գծապատկեր
Մատենագիտ
18. –
ռուս
անգլ
. – [2013-304]
Օհանյան
Ֆիզիկայի
խորացված
ուսուցման
մեթոդիկայի
կատարելագործման
հիմնախնդիրները
ավագ
դպրոցում
Աբովյանի
վ
ՀՊՄՀ
Մատենագիտ
անուն
անգլ
. – [2013-263]
ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
МЕДИЦИНСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Ալեքսանյան
Վիրաբուժական
օգնության
ցուցաբերման
առանձնահատկությունները
բազմավնասվածքների
դեպքում
.00.15) /
Հերացու
անվ
., 2013. –18
Մատենագիտ
անուն
անգլ
. – [2013-320]
Գալստյան
Վերջույթների
հրազենային
օստեոմիելիտների
կանխարգելումը
բուժումը
տեղային
երազմների
ժամանակ
Ղարաբաղյան
համակարտության
օրինակով
.00.13) /
Հերացու
անվ
., 2013. – 24
Մատենագիտ
20 (8
անուն
). –
անգլ
. – [2013-279]
Կոստանյան
Բրոնխիալ
ասթման
Երևան
քաղաքի
երեխաների
.00.03) /
Հերացու
անվ
., 2013. – 24
Մատենագիտ
21 (7
անուն
գլ
. – [2013-345]
Տոնոյան
Լապարոտոմիկ
կոնվերսիաները
լապարոսկոպիկ
խոլեցիստէկտոմիայի
ժամանակ
Հերացու
անվ
.,
2013. – 26
Մատենագիտ
21-22 (5
անուն
.,
անգլ
. – [2013-347]
Акопджанян
Новые
подходы
диагностике
лечениЭ
больных
сочетанными
урогенитальными
инфекциями
. (14.00.01) /
ЕГМУ
., 2013. – 28
Библиогр

назв
.,
англ
. – [2013-353]
Хачикян
Хирургическое
лечение
центрального
стеноза
шейного
поясничного
отделов
позвоночного
канала
. (14.00.15) /
ЕГМУ
. –
., 2013. – 24
. :
.,
табл
Библиогр
. 19 (5
назв
.:
англ
. – [2013-322]
Шахраманян
Сексуальные
расстройства
обусловленные
типами
полового
воспитания
профилктика
. (14.00.07) /
образования
науки
МУ
., 2013. – 25
табл
Библиогр
. 22 (13
назв
англ
. – [2013-274]
Эзатолла
Фазели
Могадам
Рацион
метаболический
синдром
факторы
риска
ишемической
болезни
сердца
обоснования
вторичной
профилактики
. (14.00.17) /
образования
науки
ЕГМУ
Гераци
. –
., 2013. – 22
. :
.,
табл
. –
Библиогр
(9
назв
арм
англ
. – [2013-309]
Տիգրանյան
Ավտոմոբիլների
տրանսմիսիայի
ագրեգատների
ռեսուրսային
ցուցանիշների
շահագործական
պայմանների
ազդեցության
գնահատումը
.05.01) /
Մատենագիտ
17 (5
անուն
անգլ
. – [2013-288]
Агаянц
Рекомбинантные
гидантоиназы
аминоацилазы
бактериального
происхождения
получение
очистка
биохимическая
характеристика
. (03.00.14) /
ГНКО
Армбиотехнология
.,
2012. – 27
табл
Библиогр
. 23 (6
назв
Рез
англ
. – [2013-
Геворгян
Разработка
метода
исследования
режимов
автономной
электроэнергетической
системы
асинхронным
генератором
(05.14.01) /
образования
науки
Политехник
., 2013. –
. :
. –
Библиогр
. 18 (5
назв
англ
. – [2013-308]
Даштоян
Разработка
технологии
получения
наноэлектронных
структур
нове
свойств
. (05.27.01) /
образования
науки
Политехник
., 2013. – 22
табл
Библиогр
назв
арм
англ
. – [2013-307]
Меликян
Разработка
исследование
энергонезависимых
запоминаЭщих
элементов
полупроводниковыми
ферроэлектрическими
структурами
. (05.27.01) /
образования
науки
ГИУА
Политехник
). –
., 2013. – 22
табл
Библиогр
. 18 (11
зв
.). –
арм
англ
. –
[2013-273]
Мусаелян
Разработка
исследование
библиотеки
цифровых
элементов
низким
энергопотреблением
. (05.27.01) /
образования
науки
Политехник
., 2013. – 22
. :
.,
табл
Библиогр
назв
арм
.,
англ
. – [2013-272]
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Խոջոյան
արատյան
հարթավայրի
աղակալված
ալկալիացված
հողերի
մելիորատիվ
վիճակի
բարելավումը
ֆիզիկական
քիմիական
միջոցների
կիրառմամբ
., 2013. –
.,
Մատենագիտ
22. –
անգլ
. – [2013-276]
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Ալավերդյան
Քաղաքաշինության
ոլորտում
էլեկտրոնային
հեռահաղորդակցության
ցանցերի
նախագծման
կառուցման
քանի
խնդիր
Մատենագիտ
անուն
անգլ
. – [2013-331]
Հաջիալի
Կայուն
թունավոր
աղտոտիչներից
թափոնաջրերի
մաքրման
տարբեր
համակարգերի
ակում
կիրառում
: (
.04.01) /
գծանկ
Մատենագիտ
անուն
). –
անգլ
. – [2013-321]
Ավագյան
Ռադիոլոկացիոն
բարդ
ազդանշանների
ուղղակի
թվային
սինթեզ
մշակում
.04.03) /
., 2013. – 23
. –
Մատենագիտ
18-19 (10
անուն
ռուս
անգլ
. – [2013-262]
Բարսեղյան
Գյուղատնտեսական
նշանակության
ռվափորիչի
կառուցվածքի
մշակում
օպտիմալ
պարամետրերի
հիմնավորում
.20.01) /
Մատենագիտ
24. –
անգլ
. –
[2013-297]
Ուղղաձիգ
ճեղքով
թուլացված
օրթոտրոպ
կիսահարթության
լարվածադեֆորմացիոն
վիճակի
ուսումնասիրությունը՝
եզրի
դրոշմների
ազդեցության
դեպքում
.23.04) /
.,
2013. – 24
Մատենագիտ
20 (9
անուն
). –

անգլ
. –
[2013-340]
Խոջոյան
տիֆուզիայի
ազդեցության
հետազոտումը
թունդ
ալկոհոլային
արտադրությունում
.18.01) /
Մատենագիտ
21 (5
անուն
.,
անգլ
. – [2013-323]
Հակոբյան
Լեռնաարդյունաբերությունում
հանքանյութի
փոխադրման
տրանսպորտային
գործընթացի
տեխնիկական
միջոցների
հուսալիության
բարձրացում
տեխնիկական
սպասարկման
մեթոդների
կատարելագործմամբ
.05.01) /
Մատենագիտ
անուն
գլ
. – [2013-254]
Մոհամմադ
Ռեզա
Զահիրի
Ծխագազերից
գազի
կլանման
պիլոտային
սարքի
մոդելավորում
.17.01) /
Պոլիտեխնիկ
). –
., 2013. – 26
գծապատկեր
. –
Մատենագիտ
22 (5
անուն
). –
հայ
ռուս
. – [2013-310]
Վասիլյան
բարձրամուր
կոմպոզիցիոն
նյութերի
ստացման
տեխնոլոգիայի
մշակումը
Պոլիտեխնիկ
).
., 2013. – 23
Մատենագիտ
19 (10
անուն
անգլ
3-281]
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Ղաֆար
Էսկանդարի
Buthidae
կարիճի
թունագեղձերում
պարունակվող
նեյրոտոքսինի
մոլեկուլային
բնութագիրը
իմունածին
հատկությունները
.00.03) /
Բունիաթյանի
անվ
կենսաքիմիայի
., 2013. – 25
Մատենագիտ
21 (7
անուն
). –
անգլ
. – [2013-255]
Մելքումյան
Անդաստակաենթատեսաթմբային
ռական
կապերի
պլաստիկությունը
թրթռահարման
դինամիկայում
մայրամախոտի
կիրառման
պայմաններում
: (
Բունիաթյանի
անվ
կենսաքիմիայի
. –
., 2013. – 25
Մատենագիտ
20-21 (12
անուն
ռուս
անգլ
. – [2013-337]
Аникян
Методика
дифференцированного
применения
физических
упражнений
остеохондрозе
поясничного
отдела
позвоночника
женщин
зрелого
возраста
второй
период
зрелости
, 36-55
биохимии
Буниатяна
., 2013. – 22
табл
Библиогр
. 18 (5
назв
.:
арм
англ
. – [2013-349]
Закарян
Регуляторная
роль
геморфинов
при
функциональных
нарушениях
иммунной
нейроэндокринной
систем
вызванных
стрессом
(03.00.04) /
биохимии
Буниатяна
., 2013. – 21
Библиогр
. 16 (6
назв
.). –
м
англ
. – [2013-351]
Зангинян
Молекулярные
патомеханизмы
развития
эфинококкоза
печени
. (03.00.03) /
биохимии
Буниатяна
. –
., 2013. – 25
табл
Библиогр
. 21 (12
назв
.). –
арм
англ
. –
[2013-352]
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
НАУКИ
տոկտորի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
Аветисян
Прикладная
теория
численно
аналитических
методов
ласти
дифференциальных
преобразований
автоматизация
вычислительных
процедур
. (05.13.02) /
образования
науки
Политехник
., 2013. – 39
табл
Библиогр
.:
назв
[2013-348]
Мурадян
Каналирование
электронов
энергией
пьезоэлектрических
монокристаллах
при
наличии
внешних
акустических
. (01.04.07) /
ЕГУ
. –
., 2013. – 23
. :
Библиогр
. 19 (9
назв
англ
. – [2013-267]
Шагинян
Исследование
квантовой
интерференции
нелинейных
диссипативных
системах
. (01.04.02) /
ЕГУ
., 2013. – 18
. :
Библиогр
. 12-14 (22
назв
арм
англ
. – [2013-268]
ՔԻՄԻԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ХИМИЧЕСКИЕ
КИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Ստեփանյան
տեհիդրոալանինի
մոդիֆիկացված
քիրալային
կոմպլեքսների
սինթեզը
դրանց
հետազոտումը
տեղակալված
ամինաթթուների
կենսամիմետիկ
ասիմետրիկ
սինթեզի
ռեակցիաներում
.00.14,
.00.10) /
Հայկենսատեխնոլոգիա
ՊՌԱԿ
.,
2013. – 27
. –
Մատենագիտ
23 (5
անուն
). –
.,
անգլ
3-280]
Петросян
Функционализация
непредельных
эфиров
нуклеофилами
. (02.00.03) /
орган
фармацевт
химии
. –
., 2013. – 22
. –
Библиогр
.:
. 18 (7
назв
.,
англ
. – [2013-354]
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
Սուջյան
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
տարաբնակեցման
արդի
համակարգի
ձևավորման
նախադրյալներն
զարգացման
խնդիրները
.03.02) /
ԵՊՀ
., 2013. – 26
.,
Մատենագիտ
22. –
Ամփ
ռուս
անգլ
. – [2013-284]
Наджафиха
Бабак
Динамика
берегов
полуострова
Мианкале
Горганской
косы
прилегаЭщих
участков
Эжного
берега
Каспийского
моря
). (24.01.03) /
образования
науки
ЕГУ
., 2013. – 25
табл
Библиогр
.:
. 21 (8
назв
англ
[2013-350]
Մարկոսյան
Նոր
երևան
եկած
հանգամանքներով
դատական
ակտերի
վերանայման
վարույթը
քաղաքացիական
դատավարությունում
.00.04) /
., 2013. – 30
Մատենագիտ
26 (5
անուն
). –
անգլ
. – [2013-256]
Մնացականյան
Խուլիգանության
քրեաիրավական
կրիմինալոգիական
հիմնախնդիրները
ում
.00.05) /
., 2013. –
Մատենագիտ
26. –
ռուս
անգլ
. – [2013-315]
Ֆարմանյան
ուտը
որպես
քաղաքացիական
իրավունքի
օբյեկտ
.00.03) /
., 2013. – 26
. –
Մատենագիտ
22. –
անգլ
. – [2013-316]
ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ФИЗИКО
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ
տոկտորի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
Վարդանյան
Կիսահաղորդչային
նանոկառուցվածքներում
էլեկտրոն
ֆոնոնային
փոխազդեցության
առանձնահատկությունների
տեսական
ուսումնասիրում
.04.10) /
., 2013. – 39
Մատենագիտ
-35 (47
անուն
անգլ
. – [2013-302]
Թեկնածուի
գիտական
աստիճանի
համար
степень
кандидата
տանոյան
տիսկրետ
էքստրեմալ
հետազոտում
.01.09) /
., 2013. – 20
Մատենագիտ
16
տողատ
ծանոթագր
անուն
). –
անգլ
. – [2013-314]
Մարտիրոսյան
Ծրագրավորման
ֆունկցիոնալ
լեզուների
ներդրված
հաստատ